Sociologie Bucuresti an I


Test Autoevaluare: paradigme ale cunoasterii sociale an 1 - Sem 1 - 2010-2011 (2777)
Test adaugat de :soryina

1 ) (25 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Natura societatii in sociologia comprehensiva este de tip:
 • a. Material
 • b. Concret
 • c. Subiectiv
 • d. Ideal
2 ) (52 - MULTI SELECT) (ce ai ales : )
   Cele unitatile generice ale speciei din teoria sociologica comteiana sunt:
 • a. Starea militara si starea industriala
 • b. Starea de tranzitie, a decolarii economice si a consumului de masa
 • c. Starea teologica si cea metafizica
 • d. Starea traditionala si starea industriala
 • e. Starea metafizica si starea pozitiva
3 ) (48 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Variabila endogena este:
 • a. Omogena
 • b. Abstracta
 • c. Eterogena
 • d. Concreta
 • e. Nemijlocita
4 ) (18 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Coezivitatea exprima:
 • a. Caracterul relativist al societatii
 • b. Omogenitatea sociala
 • c. Complexitatea societatii
 • d. Solidaritatea sociala
5 ) (13 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Analiza cognitiva presupune:
 • a. Reunirea elementelor disparate ale societatii
 • b. Identificarea elementelor care alcatuiesc realitatea sociala si a relatiilor dintre ele
 • c. Separarea datelor semnificative de cele abstracte
6 ) (45 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   O teorie abstracta poate fi formulata sub forma de:
 • a. Ipoteza
 • b. Lege
 • c. Opinie
 • d. Argument
7 ) (58 - MULTI SELECT) (bd ai ales : )
   Structura reprezinta:
 • a. Un ansamblu gregar de elemente
 • b. Totalitatea relatiilor de interdependenta ordonata dintre elementele unui sistem
 • c. Un ghem de functii necoordonate
 • d. O lege de transformare a unui sistem
8 ) (35 - MULTI SELECT) (ac ai ales : )
   Care sunt cauzele identificate de Aristotel ca factori in producerea unui fenomen:
 • a. Cauza formala si cauza eficienta
 • b. Cauza informala si cauza eficace
 • c. Cauza materiala si cauza finala
 • d. Cauza subiectiva si cauza partiala
9 ) (29 - MULTI SELECT) (abc ai ales : )
   Paradigmele sociologiei comprehensive sunt:
 • a. Sociologia actiunii si interactiunii sociale
 • b. Sociologia comprehensiva a lui Max Weber
 • c. Interactionismul simbolic
 • d. Behaviorismul
10 ) (22 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Ratiunea este:
 • a. O facultate a fizicului omenesc
 • b. Un epifenomen
 • c. Un idel-tip
 • d. Facultatea de cunoastere a omului
11 ) (16 - MULTI SELECT) (cd ai ales : )
   In randul paradigmelor sociologice de tip explicativ sunt:
 • a. Explicatia sociologica, behaviorismul, consensualismul
 • b. Evolutionismul, functionalismul biologic, sistemismul
 • c. Structuralismul, evolutionismul, functionalismul, paradigma structural-sistemica
 • d. Paradigma structural-sistemica, structuralismul, evolutionismul
12 ) (53 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Care este cadrul de referinta al analizei functionale?
 • a. Sistemul social
 • b. Contextul teoretic
 • c. Relatia cauzala
 • d. Factorii pragmatici
13 ) (40 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Independenta teoretica se refera la:
 • a. Stabilirea ipotezei teoretice
 • b. Stabilirea variabilei dependente
 • c. Stabilirea contextului
 • d. Stabilirea variabilei independente
14 ) (17 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Conform sociologiei explicative societatea este:
 • a. Dotata cu mecanisme de autoreglare, coeziva si consensuala, integrativa si generatoare de inegalitati sociale
 • b. Dotata cu mecanisme de autoreglare, coeziva si consecventa, interesata si generatoare de inegalitati sociale
 • c. Dotata cu mecanisme de autoreglare, completa si coerenta, teleologica si limitata
15 ) (9 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Principiile metodologice ale unei paradigme reprezinta:
 • a. Metodologia cercetarii
 • b. Tehnici de cercetare
 • c. Scheme operationale
 • d. Limitele teoretice si practice ale unei metodologii

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: