Sociologie Bucuresti an I


Test Autoevaluare: Asistenta Sociala - Sem 2 - 2009-2010 (3154)
Test adaugat de :oana

1 ) (9 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Asistentii familiali sunt asistenti sociali autorizati de catre Agentia Nationala pentru Protectia Familiei.
 • Adevarat Fals
2 ) (13 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Alocatia de stat pentru copii se acorda numai celor înscrisi într-o forma de învatamânt.
 • Adevarat Fals
3 ) (81 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Furnizorii publici de servicii sociale pot fi:
  a) serviciul public de asistenta sociala la nivel judetean si local;
  b) alte servicii publice specializate la nivel judetean sau local;
  c) institutiile publice care au constituite compartimente de asistenta sociala
 • a. a+c
 • b. b+c
 • c. a+b+c
4 ) (78 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale are ca atributii:
 • a. Coordonarea sistemului national de asistenta sociala
 • b. Crearea unui sistem unitar privind administrarea procesului de acordare a beneficiilor sociale
 • c. Asigurarea standardelor în furnizarea serviciilor sociale
5 ) (69 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Asistenta sociala este o componenta a:
  a) Protectiei sociale
  b) Asigurarilor sociale
  c) Securitatii sociale
 • a. b+c
 • b. a+b+c
 • c. a+c
6 ) (6 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Alocatia de stat pentru copii se acorda diferentiat, în functie de veniturile familiei.
 • Adevarat Fals
7 ) (53 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care dintre urmatoarele beneficii sunt non-contributorii (universalist categoriale):
 • a. Bursa sociala
 • b. Venitul minim garantat
 • c. Alocatia de stat pentru copii
8 ) (28 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   La nivel judetean, serviciile de asistenta sociala sunt coordonate de catre Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului.
 • Adevarat Fals
9 ) (17 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Asistenta sociala este componenta a sistemului de protectie sociala a unui stat.
 • Adevarat Fals
10 ) (68 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cuantumul ajutorului social se stabileste ca:
 • a. Suma ce reprezinta diferenta între nivelurile stabilite prin lege si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure
 • b. Suma fixa
 • c. Suma în functie de nevoile exprimate de beneficiari
11 ) (35 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Prestatiile sociale pot fi acordate în bani sau în natura.
 • Adevarat Fals
12 ) (32 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Asistenta sociala are ca obiectiv principal cresterea veniturilor familiilor si persoanelor.
 • Adevarat Fals
13 ) (52 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Un beneficiu de tip universalist se acorda:
 • a. Pe baza testarii mijloacelor
 • b. Pe baza apartenentei la o categorie sociala
 • c. În functie de contributia anterioara
14 ) (37 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Persoanele infectate cu HIV care nu îsi cunosc statusul de HIV pozitiv nu raspund pentru eventuala transmitere a infectiei HIV.
 • Adevarat Fals
15 ) (79 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Restrângerea folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale încalca principiul:
 • a. Nediscriminarii
 • b. Transparentei
 • c. Parteneriatului

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: