Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: PROTECTIA JURIDICA A DREPTURILOR OMULUI - Sem 2 - 2011-2012 (197)
Test adaugat de :MARTINICA

1 ) (68 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   De ce depinde exercitarea dreptului unei persoane de a reveni în ţara sa ?
 • a. De voinţa statului străin în care se află;
 • b. De voinţa statului său, în care ar urma să revină;
 • c. De dorinţa sa;
2 ) (83 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   În România au avut loc în 2007 alegeri pentru Parlamentul European. Ce persoane puteau candida pentru a fi alese euro-parlamentari pe locurile României
   A.Cetăţenii români;
   B.Persoanele cu dublă cetăţenie- română şi a altui stat membru al Uniunii Europene;
   C.Cetăţenii oricărui stat membru al Uniunii;
   D.Orice străin domiciliat în România de peste 10 ani;
 • a. A+B+C+D
 • b. A+B+C
 • c. A+B
 • d. A+C
3 ) (80 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Pactele drepturilor omului acoperă întreaga gamă de drepturi şi libertăţi. De ce credeţi că au mai fost adoptate convenţiile pentru eliminarea discriminării rasiale, a discriminării faţă de femei, pentru drepturile copilului şi împotriva torturii?
   A.Pentru a adăuga alte drepturi
   B. Pentru a acorda persoanelor în cauză drepturi specifice, ţinând seama de situaţia lor specifică
   C.Pentru a întări drepturile conferite prin Pacte
   D.Deoarece au fost necesare prevederi mai detaliate, care nu puteau fi incluse în pacte
 • a. A+B+C+D
 • b. A+B+C
 • c. B+D
 • d. B+C+D
4 ) (74 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cum se poate asigura ca activităţile umane noi, mai ales cele industriale, să nu încalce drepturile omului?
   A.Prin interzicerea administrativă a oricăror activităţi noi
   B.Prin autorizarea generală de a începe orice activităţi
   urmând ca ele să fie controlate ulterior
   C.Prin stabilirea de reglementări generale pentru fiecare domeniu industrial
   D.Prin respectarea obligaţiei de a efectua un studiu ştiinţific de impact asupra mediului şi asupra sănătăţii omului, urmând să fie autorizate doar acele activităţi care nu produc urmări negative
 • a. A+B+C+D
 • b. A+B
 • c. C+D
 • d. B+C+D
5 ) (40 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care este raportul dintre legile interne şi tratatele internaţionale în domeniul drepturilor omului, conform Constituţiei României
 • a. Se aplică legea internă, chiar dacă nu este în concordanţă cu tratatul
 • b. Se aplică tratatul, care prevalează asupra legilor contrare
 • c. Se aplică ambele şi este treaba instanţelor să rezolve problema
6 ) (43 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce măsuri trebuie să ia un stat pentru a se achita de obligaţiile sale privind dreptul la educaţie
 • a. Să descentralizeze procesul, lăsând organelor locale toate atribuţiile
 • b. Să asigure condiţii pentru ca toţi elevii să poată să urmeze toate ciclurile de învăţământ
 • c. Să privatizeze învăţământul
7 ) (50 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Egalitatea în drepturi înseamnă
 • a. Libertatea de acţiune completă a persoanelor
 • b. Tratament identic
 • c. Tratament nediscriminatoriu, plus măsuri practice menite să ţină seama de situaţia specifică a unor categorii de persoane dezavantajate
8 ) (24 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Când se aplică potrivit Constituţiei României primatul tratatelor internaţionale faţă de legile interne, în domeniul drepturilor omului
 • a. Când legea internă diferă faţă de prevederile tratatului
 • b. Când legea internă este interpretată în contradicţie cu prevederile tratatului
 • c. Când legea internă prevede drepturi mai extinse decât tratatul internaţional
9 ) (59 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce organ de stat român poate aplica amenzi pentru acte de discriminare rasială?
 • a. Avocatul Poporului;
 • b. Curtea Constituţională;
 • c. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării;
10 ) (26 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce îndatoriri revin cetăţenilor români
 • a. Fidelitatea faţă de ţară
 • b. Dezvoltarea relaţiilor cu alte state
 • c. Promovarea valorilor culturale naţionale
11 ) (44 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Pentru ca o persoană să facă parte dintr-o minoritate este necesar
 • a. Să-i fie recunoscută această calitate de organele de stat
 • b. Să fie acceptată de ceilalţi membri ai minorităţii
 • c. Să aibă trăsături de limbă, cultură, religie comune cu ale celorlalţi membri ai minorităţii
12 ) (31 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Respectarea drepturilor omului este:
 • a. În mod exclusiv o problemă de drept intern, în sensul că ele se realizează prin legislaţia şi sistemul de măsuri interne ale fiecărui stat şi nu interesează alte state
 • b. O problemă de drept internaţional, în sensul că sunt reglementate prin tratate şi toate statele trebuie să se ocupe de adoptarea măsurilor necesare în fiecare stat
 • c. O problemă care revine în esenţă fiecărui stat, dar care face obiectul cooperării internaţionale, fiind reglementată şi în dreptul internaţional
13 ) (15 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care este raportul dintre descoperirile biologice şi drepturile omului
 • a. Descoperirile biologice pot fi utile omului, deci sunt justificate, dacă nu încalcă drepturile omului
 • b. Descoperirile biologice sunt admise, chiar dacă sunt contrare drepturilor ale omului
 • c. Descoperirile biologice nu afectează drepturile omului
14 ) (32 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care este relatia dintre drepturile omului şi traditiile culturale?
 • a. Există un nucleu dur al drepturilor omului-dreptul la viată, la integritate corporală, la demnitate-care au prioritate fată de orice traditii culturale locale contrare
 • b. Tradiţiile culturale au prioritate , chiar dacă nu respectă unele drepturi ale omului
 • c. Drepturile omului şi tradiţiile culturale trebuie să coexiste, chiar dacă vin în contradicţie
15 ) (82 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce decizii poate adopta justiţia în contencios administrativ
   A.Anularea actului administrativ
   B.Obligarea organului administrativ să emită actul pe care trebuia să-l emită
   C.Acordarea de daune pentru paguba produsă
   D.Să elibereze ea însăşi actului administrativ
 • a. A+B+C+D
 • b. A+B+C
 • c. B+C+D
 • d. A+B

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: