Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: PROTECTIA JURIDICA A DREPTURILOR OMULUI - Sem 2 - 2011-2012 (197)
Test adaugat de :MARTINICA

1 ) (39 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce poate face Avocatul Poporului când apreciază că o lege poate duce la încălcări ale drepturilor omului
 • a. Poate să ridice problema în Parlament
 • b. Poate să ceară Curţii Constituţionale să constate că legea este neconstituţională
 • c. Poate să se plângă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
2 ) (13 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce obligaţii au statele in ce priveşte studierea limbilor minoritare in şcoală
 • a. Să deschidă şcoli paralele în toate aceste limbi
 • b. Să asigure, în funcţie de condiţii şi de solicitări, în zonele în care locuiesc în număr substanţial
 • c. Să asigure traducerea tuturor manualelor şcolare în toate limbile minoritare
3 ) (40 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care este raportul dintre legile interne şi tratatele internaţionale în domeniul drepturilor omului, conform Constituţiei României
 • a. Se aplică legea internă, chiar dacă nu este în concordanţă cu tratatul
 • b. Se aplică tratatul, care prevalează asupra legilor contrare
 • c. Se aplică ambele şi este treaba instanţelor să rezolve problema
4 ) (67 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care din libertăţile religioase enumerate nu poate face obiectul restricţiilor prin lege?
 • a. Libertatea de a avea şi profesa o religie;
 • b. Libertatea de a primi şi edita publicaţii religioase;
 • c. Manifestările religioase în locuri publice(procesiuni, adunări, demonstraţii);
5 ) (10 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce obligaţii corespund drepturilor culturale ale omului
 • a. Să asigure acces gratuit la toate manifestările culturale
 • b. Să finanţeze toate publicaţiile culturale
 • c. Să sprijine şi să asigure, prin crearea de condiţii materiale, exercitarea drepturilor culturale
6 ) (38 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce atribuţii din cele enumerate mai jos revin Avocatului Poporului
 • a. Să solicite autorităţilor publice încetarea încălcărilor drepturilor omului
 • b. Să decidă repunerea în drepturi a petiţionarilor
 • c. Să aplice sancţiuni celor pe care îi consideră vinovaţi
7 ) (51 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care din principiile aplicate de Curtea Europeană de Justiţie vizează în mod direct protecţia drepturilor omului
 • a. Primatul dreptului comunitar
 • b. Nediscriminarea pe motiv de sex, cetăţenie, rasă, origine etnică, vârstă
 • c. Proporţionalitatea între scopul urmărit şi mijloacele folosite
8 ) (80 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Pactele drepturilor omului acoperă întreaga gamă de drepturi şi libertăţi. De ce credeţi că au mai fost adoptate convenţiile pentru eliminarea discriminării rasiale, a discriminării faţă de femei, pentru drepturile copilului şi împotriva torturii?
   A.Pentru a adăuga alte drepturi
   B. Pentru a acorda persoanelor în cauză drepturi specifice, ţinând seama de situaţia lor specifică
   C.Pentru a întări drepturile conferite prin Pacte
   D.Deoarece au fost necesare prevederi mai detaliate, care nu puteau fi incluse în pacte
 • a. A+B+C+D
 • b. A+B+C
 • c. B+D
 • d. B+C+D
9 ) (59 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce organ de stat român poate aplica amenzi pentru acte de discriminare rasială?
 • a. Avocatul Poporului;
 • b. Curtea Constituţională;
 • c. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării;
10 ) (54 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Pentru ce fapte este admisă în Convenţia europeană din 1950 adoptarea de legi privind aplicarea pedepsei cu moartea
 • a. Pentru orice crime grave
 • b. Pentru crime comise în timp de război
 • c. Pentru traficul de femei şi copii
11 ) (75 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Dreptul de a părăsi liber orice ţară şi de a reveni în ţara sa înseamnă:
   A.Dreptul de a trece frontiera ţării sale;
   B. Dreptul de a călători în toată lumea;
   C.Dreptul de a intra pe teritoriul altui stat;
   D.Dreptul de a reveni în ţara sa;
 • a. A+B+C+D
 • b. A+B
 • c. A+D
 • d. A+B+C
12 ) (42 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care din drepturile omului enumerate mai jos decurg din cetăţenia europeană
 • a. Dreptul de a alege şi a fi ales în organe locale în orice stat membru
 • b. Dreptul de a ocupa funcţii publice în orice stat membru
 • c. Dreptul la apărare în procesul penal
13 ) (89 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Un străin care intră pe teritoriul unui stat şi cere statutul de refugiat
   A .Poate fi returnat în statul de origine, chiar dacă acolo este supus persecuţiilor
   B.Poate fi returnat în statul vecin, fără a i se acorda dreptul de a fi audiat
   C.Poate fi reţinut şi judecat pentru trecere frauduloasă a frontierei, fără o altă procedură
   D.Are dreptul să prezinte unei autorităţi competente motivele pentru care cere statutul de refugiat
 • a. A
 • b. A+B
 • c. B+C
 • d. D
14 ) (82 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce decizii poate adopta justiţia în contencios administrativ
   A.Anularea actului administrativ
   B.Obligarea organului administrativ să emită actul pe care trebuia să-l emită
   C.Acordarea de daune pentru paguba produsă
   D.Să elibereze ea însăşi actului administrativ
 • a. A+B+C+D
 • b. A+B+C
 • c. B+C+D
 • d. A+B
15 ) (78 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Prin ce se deosebeşte substanţial abordarea drepturilor omului în Carta drepturilor fundamentale adoptată de Uniunea Europeană, faţă de Convenţia din 1950 adoptată în cadrul Consiliului Europei?
   A.Prin gruparea mai exactă pe titluri;
   B.Prin plasarea lor în contextul dreptului comunitar;
   C.Prin confirmarea valorii lor juridice în contextul unui tratat care se ocupă şi de alte probleme;
   D.Prin includerea, alături de drepturile civile şi politice, cuprinse în Convenţia din 1950, a unor drepturi economice şi sociale şi a unor drepturi de solidaritate;
 • a. A+B+C+D
 • b. A+B
 • c. B+D
 • d. A+B+C

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: