Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: Protectia internationala a drepturilor omului (24.05.2012) 16.00 - 17.30 - Sem 2 - 2011-2012 (447)
Test adaugat de :Liviu

1 ) (16 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Cum poate fi asigurată compatibilitatea culturilor şi tradiţiilor locale cu drepturile fundamentale la viaţă, la integritate şi demnitate, acolo unde este cazul
 • a. Prin acţiuni şi mijloace de forţă
 • b. Prin deplasări de populaţie
 • c. Prin reglementări, însoţite de sancţiuni pentru încălcări ale drepturilor omului
2 ) (61 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Care din tratatele Uniunii Europene a prevăzut pentru prima dată că Uniunea va respecta drepturile omului?
 • a. Tratatul de la Maastricht, 1992;
 • b. Tratatul de la Amsterdam, 1997;
 • c. Tratatul de la Nisa, 2001;
3 ) (34 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Identitatea persoanelor care fac parte din minorităţi include
 • a. Drepturi la forme de organizare statală
 • b. Dreptul ca limba lor maternă să fie a doua limbă oficială
 • c. Drepturi privind menţinerea culturii şi accesul la cultura proprie şi la cultura universală
4 ) (49 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    O persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturi se poate adresa
 • a. Instanţelor judecătoreşti interne
 • b. Direct organismelor internaţionale
 • c. Mai întâi trebuie să epuizeze recursurile interne şi apoi se poate adresa organismelor internaţionale
5 ) (2 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Ce drepturi ale omului revin străinilor.
 • a. Dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti
 • b. Dreptul de a intra pe teritoriul altui stat
 • c. Dreptul de a ocupa funcţii publice în alte state
6 ) (80 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Pactele drepturilor omului acoperă întreaga gamă de drepturi şi libertăţi. De ce credeţi că au mai fost adoptate convenţiile pentru eliminarea discriminării rasiale, a discriminării faţă de femei, pentru drepturile copilului şi împotriva torturii?
A-Pentru a adăuga alte drepturi
B-Pentru a acorda persoanelor în cauză drepturi specifice, ţinând seama de situaţia lor specifică
C-Pentru a întări drepturile conferite prin Pacte
D-Deoarece au fost necesare prevederi mai detaliate, care nu puteau fi incluse în pacte
 • a. A+B+C+D
 • b. A+B+C
 • c. B+D
 • d. B+C+D
7 ) (70 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Dreptul la un proces echitabil presupune:
 • a. Posibilitatea de a alege pe judecători;
 • b. Dreptul la apărare;
 • c. Judecarea în libertate;
8 ) (85 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Cum poate statul să acţioneze în legătură cu dreptul de proprietate, asigurând respectarea lui
A-Prin confiscare în folosul statului
B-Prin expropriere fără compensaţie adecvată
C-Prin preluarea în administrare
D-Prin reglementarea folosirii proprietăţii conform legii, prin expropriere în interes public cu plata unei compensaţii adecvate sau prin confiscare pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive
 • a. D
 • b. A+B+C+D
 • c. B
 • d. C
9 ) (30 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Ce obligaţii au statele în ce priveşte dreptul la cultura proprie a persoanelor care fac parte din minorităţi
 • a. Să protejeze cultura minorităţilor, să asigure accesul lor la valorile culturale şi să permită contactele cu persoane de aceeaşi cultură
 • b. Să creeze instituţii şi asociaţii culturale ale acestor persoane
 • c. Să traducă toate lucrările din limbi străine în limbile lor
10 ) (12 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    În ce constă dreptul la muncă
 • a. A crea întreprinderi pentru angajarea tuturor
 • b. A interzice concedierile până la crearea de locuri de muncă pentru toţi cei concediaţi
 • c. A asigura fiecăruia dreptul de acces la locuri de muncă fără discriminare, potrivit pregătirii şi aptitudinilor sale
11 ) (96 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Cum se asigură respectarea drepturilor omului în plan intern
A-Prin adoptarea de legi adecvate
B-Prin înfiinţarea instituţiilor care să urmărească respectarea lor
C-Prin asigurarea recursurilor împotriva încălcărilor
D-Prin acţiuni populare de impunere a respectării lor
 • a. A+B+C
 • b. A+B+C+D
 • c. A+B
12 ) (27 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Ce persoane trebuie protejate în timpul conflictelor armate
 • a. Şefii de stat şi parlamentarii
 • b. Populaţia civilă
 • c. Comandanţii militari
13 ) (52 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    De la cine pot proveni plângeri adresate Curţii Europene a Drepturilor Omului pentru încălcări ale Convenţiei din 1950 privind drepturile şi libertăţile fundamentale
 • a. De la state membre sau de la persoane individuale, care pretind că drepturile lor au fost încălcate
 • b. De la organizaţii interguvernamentale
 • c. De la orice persoană care ia cunoştinţă de încălcări
14 ) (4 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Ce document internaţional se referă pe larg la drepturile copiilor şi tinerilor în legătură cu procesul muncii
 • a. Pactul privind drepturile sociale, economice şi culturale
 • b. Protocolul american privind aceste drepturi
 • c. Carta socială europeană
15 ) (23 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Pentru ca un organism internaţional să admită o plângere privind încălcarea drepturilor omului, este necesar
 • a. Să fi fost epuizate recursurile interne disponibile
 • b. Să fie redactată corect
 • c. Să fie sprijinită de o organizaţie neguvernamentală

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: