Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: Protectia internationala a drepturilor omului (24.05.2012) 16.00 - 17.30 - Sem 2 - 2011-2012 (447)
Test adaugat de :Liviu

1 ) (9 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Ce poate face un stat când consideră că un alt stat a încălcat drepturile omului ale unor cetăţeni ai săi
 • a. Să încalce şi el drepturile cetăţenilor celuilalt stat, aplicând reciprocitatea
 • b. Să recurgă la proceduri internaţionale disponibile împotriva statului în cauză
 • c. Să interzică deplasările în celălalt stat
2 ) (64 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Ce documente adoptă comitetele create prin tratate privind drepturile omului, pentru supravegherea aplicării tratatelor?
 • a. Decizii obligatorii;
 • b. Aplică amenzi;
 • c. Opinii, cu titlu de sugestie sau recomandare;
3 ) (55 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Cum se realizează participarea cetăţenilor la viaţa publică?
 • a. Prin sprijinirea financiară a unui partid politic;
 • b. Prin participarea directă la adunări populare, referendumuri, alegeri, sau prin reprezentanţi aleşi;
 • c. Prin convingerea vecinilor;
4 ) (67 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Care din libertăţile religioase enumerate nu poate face obiectul restricţiilor prin lege?
 • a. Libertatea de a avea şi profesa o religie;
 • b. Libertatea de a primi şi edita publicaţii religioase;
 • c. Manifestările religioase în locuri publice(procesiuni, adunări, demonstraţii);
5 ) (49 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    O persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturi se poate adresa
 • a. Instanţelor judecătoreşti interne
 • b. Direct organismelor internaţionale
 • c. Mai întâi trebuie să epuizeze recursurile interne şi apoi se poate adresa organismelor internaţionale
6 ) (26 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Ce îndatoriri revin cetăţenilor români
 • a. Fidelitatea faţă de ţară
 • b. Dezvoltarea relaţiilor cu alte state
 • c. Promovarea valorilor culturale naţionale
7 ) (38 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Ce atribuţii din cele enumerate mai jos revin Avocatului Poporului
 • a. Să solicite autorităţilor publice încetarea încălcărilor drepturilor omului
 • b. Să decidă repunerea în drepturi a petiţionarilor
 • c. Să aplice sancţiuni celor pe care îi consideră vinovaţi
8 ) (72 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Deschiderea unei clase sau şcoli în limba maternă a unei minorităţi trebuie să respecte anumite condiţii(bifaţi ce nu se aplică)
  A-Să asigure acelaşi nivel de educaţie ca şi şcolile din sistemul general
  B-Să fie opţională
  C-Să asigure şi studierea limbii oficiale
  D-Să nu primească elevi din majoritate sau din alte grupuri minoritare
 • a. A+B+C;
 • b. A+B;
 • c. A+B+C+D;
 • d. B+C;
9 ) (48 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Ce drepturi are o persoană deţinută sau arestată
 • a. Dreptul de a cere să fie apărată de mai mulţi avocaţi
 • b. Dreptul de a fi judecată potrivit legii în vigoare
 • c. Dreptul de a cere să fie judecată în altă ţară
10 ) (14 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Cine sunt beneficiarii dreptului la dezvoltare
 • a. Numai persoanele luate individual
 • b. Numai cei din ţări în curs de dezvoltare
 • c. Atât persoanele luate individual, cât şi comunităţile pe care le formează
11 ) (73 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Cum poate fi rezolvata problema minorităţilor, în vederea convieţuirii pe acelaşi teritoriu?
 • a. Prin separare de majoritate şi izolare
 • b. Printr-o politică de asimilare, care să ducă la pierderea identităţii lor;
 • c. Prin integrare economică şi socială, cu respectarea diferenţelor de limbă, cultură şi religie;
 • d. Prin deplasări de populaţie ;
12 ) (56 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Ce principiu specific se aplică în ce priveşte drepturile copilului?
 • a. Interesele grupului minoritar din care face parte;
 • b. Interesele comunei sau oraşului de naştere;
 • c. Primatul intereselor copilului;
13 ) (95 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Ce obligaţii are un stat faţă de alte state în domeniul drepturilor omului
A-Să asigure cetăţenilor altor state drepturi mai mari decât propriilor cetăţeni
B-Să respecte drepturile propriilor cetăţeni
C-Să finanţeze contactele între cetăţenii proprii şi cei ai altor state
D-Să respecte drepturile şi libertăţile tuturor persoanelor aflate sub jurisdicţia sa
 • a. B
 • b. B+D
 • c. D
 • d. A+B+C+D
14 ) (20 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Ce obligaţii are un stat cu privire la cetăţeni ai altor state aflaţi legal pe teritoriul său
 • a. Să-i expulzeze fără nici o procedură dacă încalcă legile sale
 • b. Să le asigure drepturi egale ca şi cetăţenilor
 • c. Să asigure respectarea faţă de ei a egalităţii în drepturi în domeniile economic, social şi cultural
15 ) (91 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    În ce constă dreptul la muncă
A-A asigura fiecărei persoane un loc de muncă;
B-A interzice concedierile până la crearea de locuri de muncă pentru toţi cei concediaţi;
C-A proteja dreptul de a lucra pe cont propriu ;
D-A asigura dreptul de acces fără discriminare la locuri de muncă potrivit pregătirii profesionale şi aptitudinilor fiecăruia;
 • a. A+B
 • b. B+C
 • c. C+D
 • d. A+B+C+D

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: