Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: PROCESUAL CIVIL LICENTA!!!!!!!!!!!!!! - Sem 2 - 2011-2012 (751)
Test adaugat de :Liviu

1 ) (85 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Contesta?ia în anulare obi?uita este inadmisibila:
 • a. daca partea, invocând motivele legale, dovede?te ca a fost în imposibilitate de a exercita cale de atac a apelului, respectiv, a recursului;
 • b. împotriva unei hotarâri de divor?;
 • c. chiar daca partea ar fi putut invoca motivele pe calea apelului sau recursului.
2 ) (66 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Apelul:
 • a. constituie prin el însu?i un act de acceptare a mo?tenirii;
 • b. este o cale de atac par?ial devolutiva;
 • c. nu constituie prin el însu?i un act de acceptare a mo?tenirii.
3 ) (133 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Judecatorul poate fi recuzat când:
 • a. a fost arbitru in aceiasi pricina
 • b. a judecat un proces penal intre una din rudele sale si una din parti in ultimii 5 ani
 • c. este tutore sau curator al uneia din parti
4 ) (101 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Termenul de apel:
 • a. poate fi suspendat;
 • b. poate fi întrerupt;
 • c. poate fi prelungit.
5 ) (22 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Întregirea sau modificarea cererii de chemare în judecata poate fi facuta de catre reclamant:
 • a. numai pâna la prima zi de înfa?i?are, inclusiv;
 • b. ?i dupa prima zi de înfa?i?are, dar numai cu acordul pârâtului;
 • c. necondi?ionat, pâna la încheierea dezbaterilor.
6 ) (86 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Contesta?ia în anulare este de competen?a:
 • a. instan?ei superioare celei ce a pronun?ate hotarârea atacata;
 • b. instan?ei a carei hotarâre se ataca;
 • c. instan?ei de recurs
7 ) (83 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
Constituie motive de contesta?ie în anulare obi?nuita:
 • a. faptul ca partea nu a fost citata legal la termenul la care s-au administrat probele, chiar daca, la termenul ulterior, când pricina a fost în stare de judecata ?i s-au pus concluzii pe fond, partea respectiva a fost legal citata;
 • b. împrejurarea ca hotarârea a fost data de judecatori incompatibili;
 • c. împrejuarea ca hotarârea a fost data de judecatori cu încalcarea dispozi?iilor de ordine publica privitoare la competen?a.
8 ) (2 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
Actiunea (cererea) in constatare:
 • a. este de competenta instantei de la domiciliul reclamantului;
 • b. este guvernata de regulile aplicabile procedurii necontencioase;
 • c. nu poate fi admisa daca partea isi poate valorifica dreptul pe calea contestatiei la executare.
9 ) (127 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Exceptia de incompatibilitate:
 • a. poate fi unita cu fondul
 • b. este o exceptie de fond absoluta si dilatatorie
 • c. trebuie solutionata inaintea exceptiei puterii de lucru judecat
10 ) (14 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Încheierea de respingere a excep?iei procesuale:
 • a. poate fi atacata separat cu apel sau cu recurs;
 • b. nu se poate ataca cu apel;
 • c. poate fi atacata numai cu fondul, daca legea nu dispune altfel.
11 ) (72 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Efectul suspensiv al cererii de apel:
 • a. se produce pâna la ramânerea irevocabila a deciziei date în apel;
 • b. se produce pâna la expirarea termenului de recurs, dupa pronun?area deciziei în apel;
 • c. se produce pâna la pronun?area hotarârii de catre instan?a de judecata.
12 ) (121 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
In cazul transmisiunii calitatii procesuale active, dobanditorul:
 • a. preia procesul in starea in care se gaseste in momentul in care a avut loc transmisiunea;
 • b. este indreptatit sa solicite refacerea doar a actelor de procedura defavorabile indeplinite anterior de autorul sau;
 • c. este indreptatit sa invoce exceptiile relative neinvocate in termen de autorul sau.
13 ) (214 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Procurorul poate sa exercite caile de atac:
 • a. indiferent daca a participat sau nu la judecata finalizata cu hotararea care se ataca;
 • b. numai in materiile expres prevazute de lege;
 • c. daca pricina respectiva nu are caracter strict personal.
14 ) (118 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cererea de recuzare:
 • A. trebuie facuta in scris,pentru fiecare judecator in parte
 • b. se solutioneaza in camera de consiliu,fara prezentarea partilor
 • c. se solutioneaza printr-o incheiere ce poate fi atacata in toate cazurile numai odata cu fondul
15 ) (34 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Hotarârea de expedient:
 • a. se pronun?a numai în ?edin?a publica;
 • b. se da fara drept de recurs;
 • c. este irevocabila.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: