Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: MANAGEMENTUL INSTANTELOR DE JUDECATA - Sem 1 - 2013-2014 (47)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (35 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt elementele necesare in infaptuirea actului de justitie?
 • a. informatia previzionala in deplina concordanta cu prerogativele conferite de lege
 • b. neutralitatea informatiei abordata dE judecator,prudenta, integralitatea, comparabilitatea informatiei
 • c. informatia neutra care nu influenteaza formularea unui rationament pentru un rezultat predeterminat
 • d. informatia poate fi relevanta dar putin credibila pentru solutionarea cauzei
2 ) (41 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Care sunt formele de pregatire a judecatorilor?
 • a. pregatirea individuala,sub forma colocviilor, seminarii,cursuri universitare,la
 • b. pregatire la Barou si la scoli postuniversitare
 • c. pregatire practica la autoritatile administrative de specialitate
 • d. pregatire in domeniul doctoratelor pe linie de drept
3 ) (19 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Atributie distincta a vicepresedintelui Curtii de Apel
 • a. asigura operationalitatea bazei de date conform bazei de date informatice privind personalul de la Curtea de Apel si de la instantele din circumscriptie si ia masurile necesare pentru intretinerea acesteia in conditii optime
 • b. ia masuri pentru buna functionare a instantelor din subordine
 • c. ia masuri pentru salarizarea personalului din cadrul Curtii de Apel
 • d. ia masuri pentru buna functionare IT si a personalului auxiliar
4 ) (42 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Cine poate pleda in apararea unei parti, intr-o cauza aflata in stare de judecata?
 • a. partea – personal sau prin mandatar, juristul- dupa caz si avocatul
 • b. expertul , contabilul, managerul institutiei
 • c. Prefectul, Primarul, Ministrul
 • d. Avocatul Poporului, partea responsabila civilmente, Procurorul
5 ) (1 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Ce inseamna sa fii manager?
 • a. a desfasura o activitate de organizare si conducere intr-un anumit domeniu care presupune anumite aptitudini, competente si un comportament specific functiei
 • b. a desfasura o activitate de organizare si conducere a unei institutii publice
 • c. . managerul reprezinta activitatea unui conducator cu functie publica
 • d. d.managerul constituie o figura reprezentativa in virtutea autoritatii lui formale si a pozitiei simbolice pe care o ocupa in conducerea organizatiei
6 ) (20 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Care sunt atributiile Adunarii generale a judecatorilor ?
 • a. alege membrii in CSM, formuleaza puncte de vedere la solicitarea CSM,propune revocarea din functia de judecatori alesi in CSM
 • b. analizeaza proircte de acte normative,dezbate activitatea anuala a Instantei,desemneaza candidatii si alege membrii in CSM,formuleaza puncte de vedere la solicitarea CSM,
 • c. dezbate activitatea anuala a Instantei, desemneaza candidatii si alege membrii in CSM,formuleaza puncte de vedere la solicitarea CSM,propune revocarea din functia de conducere a judecatorilor,indeplineste orice atributii prevazute de lege sau de Regulament intern
 • d. desemneaza judecatorii care fac perte din Comisia pentru acordare compensatiilor financiare victimelot infractiunilor si initiaza procedura de revocare a judecatorilor alesi in CSM
7 ) (32 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt coordonatele activitatii de control in instanta de judecata ?
 • a. controlul surprinde aspectele negative care trebuie sanctionate in vederea realizarii \ actului de justitie
 • b. atitudinea pozitiva fata de munca ,spiritul de initiativa si raspunderea fata de rezultatul muncii
 • c. urmareste crearea unei stari de echilibru si armonie ca obiectiv important ala actului de justitie
 • d. infaptuirea justitiei de catre salariatii din sistem prin realizarea sarcinilor socio- jurudice complexe
8 ) (16 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
    Atributii comune ale presedintilor Curtilor de Apel
 • a. organizeaza si coordoneaza controlul adminstrarii Curtii de Apel si al instantelor din circumscriptia acesteia
 • b. emite avizul consultativ in vederea prezentarii la examenul de capacitate al judecatorilor stagiari
 • c. deleaga judecatorii de la Judecatorii , Tribunale sau Tribunale specializate din circumscriptia Curtii de Apel in conditiile legii
 • d. organizeaza si coordoneaza controlul adminstrarii Curtii de Apel si al instantelor din circumscriptia acesteia, emite avizul consultativ in vederea prezentarii la examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si solicita CSM-ului in conditiile legii delegarea judecatorilor
9 ) (2 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Ce fac managerii?
 • a. strang informatii pe care le folosesc in practica, iau decizii privind resursele organizatiei si au un rol de negociator cu ceilalti
 • b. negociaza cu ceilalti
 • c. aduna informatii si le aplica
 • d. iau decizii cu privire la utilizarea resurselor
10 ) (4 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
    In ce consta managementul propriei activitati ?
 • a. reprezinta o schimbare a propriei activitati functie de noua tehnologie
 • b. abordarea corecta a tranzitiei spre pozitia de manager
 • c. delegarea anumitor sarcini catre membrii manageriale
 • d. utilizarea cunostintelor si a experientei in domeniu pentru realizarea obiectivelor propuse
11 ) (8 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
    Care sunt deciziile pe care le ia un manager ?
 • a. ia deciziile necesare si utile organizatiei de informatiile pesonal receptionate
 • b. ia decizii cu privire la utilizarea timpului de munca in cadrul organizatiei si a resurselor umane
 • c. ia decizii de rutina privind regulamentele si procedurile organizatiei pentru a solutiona corect probleme evita
 • d. trebuie sa tina cont de telurile si valorile organizatiei, sa determine tipul de informatii necesar, sa evalueze nivelurile posibile de risc si sa decida asupra nivelului corect ce poate fi acceptat
12 ) (9 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Care sunt instrumentele utile in procesul decizional ?
 • a. gandirea laterala si brainstorming-ul
 • b. eficacitatea manageriala in atingerea obiectivelor organizatiei
 • c. capacitatea managerului de a-si elibera mintea de tiparele disciplinate de gandire
 • d. reformularea problemei intr-o lumina noua pentru a gasi solutii noi
13 ) (25 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Cum trebuie se fie un judecator ?
 • a. judecatorii sunt independenti,inamovibili, se supun numai legii si trebuie sa fie impartiali
 • b. incompatibil cu alte fapte in afara de instanta de judecata si inamovibili
 • c. sa castige bani numai din munca de judecata si sa actioneze conform Constitutiei
 • d. sa manifeste responsabilitate in functia sa si sa solutioneze cauzele corect conform probelor de la dosar
14 ) (34 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Care sunt elementele care fundamenteaza succesul personal al judecatorului?
 • a. echilibrat, matur,cu rabdarea de a asculta, cu putere de a intelege , curajul de a se exprima si confrunta
 • b. maturitate profesionala, intelepciune, putere de decizie, conlucrare sinergica in infaptuirea justitiei
 • c. independenta in infaptuirea actului de justitie , integritate personala si morala , nivel avansat de etica profesionala ,transparenta in actul decizional,cu respectarea codului deontologic ,echilibrat, maturitate , rabdarea de a asculta, putere de a intelege , curajul de a se exprima si confrunta
 • d. tarie de caracter,maturitate si integritate, lipsa de teama fata de posibilele riscuri,curajul de a se confrunta cu situatii dificile in actul de justitie
15 ) (10 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Ce reprezinta parteneriatul ?
 • a. un instrument de colaborare ce se concretizeaza intr-o contributie de optimizare a actului de justitie
 • b. un efort de cooperare si colaborare manageriala, intre parti contractante asociate, pentru finalizarea unui proiect cat mai eficient posibil in actul de justitie
 • c. constituie o abordare de management utilizata de doua sau mai multe institutii pentru realizarea unor obiective de maximizare a eficacitatii resurselor fiecarui participant
 • d. relatie de cooperare si colaborare pe termen lung bazata pe incredere pentru realizarea unui profit mare

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: