Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL - Sem 1 - 2010-2011 (1089)
Test adaugat de :MARTINICA

1 ) (78 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Obligatiile partilor in contractul de agency sunt:
 • a. agentul trebuie sa actioneze conform promisiunii facute;
 • b. agentul lucreaza in folosul sau si al tertului;
 • c. agentul trebuie sa depuna o anumita diligenta, daca este retribuit;
2 ) (10 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Concernul se caracterizeaza prin:
 • a. societatile din grup sunt subordonate total conducerii unice;
 • b. grupul de societati au o conducere unica;
 • c. societatea dominanta devine singurul actionar al societatii incorporate;
3 ) (81 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Agentul comercial, conform Directivei Consiliului 86/65c/CEE din a986, privind coordonarea legislatiilor statelor membre, nu include in mod special:
 • a. angajatul cu functie superioara, imputernicit sa contracteze angajamente obligatorii;
 • b. administratorul judiciar, lichidatorul sau sindicul;
 • c. agentii comerciali ale caror activitati sunt platite;
4 ) (91 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Agentul comercial are dreptul la compensatie cand:
 • a. a adus comitentului noi clienti si a contribuit substantial la beneficiile patronului;
 • b. pentru pierderile suferite in cazul rezilierii contractului cu patronul;
 • c. patronul a platit comisionul pentru executarea contractului de agentie;
5 ) (54 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Arbitrajul de comert international se clasifica in:
 • a. arbitraj in drept (in iure);
 • b. arbitraj in echitate (ex ebo-ex ecro);
 • c. arbitraj partial;
6 ) (36 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Partile C.C. I. pot alege:
 • a. clauza penala;
 • b. formele de sponsorizare;
 • c. procedura arbitrala;
7 ) (86 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Agentul comercial are dreptul la comision pentru tranzactiile incheiate daca:
 • a. tranzactia a fost incheiata ca rezultat al actiunii sale;
 • b. tranzactia a fost incheiata cu un tert castigat anterior pentru tranzactii similare;
 • c. nu detine exclusivitatea unei zone geografice sau asupra unui grup de clienti;
8 ) (65 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Caracterele contractului international de comision sunt:
 • a. comisionarul are privilegiul asupra bunurilor incredintate;
 • b. comisionarul are calitatea de parte in raportul juridic perfectat cu tertul, fara sa garanteze executarea contractului;
 • c. in raporturile dintre comisionar si comitent exista relatii de prietenie;
9 ) (60 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Elementele specifice Contractului International Comercial de mandat sunt:
 • a. se revoca numai pentru motive temeinice;
 • b. reprezentarea este de natura lui si nu de esenta contractului;
 • c. mandatarul poate actiona numai in nume propriu.
10 ) (31 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Partile C.C.I. pot alege:
 • a. legea aplicabila- lex voluntatis;
 • b. clauza de confidentialitate;
 • c. clauza de exonerare.
11 ) (57 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Intermedierea in Comertul International are la baza reglementarile:
 • a. Legea nr. a0b/a994 privind contractele de intermediere;
 • b. Conventia Buda-Pesta b000, privind contractul de transport marfuri naval interior;
 • c. Conventia Geneva a98c, privind reprezentarea in domeniul vanzarii internationale;
12 ) (17 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Fuziunea in D.C.I. implica:
 • a. transmiterea universala a patrimoniului soc. disparute;
 • b. lichidarea prealabila a soc. disparute;
 • c. nasterea unui nou subiect de D.C.I.
13 ) (34 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Partile C.C.I. pot alege:
 • a. clauza compromisorie;
 • b. clauza penala;
 • c. forma de publicitate comerciala;
14 ) (71 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Agentul imputernicit poate fi:
 • a. agent-servant (independent) fata de patron;
 • b. mandatar in cazul contractului de comision;
 • c. agent-general, dupa felul prestatiei;
15 ) (58 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Elementele specifice Contractului International Comercial de mandat sunt:
 • a. este intotdeauna un contract cu titlu oneros;
 • b. reprezentarea este de esenta lui si nu de natura contractului;
 • c. mandatarul este imputernicit sa intocmeasca toate actele necesare operatiunii investite, chiar daca unele dintre ele n-au fost prevazute in mod expres;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: