Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: DREPTUL ASIGURARILOR - Sem 1 - 2013-2014 (610)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (105 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Valabilitatea politei de asigurare incepe:
 • a. la data semnarii propunerii de asigurare;
 • b. la data acceptarii propunerii de asigurare de catre societate;
 • c. la data livrarii politei de asigurare catre client.
2 ) (6 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    In cazul asigurarii de bunuri, cum se plateste indemnizatia de asigurare?
 • a. nu poate depasi paguba inregistrata;
 • b. se plateste in limita sumei asigurate;
 • c. in caz de pierdere partiala a bunului, se plateste de regula, dupa sistemul primului risc.
3 ) (156 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Asigurarea creditelor interne reprezinta un instrument financiar care protejeaza:
 • a. beneficiarul de credit;
 • b. creditorul;
 • c. statul.
4 ) (21 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Cum este dreptul la pensie ?
 • a. imprescriptibil;
 • b. retroactiv;
 • c. cesionabil total.
5 ) (76 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Cum se calculeaza rezerva de prime prevazuta a se constitui prin lege de catre asiguratorii care practica asigurari generale?
 • a. cel putin la inchiderea exercitiului financiar, pe baza estimarilor asiguratorului pentru daunele neavizate;
 • b. in anii cu rezultate tehnice favorabile pentru constituirea surselor de acoperire a daunelor in anii in care rezultatele vor fi nefavorabile;
 • c. lunar prin insumarea cotei parti din primele nete subscrise aferente perioadei neexpirate.
6 ) (88 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Care este gruparea categoriilor de asigurari practicate de asiguratori, conform legii?
 • a. asigurari financiare, asigurari de viata, asigurari nonviata;
 • b. asigurari de persoane, asigurari de viata, asigurari generale;
 • c. asigurari de viata, asigurari generale.
7 ) (70 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    
Care sunt caile folosite in vederea prevenirii si combaterii fenomenelor aleatorii si a accidentelor producatoare de daune (riscurilor)?
 • a. crearea de rezerve pe seama resurselor proprii in vederea acoperirii eventualelor pagube; trecerea riscului pe seama unei societati de asigurari;
 • b. prevenirea sau evitarea riscului; limitarea pagubelor provocate de riscurile produse;
 • c. prevenirea sau evitarea riscului; limitarea pagubelor provocate de riscurile produse; crearea de rezerve pe seama resurselor proprii in vederea acoperirii eventualelor pagube; trecerea riscului pe seama unei societati de asigurari.
8 ) (145 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Precizati varianta adevarata in legatura cu marja de solvabilitate:
 • a. Marja de solvabilitate reprezinta suma cu care valoarea activelor depaseste valoarea obligatiilor; Marja de solvabilitate in Romania trebuie sa fie mai mare decat valorile stabilite in norme; In vederea stabilirii marjei de solvabilitate, evaluarea activelor si a obligatiilor se efectueaza conform normelor; Fiecare companie de asigurare trebuie sa mentina, cumulativ, capitalul social varsat si marja de solvabilitate;
 • b. Marja de solvabilitate in Romania trebuie sa fie mai mare decat valorile stabilite in norme;
 • c. In vederea stabilirii marjei de solvabilitate, evaluarea activelor si a obligatiilor se efectueaza conform normelor.
9 ) (27 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Caror angajati li se acorda indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca?
 • a. au certificat medical vizat prin grija angajatorului de catre Inspectoratul de Sanatate Publica; au certificat medical din cauza unor boli obisnuite sau profesionale; au certificat medical din cauza unor accidente de munca sau in afara muncii ; au certificat medical vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca competent;
 • b. au certificat medical din cauza unor boli obisnuite sau profesionale;
 • c. au certificat medical care nu este vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca competent.
10 ) (84 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Ce tipuri de societati formeaza oferta de asigurari?
 • a. societati de capital, cooperatiste, pool-urile, asociatiile, asiguratorii de stat;
 • b. organizatii fratesti, tontinele, bursele de asigurari;
 • c. societatile comerciale pe actiuni, sindicatele Lloyd’s, asiguratorii de stat;
11 ) (112 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Suma asigurata reprezinta:
 • a. expunerea la un prejudiciu financiar;
 • b. partea din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea; limita maxima a raspunderii asiguratorului;
 • c. limita maxima a raspunderii asiguratorului.
12 ) (69 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Care sunt factorii sociali determinanti care au condus la aparitia asigurarilor?
 • a. accentuarea procesului de urbanizare, concentrarea populatiei in orase si aparitia noilor locuinte, care au incurajat aparitia fenomenelor producatoare de pagube; organizarea breslelor, care au favorizat solidaritatea acestor grupuri, in care membrii isi acordau ajutor reciproc in caz de pagube;
 • b. schimbarea conditiilor economice generale, trecerea de la o economie exclusiv agricola la una diversificata (industrie, comert), care au dus la cresterea si la adancirea raporturilor dintre oameni si a cauzelor generatoare de pagube. Importanta banilor in relatiile comerciale a favorizat ideea compensatiei banesti a pagubelor; dezvoltarea schimburilor comerciale, succesul marilor targuri, inmultirea expeditiilor pe mare au aratat necesitatea asigurarilor marfurilor si a navelor impotriva riscurilor pe timpul transportului;
 • c. organizarea breslelor, care au favorizat solidaritatea acestor grupuri, in care membrii isi acordau ajutor reciproc in caz de pagube; schimbarea conditiilor economice generale, trecerea de la o economie exclusiv agricola la una diversificata (industrie, comert), care au dus la cresterea si la adancirea raporturilor dintre oameni si a cauzelor generatoare de pagube. Importanta banilor in relatiile comerciale a favorizat ideea compensatiei banesti a pagubelor.
13 ) (146 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    La ce se refera a 4-a directiva din 15 mai 2000?
 • a. La inserarea obligatorie in conditiile de asigurare a unor clauze standard;
 • b. Pentru asigurarile nonviata, nivelul minim al fondului de garantare orice profit garantat;
 • c. Asigura protectia persoanelor care circula cu vehicule motorizate, in cazul producerii unui accident in afara granitelor tarii.
14 ) (28 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Cui i se acorda ajutorul de deces ?
 • a. tutorelui, curatorului, persoanei care dovedeste ca a suportat cheltuielile de deces; uneia sau mai multor persoane care au calitatile de mai sus;
 • b. sotului supravietuitor; mostenitorului in conditiile dreptului comun; tutorelui, curatorului, persoanei care dovedeste ca a suportat cheltuielile de deces;
 • c. mostenitorului in conditiile dreptului comun; tutorelui, curatorului, persoanei care dovedeste ca a suportat cheltuielile de deces; uneia sau mai multor persoane care au calitatile de mai sus.
15 ) (67 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Ce principii se aplicã la acordarea despãgubirii?
 • a. principiul raspunderii proportionale;
 • b. principiul mutualitatii; principiul primului risc;
 • c. principiul primului risc; principiul raspunderii proportionale; principiul raspunderii limitate.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: