Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: DREPTUL ASIGURARILOR - Sem 1 - 2013-2014 (609)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (142 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Care este gruparea categoriilor de asigurari practicate de asiguratori, conform legii?
 • a. asigurari financiare, asigurari de viata, asigurari nonviata;
 • b. asigurari de persoane, asigurari de viata, asigurari generale;
 • c. asigurari de viata, asigurari generale.
2 ) (17 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    In care dintre cazuri se acorda despagubiri la asigurarile de animale?
 • a. animalele au fost sacrificate pentru necesitatile asiguratului; animalele au pierit datorita contractarii unor boli infectioase;
 • b. animalele au pierit datorita unor accidente care au avut loc; animalele au pierit datorita contractarii unor boli infectioase;
 • c. animalele au pierit din cauza unei furajari necorespunzatoare cantitativ sau calitativ.
3 ) (111 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Pentru ca un risc sa fie asigurabil, trebuie indeplinite anumite conditii:
 • a. producerea lui sa fie posibila;
 • b. sa aiba un caracter ilicit;
 • c. sa aiba un caracter intamplator; producerea lui sa fie posibila.
4 ) (71 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    In ce se clasifica asigurarile, dupa ramura la care se refera?
 • a. asigurari de persoane; asigurari de raspundere civila;
 • b. asigurari obligatorii; asigurari de bunuri;
 • c. asigurari de bunuri; asigurari de persoane; asigurari de raspundere civila.
5 ) (57 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    La ce se referã caracterul consensual al contractului de asigurare?
 • a. obligativitatea încheierii în scris si cuprinderea anumitor elemente prevazute de lege;
 • b. partile contractante îsi asuma obligatii reciproce si independente;
 • c. valabilitatea contractului începe din momentul în care partile si-au exprimat acordul de vointa cu privire la continut.
6 ) (13 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    In ce situatii nu se pot acorda despagubiri in cadrul asigurarilor facultative de autovehicule?
 • a. paguba nu a fost provocata cu intentie de catre asigurat; autovehiculul nu avea certificate de inmatriculare valabil;
 • b. paguba a fost produsa ca urmare a trepidatiilor autovehiculului in timpul mersului; autovehiculul nu avea certificate de inmatriculare valabil; paguba s-a produs in timpul comiterii de catre asigurat a unei infractiuni contra sigurantei statului;
 • c. autovehiculul nu avea certificate de inmatriculare valabil.
7 ) (95 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Care sunt principiile care stau la baza contractului de asigurare?
 • a. principiul despagubirii;
 • b. principiul interesului asigurabil;
 • c. caracterul oneros; principiul despagubirii; principiul interesului asigurabil.
8 ) (20 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Ce reprezinta securitatea sociala?
 • a. un sistem de drepturi si obligatii; o optiune politica cuprinsa in texte constitutionale; protectia persoanelor impotriva evenimenelor ce o pot afecta; garantarea unui venit care sa permita persoanelor un trai decent;
 • b. o optiune politica cuprinsa in texte constitutionale; protectia persoanelor impotriva evenimenelor ce o pot afecta;
 • c. garantarea unui venit care sa permita persoanelor un trai decent; protectia persoanelor impotriva evenimenelor ce o pot afecta.
9 ) (152 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Ce anume caracterizeaza activitatea brokerului de asigurari:
 • a. un broker de asigurari poate fi actionar semnificativ la un asigurator, cu conditia sa nu il includa in oferta lui clientilor sai;
 • b. un broker de asigurari nu este necesar sa aiba un contract de asigurare de raspundere civila profesionala;
 • c. negociaza sau incheie contracte de asigurare si acorda si alte servicii in legatura cu protectia impotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor.
10 ) (148 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Cine poate exercita activitatea de asigurare potrivit Legii 32/10.04.2000?
 • a. societati pe actiuni;
 • b. societati mutuale;
 • c. sucursale ale unor asiguratori, persoane juridice straine autorizate de C.S.A.; filialele asiguratorilor straini, formate ca persoane juridice romane, autorizate de C.S.A. ; societati pe actiuni; societati mutuale.
11 ) (128 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Prin ce se caracterizeaza societatile de asigurare de tip cooperatist?
 • a. in general, nu se constituie pentru a obtine profit ; de obicei, proprietarii acestora sunt detinatorii de polite care primesc acoperiri prin asigurare la preturi minime;
 • b. fiecare asigurare sau reasigurare achizitionata este subscrisa de catre membrii acesteia;
 • c. sunt societati specializate care fac disponibila asigurarea intr-un anumit domeniu de activitate.
12 ) (132 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Mentionati ce legi formeaza cadrul legislativ al asigurarilor dupa anul 2000?
 • a. Legea nr. 31/1990;
 • b. Legea nr. 32/2000; Legea nr. 136/1995;
 • c. Legea nr. 47/1991.
13 ) (160 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Obiectul asigurarii de raspundere civila il reprezinta:
 • a. un anumit atribut al persoanei fizice;
 • b. anumite bunuri – autovehicule – pentru caz de pierdere, furt sau alte evenimente;
 • c. dorinta de a evita plata despagubirilor civile datorita tertilor ca urmare a raspunderii civile.
14 ) (119 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Ce indicatori se pot utiliza in stabilirea dimensiunii pietei asigurarilor?
 • a. PIB, PNB, eficienta folosirii capitalului si a fortei de munca;
 • b. ponderea in ocuparea fortei de munca si ponderea pe piata capitalurilor de imprumut;
 • c. numarul contractelor incheiate si cuantumul sumelor asigurate in perioada de referinta, numarul politelor in vigoare, valoarea anuala a primelor de asigurare.
15 ) (114 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Dupa producerea evenimentului asigurat, asiguratorul trebuie sa verifice:
 • a. daca asiguratul a solicitat duplicatul documentului de asigurare;
 • b. daca bunurile respective sunt cuprinse in asigurare;
 • c. daca asiguratul a fost de acord cu suma asigurata; daca asigurarea era in vigoare la data producerii riscului.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: