Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: DREPT PROCESUAL CIVIL - PARTIALE - Sem 1 - 2013-2014 (475)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (36 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Împotriva incheierii de suspendare a judecatii:
 • a. se poate declara recurs in termen de 5 zile;
 • b. se poate declara recurs cat timp dureaza suspendarea cursului judecarii procesului;
 • c. se poate declara recurs separat in termen de 15 zile.
2 ) (20 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Exceptia de litispendenta poate fi invocata:
 • a. cand ambele pricini se afla in fata primei instante de fond;
 • b. cand o pricina se afla in prima instanta iar cealalta in recurs;
 • c. cand o pricina se afla in fata instantei de fond si cealalta in recurs.
3 ) (84 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Pot fi atacate cu contestatie in anulare obisnuita:
 • a. numai hotararile irevocabile pronuntate de instante de recurs;
 • b. hotararile judecatoresti pronuntate in ultima instanta atacate cu recurs, care insa a fost respins pentru ca avea nevoie de verificari de fapt sau a fost respins fara a fi cercetat in fond;
 • c. hotararile judecatoresti pronuntate in prima instanta si devenite irevocabile prin neexercitarea cailor de atac.
4 ) (43 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Hotararea judecatoreasca:
 • a. dezinvesteste instanta;
 • b. constituie inscris sub semnatura privata;
 • c. produce efecte erga omnes.
5 ) (65 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Daca o parte face apel inainte de comunicarea hotararii:
 • a. termenul de apel curge de la comunicarea efectiva a hotararii;
 • b. hotararea se considera comunicata la data depunerii cererii de apel;
 • c. apelul astfel declarat este prematur.
6 ) (64 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Pentru procuror, termenul de apel curge:
 • a. de la pronuntare, daca procurorul a participat la judecata;
 • b. de la comunicare, daca procurorul nu a participat la judecata;
 • c. de la pronuntare, daca procurorul nu a participat la judecata.
7 ) (85 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Contestatia in anulare obisuita este inadmisibila:
 • a. daca partea, invocand motivele legale, dovedeste ca a fost in imposibilitate de a exercita cale de atac a apelului, respectiv, a recursului;
 • b. impotriva unei hotarari de divort;
 • c. chiar daca partea ar fi putut invoca motivele pe calea apelului sau recursului.
8 ) (74 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   În fata instantei de apel:
 • a. se pot invoca pentru prima data exceptiile procesuale absolute;
 • b. se pot invoca pentru prima data exceptiile procesuale relative;
 • c. nu se pot propune probe noi.
9 ) (52 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   În dreptul procesual civil roman:
 • a. partile pot fi obligate la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat;
 • b. partea care a cazut in pretentii poate fi obligata la plata cheltuielilor judiciare facute de cealalta parte;
 • c. numai partea care a cazut in pretentii poate fi obligata la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.
10 ) (42 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Procurorului i se comunica hotararea:
 • a. numai daca a participat la judecata;
 • b. daca nu a participat la judecata;
 • c. indiferent daca a participat sau nu la judecata;
11 ) (11 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Exceptiile procesuale:
 • a. pun in discutie fondul dreptului;
 • b. nu pun in discutie fondul dreptului;
 • c. pun in discutie fondul dreptului numai exceptiile procesuale de fond.
12 ) (5 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Întampinarea poate cuprinde:
 • a. raspunsurile la toate capetele de fapt si de drept ale cererii;
 • b. pretentiile paratului asupra reclamantului;
 • c. obiectul cererii.
13 ) (54 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Codul de procedura civila este structurat in:
 • a. 5 carti;
 • b. 7 carti;
 • c. 4 carti.
14 ) (86 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Contestatia in anulare este de competenta:
 • a. instantei superioare celei ce a pronuntate hotararea atacata;
 • b. instantei a carei hotarare se ataca;
 • c. instantei de recurs.
15 ) (15 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   În cursul dezbaterilor, instanta acorda cuvantul pe fond, in urmatoarea ordine:
 • a. parat, reclamant;
 • b. reclamant, parat, chemat in garantie de catre parat;
 • c. procuror, parat, reclamant.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: