Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: DREPT PROCESUAL CILVIL - Sem 2 - 2013-2014 (411)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (23 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    În ce se clasifica normele de procedura propriu-zise?
 • a. norme de procedura contencioasa, norme de procedura necontencioasa si norme de executare silita
 • b. norme de executare silita directa si indirect
 • c. norme de procedura pentru procedura de drept comun si pentru procedurile specia
2 ) (31 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Debitorul poate invoca în cadrul contestatiei la executare motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului daca:
 • a. executare silita se face în temeiul unei hotarari judecatoretti;
 • b. executarea silita se face în temeiul unei hotarari arbitrale;
 • c. executarea silita se face în temeiul unui alt titlu executoriu decat o hotarare judecatoreasca, numai daca legea nu prevede în legatura cu acel titlu o cale procesuala specifica pentru desfiintarea lui.
3 ) (39 - MULTI SELECT) (BC ai ales : )
    Cheltuielile de judeata:
 • a. pot fi acordate si din oficiu, daca se refera la taxele judiciare de timbru, onorariile de experti sau despagubirea martorilor;
 • b. asupra carora instanta a omis sa se pronunte, pot fi obtinute pe calea cererii de completare a hotararii;
 • c. pot fi acordate, la cerere, daca reclamantul a renuntat la judecata dupa comunicarea actiunii dar înainte de primul termen de judecata;
4 ) (32 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Cererea paratului de a se constata perimarea cererii de chemare în judecata:
 • a. se poate ridica în orice faza a pricinii;
 • b. nu influenteaza soarta cererii reconventionale, care se va judeca în continuare;
 • c. se va admite chiar daca, dupa ultima zi a termenului de perimare dar înainte de înregistrarea cererii de constatare a perimarii, reclamantul a efectuat un act de procedura.
5 ) (28 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Constatia în anulare de drept comun este admisibila:
 • a. daca motivele au fost invocate în recurs ?i aceastea au fost respinse ca neîntemeiate;
 • b. daca pricina s-a judecat de catre o instanta necompetenta material, partea a invocat aceasta în motivele de recurs, dar recursul a fost respins ca tardiv;
 • c. partea nu a fost legal citata la judecarea apelului, a formulat recurs invocand acest motiv, dar recursul s-a perimat;
6 ) (16 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Ce caracter au normele care prevad compunerea instantei?
 • a. supletiv;
 • b. imperativ;
 • c. dispozitiv.
7 ) (41 - MULTI SELECT) (AB ai ales : )
    Nulitatea sau neregularitatea unui act de procedura
 • a. constand necompetenta instantei de insolventa poate fi ridicata oricand
 • b. constand in citarea viciata la primul termen de judecata la care s-a declinat competenta atrage nulitatea hotararii declinatorii
 • c. constand in neluarea juramantului martorului trebuie invocata in sedinta ce urmeaza neregularitatii respective
 • d. constand in necompetenta teritoriala a instantei sesizata cu o actiune in stabilirea pensiei de intretinere trebuie invocata de reclamant cel mai tarziu la prima infatisare
8 ) (33 - MULTI SELECT) (BC ai ales : )
    În cazul renuntarii la dreptul subiectiv pretins:
 • a. este necesar consimtamantul paratului daca s-a intrat în dezbaterea fondului;
 • b. nu afecteaza cererea de interventie principala sau cererea reconventionala;
 • c. se poate face în fata primei instante, a instantei de apel sau a instantei de recurs.
9 ) (37 - MULTI SELECT) (AB ai ales : )
    Decizia instantei de recurs este obligatorie în caz de rejudecare:
 • a. cu privire la necesitatea administrarii unor probe;
 • b. cu privire la problemente de drept dezlegate;
 • c. cu privire la interpretarea probelor administrate;
10 ) (3 - MULTI SELECT) (AB ai ales : )
    Daca minorul – parte litiganta, împlineste în timpul procesului varsta de 14 ani, atunci:
 • a. Reprezentarea legala se transforma în asistare;
 • b. Minorul va fi citat persoanal;
 • c. Reprezentarea legala se transforma în asistare, urmand a fi citat parintele sau tutorele;
11 ) (1 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    În ceea ce priveste exceptia de necompetenta materiala:
 • a. Poate fi invocata exclusiv de catre parti, dar numai pana la prima zi de înfatisare în fata primei instante;
 • b. Poate fi invocata de catre parti ori de catre judecator la prima zi de înfatisare în fata primei instantei, dar nu mai tarziu de începerea dezbaterilor asupra fondului;
 • c. Poate fi invocata direct în fata instantei de recurs;
12 ) (2 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Ce conditii trebuie indeplinite pentru a fi asigurat principiul contradictorialitatii in
procesul civilt
 • a. toate elementele procesului trebuie supuse dezbaterii partilor;
 • b. este necesar ca partile sa se fi exprimat efectiv cu privire la orice element ce ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii
 • c. este suficient ca partile sa fi fost in masura sa se fi exprimat cu privire la cateva elemente ce ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii.
13 ) (12 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Citarea prin publicitate se dispune:
 • a. în cazul în care paratul, domiciliat în strainatate, nu îsi îndeplineste obligatia de alegere a domiciliului în Romania;
 • b. atunci cand în cursul procesului partea îsi schimba domiciliul si nu aduce la cunostinta instantei aceasta împrejurare;
 • c. cand comunicarea actelor de procedura nu se poate face datorita faptului ca s-a daramat cladirea, spatiul a devenit de nelocuit sau din alte motive asemanatoare.
14 ) (7 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Intervine nulitatea cererii de chemare în judecata:
 • a. Daca lipseste semnatura reclamantului, cu conditia ca partea care invoca nulitatea sa probeze si vatamarea;
 • b. Daca lipseste obiectul cererii de chemare în judecata, vatamarea fiind prezumata;
 • c. În cazul neindicarii domiciliului sau resedintei paratului, vatamarea fiind prezumata de lege;
15 ) (18 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Unde se poate face cererea de interventie voluntara principala?
 • a. în fata primei instante, pana la inceperea dezbaterilor;
 • b. numai în fata primei instante, pana la terminarea dezbaterilor;
 • c. în fata instantei de apel cu invoirea partilor.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: