Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: DREPT PROCESUAL CILVIL - Sem 2 - 2013-2014 (411)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (7 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Intervine nulitatea cererii de chemare în judecata:
 • a. Daca lipseste semnatura reclamantului, cu conditia ca partea care invoca nulitatea sa probeze si vatamarea;
 • b. Daca lipseste obiectul cererii de chemare în judecata, vatamarea fiind prezumata;
 • c. În cazul neindicarii domiciliului sau resedintei paratului, vatamarea fiind prezumata de lege;
2 ) (3 - MULTI SELECT) (AB ai ales : )
    Daca minorul – parte litiganta, împlineste în timpul procesului varsta de 14 ani, atunci:
 • a. Reprezentarea legala se transforma în asistare;
 • b. Minorul va fi citat persoanal;
 • c. Reprezentarea legala se transforma în asistare, urmand a fi citat parintele sau tutorele;
3 ) (29 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    În procedura speciala a divortului, hotararea judecatoreasca a primei instante:
 • a. este supusa apelului în toate cazurile;
 • b. nu se motiveaza daca una dintre parti solicita instantei aceasta;
 • c. va dispune desfacerea casatoriei în cazul de culpa comuna a sotilor, chiar daca paratul nu a fostmulat cerere reconventionala, daca prin probele administrate reiese ca amandoi sotii sunt vinovati de destramarea casatoriei.
4 ) (41 - MULTI SELECT) (AB ai ales : )
    Nulitatea sau neregularitatea unui act de procedura
 • a. constand necompetenta instantei de insolventa poate fi ridicata oricand
 • b. constand in citarea viciata la primul termen de judecata la care s-a declinat competenta atrage nulitatea hotararii declinatorii
 • c. constand in neluarea juramantului martorului trebuie invocata in sedinta ce urmeaza neregularitatii respective
 • d. constand in necompetenta teritoriala a instantei sesizata cu o actiune in stabilirea pensiei de intretinere trebuie invocata de reclamant cel mai tarziu la prima infatisare
5 ) (25 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Daca cel citat, aflandu-se la domiciliu, nu vrea sa primeasca citatia:
 • a. agentul procedural va afita citatia pe uta locuintei celui citat, încheind proces-verbal în acest sens;
 • b. agentul procedural face proces verbal ti instanta va dispune citarea prin publicitate;
 • c. agentul procedural va face mentiune despre refuzul de primire, va restitui în întregime citatia instantei, care va judeca procesul fara alte formalitati relative la citare;
6 ) (22 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    În ce forma se face cererea de interventie principala?
 • a. se face printr-o simpla petitie;
 • b. se face în forma ceruta pentru cererea principala;
 • c. are cuprinsul stabilit expres de lege.
7 ) (5 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Cererea prin care reclamantul solicita instantei judecatoresti sa se constate ca a intervenit presciptia extinctiva a dreptului paratului de a obtine executarea silita a unui debit este:
 • a. Inadmibibila în toate cazurile;
 • b. Admisibila numai daca nu s-a declansat executare silita cu privire la debitul respectiv ;
 • c. Admisibila în toate cazurile;
8 ) (4 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt modalitatile concrete prin care se poate manifesta rolul activ al judecatorului?
 • a. îndatorirea, in cazul in care partile nu sunt asistate sau reprezentate de catre un avocat sau de vreun alt mandatar, de a da partilor indrumarile necesare cu privire la drepturile si obligatiile ce le revin in proces;
 • B. posibilitatea de a ordona din oficiu dovezile pe care le considera necesare pentru
 • b. solutionarea cauzei chiar daca partile se impotrivesc;
 • c. obligatia instantei de a pune, din oficiu, in dezbaterea partilor anumite imprejurari de fapt sau de drept care ar putea conduce la dezlegarea cauzei, chiar daca acestea nu sunt mentionate in cerere sau intampinare
9 ) (35 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    În cazul în care apelul nu este motivat:
 • a. instanta anuleaza apelul;
 • b. instanta se pronunta în fond pe baza celor invocate la prima instanta;
 • c. Instanta respinge apelul ca inadmisibil.
10 ) (32 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Cererea paratului de a se constata perimarea cererii de chemare în judecata:
 • a. se poate ridica în orice faza a pricinii;
 • b. nu influenteaza soarta cererii reconventionale, care se va judeca în continuare;
 • c. se va admite chiar daca, dupa ultima zi a termenului de perimare dar înainte de înregistrarea cererii de constatare a perimarii, reclamantul a efectuat un act de procedura.
11 ) (24 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Cererea prin care se solicita înfiintarea sechestrului judiciar:
 • a. se solutioneaza în toate cazurile de instanta în raza careia se afla bunul ce urmeaza a fi pus sub sechestru;
 • b. se solutioneaza de urgenta, fara citarea partilor;
 • c. se solutioneaza prin încheiere supusa recursului în termen de 5 zile de la pronuntare.
12 ) (18 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Unde se poate face cererea de interventie voluntara principala?
 • a. în fata primei instante, pana la inceperea dezbaterilor;
 • b. numai în fata primei instante, pana la terminarea dezbaterilor;
 • c. în fata instantei de apel cu invoirea partilor.
13 ) (16 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Ce caracter au normele care prevad compunerea instantei?
 • a. supletiv;
 • b. imperativ;
 • c. dispozitiv.
14 ) (6 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Aratarea titularului dreptului, ca forma de interventie fortata a tertilor în procesul civil:
 • a. Poate fi formulata atat de reclamant , cat si de parat, dar nuami în fata primei instante;
 • b. Se poate formula numai în cazul cererilor (proceselor) prin care se urmareste valorificarea unui drept real;
 • c. Presupune pronuntarea, de catre instanta de judecata a unei încheieri judecatoresti de încuviintare sau de respingere în principiu a acesteia;
15 ) (33 - MULTI SELECT) (BC ai ales : )
    În cazul renuntarii la dreptul subiectiv pretins:
 • a. este necesar consimtamantul paratului daca s-a intrat în dezbaterea fondului;
 • b. nu afecteaza cererea de interventie principala sau cererea reconventionala;
 • c. se poate face în fata primei instante, a instantei de apel sau a instantei de recurs.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: