Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: DREPT PROCESUAL CILVIL - Sem 2 - 2013-2014 (409)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (2 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Ce conditii trebuie indeplinite pentru a fi asigurat principiul contradictorialitatii in
procesul civilt
 • a. toate elementele procesului trebuie supuse dezbaterii partilor;
 • b. este necesar ca partile sa se fi exprimat efectiv cu privire la orice element ce ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii
 • c. este suficient ca partile sa fi fost in masura sa se fi exprimat cu privire la cateva elemente ce ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii.
2 ) (29 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    În procedura speciala a divortului, hotararea judecatoreasca a primei instante:
 • a. este supusa apelului în toate cazurile;
 • b. nu se motiveaza daca una dintre parti solicita instantei aceasta;
 • c. va dispune desfacerea casatoriei în cazul de culpa comuna a sotilor, chiar daca paratul nu a fostmulat cerere reconventionala, daca prin probele administrate reiese ca amandoi sotii sunt vinovati de destramarea casatoriei.
3 ) (18 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Unde se poate face cererea de interventie voluntara principala?
 • a. în fata primei instante, pana la inceperea dezbaterilor;
 • b. numai în fata primei instante, pana la terminarea dezbaterilor;
 • c. în fata instantei de apel cu invoirea partilor.
4 ) (11 - MULTI SELECT) (AB ai ales : )
    Hotararile primei instante sunt executorii de drept cand au ca obiect:
 • a. Despagubiri pentru accidente de munca;
 • b. Pensii acordate în cadrul asigurarilor sociale;
 • c. Despagubiri în caz de moarte daca despagubirile s-au acordat sub forma unei sume fixe;
5 ) (5 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Cererea prin care reclamantul solicita instantei judecatoresti sa se constate ca a intervenit presciptia extinctiva a dreptului paratului de a obtine executarea silita a unui debit este:
 • a. Inadmibibila în toate cazurile;
 • b. Admisibila numai daca nu s-a declansat executare silita cu privire la debitul respectiv ;
 • c. Admisibila în toate cazurile;
6 ) (41 - MULTI SELECT) (AB ai ales : )
    Nulitatea sau neregularitatea unui act de procedura
 • a. constand necompetenta instantei de insolventa poate fi ridicata oricand
 • b. constand in citarea viciata la primul termen de judecata la care s-a declinat competenta atrage nulitatea hotararii declinatorii
 • c. constand in neluarea juramantului martorului trebuie invocata in sedinta ce urmeaza neregularitatii respective
 • d. constand in necompetenta teritoriala a instantei sesizata cu o actiune in stabilirea pensiei de intretinere trebuie invocata de reclamant cel mai tarziu la prima infatisare
7 ) (28 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Constatia în anulare de drept comun este admisibila:
 • a. daca motivele au fost invocate în recurs ?i aceastea au fost respinse ca neîntemeiate;
 • b. daca pricina s-a judecat de catre o instanta necompetenta material, partea a invocat aceasta în motivele de recurs, dar recursul a fost respins ca tardiv;
 • c. partea nu a fost legal citata la judecarea apelului, a formulat recurs invocand acest motiv, dar recursul s-a perimat;
8 ) (38 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Într-un proces de partaj judiciar:
 • a. Interventia principala este inadmisibila;
 • b. Interventia principala este admisibila dar trebuie facuta pana la pronuntarea încheierii de admitere în principiu;
 • c. Interventia principala este admisibila dat trebuie facuta pana la închiderea dezbaterilor în prima instanta;
9 ) (33 - MULTI SELECT) (BC ai ales : )
    În cazul renuntarii la dreptul subiectiv pretins:
 • a. este necesar consimtamantul paratului daca s-a intrat în dezbaterea fondului;
 • b. nu afecteaza cererea de interventie principala sau cererea reconventionala;
 • c. se poate face în fata primei instante, a instantei de apel sau a instantei de recurs.
10 ) (15 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Care sunt participantii in procesul civil?
 • a. instanta si partile, procurorul, organul de executare, martorii, expertii si aparatorii;
 • b. organul de executare, procurorul;
 • c. martorii, expertii, interpretii, aparatorii
11 ) (24 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Cererea prin care se solicita înfiintarea sechestrului judiciar:
 • a. se solutioneaza în toate cazurile de instanta în raza careia se afla bunul ce urmeaza a fi pus sub sechestru;
 • b. se solutioneaza de urgenta, fara citarea partilor;
 • c. se solutioneaza prin încheiere supusa recursului în termen de 5 zile de la pronuntare.
12 ) (22 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    În ce forma se face cererea de interventie principala?
 • a. se face printr-o simpla petitie;
 • b. se face în forma ceruta pentru cererea principala;
 • c. are cuprinsul stabilit expres de lege.
13 ) (19 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Cum se calculeaza termenul pe zile in procesul civil?
 • a. se calculeaza pe zile libere, actul procesual, putand fi efectuat in tot cursul zilei;
 • b. se calculeaza pe zile pline, actul fiind considerat facut in termen daca se trimite in acest termen prin posta recomandat;
 • c. se calculeaza pe zile libere, actul putand fi depus numai in orele in care serviciile instantei functioneaza;
14 ) (16 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Ce caracter au normele care prevad compunerea instantei?
 • a. supletiv;
 • b. imperativ;
 • c. dispozitiv.
15 ) (3 - MULTI SELECT) (AB ai ales : )
    Daca minorul – parte litiganta, împlineste în timpul procesului varsta de 14 ani, atunci:
 • a. Reprezentarea legala se transforma în asistare;
 • b. Minorul va fi citat persoanal;
 • c. Reprezentarea legala se transforma în asistare, urmand a fi citat parintele sau tutorele;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: