Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: Drept Civil. Succesiuni (22.05.2012)17:00 -18.30 - Sem 2 - 2011-2012 (2495)
Test adaugat de :Liviu

1 ) (18 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Pentru ca reprezentarea succesorală să poată opera, se cer întrunite următoarele condiţii:
    A. locul celui reprezentat trebuie să fie vacant;
    B. locul celui reprezentant trebuie să fie vacant;
    C. locul celui reprezentat să fie util.
 • A. B+C
 • B. A+C
 • C. A+B
2 ) (4 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Are capacitate succesorală:
    A. persoana care este născută si se află în viaţă la data deschiderii succesiunii;
    B. copilul nenăscut la data deschiderii succesiunii;
    C. copilul nenăscut, dar conceput la data deschiderii succesiunii.
 • A. A+C
 • B. B+C
 • C. A+B
3 ) (71 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Sunt testamente privilegiate:
    A. testamentul prevăzut în folosul militarilor;
    B. testamentul maritim;
    C. testamentul special privind depunerile la Casa de Economii si ConsemnaŃiuni.
 • A. A+B+C
 • B. B+C
 • C. A+C
4 ) (74 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Descendenţii defunctului:
    A. sunt mostenitori rezervatari;
    B. sunt mostenitori sezinari;
    C. vin la mostenire în nume propriu sau prin reprezentare.
 • A. A+B+C
 • B. A+C
 • C. A+B
5 ) (46 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Petiţia de ereditate:
 • A. este o acţiune imprescriptibilă prin care un mostenitor cere instanţei judecătoresti recunoasterea titlului său de mostenitor legal sau testamentar;
 • B. este o acţiune prescriptibilă prin care un mostenitor cere instanţei judecătoresti recunoasterea titlului său de mostenitor legal sau testamentar;
 • C. este o acţiune prescriptibilă prin care un mostenitor cere instanţei judecătoresti recunoasterea titlului său de mostenitor legal sau testamentar si obligarea celui care deţine bunurile succesorale să le restituie.
6 ) (60 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Pentru a exista obligaţia de raport se cer îndeplinite următoarele condiţii:
    A. mostenitorul gratificat prin donaţie să aibă calitatea de descendent sau de soţ supravieţuitor, acesta din urmă numai când vine în concurs cu descendenţii;
    B. mostenitorul gratificat să fi acceptat mostenirea;
    C. donaŃia să fi fost făcută fără scutire de raport.
 • A. B+C
 • B. A+B+C
 • C. A+C
7 ) (65 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Împărţeala mostenirii se face obligatoriu pe cale judecătorească:
    A. când în masa succesorală se află terenuri;
    B. în cazul în care unul dintre copărtasi nu este prezent la împărţeală, nici personal si nici prin reprezentare;
    C. în cazul în care unul dintre copărtasi este minor, iar Autoritatea Tutelară nu a încuviinţat împărţeala prin bună învoială.
 • A. A+C
 • B. A+B
 • C. B+C
8 ) (40 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Certificatul de mostenitor:
    A. nu reprezintă temeiul legal al dreptului de mostenire;
    B. reprezintă temeiul legal al dreptului de mostenire,
    C. îndeplineste doar funcţia de instrument probator ale cărui date pot fi infirmate în cadrul acţiunii în anulare.
 • A. A+B
 • B. B+C
 • C. A+C
9 ) (24 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Colateralii ordinari:
    A. pot veni la mostenire în virtutea dreptului lor propriu;
    B. pot veni la mostenire prin reprezentare;
    C. cel mai apropiat în grad înlătură de la mostenire pe ceilalţi, iar cei de acelasi grad succed în părţi egale
 • A. B+C
 • B. A+B
 • C. A+C
10 ) (20 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  În temeiul reprezentării succesorale:
    A. reprezentatul urcă si locul si gradul celui reprezentat;
    B. reprezentantul urcă în locul si gradul celui reprezentat;
    C. efectele reprezentării se produc de drept, chiar în afară de voinţa succesibililor.
 • A. A+B+C
 • B. B+C
 • C. A+C
11 ) (64 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Împărţeala mostenirii prin bună învoială:
    A. se poate face verbal;
    B. se poate constata într-un înscris;
    C. este permisă dacă toţi comostenitorii, indiferent dacă au acceptat sau nu mostenirea, sunt prezenţi.
 • A. A+B
 • B. B+C
 • C. A+C
12 ) (70 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Inventarul bunurilor succesorale se semnează de:
    A. notarul public sau de persoana delegată să-l întocmească;
    B. succesibilii aflaţi la locul inventarului;
    C. martori, dar numai în prezenţa succesibililor sau a custodelui numit de notarul public.
 • A. A+C
 • B. B+C
 • C. A+B
13 ) (52 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Procedura succesorală notarială se poate suspenda:
    A. când a trecut 1 an de la deschiderea succesiunii si succesibilii, desi au fost legal citaţi, nu s- au prezentat ori au abandonat procedura succesorală, fără a cere eliberarea certificatului de mostenitor;
    B. când succesibilii îsi contestă unul altuia calitatea sau nu se înţeleg cu privire la compunerea masei succesorale ori la întinderea drepturilor ce li se cuvin;
    C. când mostenitorii sau alte persoane interesate prezintă dovada că s-au adresat instanţei de judecată pentru stabilirea drepturilor lor.
 • A. B+C
 • B. A+B
 • C. A+C
14 ) (80 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Dreptul de opţiune succesorală:
 • A. este imprescriptibil;
 • B. se prescrie în termen de 6 luni;
 • C. se prescrie în termen de 6 luni de la deschiderea succesiunii.
15 ) (79 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Dreptul de opţiune succesorală aparţine:
    A. mostenitorilor legali;
    B. legatarilor universali sau cu titlu universal;
    C. legatarilor cu titlu particular.
 • A. A+B
 • B. A+C
 • C. A+B+C

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: