Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: Drept Civil. Succesiuni (22.05.2012)17:00 -18.30 - Sem 2 - 2011-2012 (2504)
Test adaugat de :Liviu

1 ) (15 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  În linie colaterală:
    A. se numără nasterile urcând de la una dintre rude până la ascendentul comun si coborând apoi de la acesta până la cealaltă rudă,
    B. fraţii sunt rude de gradul al doilea;
    C. unchiul si nepotul sunt rude de gradul al patrulea.
 • A. B+C
 • B. A+B
 • C. A+C
2 ) (32 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Sunt absolut incapabili de a primi prin testament:
 • A. preoţii, de la cei pe care îi asistă;
 • B. medicii si farmacistii de la persoanele pe care le îngrijesc;
 • C. minorii si interzisii.
3 ) (23 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Cota succesorală a colateralilor privilegiaţi este următoarea:
    A.1/4din mostenire când vin în concurs cu ambii părinţi ai defunctului;
    B.1/2din mostenire când vin în concurs cu ambii părinţi ai defunctului;
    C.3/4din mostenire când vin în concurs cu un singur părinte al defunctului.
 • A. B+C
 • B. A+C
 • C. A+B
4 ) (14 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Conform principiilor devoluţiunii legale a mostenirii:
    A. mostenirea este deferită clasei preferate de lege;
    B. înăuntrul aceleiasi clase, mostenirea se cuvine rudei de gradul cel mai apropiat;
    C. dacă sunt mai multe rude din aceeasi clasă si în grad diferit, ele vin deopotrivă la mostenire, având drept la părţi egale.
 • A. A+C
 • B. B+C
 • C. A+B
5 ) (11 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Gradul de rudenie:
    A. este distanţa dintre două rude măsurată pe linia legăturii de rudenie, după numărul nasterilor;
    B. se stabileste în linie dreaptă;
    C. se stabileste în linie colaterală.
 • A. A+B+C
 • B. A+C
 • C. B+C
6 ) (79 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Dreptul de opţiune succesorală aparţine:
    A. mostenitorilor legali;
    B. legatarilor universali sau cu titlu universal;
    C. legatarilor cu titlu particular.
 • A. A+B
 • B. A+C
 • C. A+B+C
7 ) (18 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Pentru ca reprezentarea succesorală să poată opera, se cer întrunite următoarele condiţii:
    A. locul celui reprezentat trebuie să fie vacant;
    B. locul celui reprezentant trebuie să fie vacant;
    C. locul celui reprezentat să fie util.
 • A. B+C
 • B. A+C
 • C. A+B
8 ) (40 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Certificatul de mostenitor:
    A. nu reprezintă temeiul legal al dreptului de mostenire;
    B. reprezintă temeiul legal al dreptului de mostenire,
    C. îndeplineste doar funcţia de instrument probator ale cărui date pot fi infirmate în cadrul acţiunii în anulare.
 • A. A+B
 • B. B+C
 • C. A+C
9 ) (71 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Sunt testamente privilegiate:
    A. testamentul prevăzut în folosul militarilor;
    B. testamentul maritim;
    C. testamentul special privind depunerile la Casa de Economii si ConsemnaŃiuni.
 • A. A+B+C
 • B. B+C
 • C. A+C
10 ) (73 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Sunt valabile, dacă sunt întemeiate pe o cauză impulsivă si determinantă următoarele testamente:
    A. testamentul conjunctiv;
    B. testamentul olograf;
    C. testamentul mistic sau secret.
 • A. A+C
 • B. A+B
 • C. B+C
11 ) (29 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Testamentul prezintă următoarele caractere juridice:
    A. este un act juridic unilateral;
    B. este un act esenţialmente irevocabil;
    C. este un act esenţialmente revocabil.
 • A. A+B
 • B. B+C
 • C. A+C
12 ) (78 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  După deschiderea mostenirii, succesibilul are dreptul de a alege:
    A. acceptarea pură si simplă a mostenirii;
    B. acceptarea mostenirii sub beneficiu de inventar;
    C. renunţarea la mostenire.
 • A. B+C
 • B. A+B+C
 • C. A+C
13 ) (52 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Procedura succesorală notarială se poate suspenda:
    A. când a trecut 1 an de la deschiderea succesiunii si succesibilii, desi au fost legal citaţi, nu s- au prezentat ori au abandonat procedura succesorală, fără a cere eliberarea certificatului de mostenitor;
    B. când succesibilii îsi contestă unul altuia calitatea sau nu se înţeleg cu privire la compunerea masei succesorale ori la întinderea drepturilor ce li se cuvin;
    C. când mostenitorii sau alte persoane interesate prezintă dovada că s-au adresat instanţei de judecată pentru stabilirea drepturilor lor.
 • A. B+C
 • B. A+B
 • C. A+C
14 ) (27 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Potrivit legii, soţul supravieţuitor:
    A. are un drept de mostenire în concurs cu oricare clasă de mostenitori;
    B. are dreptul la 1/4 din mostenire în deplină proprietate când vine în concurs cu alte rude decât descendenŃii;
    C. are un drept temporar de abitaţie asupra casei de locuit.
 • A. A+B
 • B. A+C
 • C. B+C
15 ) (57 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Constituie obiect al împărţelii:
    A. în principiu, numai bunurile existente în patrimoniul defunctului la data decesului;
    B. prin excepţie, fructele produse de bunurile aflate în masa succesorală ulterior deschiderii mostenirii;
    C. prin excepţie, bunurile individual determinate care fac obiectul unor legate cu titlu particular, asupra cărora legatarii au dobândit un drept real încă din momentul deschiderii succesiunii.
 • A. A+B
 • B. B+C
 • C. A+C

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: