Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: dr.mediului - Sem 1 - 2011-2012 (548)
Test adaugat de :MARTINICA

1 ) (34 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Institutii de cercetare si proiectare aflate in subordinea Ministerului Mediului.
   Care unitati de cercetare stiintifica si proietare nu se afla in subordinea Ministerului Mediului
 • 1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pt. Protectia Mediului
 • 2. Institutul de Criminalistica
 • 3. Institutul de Cercetare in Ingineria Mediului
2 ) (55 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Care din situatii nu fac parte din efectele raspunderii civile in domeniul protectiei mediului
 • 1. obligarea faptuitorului la repararea integrala a prejudiciului;
 • 2. obligarea faptuitorului la repararea partiala a prejudiciului in functie de culpa;
 • 3. restabilirea situatiei anterioare cu suportarea cheltuielilor;
3 ) (19 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Principiul - dezvoltarii colaborarii internationale pentru protectia mediului reprezinta
 • 1. nu respecta principiul suveranitatii statelor
 • 2. nu urmareste prevenirea, reducerea si limitarea eficienta a prejudicierii mediului
 • 3. un principiu fundamental al dreptului international aplicabil si in protectia mediului
4 ) (106 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  
   Care regula nu face parte din cerintele de calitate in constructii ?
 • 1. nu se tine cont de siguranta in exploatare
 • 2. sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
 • 3. siguranta la foc, izolare termica, hodrofuga si economie de energie
5 ) (24 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Evaluarea impactului asupra mediului in faza initiala a proiectelor.
   Care actiuni nu fac parte din evaluarea impactului asupra mediului?
 • 1. evaluarea impactului de mediu face parte din procedura autorizarii de mediu
 • 2. raportul evaluatorului este mijloc de proba in procesul juditiar
 • 3. evaluatorul raspunde de exactitatea raportului.
6 ) (28 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Inlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor
   Care din actiuni nu conduc la inlaturarea poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor?
 • 1. elaborarea de acte normative pentru aceasta categorie de poluanti.
 • 2. identificarea pruducatorilor, comerciantilor si detinatorilor acestor categotii de poluanti.
 • 3. stabilirea programelor de conformare pentru producatori in vederea uincadrari in standardele europene privind poluanti.
 • 4. sursele de poluare a arerului nu sunt prioritare deoarece atmosfera este infinita.
 • 5. in privinta marilor poluatori au fost stabilite masuri de gratie esalonate pana in in anul 2023.
7 ) (39 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Care din urmatoarele nu constituie atributii ale Inspectoratelor teritoriale de mediu?
 • 1. implementeaza politicile, strategiile si reglementarile de mediu
 • 2. elibereaza acorduri, avize, autorizatii integrale de mediu
 • 3. aplica sanctiuni contraventionale si intocmeste dosare penale in cazul incalcarii regulilor de protectia mediului
8 ) (26 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   . Corelarea planificarii de amenajare a teritoriului si urbanism cu cea de mediu.
   Care din actiuni conduc la corelarea planificarii de amenajare a teritoriului si urbanism cu cea de mediu?
 • 1. aplicarea principiului limitarii urbanizarii pentru realizarea unui echilibru intre protectia mediului si dezvoltare durabila.
 • 2. respectarea masurilor de intetres general, inclusiv cele de protectie a mediului
 • 3. regulamentele de urbanism si planurile urbanistice u cuprind cerinte ale protectiei mediului
 • 4. armonizarea dezvoltarii asezarilor umane
 • 5. igurantza constructiilor in raport cu riscurile naturale si tehnologice
9 ) (11 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Clasificarea principiilor
   Principiile dreptului mediului nu se clasifica:
 • 1. in plan intern(national)
 • 2. in plan regional
 • 3. in plan international
10 ) (53 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Care din urmatoarele efecte nu fac parte din prejudiciul ecologic
 • 1. fenomenele naturale distructive de origine geologica sau meteorologice;
 • 2. activitati daunatoare sau dezastre ce produc daune asupra sanatatii oamenilor, bunurilor sau mediului;
 • 3. vatamarile corporale produse ca urmare a comportamentelor agresive a unor persoane
11 ) (3 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  
   Clasificarea poluarii in raport de factorul poluant:
 • 1. chimica,fizica
 • 2. biologica
 • 3. estetica, artificiala, accidentala
12 ) (137 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  
   Care actiune nu reprezinta masura de protectie a personalului ?
 • 1. protectia individuala si protectia in zona de lucru
 • 2. norme tehnice de reducere la minimum a radiatiilor ionizante.
 • 3. norme organizatorice care sa asigure cel putin doaza maxima admisa corespunzator.
13 ) (77 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  
   Care din masuri nu face parte din regimul de protectie a apelor transfrontiere si a lacurilor internationale?
 • 1. folosirea libera fara restrictii a acestor ape pentru transporturi si activitati de agrement
 • 2. garantia ca apele transfrontiere se gospodaresc rational, ca sunt sigure sub aspect ecologic.
 • 3. utilizarea acestor ape in mod rezonabil si echitabil
14 ) (86 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  
   Care din resursele prezentate nu fac parte din Fondul de conservare si regenerare a padurilor ?
 • 1. contravaloarea terenurilor scoase definitive din fonduri forestiere.
 • 2. 20-25 din incasarile rezultate prin valorificarea masei lemnoase in conditiile legii.
 • 3. pierderile de crestere si regenerare si compensarea pabubelor produse Fondului Forestier
15 ) (5 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  
   Definitia Dreptului mediului.
   Dreptul mediului este ramura de drept:
 • 1. privat; public;
 • 2. mixt;
 • 3. international, ecologic.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: