Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: dr.mediului - Sem 1 - 2011-2012 (548)
Test adaugat de :MARTINICA

1 ) (95 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  
   Care regula nu face parte din regimul juridic general al ariilor protejate ?
 • 1. obligatia autoritatilor publice locale de a informa populatia despre existenta, semnificatia si regimul juridic al ariilor protejate
 • 2. interzicerea recoltarii si comercializarii plantelor, animalelor declarate monumente ale naturii.
 • 3. dreptul oricarei persoane de a introduce in tara plante si animale vii fara acordul organelor competente
2 ) (20 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  
   Principiul - informarii si participarii publicului la luarea deciziilor si accesul la justitie presupune:
 • 1. participarea cetatenilor la actiuni ecologice
 • 2. obligarea partilor de a participa in rezolvarea proceselor juridice
 • 3. obligatia statelor de a asigura accesul si informarea publicului in privinta oricarei actiuni cu implicatii asupra mediului
3 ) (108 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  
   Care grupa de zgomote nu produc efecte asupra calitatii vietii omului ?
 • 1. 60-65 decibeli-produc vatamari considerabile
 • 2. peste 65 decibeli-pot produce tulburari de comportament (pierderea auzului)
 • 3. mijloacele de transport nu constituie surse de zgomot care afecteaza sanatatea omului (boli psihice)
4 ) (31 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  
   1. Autoritati interministeriale in domeniul protectiei mediului sunt :
 • 1. Ministerul sanatatii , Ministerul transporturilor
 • 2. Comisia centrala pt. aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor hidrotehnice
 • 3. Ministerul invatamantului , Ministerul apararii nationale
5 ) (30 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Autoritati nationale cu atributii specifice in domeniul protectiei mediului sunt
 • 1. Consiliile judetene;Prefecturile
 • 2. Ministerul economiei si comertului; Consiliile comunale
 • 3. Ministerul mediului si gospodaririi apelor, Inspectoratele de protectia mediului, coada de mediu
6 ) (99 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  
   Care din actiunile precizate nu fac parte din Obiectivele protectiei asezarilor umane ?
 • 1. urbanizarea localitatilor pentru a se deosebi de asezarile rurale
 • 2. protectia factorilor naturali de mediu
 • 3. reglementarea activitatilor umane desfasurate pe raza localitatii
7 ) (98 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  
   Care actiune nu face parte din Regimul de administrare a rezervatiei ?
 • 1. exista atributii de administrare
 • 2. exista un consiliu stiintific cu rol deliberativ
 • 3. nu se desfasoara actiuni de reconstructie ecologica
8 ) (24 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Evaluarea impactului asupra mediului in faza initiala a proiectelor.
   Care actiuni nu fac parte din evaluarea impactului asupra mediului?
 • 1. evaluarea impactului de mediu face parte din procedura autorizarii de mediu
 • 2. raportul evaluatorului este mijloc de proba in procesul juditiar
 • 3. evaluatorul raspunde de exactitatea raportului.
9 ) (59 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Care din actiuni nu fac parte din conceptul de poluare a mediului
 • 1. introducerea indirecta a unui poluant in mediul inconjurator;
 • 2. poluantul sa nu aiba o actiune nociva asupra mediului;
 • 3. poluantul sa aduca prejudicii sanatatii umane/calitatii mediului;
10 ) (14 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Principiul - Protectia mediului constituie obiectiv de interes public major
   Principiul - Protectia mediului constituie obiectiv de interes public major deoarece:
 • 1. nu pune in valoare dezvoltarea durabila a resurselor de apa
 • 2. protectia mediului nu constituie o obligatie a statului
 • 3. normele dreptului mediului nu sunt de ordine publica (imperativa)
11 ) (51 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Care din urmatoarele cerinte nu constituie conditii ale raspunderii civile in domeniul protectiei mediului
 • 1. autorii sa fi implinit varsta de 21 ani;
 • 2. savarsirea unei fapte ilicite, producerea unui prejudiciu ecologic;
 • 3. existenta unei legaturi cauzale dintre fapta si prejudiciu
12 ) (77 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  
   Care din masuri nu face parte din regimul de protectie a apelor transfrontiere si a lacurilor internationale?
 • 1. folosirea libera fara restrictii a acestor ape pentru transporturi si activitati de agrement
 • 2. garantia ca apele transfrontiere se gospodaresc rational, ca sunt sigure sub aspect ecologic.
 • 3. utilizarea acestor ape in mod rezonabil si echitabil
13 ) (75 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  
   Protectia calitativa a apei.
   Care regula nu face parte din regimul de protectie calitativa a apei?
 • 1. utilizatorii de apa n-au obligatii pentru folosirea rationala si protejarea calitatiia apei
 • 2. utilizatorii de apa n-au obligatii pentru folosirea rationala si protejarea calitatiia apei
 • 3. stabilirea normelor de calitate a resurselor de ape pe categorii si grupe.
14 ) (27 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Promovarea de acte normative armonizate cu reglementarile europene si internationale in domeniu.
   Care initiative normative nu se armonizeaza cu reglementarile europene si internationale in domeniu?
 • 1. legislatia de mediu interna se armonizeaza permanent cu directivele europene in baza capitolului 22 din tratatul de aderare al Romaniaei la UE.
 • 2. exista acte normative armonizate in domeniul deseurilor periculoase.
 • 3. indeplinirea termenilor prevazute in tratatul de aderare conduce la aplicarea clauzei de salvgardare privind integrarea pentru probleme de mediu.
 • 4. exista legislatie armonizata in domeniul ariilor protejate.
 • 5. exista legislatie armonizata in domeniul carburantior
15 ) (88 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  
   Cerintele protectiei vanatului.
   Care actiune nu reprezinta cerinta a protectiei vanatului?
 • 1. interzicerea pasunatului in padurile statului.
 • 2. tinerea in captivitate a animalelor salbatice in scop de agrement.
 • 3. vanatoarea se executa numai in conditiile legii in vigoare.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: