Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: dr.mediului - Sem 1 - 2011-2012 (548)
Test adaugat de :MARTINICA

1 ) (96 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Functiile rezervatiei biosferei
   Care actiune nu constituie functie complementara a rezervatiei biosferei ?
 • 1. dezvoltarea economica si umana durabila.
 • 2. alimentarea cu apa potabila a localiatilor din zona
 • 3. conservarea speciilor, ecosistemelor si peisajelor
2 ) (15 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Principiul - precautiei in luarea deciziei
   Principiul - precautiei in luarea deciziilor implica:
 • 1. neluarea masurilor de protectie a mediului pt. a elimina riscurile probabile
 • 2. manifestarea unei diligente maxime in adoptarea hotararilor ce implica risc in degradarea mediului
 • 3. neaplicarea reglementarilor internationale de mediu
3 ) (25 - MULTI SELECT) (5 ai ales : )
   . Introducerea si utuilizarea parghiilor economice stimulative sau coercitive.
   Care din masurile prezentate fac parte din parghiile economice stimulative sau coercitive ?
 • 1. aplicarea sanctiounilor civile.
 • 2. aplicarea sanctiunilor contraventionale.
 • 3. aplicarea sanctiunilor penale
 • 4. aplicarea taxelor si impozitelor de mediu legale.
 • 5. nu sunt recomandabile folosirea parghiilor stimulative.
4 ) (115 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Care din actiuni nu fac parte din obligatiile generale ale agentilor economic ?
 • 1. sortarea pe calitati
 • 2. organizarea evidentelor
 • 3. informatiile privind provenienta deseurilor predate sunt secret
 • 4. informarea autoritatilor competente privind gestionarea lor.
 • 5. consemnarea in documentele legale de predare primire a provenientei lor
5 ) (7 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  
   Functiile Dreptului mediului.
   Care din urmatoarele activitati nu reprezinta functii ale dreptului mediului
 • 1. organizare si institutionalizare actiunilor sociale in scopul protectiei si ameliorarii mediului;
 • 2. managementul administratiei publice;
 • 3. promovarea obiectivelor dezvoltarii durabile;cooperarii internationale
6 ) (99 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  
   Care din actiunile precizate nu fac parte din Obiectivele protectiei asezarilor umane ?
 • 1. urbanizarea localitatilor pentru a se deosebi de asezarile rurale
 • 2. protectia factorilor naturali de mediu
 • 3. reglementarea activitatilor umane desfasurate pe raza localitatii
7 ) (41 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  
   .Care reguli nu fac parte din realizarea studiului de impact?
 • 1. studiul de impact este efectuat de catre Garda de Mediu
 • 2. studiul de impact se realizeaza prin unitati specializate
 • 3. executantul studiului raspunde pentru corectitudinea raportului
8 ) (120 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  
   Care regula nu face parte din regimul juridic al produselor fitosanitare ?
 • 1. fabricarea si comercializarea acestora se efectueaza numai de persoane autorizate
 • 2. ambalarea si reambalarea se face si de persoane neautorizate
 • 3. importul acestora se face pe baza de licenta
9 ) (42 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Acordul de mediu este valabil
 • 1. pentru o perioada de 5 ani
 • 2. pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului
 • 3. pe toata perioada programului de conformare
10 ) (83 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  
   Care din terenurile impadurite sau destinate impaduriri nu fac parte din fondu forestier national?
 • 1. terenurile in curs de regenerare
 • 2. terenurle degradate si poieneile destinate impaduriri
 • 3. pepinierele, plantatiile cu arbusti orbamentali si fructiferi.
11 ) (21 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Prevenirea si controlul integrat al poluarii prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pt. activitatile cu impact semnificativ asupra mediului presupune
 • 1. aplicarea tehnicilor disponibile de valoare si eficienta medie in productie
 • 2. folosirea celor mai eficiente tehnici pt. realizarea unui nivel ridicat de protectia mediului in intregul sau
 • 3. utilizarea unor tehnici inaccesibile operatorului
12 ) (11 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Clasificarea principiilor
   Principiile dreptului mediului nu se clasifica:
 • 1. in plan intern(national)
 • 2. in plan regional
 • 3. in plan international
13 ) (17 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  
   Principiul - conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor cadrului biogeografic natural implica:
 • 1. inlaturarea diversitatii dintre organismele vii din ecosisteme
 • 2. mentinerea nivelurilor cantitative si calitative durabile ale resurselor biologice printr-un management adecvat
 • 3. inlaturarea diversitatii din interiorul speciilor
14 ) (58 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Care din urmatoarele situatii nu atrag raspunderea contraventionala in domeniul protectiei mediului:
 • 1. cand s-a savarsit o contraventie;
 • 2. cand prin interpretarea normelor contraventionale se poate achita faptuitorul;
 • 3. cand exista o cauza care inlatura caracterul contraventional al faptei
15 ) (133 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  
   Care situatie nu corespunde legii in privinta amplasarea unitatilor nucleare?
 • 1. amplasarea se face in conditii speciale geografice, meteorologice si hidrologice
 • 2. amplasarea nu se face in zone e agrement si odihna
 • 3. amplasarea e posibila in zona activitatilor de productei alimentara

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: