Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: Contencios Administrativ Optional - Sem 1 - 2011-2012 (530)
Test adaugat de :mliviu

1 ) (74 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Din punct de vedere organic, prin contenciosul administrativ se intelege:
 • A. activitatea de solutionare de catre instantele competente apartinand puterii judecatoresti a litigiilor ce au luat nastere in legatura cu un act administrativ care a produs o vatamare a unui drept prevazut de lege sau a unui interes legitim, in care cel putin una din parti este o institutie publica sau o institutie de interes public
 • B. totalitatea instantelor judecatoresti competente sa solutioneze litigiile de mai sus
 • C. totalitatea litigiilor de natura civila, comerciala si penala de competenta instantelor judecatoresti
2 ) (83 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Prin plangere prealabila se intelege:
 • A. plangerea prin care se solicita autoritatii publice emitente reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, in sensul revocarii acestuia.
 • B. plangerea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, in sensul modificarii acestuia.
 • C. plangerea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, in sensul revocarii sau modificarii acestuia.
3 ) (44 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Hotararea judecatoreasca irevocabila privind admiterea unei actiuni in contenciosul administrativ trebuie executata:
 • A. la cerere;
 • B. in termenul de 6 luni prevazut la art. 11 din Legea contenciosului administrativ;
 • C. in 30 de zile de la data ramanerii irevocabile a hotararii.
4 ) (31 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Sunt exceptate de la controlul judecatoresc al instantei de contencios:
 • A. actele administrative care fac obiectul unei jurisdictii administrative speciale;
 • B. actele administrative pentru modificarea sau desfiintarea carora se prevede, prin lege organica, o alta procedura judiciara;
 • C. actele administrative emise, cu exces de putere, pentru aplicarea starii de asediu
5 ) (21 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Criteriile de stabilire a competentei materiale a instantei de contencios administrativ sunt:
 • A. criteriul naturii juridice a actului administrativ atacat,
 • B. criteriul valoric in cazul actelor administrative care au ca obiect taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora,
 • C. criteriul modului de adoptare/emitere a actului administrativ;
6 ) (97 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Referitor la cauzele care au ca obiect un contract administrativ instanta, in functie de starea de fapt, va putea:
 • A. dispune anularea acestuia in tot sau in parte, obliga autoritatea publica sa incheie contractul la care reclamantul este indrituit, impune uneia dintre parti indeplinirea unei anumite obligatii, suplini consimtamantul unei parti, cand interesul public o cere, obliga la plata unor despagubiri pentru daunele materiale si morale
 • B. dispune anularea acestuia in tot sau in parte, obliga autoritatea publica sa incheie contractul la care reclamantul este indrituit, impune uneia dintre parti indeplinirea unei anumite obligatii
 • C. suplini consimtamantul unei parti, cand interesul public o cere, obliga la plata unor despagubiri pentru daunele materiale si morale
7 ) (33 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   n cazul contractelor administrative, plangerea prealabila semnifica:
 • A. incetarea efectelor contractului;
 • B. incercarea unei concilieri, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila referitoare la litigiile comerciale;
 • C. ori desfiintarea de drept a contractului administrativ
8 ) (92 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Sectiile de contencios administrativ si fiscal al curtilor de apel solutioneaza in fond:
 • A. litiigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, judetene si locale
 • B. litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatiile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora de pana la 500.000 lei
 • C. litiigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora, mai mari de 500.000 lei
9 ) (75 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Subiectele care pot avea calitatea procesuala activa si au dreptul sa sesizeze instantele de contencios administrativ sunt:
 • A. orice persoana fizica sau juridica, care se considera vatamata in drepturile sale, recunoscute de lege, prin refuzul ori nesolutionarea in termenul legal al unei cereri
 • B. orice persoana fizica sau juridica, care se considera vatamata in drepturile sau interesele sale, recunoscute de lege, printr-un act administrativ sau prin refuzul ori nesolutionarea in termenul legal al unei cereri
 • C. orice persoana fizica sau juridica, care se considera vatamata in drepturile sale, recunoscute de lege, printr-un act administrativ
10 ) (39 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Solutia instantei competente sa judece exceptia de nelegalitate poate fi atacata:
 • A. cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare;
 • B. este definitiva si irevocabila;
 • C. cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare.
11 ) (84 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   In ce cazuri nu este obligatorie procedura prealabila?
 • A. In cazul actiunilor exercitate de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public sau Agentia Nationala a Functionarilor Publici, precum si in cazul exceptiei de nelegalitate si al actiunii vizand ordonantele Guvernului
 • B. In cazul actiunilor exercitate de Avocatul Poporului, Ministerul Public sau Agentia Nationala a Functionarilor Publici
 • C. In cazul actiunilor exercitate de prefect, precum si in cazul exceptiei de nelegalitate si al actiunii vizand ordonantele Guvernului
12 ) (61 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Potrivit Legii contenciosului administrativ, fapta de a nu executa o hotarare definitiva si irevocabila a unei instante de contencios administrativ:
 • A. poate constitui infractiune ;
 • B. constituie contraventie;
 • C. constituie abatere disciplinara
13 ) (95 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cererea de suspendare se poate formula:
 • A. odata cu actiunea principala sau printr-o actiune separata, pana la solutionarea actiunii in fond
 • B. odata cu actiunea principala
 • C. printr-o actiune separata
14 ) (96 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Instanta, solutionand cererea care vizeaza un act administrativ nelegal sau refuzul nejustificat de solutionare sau prin nesolutionarea in termen a unei cereri privitoare la un drept sau interes legitim, va putea, dupa caz:
 • A. Sa dispuna anularea in intregime sau in parte a actului administrativ, sa oblige autoritatea emitenta sa emita un act administrativ, sa oblige autoritatea sa elibereze un alt inscris
 • B. Sa dispuna anularea in intregime sau in parte a actului administrativ, sa se pronunte cu privirea la obligarea la plata despagubirilor pentru daunele materiale si morale cauzate, daca reclamantul a cerut acest lucru.
 • C. Sa dispuna anularea in intregime sau in parte a actului administrativ, sa oblige autoritatea emitenta sa emita un act administrativ, sa oblige autoritatea sa elibereze un alt inscris, sa se pronunte cu privirea la obligarea la plata despagubirilor pentru daunele materiale si morale cauzate, daca reclamantul a cerut acest lucru.
15 ) (4 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Actul administrativ:
 • A. este forma juridica principala de activitate a administratiei publice;
 • B. reprezinta o manifestare de vointa expresa, bilaterala si supusa unui regim de putere publica;
 • C. nu produce efecte juridice, adica nu da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice de drept administrativ.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: