Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: Contencios Administrativ Optional - Sem 1 - 2011-2012 (517)
Test adaugat de :mliviu

1 ) (83 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Prin plangere prealabila se intelege:
 • A. plangerea prin care se solicita autoritatii publice emitente reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, in sensul revocarii acestuia.
 • B. plangerea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, in sensul modificarii acestuia.
 • C. plangerea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, in sensul revocarii sau modificarii acestuia.
2 ) (100 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Exceptia de nelegalitate este:
 • A. alaturi de actiunea directa pentru anularea actului administrativ nelegal, a doua forma de control pe care o exercita instantele judecatoresti, asupra legalitatii actelor administrative ca forma principala de activitate a administratiei publice, precum si ca un mijloc de aparare care poate fi folosit de catre oricare dintre partile unui proces ori din oficiu de catre instanta, exceptia putand fi folosita oricand in cadrul unui proces.
 • B. principala forma de control pe care o exercita instantele judecatoresti, asupra legalitatii actelor administrative ca forma principala de activitate a administratiei publice
 • C. un mijloc de aparare care poate fi folosit de catre oricare dintre partile unui proces ori din oficiu de catre instanta, exceptia putand fi folosita oricand in cadrul unui proces.
3 ) (38 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Exceptia de nelegalitate se poate invoca:
 • A. in fata oricarei instante;
 • B. numai in fata instantei de drept comun ;
 • C. numai in caile extraordinare de atac.
4 ) (97 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Referitor la cauzele care au ca obiect un contract administrativ instanta, in functie de starea de fapt, va putea:
 • A. dispune anularea acestuia in tot sau in parte, obliga autoritatea publica sa incheie contractul la care reclamantul este indrituit, impune uneia dintre parti indeplinirea unei anumite obligatii, suplini consimtamantul unei parti, cand interesul public o cere, obliga la plata unor despagubiri pentru daunele materiale si morale
 • B. dispune anularea acestuia in tot sau in parte, obliga autoritatea publica sa incheie contractul la care reclamantul este indrituit, impune uneia dintre parti indeplinirea unei anumite obligatii
 • C. suplini consimtamantul unei parti, cand interesul public o cere, obliga la plata unor despagubiri pentru daunele materiale si morale
5 ) (15 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Sunt subiecte de sesizare a instantei de contencios administrativ, in cadrul litigiului de contencios administrativ:
 • A. Avocatul Poporului, cand apreciaza ca poate interveni in favoarea persoanei vatamate;
 • B. Prefectul care, in urma controlului de autoritate tutelara, poate ataca in fata instantei de contencios administrativ actele nelegale ale autoritatilor administratiei publice locale;
 • C. Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate ataca actele administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale prin care se incalca legislatia privind functia publica si functionarii publici
6 ) (9 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Actul administrativ jurisdictional reprezinta:
 • A. actul administrativ emis de catre o autoritate administrativa cu atributii jurisdictionale;
 • B. actul administrativ emis dupa o procedura bazata pe respectarea dreptului la aparare si pe contradictorialitate;
 • C. actul administrativ care este emis de o autoritate administrative investitat, prin lege organica, cu atributii de jurisdictie administrativa speciala;
7 ) (59 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Actele administrative cu caracter normativ pot fi atacate la instanta de contencios administrativ n termenul :
 • A. de 6 luni prevazut de lege ;
 • B. oricand;
 • C. de un an prevazut de lege.
8 ) (85 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Termenul de introducere a plangerii prealabile este de:
 • A. 15 zile de la data comunicarii actului administrativ
 • B. 60 de zile de la data comunicarii actului administrativ
 • C. 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ
9 ) (72 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Contenciosul de plina jurisdictie reprezinta:
 • A. contenciosul administrativ in cadrul caruia judecatorul este competent sa pronunte anularea sau modificarea actului administrativ constatat a fi nelegal, fara a se pronunta in legatura cu existenta sau intinderea pagubelor, in situatia in care aceastea s-au produs, reclamantul pastrand dreptul de a se adresa ulterior instantelor de drept comun pentru repararea pagubei suferite
 • B. contenciosul administrativ in cadrul caruia instanta este competenta sa realizeze o jurisdictie completa, judecatorul avand prerogative sa se pronunte atat cu privire la anularea sau modificarea actului administrativ constatat nelegal, cat si sa dispuna masuri privind recunoasterea unor drepturi subiective, restituiri de bunuri sau valori, reintegrari in functii publice, despagubiri pentru daune materiale si/sau morale
 • C. contenciosul in cadrul caruia judecatorul este investit si competent sa constate existenta si intinderea unor drepturi subiective, al caror titular este reclamantul, vatamate de catre administratie.
10 ) (71 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Contenciosul administrativ de anulare este:
 • A. totalitatea litigiilor de natura civila, comerciala si penala de competenta instantelor judecatoresti
 • B. contenciosul administrativ in cadrul caruia judecatorul este competent sa pronunte anularea sau modificarea actului administrativ constatat a fi nelegal, fara a se pronunta in legatura cu existenta sau intinderea pagubelor, in situatia in care aceastea s-au produs, reclamantul pastrand dreptul de a se adresa ulterior instantelor de drept comun pentru repararea pagubei suferite
 • C. contenciosul administrativ in cadrul caruia instanta este competenta sa realizeze o jurisdictie completa, judecatorul avand prerogative sa se pronunte atat cu privire la anularea sau modificarea actului administrativ constatat nelegal, cat si sa dispuna masuri privind recunoasterea unor drepturi subiective, restituiri de bunuri sau valori, reintegrari in functii publice, despagubiri pentru daune materiale si/sau morale
11 ) (24 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Refuzul nejustificat de a solutiona o cerere reprezinta:
 • A. exprimarea explicita, cu exces de putere a vointei de a nu rezolva cererea;
 • B. refuzul exprimat verbal de un functionar in privinta rezolvarii unei cereri ;
 • C. ori refuzul nejustificat de a primi cererea in vederea solutionarii
12 ) (22 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Actiunea in contencios administrativ va fi introdusa:
 • A. obligatoriu la domiciliul paratului;
 • B. obligatoriu la domiciliul reclamantului;
 • C. la domiciliul paratului sau la domiciliul reclamantului
13 ) (77 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce reprezinta interesul public legitim?
 • A. interesul care vizeaza ordinea de drept si democratia constitutionala, garantarea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competentei autoritatilor publice
 • B. interesul care vizeaza ordinea de drept si democratia constitutionala, garantarea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor
 • C. interesul care vizeaza ordinea de drept si democratia constitutionala
14 ) (1 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Perioada cuprinsa intre anii 1864 si 1866 reprezinta perioada .............. a contenciosului administrativ romanesc.
 • A. perioada anglo-saxona
 • B. perioada franceza
 • C. perioada mixta
15 ) (8 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Precizati care este obiectul contractelor administrative, din punct de vedere al regimului juridic conform legii 554/2004 legea contenciosului administrativ.
 • A. punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice
 • B. numai executarea lucrarilor de interes public
 • C. numai prestarea serviciilor publice

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: