Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: 6 - LICENTA 2014 - DREPT PROCESUAL CIVIL - 51 INTREBARI - Sem 2 - 2013-2014 (831)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (25 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Dreptul de reprezentare în judecată poate fi dat:
 • a. unui avocat, care va certifica semnătura potrivit legii avocaţilor;
 • b. unui mandatar neavocat, dar numai dacă este dat în faţa notarului public;
 • c. prin declaraţie verbală făcută în cabinetul de avocatură.
2 ) (3 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Acţiunea în revendicare este o acţiune:
 • a. în realizare
 • b. în constatare
 • c. în constituire de drepturi
3 ) (16 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Cererile privitoare la nulitatea căsătoriei, nulitatea sau desfacerea adopţiei sunt de competenţa:
 • a. judecătoriei;
 • b. tribunalului;
 • c. curţii de apel.
4 ) (4 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Acţiunea (cererea) în constatare:
 • a. are caracter subsidiar faţă de acţiunea în realizare
 • b. este admisibilă fără nicio restricţie
 • c. poate fi folosită şi atunci când se solicită constatarea unei simple situaţii de fapt
5 ) (45 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Apelul se depune:
 • a. la instanta a cărei hotărâre se atacă, sub sanctiunea decăderii;
 • b. la instanta a cărei hotărâre se atacă, sub sanctiunea nulitătii;
 • c. la instanta de apel.
6 ) (15 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Şirul chemărilor în garanţie este limitat la:
 • a. una;
 • b. două;
 • c. trei.
7 ) (39 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Controlul judecătoresc:
 • a. poate avea ca obiect hotărâri judecătoresti sau acte ce emană de la organe ce nu fac parte din sistemul judiciar, acte care au, însă, caracter jurisdictional;
 • b. se poate realiza de către toate instantele judecătoresti;
 • c. se poate realiza numai de judecătorie, tribunal sau curte de apel.
8 ) (47 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Pot fi atacate în recurs:
 • a. numai deciziile;
 • b. deciziile;
 • c. numai sentinţele.
9 ) (2 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Excepţia de prematuritate a cererii de chemare în judecată este o excepţie:
 • a. de fond, absolută şi dilatorie
 • b. de fond, absolută şi peremptorie
 • c. de fond, relativă şi peremptorie
10 ) (26 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Controlul judecătoresc se realizează:
 • a. pe calea unui recurs împotriva unei hotărâri judecătoreşti;
 • b. pe calea unui recurs în anulare împotriva unei hotărâri judecătoreşti;
 • c. asupra hotărârilor emise de organe cu activitate jurisdicţională din afara sistemului judecătoresc.
11 ) (42 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Rei iudicata pro veritate accipitur înseamnă:
 • a. nicio cauză nu se poate judeca de două ori;
 • b. drepturile subiective trebuie exercitate cu bună credintă;
 • c. lucrul judecat se consideră adevărat.
12 ) (28 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Citatia, sub sanctiunea nulitătii, trebuie înmânată părtii:
 • a. cu cel putin 3 zile înaintea termenului de judecată;
 • b. cu cel putin 5 zile înaintea termenului de judecată;
 • c. cu cel putin 7 zile înaintea termenului de judecată.
13 ) (49 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Revizuirea este o cale de atac:
 • a. nesuspensivă de executare;
 • b. ordinară;
14 ) (8 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Intervenţia voluntară se poate face la cererea:
 • a. reclamantului
 • b. pârâtului
 • c. unui terţ care justifică interes
15 ) (37 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Pronuntarea se poate amâna:
 • a. cel mult 7 zile;
 • b. cel mult 15 zile;
 • c. cel mult 20 de zile.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: