Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: 6 - LICENTA 2014 - DREPT PROCESUAL CIVIL - 51 INTREBARI - Sem 2 - 2013-2014 (841)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (24 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Capacitatea procesuală de folosinţă a persoanelor fizice:
 • a. începe la naşterea lor;
 • b. începe la vârsta de 14 ani;
 • c. nu poate fi îngradită în niciun mod.
2 ) (21 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   În funcţie de calea procedurală aleasă de parte pentru apărarea drepturilor ei, cererile se împart în:
 • a. reale;
 • b. mixte;
 • c. incidentale.
3 ) (18 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Nu se admite ca mijloc de probă pentru dovedirea motivelor de recuzare:
 • a. proba cu martori;
 • b. interogatoriul;
 • c. proba cu înscrisuri.
4 ) (17 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Cererile ce izvorăsc dintr-un fapt ilicit pot fi judecate de:
 • a. instanţa domiciliului reclamantului;
 • b. instanţa pe care o alege pârâtul;
 • c. instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit fapta.
5 ) (43 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Costituie cale de atac de retractare:
 • a. apelul;
 • b. recursul;
 • c. contestatia în anulare.
6 ) (6 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Judecătorul poate fi recuzat când:
 • a. a fost arbitru în aceeaşi pricină
 • b. a judecat un proces penal între una din rudele sale şi una din părţi în ultimii 5 ani
 • c. este tutore sau curator al uneia din părţi
7 ) (35 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Minuta:
 • a. poate fi scrisă pe cererea de chemare în judecată;
 • b. se semnează, sub pedeapsa nulităţii, de judecător si de grefier;
 • c. se semnează de grefier.
8 ) (34 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Achiesarea tacită a părtii care a pierdut procesul intervine:
 • a. când partea care a pierdut execută de bunăvoie hotărârea;
 • b. când partea nu exercită calea de atac în termenul prevăzut de lege;
 • c. când partea este executată silit în cazul executării silite a hotărârilor judecătoresti.
9 ) (23 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Compunerea completului de judecată este reglementată de norme procesual civile:
 • a. de organizare judecătorească;
 • b. de competenţă;
 • c. de procedură, propriu-zise.
10 ) (2 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Excepţia de prematuritate a cererii de chemare în judecată este o excepţie:
 • a. de fond, absolută şi dilatorie
 • b. de fond, absolută şi peremptorie
 • c. de fond, relativă şi peremptorie
11 ) (48 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Contestatia în anulare este o cale de atac:
 • a. de retractare; comună;
 • b. suspensivă de executare;
 • c. ordinară.
12 ) (40 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Controlul judiciar:
 • a. are ca obiect numai hotărâri judecătoresti;
 • b. se realizează numai de curtile de apel si de Înalta Curte de Casatie si Justitie;
 • c. se poate realiza de toate instantele judecătoresti.
13 ) (32 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Suspendarea voluntară a judecătii are loc:
 • a. când amândouă părtile o cer;
 • b. prin moartea uneia dintre părti;
 • c. în cazul în care reclamantul lipseste nejustificat la termenul de judecată în primă instantă, în procesul de divort.
14 ) (36 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Hotărârea judecătorească trebuie redactată:
 • a. în cel mult 20 de zile de la pronuntare;
 • b. în cel mult 15 de zile de la pronuntare;
 • c. în cel mult 30 de zile de la pronuntare.
15 ) (11 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Intervenţia voluntară principală:
 • a. poate fi formulată şi la rejudecarea fondului după casarea cu reţinere
 • b. trebuie formulată cel mai târziu la prima zi de înfăţişare
 • c. trebuie făcută în forma prevăzută de lege pentru cererea de chemare în judecată

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: