Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Urbanism si Amenajarea Teritoriului - Sem 2 - 2011-2012 (972)
Test adaugat de :Ervin

1 ) (31 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Care este varianta corectă?
 • a. – zona de locuit cuprinde locuinţe şi alei?
 • b. – zona rezidenţială cuprinde blocuri, drumuri şi plantaţii?
 • c. – zona rezidenţială cuprinde locuinţe, dotări comerciale, servicii şi circulaţii?
2 ) (4 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Care este varianta corectă?
 • a. – urbanismul este planificarea dezvoltării oraşelor ?
 • b. – urbanismul este componenta amenajării teritoriului având ca obiect aşezările umane?
 • c. – urbanismul este planificarea fizică a zonelor teritoriale?
3 ) (1 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Care este varianta corectă?
 • a. Mediul este triunghiul vietii?
 • b. Mediul este ansamblul celor cinci factori (sol, apa, aer, populatii, aşezări)?
 • c. Mediul este ceeace ne înconjoară?
4 ) (2 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Care este varianta corectă?
 • a. dezvoltarea este creştere economică?
 • b. dezvoltarea este sucesiunea proceselor si fenomenelor de-alungul timpului?
 • c. dezvoltarea este un fenomen amplu de progress al societatii?
5 ) (10 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Câte legi privind amenajarea teritoriului naţional au fost emise până în prezent?
 • a. patru
 • b. şase
 • c. cinci
6 ) (26 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Care este varianta corectă?
 • a. – Legea nr. 50/1991 a fost reactualizată în anul 2008?
 • b. – Legea nr. 50/1991 a fost reactualizată în anul 2009?
 • c. – Legea nr. 50/1991 a fost reactualizată în anul 2010?
7 ) (5 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Care este varianta corectă?
 • a. – sistemul este un ansamblu de componente materiale?
 • b. – sistemul este un subsistem al unui macrosistem?
 • c. – sistemul este un ansamblu de elemente care se comportă ca un întreg?
8 ) (3 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Care este varianta corectă:
 • a. amenajarea teritoriului este o activitate de proiectare pentru diverse zone?
 • b. amenajarea teritoriului este planificarea dezvoltării localităţilor ?
 • c. amenajarea teritoriului este un ansamblu de activităţi de organizarea fizică a spaţiului?
9 ) (25 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Care este varianta corectă?
 • a. – Zonele naturale protejate sunt amplasate în oraşe?
 • b. – Zonele protejate construite sunt în extravilan?
 • c. - Zonele protejate cuprind patrimoniu reprezentativ?
10 ) (32 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   O banda de circulatie auto are latimea de:
 • a. 2,50 m.,
 • b. 4,00 m.,
 • c. 3,00 – 3,50 m.?
11 ) (45 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Celula economică de bază a satului este:
 • a. locuinţa săteanului?
 • b. gospodăria de animale şi furaje?
 • c. gospodăria ţărănească de tip integrat?
12 ) (40 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Elementele căii rutiere sunt:
 • a. ampriza, traseul şi profilul?
 • b. profilul transversal, traseul şi distanţa parcursă?
 • c. traseul, profilul longitudinal şi profilul transversal?
13 ) (23 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Care este varianta corectă?
 • a. – Principalele zone construite din oraş sunt cele de circulaţie şi plantate?
 • b. - Principalele zone construite din oraş sunt zonele cu plantaţii şi oglinzi de apă?
 • c. - Principalele zone construite din oraş sunt zonele de locuit şi servicii?
14 ) (13 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Hotărârea Guvernului României (H.G.R.) nr. 525/1996, reactualizată, publicată în Monitorul Of. 856/27.11.2002, se refera la:
 • a. - Documentatia necesara pentru emiterea Certificatului de Urbanism?
 • b. - Regulamentul General de Urbanism (R.G.U.), pentru planuri?
 • c. – Documentaţia necesară pentru Autorizaţia de construire?
15 ) (30 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Care este varianta corectă?
 • a. – Clădirile de locuit se amplasează în dispoziţie geometrică?
 • b. – Clădirile de locuit se amplasează în dispoziţie liberă?
 • c. - Clădirile de locuit se pot amplasa în compoziţii diferite?

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: