Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Urbanism si amenajarea teritoriului - Sem 2 - 2010-2011 (5011)

1 ) (1 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Documentatiile de urbanism sunt:
 • a. Plan Urbanistic General (PUG)
 • b. Plan AmenajareaTeritoriului (PAT)
 • c. Autorizatia de Construire (AC)
2 ) (20 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   RH reprezinta:
 • a. suprafata desfasurata;
 • b. regimul maxim de inaltime
 • c. procentul de ocuparea al terenului .
3 ) (246 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce fel de organism este Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism:
 • a. consultativ cu atributii de avizare, expertiza tehnica si consultanta
 • b. deliberativ cu atributii de avizare, expertiza tehnica si consultanta
 • c. executiv cu atributii de avizare, expertiza tehnica si consultanta
4 ) (84 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Activitatea de Amenajare a Teritoriului trebuie sa fie :
 • a. globala, functionala, prospectiva, democratica
 • b. doar prospectiva si democratica
 • c. doar globala.
5 ) (238 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Comunele au viceprimari:
 • a. cate 1;
 • b. niciunu ;
 • c. cate 2.
6 ) (58 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Planul Urbanistic General al satului este avizat de:
 • a. Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
 • b. Organismele teritoriale comunale interesate
 • c. Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Organismele comunale teritoriale interesate
7 ) (239 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Orasele au primari:
 • a. niciunu;
 • b. cate 2;
 • c. cate 1.
8 ) (195 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Participarea populatiei la activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism
   se face prin:
 • a. consultarea populatiei ;
 • b. informarea ,consultarea populatiei sau alte forme de participare prevazute de lege
 • c. informarea populatiei
9 ) (227 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Consiliul General al Municipiului Bucuresti are:
 • a. 100 consilieri
 • b. 55 consilieri
 • c. 10 consilieri
10 ) (198 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Informarea populatiei privind amenajarea teritoriului si dezvoltarea
   urbanistica a localitatilor este activitatea prin care se fac public:
 • a. obiectivele dezvoltarii economico-sociale, intentiile autoritatilor administratiei publice centrale si locale,documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism,precum si scopul pentru care acestea sunt elaborate;
 • b. continutul documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism care urmeaza sa fie supuse aprobarii, conform legii;
 • c. obiectivele dezvoltarii economico-sociale.
11 ) (62 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Planul Urbanistic Zonal privind zona centrala a satului este avizat de:
 • a. Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
 • b. Organismele teritoriale interesate
 • c. Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Organismele comunale teritoriale interesate.
12 ) (115 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   PATN este aprobat de:
 • a. Parlamentul
 • b. Guvernul
 • c. Consiliul Local
13 ) (27 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Valabilitatea unui Certificat de Urbanism este:
 • a. 5 ani
 • b. stabilita de lege
 • c. 10 ani
14 ) (208 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism modificate fara respectarea prevederilor legale privitoare la avizarea si aprobarea acestora sunt :
 • a. opozabile;
 • b. nule;
 • c. contestate.
15 ) (57 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Planul Urbanistic General al statiunilor balneare, climaterice si/sau turistice este avizat de:
 • a. Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Ministerul Turismului, Ministerul Sanatatii si Organismele teritoriale interesate
 • b. Ministerul Turismului, Ministerul Sanatatii si Organismele teritoriale interesate
 • c. Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Ministerul Turismului .

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: