Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Urbanism si amenajarea teritoriului - Sem 2 - 2010-2011 (5016)

1 ) (186 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   O servitute de utilitate publica este:
 • a. sarcina impusa asupra unui imobil pentru uzul si utilitatea unui imobil avand un alt proprietar
 • b. proprietate publica
 • c. proprietate privata
2 ) (67 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Planul Urbanistic de Detaliu privind investitii din competenta de aprobare a organelor locale este avizat de:
 • a. Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Organismele teritoriale interesate
 • b. Organismele teritoriale interesate
 • c. Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
3 ) (147 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Consiliile locale, comunale si orăsenesti sunt autoritati:
 • a. deliberative
 • b. executive
 • c. de informare
4 ) (26 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Certificatul de urbanism cuprinde date privind:
 • a. planul urbanistic de detaliu
 • b. regimul tehnic al imobilului
 • c. avizul de mediu
5 ) (6 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Obiectivele Urbanismului sunt:
 • a. imbunatatirea conditiilor de viata prin eliminarea disfunctionalitatilor, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice si locuinte convenabile pentru toti locuitorii;
 • b. dezvoltarea economica si sociala echilibrata a regiunilor si zonelor
 • c. stabilirea amplasamentelor.
6 ) (221 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Mandatul consilierilor locali este:
 • a. de 2 ani
 • b. de 5 ani
 • c. de 4 ani
7 ) (25 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Certificatul de Urbanism este :
 • a. Actul de certificare in vederea inceperii lucrarilor de constructie intr-un sit
 • b. Actul de informare necesar in vederea autorizarii executiilor lucrarilor de constructii
 • c. Actul de proprietate asupra unui teren urban
8 ) (77 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   R.U.R. inseamna:
 • a. Registrul Urbanistilor din Romania
 • b. Reforma Urbanismului in Romania
 • c. Regiune Urbana in Romania
9 ) (149 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Legea nr. 422/2001 prevede:
 • a. protejarea monumentelor istorice
 • b. autorizarea constructiilor
 • c. functionarea administratiei publice
10 ) (123 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Planul urbanistic general al municipiului este aprobat de:
 • a. Consiliile locale municipale
 • b. Parlamentul
 • c. Organismele teritoriale interesate si Guvernul
11 ) (84 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Activitatea de Amenajare a Teritoriului trebuie sa fie :
 • a. globala, functionala, prospectiva, democratica
 • b. doar prospectiva si democratica
 • c. doar globala.
12 ) (36 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Circulatia Terenurilor este:
 • a. insusirea unei documentatii aprobate de a impune anumiti parametri titularilor dreptului de proprietate sau de exploatarea a terenurilor;
 • b. schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte de vanzare-cumparare, donatie, concesiune, arendare
 • c. abilitarea legala a unei institutii publice si capacitatea tehnica de a emite avize asupra dreptului de proprietate si de exploatare a terenurilor
13 ) (143 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Initiativa elaborarii documentatiilor de amenajare a teritoriului :
 • a. apartine colectivitatilor locale, prin autoritatile deliberative si executive,
 • b. apartine guvernului
 • c. aprtine agentiilor.
14 ) (183 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   O documentatie de amenajare a teritoriului sau urbanism cuprinde :
 • a. piese scrise;
 • b. piese desenate
 • c. ansamblu de piese scrise, piese desenate si avize
15 ) (37 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Termenul Politici de Dezvoltare este defint ca :
 • a. mijloacele politico-administrative, organizatorice si financiare, utilizate în scopul realizării unei stratgii
 • b. ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizare politicilor de dezvoltare
 • c. ansamblu de actiuni si măsuri privind rotejarea fondului natural si construit în localităti si în teritoriul înconjurător

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: