Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI ( Grila de 45 ) - Sem 2 - 2011-2012 (1083)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (43 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Identificati varianta corecta
   În mediul urban s-au mutat de la sate peste două mil. locuitori:
 • a. în perioada 1950 - 1974?
 • b. în perioada 1975 - 1989?
 • c. în perioada 1990 - 2005?
2 ) (42 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
   În oraşe, consumul de apă cuprinde cerinţele pentru?
 • a. consumuri publice, agrozootehnie, industrie locală, spălat străzi şi trotuare?
 • b. consumul menajer, incendii, canalizări, comerţ, spaţii verzi şi industrie locală?
 • c. gospodăriile populaţiei, comerţ, industrie, incendii, stropit spaţii verzi şi spălat străzi?
3 ) (33 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
   Străzile se clasifică astfel:
 • a. Străzi principale, străzi secundare şi alei?
 • b. Magistrale, străzi de ordinal 2 si reţeaua de distribuţie?
 • c. Artere de ordinal I, artere de ordinal II, străzi principale, secundare şi locale
4 ) (41 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
   Complexul feroviar este compus din:
 • a. depoul, linia şi staţiile de călători?
 • b. atelierele, depoul, staţia de mărfuri şi industrială?
 • c. liniile, staţiile specializate şi depouri/ateliere?
5 ) (13 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Hotărârea Guvernului României (H.G.R.) nr. 525/1996, reactualizată, publicată în Monitorul Of. 856/27.11.2002, se refera la
 • a. Documentatia necesara pentru emiterea Certificatului de Urbanism?
 • b. Regulamentul General de Urbanism (R.G.U.), pentru planuri?
 • c. Documentaţia necesară pentru Autorizaţia de construire?
6 ) (20 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Regiunea a V-a Sud - Est cuprinde judetele:
 • a. Tulcea, Constanta, Galaţi şi Brăila?
 • b. Constanţa, Tulcea, Ialomiţa şi Călăraşi?
 • c. Tulcea, Constanţa, Brăila, Galaţi, Vrancea şi Buzău?
7 ) (25 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
 • a. Zonele naturale protejate sunt amplasate în oraşe?
 • b. Zonele protejate construite sunt în extravilan?
 • c. Zonele protejate cuprind patrimoniu reprezentativ?
8 ) (30 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
 • a. Clădirile de locuit se amplasează în dispoziţie geometrică?
 • b. Clădirile de locuit se amplasează în dispoziţie liberă?
 • c. Clădirile de locuit se pot amplasa în compoziţii diferite?
9 ) (40 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
   Elementele căii rutiere sunt:
 • a. ampriza, traseul şi profilul?
 • b. profilul transversal, traseul şi distanţa parcursă?
 • c. traseul, profilul longitudinal şi profilul transversal?
10 ) (38 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Identificati varianta corecta
   Un UTR este :
 • a. unitate teritoriala de referinta?
 • b. procent de ocuparea a terenului?
 • c. regim de inaltime?
11 ) (24 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
 • a. Zona de locuit este situată în afara centrului de oraş?
 • b. Zona de locuit este o parte din zona rezidenţială?
 • c. Zona rezidenţială ocupă cea mai mare suprafaţă din oraş?
12 ) (36 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
   CUT reprezintă:
 • a. procentul de ocuparea a terenului?
 • b. regimul de inaltime?
 • c. coeficientul de utilizare a terenului?
13 ) (32 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
   O banda de circulatie auto are latimea de:
 • a. 2,50 m
 • b. 4,00 m
 • c. 3,00 - 3,50 m
14 ) (22 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
 • a. Sistemul de circulaţie este format din arterele care traversează localitatea?
 • b. Sistemul de circulaţie are ca scop zonificarea funcţională a localităţii?
 • c. Sistemul de circulaţie e format din artere principale şi reţeaua stradală de distribuţie?
15 ) (35 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
   POT reprezintă:
 • a. suprafata construita?
 • b. suprafata desfasurata?
 • c. procentul de ocuparea a terenului?

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: