Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI ( Grila de 45 ) - Sem 2 - 2011-2012 (1121)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (20 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Regiunea a V-a Sud - Est cuprinde judetele:
 • a. Tulcea, Constanta, Galaţi şi Brăila?
 • b. Constanţa, Tulcea, Ialomiţa şi Călăraşi?
 • c. Tulcea, Constanţa, Brăila, Galaţi, Vrancea şi Buzău?
2 ) (28 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
 • a. Actul care aprobă realizarea unei construcţii este certificatul de urbanism?
 • b. Actul care aprobă realizarea unei construcţii este actul de proprietate al terenului?
 • c. Actul care aprobă realizarea unei construcţii este autorizaţia?
3 ) (35 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
   POT reprezintă:
 • a. suprafata construita?
 • b. suprafata desfasurata?
 • c. procentul de ocuparea a terenului?
4 ) (18 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Legea dezvoltării regionale împarte România în:
 • a. 10 regiuni de dezvoltare?
 • b. 6 regiuni de dezvoltare?
 • c. 8 regiuni de dezvoltare?
5 ) (19 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Reducerea dezechilibrelor existente, corelarea politicilor guvernamentale pe domenii, prin stimularea iniţiativelor cu valorificarea resurselor locale şi stimularea cooperării are loc prin:
 • a. Dezvoltare durabilă?
 • b. Dezvoltare urbanistică, teritorială?
 • c. Dezvoltare regională?
6 ) (16 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Calitatea construcţiilor este verificată temeinic de către:
 • a. Consiliul Local?
 • b. Compartimentul de urbanism al primăriei?
 • c. Inspecţia de construcţii?
7 ) (21 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
 • a. Oraşul este o aglomerare de construcţii urbane?
 • b. Oraşul este un sistem de circulaţie?
 • c. Oraşul este un sistem de habitat uman, de locuire?
8 ) (15 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care este Legea calităţii construcţiilor, valabilă în prezent?
 • a. Legea nr. 123 din 2007,
 • b. Legea nr. 10 din 1995,
 • c. Legea nr. 184 din 2001.
9 ) (9 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este variantă oficială valabila a Legii urbanismului şi amenajării teritoriului, nr. 350/2001:
 • a. Ordonanţa27/2008
 • b. Legea 242/2009
 • c. Legea 215/2010
10 ) (6 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
 • a. Obiectivele fundamentale ale amenajării teritoriului sunt: 1. creşterea economică durabilă, 2. valorificarea resurselor, 3. folosirea intensivă a terenului şi 3. protecţia biosferei
 • b. Obiectivele fundamentale ale amenajării teritoriului sunt: 1. protecţia ambientului urban, 2. dezvoltarea economică a satelor, 3. conservarea mediului rural şi 4. dezvoltarea culturală
 • c. Obiectivele fundamentale ale amenajării teritoriului sunt: 1. dezvoltarea socio-economică echilibrată a regiunilor; 2. gestionarea responsabilă a resurselor naturale; 3. protecţia, conservarea şi ameliorarea mediului şi ambientului uman; 4. utilizarea raţională a terenurilor.
11 ) (41 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
   Complexul feroviar este compus din:
 • a. depoul, linia şi staţiile de călători?
 • b. atelierele, depoul, staţia de mărfuri şi industrială?
 • c. liniile, staţiile specializate şi depouri/ateliere?
12 ) (2 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Identificati varianta corecta
 • a. dezvoltarea este crestere economica
 • b. dezvoltarea este sucesiunea proceselor si fenomenelor de-alungul timpului
 • c. dezvoltarea este un fenomen amplu de progres al societatii
13 ) (17 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Legea dezvoltării regionale este:
 • a. Legea nr. 151/1998?
 • b. Legea nr. 315/2004?
 • c. Legea nr. 261/2009?
14 ) (30 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
 • a. Clădirile de locuit se amplasează în dispoziţie geometrică?
 • b. Clădirile de locuit se amplasează în dispoziţie liberă?
 • c. Clădirile de locuit se pot amplasa în compoziţii diferite?
15 ) (22 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Identificati varianta corecta
 • a. Sistemul de circulaţie este format din arterele care traversează localitatea?
 • b. Sistemul de circulaţie are ca scop zonificarea funcţională a localităţii?
 • c. Sistemul de circulaţie e format din artere principale şi reţeaua stradală de distribuţie?

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: