Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: testt 5-tema 5 licenta - Sem 2 - 2012-2013 (127)
Test adaugat de :monalisa

1 ) (23 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Sunt principii care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publică:
 • a. principiul competenţei, potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare exercitării unei funcţii publice se face prin concurs sau examen;
 • b. principiul motivării potrivit căruia,în vedrea dezvoltării carierei,autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să sprijine iniţiativele privind dezvoltarea profesională individuală a celor care sunt loiali conducerii acestora;
 • c. principiul competiţiei,potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare exercitării unei funcţii publice se face prin concurs sau examen;
2 ) (2 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cu ce alte calităţi/funcţii este compatibilă calitatea de funcţionar public în
conformitate cu prevederile art. 94 din Legea nr. 161/2003
 • a. calitatea de membru al unui grup de interes economic
 • b. calitatea de persoana fizica autorizata
 • c. calitatea de reprezentant al autoritatii publice in cadrul unor organisme de conducere constituite in temeiul actelor normative in vigoare
3 ) (20 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Cum se numeşte măsura temporară şi unilaterala dispusă de conducerea instituţiei
publice prin care funcţionarul subordonat are îndatorirea de îndeplinire a unor activităţi în interesul, dar în afara organului din care face parte.Delegarea într-o funcţie publică reprezintă:
 • a. măsura unilaterală dispusă de conducere pe timp limitat, prin care funcţionarul public subordonat are obligaţia de a îndeplini funcţia publică în interesul unei alte autorităţi sau instituţii publice, de regulă într-o altă localitate
 • b. măsura temporară şi unilaterală dispusă de conducerea autorităţii sau instituţiei publice şi prin care funcţionarul subordonat are îndatorirea de îndeplinire a unor activităţi în interesul, dar în afara, organului din care face parte
 • c. promovarea temporară a unui funcţionar public care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea unei funcţii de conducere vacante
4 ) (27 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Sunt trăsături caracteristice ale functiei publice, intre altele, si următoarele:
 • a. este o situatie juridică reglementată legal, în sensul că drepturile si obligatiile care formează continutul acesteia sunt prestabilite prin norme juridice si prin actele de numire în functie emise de către organele administratiei publice;
 • b. reprezintă un ansamblu complex de drepturi si obligatii conferite titularului ei, care capătă un adevărat statut propriu si participă la realizarea competentei întregului sistem al administratiei publice;
 • c. are caracter continuu în sensul că existenta drepturilor si obligatiilor care formează conținutul său durează atâta timp cât durează competența organului administrației publice pe care funcționarul public o realizează, fără intermitente.
5 ) (4 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce reprezintă actul de numire a unei persoane într-o funcţie publică
 • a. un act de drept administrativ cu caracter unilateral si individual
 • b. un act de dreptul muncii
 • c. un act de drept administrativ normativ
6 ) (11 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce sancţiuni disciplinare se pot aplica funcţionarilor publici
 • a. amenda penală
 • b. mustrare scrisă
 • c. suspendarea din functia publică pentru o perioadă de cel mult 5 ani
7 ) (14 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt principiile exercitării funcţiei publice
 • a. principiul transparentei, potrivit caruia exercitarea functiei publice implica furnizarea catre structurile de informare a opiniei publice a tuturor informatiilor legate de exercitarea functiei;
 • b. principiul eficientei si eficacitatii, potrivit caruia functia publica trebuie exercitata cu respectarea limitelor bugetului alocat organului respectiv si, totodata, cu urmarirea celui mai bun rezultat social pentru cetatean si/sau colectivitate;
 • c. principiul impartialitatii, in sensul ca functia publica va trebui sa fie exercitata fata de subiectii tuturor raporturile juridice de drept administrativ ce intra sub incidenta reglementarii aplicabile.
8 ) (18 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce îndatoriri/obligaţii au funcţionarii publici
 • a. obligatia de a se abtine de la fapte care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului Corpului functionarilor publici;
 • b. obligatia de a se abtine de la exprimarea sau manifestarea publica sau particulara a convingerilor si preferintelor politice;
 • c. obligatia de a solicita sau accepta daruri sau orice avantaj, direct sau indirect, pentru el sau pentru altii, in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu.
9 ) (1 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care este condiţia privind vârsta minimă, cerută unei persoane, de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 republicată, pentru ocuparea unei funcţii publice
 • a. 18 ani
 • b. 27 de ani
 • c. 35 de ani
10 ) (22 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Organizarea şi dezvoltarea carierei în funcţia publică se realizează şi pe baza unuia dintre principiiile următoare:
 • a. principiul concurenţei loiale
 • b. principiul egalităţii de şanse
 • c. principiul motivării deciziilor luate
11 ) (17 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce drepturi au funcţionarii publici
 • a. dreptul la opinie, in virtutea caruia este interzisa orice discriminare pe criterii de apartenenta sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine sociala sau de orice alta asemenea natura, cu exceptia celor de natura politica;
 • b. dreptul functionarului public de a fi informat cu privire la deciziile care se iau cu privire la organizarea si functionarea institutiei publice din care face parte si a carei competenta o realizeaza;
 • c. dreptul la greva.
12 ) (3 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei în funcţia
publică
 • a. principiul egalitatii de sanse
 • b. principiul continuitatii
 • c. principiul revocabilitatii
13 ) (31 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cum se numeşte măsura temporară şi unilaterala dispusă de conducerea instituţiei publice prin care funcţionarul subordonat are îndatorirea de îndeplinire a unor activităţi în interesul, dar în afara organului din care face parte
 • a. - delegarea
 • b. - transfer
 • c. - detasare 32. Sunt trăsături caracteristice ale functiei publice, intre altele, si următoarele:
14 ) (13 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce caracteristici prezintă funcţia publică
Functia publica se caracterizeaza si prin urmatoarele trasaturi:
 • a. apartine numai functionarului public, investit cu realizarea competentei ce revine organului administratiei publice din care face parte;
 • b. exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor care formeaza continutul sau reprezinta o facultate la aprecierea titularului functiei;
 • c. drepturile si obligatiile care formeaza continutul functiei publice nu sunt exercitate in regim de putere publica.
15 ) (15 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Principiul eficienţei şi eficacităţii funcţiei publice din ce categorie de principii face
parte
 • a. principiul inamovibilitătii
 • b. principiul independentei
 • c. principiul eficientei si eficacitătii

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: