Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: testt 5-tema 5 licenta - Sem 2 - 2012-2013 (127)
Test adaugat de :monalisa

1 ) (3 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei în funcţia
publică
 • a. principiul egalitatii de sanse
 • b. principiul continuitatii
 • c. principiul revocabilitatii
2 ) (1 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care este condiţia privind vârsta minimă, cerută unei persoane, de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 republicată, pentru ocuparea unei funcţii publice
 • a. 18 ani
 • b. 27 de ani
 • c. 35 de ani
3 ) (15 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Principiul eficienţei şi eficacităţii funcţiei publice din ce categorie de principii face
parte
 • a. principiul inamovibilitătii
 • b. principiul independentei
 • c. principiul eficientei si eficacitătii
4 ) (24 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Delegarea reprezintă:
 • a. delegarea reprezintă o schimbare temporară a locului de exercitare a funcţiei, de regulă într-o altă localitate şi la o altă autoritate sau instituţie publică;
 • b. o măsură care nu se realizează în interesul autorităţii sau instituţiei publice care deleagă,ci al funcţionarului public delegat;
 • c. o măsură definitivă dispusă de conducerea autorităţii sau instituţiei publice;
5 ) (12 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cum se clasifică funcţiile publice în funcţie de criteriul teritorial al exercitării
atribuţiilor titularului
În funcţie de criteriul teritorial al exercitării atribuţiilor titularului, funcţiile publice se clasifică în:
 • A. funcţii publice generale
 • B. funcţii publice generale
 • C. funcţii publice de stat
6 ) (14 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt principiile exercitării funcţiei publice
 • a. principiul transparentei, potrivit caruia exercitarea functiei publice implica furnizarea catre structurile de informare a opiniei publice a tuturor informatiilor legate de exercitarea functiei;
 • b. principiul eficientei si eficacitatii, potrivit caruia functia publica trebuie exercitata cu respectarea limitelor bugetului alocat organului respectiv si, totodata, cu urmarirea celui mai bun rezultat social pentru cetatean si/sau colectivitate;
 • c. principiul impartialitatii, in sensul ca functia publica va trebui sa fie exercitata fata de subiectii tuturor raporturile juridice de drept administrativ ce intra sub incidenta reglementarii aplicabile.
7 ) (22 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Organizarea şi dezvoltarea carierei în funcţia publică se realizează şi pe baza unuia dintre principiiile următoare:
 • a. principiul concurenţei loiale
 • b. principiul egalităţii de şanse
 • c. principiul motivării deciziilor luate
8 ) (17 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce drepturi au funcţionarii publici
 • a. dreptul la opinie, in virtutea caruia este interzisa orice discriminare pe criterii de apartenenta sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine sociala sau de orice alta asemenea natura, cu exceptia celor de natura politica;
 • b. dreptul functionarului public de a fi informat cu privire la deciziile care se iau cu privire la organizarea si functionarea institutiei publice din care face parte si a carei competenta o realizeaza;
 • c. dreptul la greva.
9 ) (23 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Sunt principii care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publică:
 • a. principiul competenţei, potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare exercitării unei funcţii publice se face prin concurs sau examen;
 • b. principiul motivării potrivit căruia,în vedrea dezvoltării carierei,autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să sprijine iniţiativele privind dezvoltarea profesională individuală a celor care sunt loiali conducerii acestora;
 • c. principiul competiţiei,potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare exercitării unei funcţii publice se face prin concurs sau examen;
10 ) (13 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce caracteristici prezintă funcţia publică
Functia publica se caracterizeaza si prin urmatoarele trasaturi:
 • a. apartine numai functionarului public, investit cu realizarea competentei ce revine organului administratiei publice din care face parte;
 • b. exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor care formeaza continutul sau reprezinta o facultate la aprecierea titularului functiei;
 • c. drepturile si obligatiile care formeaza continutul functiei publice nu sunt exercitate in regim de putere publica.
11 ) (11 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce sancţiuni disciplinare se pot aplica funcţionarilor publici
 • a. amenda penală
 • b. mustrare scrisă
 • c. suspendarea din functia publică pentru o perioadă de cel mult 5 ani
12 ) (2 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cu ce alte calităţi/funcţii este compatibilă calitatea de funcţionar public în
conformitate cu prevederile art. 94 din Legea nr. 161/2003
 • a. calitatea de membru al unui grup de interes economic
 • b. calitatea de persoana fizica autorizata
 • c. calitatea de reprezentant al autoritatii publice in cadrul unor organisme de conducere constituite in temeiul actelor normative in vigoare
13 ) (25 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Pot fi infracţiuni specifice care atrag răspunderea penală a funcţionarului public,între altele şi:
 • a. luarea de mită,neglijenţa în serviciu,delapidarea,insubordonarea
 • b. darea de mită,insubordonarea,abuzul de încredere
 • c. purtarea fără drept a unor însemne oficiale,ruperea de sigilii şi purtarea abuzivă
14 ) (20 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Calitatea de funcţionar public este compatibilă cu una din următoarele calităţi:
 • a. calitatea de membru al unui grup de interes economic;
 • b. calitatea de reprezentant al unei instituţii publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;
 • c. calitatea de mandatar al unei persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită;
15 ) (21 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publică sunt următoarele:
 • a. principul competenţei şi al profesionalismului
 • b. principiul egalităţii de şanse şi al promovării drepturilor şi intereselor funcţionarului public
 • c. principiul stabilităţii raporturilor de serviciu

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: