Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: testt 4 tema 4 licenta - Sem 2 - 2012-2013 (128)
Test adaugat de :monalisa

1 ) (1 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce acte nu pot fi atacate în contenciosul administrativ:
 • a. actele administrative care privesc raporturile dintre instanţele judecătoreşti şi Parlament
 • b. ordinul prefectului de numire în funcţii publice
 • c. actele de comandament cu caracter militar
2 ) (6 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Cum este competenţa teritorială în materia contenciosului administrativ
 • a. exclusivă
 • b. alternativă
 • c. obligatorie
3 ) (9 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   De către cine poate fi formulată plângerea prealabilă potrivit art. 7 din Legea
contenciosului administrativ
 • a. persoana vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ unilateral
 • b. persoana vătămată care a optat pentru procedura administrativ-jurisdicţională prevăzută prin lege specială
 • c. persoana care se consideră vătămată printr-un act administrativ normativ adresat altui subiect de drept
4 ) (12 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   În ce termen pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ actele
administrative cu caracter normativ
 • a. de 6 luni prevazut de lege
 • b. oricand
 • c. de un an prevazut de lege
5 ) (16 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   La ce se referă contenciosul subiectiv
 • a. posibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea
 • b. posibilitatea judecatorului investit si competent sa constate existenta si intinderea unor drepturi subiective al caror titular este reclamantul
 • c. posibilitatea judecatorului investit si competent sa solutioneze cauza de a dispune anularea sau modificarea actului administrativ
6 ) (3 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce caracter are plângerea prealabilă în contenciosul administrativ
 • a. ca regula generala, are un caracter obligatoriu
 • b. se poate realiza concomitent cu promovarea actinunii in contencios administrativ
 • c. este obligatorie in cazul tuturor actiunilor adresate instantelor de contencios administrativ
7 ) (18 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce reprezintă actul administrativ jurisdicţional
 • a. actul administrativ emis de către o autoritate administrativă cu atribuţii jurisdicţionale
 • b. actul administrativ emis după o procedură bazată pe respectarea dreptului la apărare şi pe contradictorialitate
 • c. actul administrativ care este emis de o autoritate administrativă învestită, prin lege organică, cu atribuţii de jurisdicţie administrativă specială
8 ) (15 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   La ce se referă contenciosul obiectiv
 • a. posibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea
 • b. posiblitatea judecatorului investit cu cererea de a stabili daca reclamantul a suferit sau nu o vatamare a drepturilor sale subiective
 • c. posibilitatea judecatorului de a dispune anularea sau modificarea actului administrativ
9 ) (32 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Exceptia de nelegalitate se poate invoca:
 • a. în fata oricarei instante
 • b. numai in fata instantei de drept comun
 • c. numai in caile extraordinare de atac
10 ) (8 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce sancţiune atrage pentru autoritatea publică neexecutarea hotărârii judecătoreşti
irevocabile de către aceasta
 • a. sancţionarea conducătorului autorităţii publice sau a persoanei obligate cu amendă
 • b. obligarea autorităţii publice la plata dobânzii de referinţă B.N.R.
 • c. răspunderea contravenţională a celui obligat prin hotărâre judecătorească
11 ) (10 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce soluţii poate pronunţa instanţa de contencios administrativ în urma deliberării
cauzei
 • a. să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ
 • b. să pronunte o hotarare care sa tina loc de act administrativ
 • c. sa oblige autoritatea parata la rectificarea actului contestat
12 ) (24 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Când şi în ce condiţii intervine răspunderea în dreptul administrativ
 • a. intervine si în absenta comiterii unei fapte ilicire
 • b. intervine în prezenta ilicitului administrativ
 • c. intervine ca urmare a comiterii unor infractiuni
 • d. intervine exclusiv în ipteza comiterii unor abateri disciplinare de cãtre functionarii din cadrul organelor administrative
13 ) (23 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cine poate fi subiect de sesizare a instanţei de contencios administrativ, în cadrul
litigiului de contencios administrativ
 • a. Avocatul Poporului, când apreciază că poate interveni în favoarea persoanei vătămate
 • b. Prefectul care, în urma controlului de autoritate tutelară, poate ataca în faţa instanţei de contencios administrativ actele nelegale ale autorităţilor administraţiei publice locale
 • c. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate ataca actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale prin care se încalcă legislaţia privind funcţia publică şi funcţionarii publici
14 ) (19 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce caracter poate avea controlul ierarhic exercitat de către organe supraordonate
autorităţii controlate
 • a. general, cuprinzând toate aspectele activităţii autorităţii controlate
 • b. personal, vizând persoanele vinovate de emiterea unui act administrativ nelegal
 • c. specializat, fiind exercitat de organe speciale
15 ) (22 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt caracteristicile generale ale controlului judecătoresc
 • a. controlul judecătoresc se exercită asupra tuturor autorităţilor administrative, în ceea ce priveşte legalitatea actelor administrative adoptate sau emise
 • b. controlul judecătoresc vizează legalitatea, oportunitatea, precum şi eficienţa şi eficacitatea actelor administrativ
 • c. controlul judecătoresc este exercitat din oficiu de către instanţele de contencios administrativ

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: