Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: testt 4 tema 4 licenta - Sem 2 - 2012-2013 (127)
Test adaugat de :monalisa

1 ) (3 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce caracter are plângerea prealabilă în contenciosul administrativ
 • a. ca regula generala, are un caracter obligatoriu
 • b. se poate realiza concomitent cu promovarea actinunii in contencios administrativ
 • c. este obligatorie in cazul tuturor actiunilor adresate instantelor de contencios administrativ
2 ) (8 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce sancţiune atrage pentru autoritatea publică neexecutarea hotărârii judecătoreşti
irevocabile de către aceasta
 • a. sancţionarea conducătorului autorităţii publice sau a persoanei obligate cu amendă
 • b. obligarea autorităţii publice la plata dobânzii de referinţă B.N.R.
 • c. răspunderea contravenţională a celui obligat prin hotărâre judecătorească
3 ) (25 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   În ce constă şi când intervine răspunderea administrativ-disciplinară a funcţionarilor publici
 • a. este o răspundere subiectivă;
 • b. este o răspundere obiectivă;
 • c. intervine numai pentru abaterile disciplinare comise cu intentie;
 • d. intervine numai pentru abaterile disciplinare comise cu vinovăţie.
4 ) (33 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Excepţia de nelegalitate poate fi ridicată:
 • a. numai la instanţa de fond
 • b. numai la instanţa de recurs
 • c. atât în primă instanţă cât şi în faza căilor de atac
5 ) (27 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Cum se poate face executarea sancţiunilor contravenţionale
 • a. exclusive prin executare silita
 • b. exclusive in mod voluntar de catre contravenient
 • c. atat in mod voluntar cat si prin executare silita daca contravenientul refuza executarea
6 ) (1 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce acte nu pot fi atacate în contenciosul administrativ:
 • a. actele administrative care privesc raporturile dintre instanţele judecătoreşti şi Parlament
 • b. ordinul prefectului de numire în funcţii publice
 • c. actele de comandament cu caracter militar
7 ) (12 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   În ce termen pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ actele
administrative cu caracter normativ
 • a. de 6 luni prevazut de lege
 • b. oricand
 • c. de un an prevazut de lege
8 ) (30 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Cum se caracterizează pericolul social al contravenţiei
 • a. este inferior celui al infractiunilor;
 • b. este identic cu cel al infractiunilor;
 • c. nu are relevantã sub aspectul incriminãrii contraventionale;
 • d. este superior celui al infractiunilor.
9 ) (15 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   La ce se referă contenciosul obiectiv
 • a. posibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea
 • b. posiblitatea judecatorului investit cu cererea de a stabili daca reclamantul a suferit sau nu o vatamare a drepturilor sale subiective
 • c. posibilitatea judecatorului de a dispune anularea sau modificarea actului administrativ
10 ) (29 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Ce tip de sancţiune reprezintă confiscarea bunurilor în cadrul răspunderii
contravenţionale
 • a. principala
 • b. complementara
 • c. accesorie
11 ) (32 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Excepţia de nelegalitate poate fi ridicată:
 • a. numai la instanţa de fond
 • b. numai la instanţa de recurs
 • c. atât în primă instanţă cât şi în faza căilor de atac
12 ) (6 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Cum este competenţa teritorială în materia contenciosului administrativ
 • a. exclusivă
 • b. alternativă
 • c. obligatorie
13 ) (13 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce constituie potrivit Legii contenciosului administrativ, fapta de a nu executa o
hotărâre definitivă şi irevocabilă a unei instanţe de contencios administrativ
 • a. poate constitui infractiune
 • b. constituie contraventie
 • c. constituie abatere disciplinara
14 ) (23 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cine poate fi subiect de sesizare a instanţei de contencios administrativ, în cadrul
litigiului de contencios administrativ
 • a. Avocatul Poporului, când apreciază că poate interveni în favoarea persoanei vătămate
 • b. Prefectul care, în urma controlului de autoritate tutelară, poate ataca în faţa instanţei de contencios administrativ actele nelegale ale autorităţilor administraţiei publice locale
 • c. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate ataca actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale prin care se încalcă legislaţia privind funcţia publică şi funcţionarii publici
15 ) (22 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt caracteristicile generale ale controlului judecătoresc
 • a. controlul judecătoresc se exercită asupra tuturor autorităţilor administrative, în ceea ce priveşte legalitatea actelor administrative adoptate sau emise
 • b. controlul judecătoresc vizează legalitatea, oportunitatea, precum şi eficienţa şi eficacitatea actelor administrativ
 • c. controlul judecătoresc este exercitat din oficiu de către instanţele de contencios administrativ

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: