Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: testt 2 - Sem 2 - 2012-2013 (221)
Test adaugat de :monalisa

1 ) (8 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Un decret prezidential prin care se declară stare de asediu:
 • a. poate fi atacat la instanta de contencios administrativ
 • b. nu poate fi atacat la instanta de contencios administrativ
 • c. poate fi atacat la instanta de contencios administrativ numai pentru exces de putere
2 ) (31 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Cum se numeşte redistribuirea de competente administrative si financiare de la
ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale catre
propriile structuri de specialitate din teritoriu
 • a. descentralizare
 • b. deconcentrare
 • c. desistare
3 ) (7 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre decretele emise de către Preşedintele României nu poate fi atacat în faţa
instanţelor de contencios administrative
Care dintre urmatoarele decrete emise de catre Presedintele Romaniei nu poate fi atacat in fata instantelor de contencios administrativ ?
 • a. decretul emis pentru aplicarea regimului starii de razboi
 • b. decretul emis pentru acordarea gratierii individuale
 • c. decretul emis pentru desemnarea candidatului pentru functia de prim-ministru
4 ) (18 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   In conformitate cu art. 4 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea
Guvernului Romaniei si a ministerelor, functia de membru al Guvernului este compatibila doar cu anumite functii, care sunt acelea
 • a. aceea de parlamentar
 • b. aceea de judecator
 • c. aceea de cenzor la societatile comerciale
5 ) (42 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cu ce alte funcţii/calităţi sunt incompatibile funcţiile de primar si viceprimar
 • A. funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local;
 • B. funcţia de membru al adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială;
 • C. funcţia de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional.
 • a. A+B
 • b. B+C
 • c. A+C
6 ) (50 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Sunt condiţii cerute de lege unei persoane pentru ocuparea unei funcţii publice:
 • A. să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • B. să nu fi fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei;
 • C. să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică.
 • a. A+B
 • b. B+C
 • c. A+B+C
7 ) (49 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt condiţiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a fi secretar al unei unităţi
administrativ–teritoriale
 • A. să aibă vârsta de minim 21 de ani împliniţi;
 • B. să aibă exclusiv cetăţenia română;
 • C. să cunoască limba română, scris şi vorbit.
 • a. A
 • b. B
 • c. C
8 ) (28 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   In exercitarea atributiilor legale ce ii revin, prefectul emite:
 • a. decizii;
 • b. instructiuni;
 • c. ordine.
9 ) (15 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Potrivit Constituţiei României, rolul Guvernului se realizează potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament. Acceptarea programului înseamnă:
 • a. un transfer de responsabilitate către Parlament
 • b. obligativitatea realizării programului de către Guvern
 • c. răspunderea pentru îndeplinirea lui aparţine atât Parlamentului cât şi Guvernului
10 ) (38 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Când se dizolvă de drept consiliul local
 • A. 3 hotărâri, adoptate într-un interval de cel mult 9 luni, au fost anulate în mod irevocabil de instanţa de contencios administrativ;
 • B. nu se întruneşte timp de 3 luni în cursul unui an;
 • C. nu a adoptat nici o hotărâre în 3 şedinţe ordinare consecutive.
 • a. A
 • b. B
 • c. C
11 ) (24 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Care sunt conditiile legale pe care trebuie sa le indeplineasca o persoană pentru a
ocupa funcţia de prefect
 • a. sa aiba varsta de cel putin 27 de ani
 • b. sa aiba studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta si o vechime in specialitatea absolvita de 5 ani
 • c. sa aibe studii medii dar sa fi exercitat cel puţin doua mandate de parlamentar
12 ) (40 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Ce hotărâri poate lua în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea patrimoniului
judeţului, consiliul judeţean
 • a. hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a judetului
 • b. asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice privind ordinea publica
 • c. aproba, la propunerea presedintelui comnsiliului judetean, bugetul propriu al judetului
13 ) (25 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Ce atribuţii are prefectul în calitate de reprezentant al Guvernului
 • a. a actiona pentru asigurarea climatului de pace sociala, acordand o atentie constanta prevenirii tensiunilor sociale
 • b. sanctionarea cetatenilor care nu-si platesc impozitele si taxele datorate
 • c. numirea sau eliberarea din functie a primarului
14 ) (39 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Consiliul local se dizolva de drept in urmatoarele situatii:
 • a. in cazul in care acesta nu se intruneste timp de 3 luni consecutive
 • b. in cazul in care nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nici o hotarare
 • c. in cazul in care nu a adoptat în 2 sedinte ordinare consecutive nici o hotarare
15 ) (14 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Din prevederile art 102 al Constituţiei României, deducem dublul rol al Guvernului, şi anume:
 • A. cel politic şi cel de conducere la nivel "superior" al activităţii administrative
 • B. cel politic şi cel legislativ
 • C. cel executiv şi cel legislativ
 • a. a
 • b. b
 • c. c

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: