Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: testt 2 - Sem 2 - 2012-2013 (221)
Test adaugat de :monalisa

1 ) (2 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   De unde derivă sarcinile de conducere si organizare ale sistemului administratiei
publice
 • a. ele deriva din functia puterii de stat de a reglementa activitatea membrilor societatii
 • b. ele deriva din functia statului de a asigura membrilor societatii moderne cele mai diverse servicii pentru satisfacerea nevoilor acestora
 • c. ele deriva din functia organelor locale de satisfacere a unor nevoi spirituale ale membrilor colectivitatiilor locale
2 ) (10 - MULTI SELECT) (aBCD ai ales : )
   Răspunderea penală a Preşedintelui este statuată de dispoziţiile art. 96 din Constituţie, cum se procedează la punerea lui sub acuzare pentru “înaltă tradare”
 • a. Raspunderea penala intervine cand Presedintele ar comite crima de "inalta tradare"
 • b. In cazul de la punctul a punerea sub acuzare poate fi hotarata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna cu votul a cel putin doua treimi din parlamentarii celor doua camere
 • c. De la data punerii sub acuzare si pana la data demiterii, Presedintele este suspendat de drept
 • d. Competenta de judecata apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie
3 ) (51 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Cum se numesc actele administrative de autoritate cu caracter normativ, emise de
miniştri pentru organizarea executării legilor, ordonanţelor sau a hotărârilor cu caracter normativ ale Guvernului
 • a. ordine
 • b. instructiuni
 • c. norme metodologice
4 ) (48 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   În ce categorie de atribuţii ale consiliului local intră aprobarea bugetului local
 • A. atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local:
 • B. atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului:
 • C. atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului:
 • D. atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni:
 • E. atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
5 ) (21 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Care sunt atributiile Primului-ministru, care deriva din sarcinile de conducere sau
coordonare a structurilor din sistemul administratiei ministeriale
 • a. obligatia de a raspunde la interpelarile care ii sunt adresate de deputati
 • b. numirea secretarilor de stat
 • c. prezentarea Camerei Deputatilor sau Senatului de rapoarte şi declaratii cu privire la politica Guvernului
6 ) (29 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   In exercitarea atributiilor sale Prefectul emite:
 • a. ordine;
 • b. ordine si dispozitii;
 • c. dispozitii si alte acte juridice.
7 ) (31 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Cum se numeşte redistribuirea de competente administrative si financiare de la
ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale catre
propriile structuri de specialitate din teritoriu
 • a. descentralizare
 • b. deconcentrare
 • c. desistare
8 ) (39 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Consiliul local se dizolva de drept in urmatoarele situatii:
 • a. in cazul in care acesta nu se intruneste timp de 3 luni consecutive
 • b. in cazul in care nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nici o hotarare
 • c. in cazul in care nu a adoptat în 2 sedinte ordinare consecutive nici o hotarare
9 ) (24 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Care sunt conditiile legale pe care trebuie sa le indeplineasca o persoană pentru a
ocupa funcţia de prefect
 • a. sa aiba varsta de cel putin 27 de ani
 • b. sa aiba studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta si o vechime in specialitatea absolvita de 5 ani
 • c. sa aibe studii medii dar sa fi exercitat cel puţin doua mandate de parlamentar
10 ) (40 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Ce hotărâri poate lua în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea patrimoniului
judeţului, consiliul judeţean
 • a. hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a judetului
 • b. asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice privind ordinea publica
 • c. aproba, la propunerea presedintelui comnsiliului judetean, bugetul propriu al judetului
11 ) (41 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Care sunt atributiile primarului în domeniul serviciilor publice asigurate cetatenilor
 • a. elaboreaza proiectele de strategii privind starea economico-sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local
 • b. exercita functia de ordonator principal de credite
 • c. ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta
12 ) (17 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Formarea Guvernului, reglementata de art. 103 şi de art. 85 alin (1) din Constitutia
din 1991, republicată, se desfasoară în mai multe faze succesive, ce se întâmplă în
ultima fază
 • a. Presedintele Romaniei desemneaza un candidat la functia de prim-ministru
 • b. Presedintele Romaniei, pe baza votului de incredere acordat de Parlament, numeste Guvernul, emitand un decret in acest sens
 • c. Candidatul pentru functia de prim-ministru definitiveaza lista Guvernului si programul de guvernare
13 ) (49 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt condiţiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a fi secretar al unei unităţi
administrativ–teritoriale
 • A. să aibă vârsta de minim 21 de ani împliniţi;
 • B. să aibă exclusiv cetăţenia română;
 • C. să cunoască limba română, scris şi vorbit.
 • a. A
 • b. B
 • c. C
14 ) (25 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Ce atribuţii are prefectul în calitate de reprezentant al Guvernului
 • a. a actiona pentru asigurarea climatului de pace sociala, acordand o atentie constanta prevenirii tensiunilor sociale
 • b. sanctionarea cetatenilor care nu-si platesc impozitele si taxele datorate
 • c. numirea sau eliberarea din functie a primarului
15 ) (32 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt atribuţiile consiliului local
 • A. STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOcale, precum şi a taxelor speciale, cu avizul prefectului;
 • B. adoptarea hotărârilor privind concesionarea serviciilor publice de interes local;
 • C. înfiinţarea de instituţii şi servicii publice de interes local.
 • a. A+B
 • b. B+C
 • c. A+C

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: