Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: test 1 tema 1 licenta 2013 - Sem 2 - 2012-2013 (288)
Test adaugat de :monalisa

1 ) (35 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Care sunt trãsãturile caracteristice ale normelor de drept administrativ ?
 • a. Generalitatea, oficialitatea, spontaneitatea
 • b. Sunt generale, impersonale, obligatorii, au caracter tipic, implicã un raport intersubiectiv
 • c. Moralitatea, este scrisã, are sanctiunea inclusã, este obligatorie.
2 ) (33 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Potrivit tezei subsidiarităţii :
 • a. dreptul administrativ este singura ramură de drept aplicabilă administraţiei publice
 • b. dreptul administrativ se aplică şi activităţilor de natură administrativă desfăşurate de alte autorităţi publice, decât cele din sfera puterii executive
 • c. dreptul administrativ se aplică administraţiei publice, alături de norme aparţinând altor ramuri ale dreptului public
 • d. dreptul administrativ se aplică administraţiei publice, alături de norme aparţinând unor ramuri ale dreptului privat
3 ) (25 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Potrivit Constitutiei, sunt principii de bază ale administratiei publice locale:
 • a. principiul independentei serviciilor publice
 • b. principiul eficientei si eficacitătii în administrarea finantelor publice locale
 • c. principiul deconcentrării serviciilor publice
4 ) (19 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cum se numesc dispozitiile prin care se impune o anumită conduită subiectului de
drept
Cum se numesc dispozitiile prin care se impune o anumită conduită subiectului de drept?
 • a. onerative,
 • b. prohibitive,
 • c. permisive
5 ) (17 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce condiţii trebuie să îndeplinească tratatul internaţional pentru a fi izvor al
dreptului administrativ ?
 • a. să fie de aplicaţie directă, nemijlocită; să conţină norme de drept administrativ
 • b. să fie de aplicaţie directă, nemijlocită; să fie ratificate conform dispoziţiilor constituţionale, să conţină norme de drept administrativ
 • c. să fie de aplicaţie directă, nemijlocită; să fie ratificate conform dispoziţiilor constituţionale
6 ) (12 - MULTI SELECT) (ABC ai ales : )
   Ce trăsături prezintă normele de drept administrativ
Care sunt trãsãturile caracteristice ale normelor juridice de drept administrativ ?
 • a. reglementeaza raporturi sociale ce apar intre autoritatile administratiei publice si intre acestea si particulari;
 • b. sunt de o mare diversitate, intalnindu-se in toate domeniile de activitate<
 • c. au grad diferit de generalitate si se emit in baza si in executarea legii.
7 ) (24 - MULTI SELECT) (e ai ales : )
   Potrivit Constitutiei, sunt principii de bazã ale administratiei publice locale:
 • a. principiul descentralizării serviciilor publice
 • b. principiul eficientie si eficacitătii în administrarea finantelor publice locale
 • c. principiul deconcentrării serviciilor publice
 • d. a,b
 • e. a,c
8 ) (31 - MULTI SELECT) (ABC ai ales : )
   Sunt raporturi de drept administrativ:
 • a. raporturile care se nasc în cadrul sistemului administraţiei publice;
 • b. raporturile de subordonare ierarhică;
 • c. raporturile de participare.
9 ) (26 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Între noţiunea de administraţie public şi puterea executivă există:
 • a. echivalenţă
 • b. un raport de subordonare
 • c. un raport de la întreg la parte, sfera administraţiei publice fiind mai largă, dar aceasta aflându-se sub controlul puterii executive
10 ) (27 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Principiul fundamental al administratiei publice este:
 • a. principiul legalitătii;
 • b. principiul organizării ierarhice;
 • c. principiul realizării programului de Guvernare.
11 ) (2 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce norme juridice cuprinde ramura dreptului administrativ
 • A. norme care reglementează statutul funcţionarilor publici, răspunderea autorităţilor administraţiei publice, răspunderea administrativă a persoanei fizice şi juridice sau contenciosul administrativ;
 • B. normele care reglementează relaţiile sociale care se formează în cadrul exercitării competenţei organelor administraţiei publice şi formele de activitate a acestora: actul administrativ, contractul administrativ, operaţiunile administrative şi operaţiunile materiale prin care se realizează executarea în concret a legii;
 • C. normele care reglementează relaţiile sociale referitoare la înfiinţarea şi organizarea structurilor care compun sistemul administraţiei publice, raporturile dintre aceste structuri, funcţionarea lor, etc.
 • a. A+B
 • b. B+C
 • c. A+B+C
12 ) (16 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt trăsăturile raportului juridic de drept administrativ
 • a. obligatoriu unul dintre subiectele raportului este reprezentat de o structură administrativă
 • b. celalalt subiect poate fi numai o persoana fizica
 • c. sunt raporturi constituite pe inegalitatea de poziţie juridică a părţilor, fiind in sine raporturi de autoritate.
13 ) (38 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Pentru a fi un izvor scris de drept administrativ, tratatul international trebuie să fie:
 • a. de aplicatie directă, nemijlocită
 • b. ratificat de Guvernul României
 • c. în conformitate cu Constitutia Europeană
14 ) (32 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Raporturile de drept administrativ sunt:
 • A. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului administrativ, care se formeaza in legatura cu organizarea executarii si executarea in concret a legii si se stabilesc numai in activitatea organelor administratiei publice;
 • B. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului administrativ, care se formeaza in legatura cu organizarea executarii si executarea in concret a legii;
 • C. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului, in general, si a dreptului administrativ, in special, care se formeaza in legatura cu organizarea executarii si executarea in concret a legii.
 • a. a
 • b. b
 • c. c
15 ) (40 - MULTI SELECT) (ac ai ales : )
   Tratatul international:
 • a. Este un izvor formal al dreptului
 • b. Este un izvor material al dreptului
 • c. Pentru a fi considerat izvor de drept, trebuie ratificat de Parlamentul Romaniei, printr-o lege de ratificare promulgata ulterior de Presedintele Romaniei.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: