Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: TESSTT 7 - Sem 2 - 2012-2013 (101)
Test adaugat de :monalisa

1 ) (42 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce este pseudonimul?
 • a. este echivalent cu porecla;
 • b. este supus regulilor satbilirii, modificarii, schimbarii ori transcrierii, la fel ca in cazul numelui;
 • c. daca este insusit, devine un drept absolut care nu poate fi exercitat pe cale de reprezentare si nu poate fi instrainat.
2 ) (34 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt actele juridice civile solemne?
 • a. acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar;
 • b. împrumutul.
 • c. tagada paternitatii
3 ) (44 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt caracterele juridice specifice resedintei unei persoane fizice?
 • a. obligativitatea;
 • b. stabilitatea;
 • c. unicitatea.
4 ) (12 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   In functie de natura continutului lor, cum se împart drepturile subiective civile?
 • a. absolute si relative
 • b. principale si accesorii
 • c. patrimoniale si nepatrimoniale
5 ) (37 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   În ce cazuri poate interveni modificarea numelui de familie?
 • a. stabilirii filiatiei copilului nascut din parinti cunoscuti;
 • b. schimbarea numelui de familie al copilului, la cererea ofiterului de stare civila;
 • c. casatoriei.
6 ) (1 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce reprezinta “organizarea de sine statatoare” ca element constitutiv al persoanei juridice?
 • a. persoanele juridice care desfasoara aceeasi activitate au aceeasi organizare;
 • b. compartimentarea colectivului persoanei juridice in raport cu activitatile ce se desfasoara;
 • c. o persoana juridica isi pastreaza aceeasi organizare pe tot timpul functionarii ei.
7 ) (45 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care poate fi obiectul actelor inter vivos:
 • a. patrimoniul unei persoane fizice;
 • b. obligatiile unei persoane fizice;
 • c. bunurile care fac parte dintr-o mostenire nedeschisã.
8 ) (22 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce conditii trebuie sã îndeplineascã cererea de chemare in judecata pentru a produce efectul intreruptiv al termenului de prescriptie?
 • a. actiunea in justitie trebuie sa fie efectiva
 • b. actiunea in justitie poate fi perimata
 • c. actiunea in justitie poate fi anulata
9 ) (25 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt cazurile de întrerupere a termenului prescriptiei extinctive?
 • a. cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi
 • b. in raporturile intre soti
 • c. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia
10 ) (30 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cine poate cere anularea actului lezionar minorului?
 • a. incapabilul personal si singur, atunci cand incapacitatea sa a incetat sau in timpul incapacitatii sale de catre persoanele insarcinate a-l reprezenta;
 • b. ocrotitorul sau legal, atunci cand minorul cu capacitate restransa se opune la anularea actului, in orice situatie;
 • c. oricine are interes.
11 ) (46 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt conditiile generale ale obiectului actului juridic civil?
 • a. poate sa priveasca si un bun viitor;
 • b. consta in scopul urmarit la incheierea actului juridic;
 • c. este o conditie de fond si esentiala;
12 ) (50 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt conditiile care trebuie îndeplinite pentru conversiunea unui act juridic?
 • a. unele clauze ale actului nul sunt desfiintate iar altele mentinute;
 • b. sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil;
 • c. dacã actul este autentic.
13 ) (40 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Când tãcerea valoreaza consimtamant?
 • a. cand legea prevede expres aceasta;
 • b. în cazul surdo-mutilor.
 • c. la actele juridice unilaterale
14 ) (18 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Cum se clasificã actiunea în revendicare imobiliarã, din punctul de vedere al prescriptiei?
 • a. este prescriptibila in termenul general de 3 ani
 • b. este imprescriptibila
 • c. este prescriptiblia in termenul de 30 de ani
15 ) (6 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care este clasificarea actelor juridice dupa reglementarea si denumirea lor?
 • a. acte declarative, constitutive si translative
 • b. acte pure si simple si acte afectate de modalitati
 • c. acte numite si nenumite

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: