Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: TESSTT 7 - Sem 2 - 2012-2013 (151)
Test adaugat de :monalisa

1 ) (27 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   De la ce datã începe sã curgã prescriptia dreptului la actiune, pentru dreptul pur si simplu?
 • a. data nasterii raportului juridic
 • b. data implinirii ori realizarii conditiei
 • c. data descoperirii viciilor
2 ) (36 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care este principiul care domina, referitor la modul de dobandire a numelui de familie?
 • a. fiecare persoana poate sa isi aleaga liber numele si sa il schimbe oricand, fara restrictii;
 • b. numele de familie al copilului este dat de ofiterul de stare civila care inregistreaza nasterea;
 • c. copilul din casatorie ia numele comun al parintilor.
3 ) (28 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care enunt este corect avându-se în vedere regimul juridic al actului juridic civil?
 • a. Sanctiunea nerspectarii formei cerute ad probationem nu consta in nevalabilitatea actului, ci in imposibilitatea dovedirii actului cu un alt mijloc de proba.
 • b. Testamentul este un act consensual
 • c. Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 de lei, se poate face cu martori
4 ) (35 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt caracterele juridice ale dreptului la nume?
 • a. opozabilitatea fata de terti, inalienabilitatea, universalitatea, prescriptibilitatea, legalitatea;
 • b. opozabilitatea fata de terti, legalitatea, divizibilitatea, imprescriptibilitatea, personalitatea, inalienabilitatea, universalitatea;
 • c. opozabilitatea fata de terti, inalienabilitatea, universalitatea, imprescriptibilitatea, legalitatea, personalitatea, unitatea.
5 ) (11 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt caracterele raportului juridic civil?
 • a. în orice raport juridic civil partile au un numar egal de drepturi subiective civile si de obligatii
 • b. raportul juridic civil are caracter supletiv
 • c. raportul juridic civil are caracter volitional
6 ) (15 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt exceptiile de la irevocabilitatea actelor juridice unilaterale?
 • a. legatul
 • b. donatia
 • c. retragerea ofertei de a contracta, inainte de a ajunge la destinatar
7 ) (42 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce este pseudonimul?
 • a. este supus modificarii si schimbarii pe cale administrativa, la fel ca si numele de familie;
 • b. formeaza obiectul dreptului la pseudonim;
 • c. nu este ales de persoana, ci atribuit de altii.
8 ) (45 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care poate fi obiectul actelor inter vivos:
 • a. patrimoniul unei persoane fizice;
 • b. obligatiile unei persoane fizice;
 • c. bunurile care fac parte dintr-o mostenire nedeschisã.
9 ) (48 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic civil:
 • a. inseamna inlocuirea vechii obligatii cu o noua obligatie, intre cele doua obligatii existand un element de diferenta;
 • b. este posibila si in cazul nulitatii absolute;
 • c. intervine si în cazul novatiei.
10 ) (41 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Când lipseste intentia de a produce efecte juridice?
 • a. cand declaratia de vointa a fost facuta iocandi causa;
 • b. cand declaratia de vointa s-a facut sub conditie simpla potestativa din partea celui ce se obliga;
 • c. când manifestarea de vointã nu a fost fãcutã în scris.
11 ) (4 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care este clasificarea actelor juridice dupa numarul partilor ?
 • a. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale
 • b. acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit
 • c. acte subiective si acte conditie
12 ) (10 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce caracter are actul juridic prin care vanzatorul, devenit ulterior major, declara ca renunta la orice pretentii derivate din faptul ca la data incheierii contractului de vanzare a lipsit incuviintarea autoritatii tutelare necesara instrainarii?
 • a. are caracter confirmativ (abdicativ de drepturi)
 • b. poate fi opus tertilor care, ulterior vanzarii, dar inainte de renuntare, au dobandit in mod valabil vreun drept real in legatura cu acelasi imobil
 • c. nu poate fi opus tertilor care au dobandit ulterior vanzarii, dar inainte de renuntare, vreun drept personal in legatura cu acelasi imobil
13 ) (16 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce fel de act juridic este vanzarea-cumpararea unui teren, dupã modul de încheiere?
 • a. translativ, unilateral, consensual
 • b. consensual, inter vivos
 • c. solemn, numit
14 ) (42 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce este pseudonimul?
 • a. este echivalent cu porecla;
 • b. este supus regulilor satbilirii, modificarii, schimbarii ori transcrierii, la fel ca in cazul numelui;
 • c. daca este insusit, devine un drept absolut care nu poate fi exercitat pe cale de reprezentare si nu poate fi instrainat.
15 ) (50 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt conditiile care trebuie îndeplinite pentru conversiunea unui act juridic?
 • a. unele clauze ale actului nul sunt desfiintate iar altele mentinute;
 • b. sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil;
 • c. dacã actul este autentic.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: