Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: TESSTT 7 - Sem 2 - 2012-2013 (151)
Test adaugat de :monalisa

1 ) (6 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care este clasificarea actelor juridice dupa reglementarea si denumirea lor?
 • a. acte declarative, constitutive si translative
 • b. acte pure si simple si acte afectate de modalitati
 • c. acte numite si nenumite
2 ) (20 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cum sunt actiunile reale din punctul de vedere al prescriptiei extinctive?
 • a. sunt, in principiu, prescriptibile extinctiv
 • b. se prescriu, in principiu, in termenul general de 3 ani
 • c. se prescriu, in principiu, in termenul general de 6 luni
3 ) (2 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt componentele care stau la baza infiintarii persoanei juridice prin “actul de infiintare recunoscut”?
 • a. actul constitutiv si statutul asociatiei;
 • b. statutul si autorizarea;
 • c. statutul si hotararea judecatoreasca.
4 ) (4 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care este clasificarea actelor juridice dupa numarul partilor ?
 • a. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale
 • b. acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit
 • c. acte subiective si acte conditie
5 ) (30 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cine poate cere anularea actului lezionar minorului?
 • a. incapabilul personal si singur, atunci cand incapacitatea sa a incetat sau in timpul incapacitatii sale de catre persoanele insarcinate a-l reprezenta;
 • b. ocrotitorul sau legal, atunci cand minorul cu capacitate restransa se opune la anularea actului, in orice situatie;
 • c. oricine are interes.
6 ) (25 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt cazurile de întrerupere a termenului prescriptiei extinctive?
 • a. cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi
 • b. in raporturile intre soti
 • c. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia
7 ) (14 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care enunt este valabil, având în vedere conditiile de valabilitate a consimtãmantului?
 • a. Tacerea valoreaza consimtamant cand legea prevede expres aceasta
 • b. Vanzarea cumpararea unui teren este un act juridic consensual
 • c. Nu este valabila conditia pur potestatriva din partea creditorului
8 ) (44 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt caracterele juridice specifice resedintei unei persoane fizice?
 • a. obligativitatea;
 • b. stabilitatea;
 • c. unicitatea.
9 ) (11 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt caracterele raportului juridic civil?
 • a. în orice raport juridic civil partile au un numar egal de drepturi subiective civile si de obligatii
 • b. raportul juridic civil are caracter supletiv
 • c. raportul juridic civil are caracter volitional
10 ) (9 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care este definitia termenului ca modalitate a actului juridic?
 • a. un eveniment, viitor si sigur ca realizare, pana la care este amanata fie inceperea, fie incetarea exercitiului drepturilor subiective si executarii obligatiilor civile
 • b. un eveniment, viitor si nesigur, de care depinde existenta (nasterea ori desfiintarea) actului juridic
 • c. o perioadã de timp
11 ) (48 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic civil:
 • a. inseamna inlocuirea vechii obligatii cu o noua obligatie, intre cele doua obligatii existand un element de diferenta;
 • b. este posibila si in cazul nulitatii absolute;
 • c. intervine si în cazul novatiei.
12 ) (32 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce reprezintã abuzul de drept subiectiv civil?
 • a. inseamna depasirea limitelor externe, de ordin material sau juridic, ale dreptului respectiv;
 • b. constituie o exceptie de la principiul pacta sunt servanda;
 • c. presupune, printre altele, exercitarea dreptului subiectiv cu rea-credinta
13 ) (17 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care dintre cazurile de ineficacitate a actului juridic civil produc efecte numai pentru viitor?
 • a. caducitatea
 • b. nulitatea absoluta
 • c. rezilierea
14 ) (10 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce caracter are actul juridic prin care vanzatorul, devenit ulterior major, declara ca renunta la orice pretentii derivate din faptul ca la data incheierii contractului de vanzare a lipsit incuviintarea autoritatii tutelare necesara instrainarii?
 • a. are caracter confirmativ (abdicativ de drepturi)
 • b. poate fi opus tertilor care, ulterior vanzarii, dar inainte de renuntare, au dobandit in mod valabil vreun drept real in legatura cu acelasi imobil
 • c. nu poate fi opus tertilor care au dobandit ulterior vanzarii, dar inainte de renuntare, vreun drept personal in legatura cu acelasi imobil
15 ) (23 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care enunt este corect, avându-se în vedere cauzele si efectele întreruperii termenului de prescriptie extinctiva, prin introducerea unei cereri de chemare în judecatã?
 • a. introducerea cererii de chemare in judecata opreste de drept cursul prescriptiei extinctive
 • b. introducerea cererii de chemare in judecata intrerupe prescriptia dreptului la actiune, chiar daca a fost introdusa la un organ fara activitate jurisdictionala
 • c. introducerea cererii de chemare in judecata sterge provizoriu si conditionat prescriptia scursa pana la data inregistrarii cererii introductive de instanta

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: