Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: tema 8 licenta - Sem 2 - 2012-2013 (136)
Test adaugat de :ioana

1 ) (30 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   În functie de opozabilitatea lor, obligatiile civile se clasifica în :
 • a. obligatii civile perfecte si obligatii civile imperfecte (naturale)
 • b. obligatii obisnuite, obligatii reale si obligatii opozabile si tertilor
 • c. obligatii de a da, obligatii de a face si obligatii de anu face
2 ) (7 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   În cadrul raporturilor obligationale, prin ce operatiune juridicã poate avea loc schimbarea subiectului pasiv ?
 • a. novatie prin schimbare de debitor
 • b. subrogatie personala
 • c. cesiunea de creantã
3 ) (14 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cum se împart bunurile, dupa modul de percepere?
Cum se împart bunurile, dupa modul de percepere?
 • a. fungibile si nefungibile
 • b. consumptibile si neconsumptibile
 • c. corporale si necorporale
4 ) (27 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt efectele juridice ale obligatiei asumate sub conditie?
 • a. rezolutorie cauzala- este nula;
 • b. pur potestativa din partea creditorului - este valabila;
 • c. suspensiva pur potestativa din partea debitorului- este valabilã.
5 ) (28 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este efectul realizarii (implinirii) conditiei rezolutorii?
 • a. actul juridic se consolideaza retroactiv, afara de cazul cand partile au prevazut altfel;
 • b. partile trebuie sa isi restituie prestatiile efectuate;
 • c. fructele care au fost culese de dobanditor trebuie restituite;
6 ) (8 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   În cadrul raporturilor obligationale, prin ce operatiune juridicã poate avea loc schimbarea subiectului activ ?
 • a. cesiunea de creanta
 • b. stipulatia pentru altul
 • c. delegatia În cadrul raporturilor obligationale, prin ce operaþiune juridicã poate avea loc schimbarea subiectului activ ?
7 ) (1 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este regula în raporturile juridice obligationale?
 • a. solidaritatea
 • b. divizibilitatea
 • c. indivizibilitatea
8 ) (10 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce fel de obligatie este aceea care consta in indatorirea debitorului de a obtine un rezultat determinat ?
 • a. de diligenta
 • b. de mijloace
 • c. de rezultat sau determinata
9 ) (17 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cum este bunul care nu poate fi inlocuit cu altul in executarea unei obligatii, astfel ca debitorul nu este liberat decat prin predarea bunului datorat?
 • a. consumptibil
 • b. nefungibil
 • c. fungibil
10 ) (2 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   În functie de modul de dobândire, dreptul de proprietate are urmatoarele forme:
 • a. dreptul de proprietate al persoanelor fizice si dreptul de proprietate al persoanelor juridice
 • b. dreptul de proprietate dobândit prin acte juridice dreptul de proprietate dobândit prin fapte juridice
 • c. dreptul de proprietate publica si dreptul deproprietate publica
11 ) (13 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este clasificarea bunurilor, dupa cum folosirea lor implica ori nu consumarea ori instrainarea lor ?
 • a. fungibile si nefungibile
 • b. consumptibile si neconsumptibile
 • c. frugifere si nefrugifere
12 ) (21 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt drepturile reale principale?
 • a. dreptul de retentie
 • b. privilegiile
 • c. dreptul de concesiune
13 ) (11 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce fel de obligatie este aceea care consta in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la obtinerea acelui rezultat?
 • a. de diligenta
 • b. de rezultat
 • c. determinata
14 ) (19 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care actiuni reale sunt imprescriptibile extinctiv?
 • a. actiunea in partaj
 • b. actiunea in revendicare mobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata
 • c. actiunea proprietarului care revendica suprafata de teren smulsa de un rau si alipita de suprafata de teren a paratului
15 ) (25 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care bunuri nu pot forma obiectul executarii silite a debitorului?
 • a. bunurile incorporale;
 • b. obiectele de cult religios, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;
 • c. niciun fel de bunuri, daca debitorul nu este de acord cu executarea lor.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: