Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: tema 8 licenta - Sem 2 - 2012-2013 (136)
Test adaugat de :ioana

1 ) (21 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt drepturile reale principale?
 • a. dreptul de retentie
 • b. privilegiile
 • c. dreptul de concesiune
2 ) (2 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   În functie de modul de dobândire, dreptul de proprietate are urmatoarele forme:
 • a. dreptul de proprietate al persoanelor fizice si dreptul de proprietate al persoanelor juridice
 • b. dreptul de proprietate dobândit prin acte juridice dreptul de proprietate dobândit prin fapte juridice
 • c. dreptul de proprietate publica si dreptul deproprietate publica
3 ) (13 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este clasificarea bunurilor, dupa cum folosirea lor implica ori nu consumarea ori instrainarea lor ?
 • a. fungibile si nefungibile
 • b. consumptibile si neconsumptibile
 • c. frugifere si nefrugifere
4 ) (18 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care actiuni nepatrimoniale sunt imprescriptibile extinctiv?
 • a. actiunea in nulitate absoluta
 • b. .actiunea in stabilirea paternitatii
 • c. actiunea in tagada paternitatii
5 ) (20 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt dezmembramintele dreptului de proprietate?
 • a. dreptul de uz, dreptul de uzufruct;
 • b. privilegiile;
 • c. ipoteca
6 ) (28 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este efectul realizarii (implinirii) conditiei rezolutorii?
 • a. actul juridic se consolideaza retroactiv, afara de cazul cand partile au prevazut altfel;
 • b. partile trebuie sa isi restituie prestatiile efectuate;
 • c. fructele care au fost culese de dobanditor trebuie restituite;
7 ) (3 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cum pot fi clasificate bunurile imobile?
 • a. imobile prin natura lor; imobile prin destinatia lor; imobile prin obiectul la care se aplica
 • b. imobile prin natura lor; imobile prin destinatia lor; imobile prin anticipatie
 • c. imobile prin natura lor ; imobile prin destinatia lor; imobile dobândite prin uzucapiune
8 ) (5 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce este patrimoniul din punct de vedere juridic:
 • a. . totalitatea bunurilor ce constituie averea unei persoane
 • b. . totalitatea drepturilor si obligatiilor unei persoane fizice sau juridice
 • c. . totalitatea drepturilor si obligatiilor cu continut economic, evaluabile in bani, ce apartin unei persoane
9 ) (1 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este regula în raporturile juridice obligationale?
 • a. solidaritatea
 • b. divizibilitatea
 • c. indivizibilitatea
10 ) (27 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt efectele juridice ale obligatiei asumate sub conditie?
 • a. rezolutorie cauzala- este nula;
 • b. pur potestativa din partea creditorului - este valabila;
 • c. suspensiva pur potestativa din partea debitorului- este valabilã.
11 ) (11 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce fel de obligatie este aceea care consta in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la obtinerea acelui rezultat?
 • a. de diligenta
 • b. de rezultat
 • c. determinata
12 ) (29 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Este un drept real principal :
 • a. dreptul de uz
 • b. dreptul de gaj
 • c. dreptul de ipoteca
13 ) (9 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care obligatie civilã este naturala sau imperfecta ?
 • a. a carei executare este asigurata in caz de neexecutare de catre debitor, printr-o actiune in justitie
 • b. a carei executare nu se poate obtine pe cale silita, dar, odata executata de bunavoie de catre debitor, nu se mai poate cere restituirea ei
 • c. care consta in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la insusi rezultat
14 ) (6 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce fel de bunuri sunt, prin natura lor, recoltele care inca se tin de radacini si fructele neculese de pe arbori ?
 • a. bunuri imobile pentru proprietarul pãmantului
 • b. bunuri mobile întotdeauna
 • c. bunuri imobile în privinta celui ce le cumpãrã
15 ) (4 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cum pot fi clasificate bunurile mobile?
 • a. mobile prin natura lor; mobile prin determinarea legii ; mobile prin anticipatie
 • b. mobile prin anticipatie ; mobile prin determinarea legii; mobile prin efectele posesiunii
 • c. mobile prin natura lor; mobile prin anticipatie; mobile prin obiectul la care se aplica

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: