Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Licenta 2011 SJA Brasov toate trei - Sem 2 - 2010-2011 (16637)
Test adaugat de :Radu

1 ) (235 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   35. Precizati cum sunt clauzele contractelor administrative.
 • a. clauzele sunt negociabile de catre ambele parti
 • b. clauzele sunt stabilite in mod unilateral de catre autoritatea administrativa
 • c. clauzele sunt stabilite in mod bilateral de catre autoritatea administrativa si persoana de drept privat
2 ) (188 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   188. Deschiderea creditelor bugetare şi alimentarea cu fonduri a conturilor bancare deschise pentru ordonatorii principali de credite este o atribuţie ce revine:
 • a. Ministerului Finanţelor Publice;
 • b. ordonatorilor secundari de credite;
 • c. Guvernului;
3 ) (82 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   82. Care sunt categorii de norme juridice care au ca obiect finanţele publice?
 • a. cele privind înregistrarea societăţilor comerciale;
 • b. cele privind înregistrarea agenţilor economici cu capital de stat;
 • c. cele privind controlul financiar;
4 ) (127 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   127. Relaţiile băneşti vizând formele valorii constituie:
 • a. finanţele publice;
 • b. aşa-numitele finanţe private sau finanţele întreprinderilor;
 • c. fondurile bugetelor publice;
5 ) (408 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   8. In exercitarea competentei sale, Curtea Constitutionala are urmatoarele atributii:
  A.)se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora;
  B) se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor dau a altor acorduri internationale;
  C) se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului;
  D) hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele;
 • a. A+B+C+D
 • b. A+B
 • c. B+C
 • d. C+D
6 ) (488 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   88. In care categorie de drepturi se incadreaza dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica?
 • a. drepturilor garantii;
 • b. Inviolabilitati
 • c. drepturile social-economice si culturale.
7 ) (507 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   107. Decretele prezinta urmatoarele trasaturi distincte
 • a. toate decretele Presedintelui se contra semneaza de primul-ministru
 • b. Decretele Presedintelui Romaniei se publica in Monitorul Oficial, nepublicarea atragand inexistenta decretului
 • c. nu reprezinta manifestari unilaterale de vointa in vederea producerii de efecte juridice
8 ) (180 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   180. Virările de credite bugetare de la capitolele care au fost majorate din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului
 • a. sunt interzise de lege;
 • b. sunt permise de lege;
 • c. sunt permise de lege în anumite condiţii;
9 ) (379 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   179. Categoria înaltilor functionari publici nu cuprinde persoanele care sunt numite în una dintre următoarele functii:
 • a. consilier de stat;
 • b. secretar de stat;
 • c. secretar al judetului si, respectiv, al municipiului Bucuresti.
10 ) (285 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   85. Sunt servicii publice:
 • a. salubrizarea incintelor
 • b. administrarea domeniului public si privat al unitătilor administrativ-teritoriale
 • c. transportul local în regim de taxi
11 ) (232 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   32. Ce fel de contracte sunt contractele administrative?
 • a. ele sunt contracte nenumite
 • b. ele sunt contracte numite
 • c. ele sunt contracte commune, ca si contractele civile.
12 ) (418 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   18. Formele si mijloacele prin care se exercita controlul parlamentar pot fi :
  A) controlul parlamentar exercitat prin mesaje, rapoarte si programe;
  B) controlul parlamentar exercitat prin comisiile parlamentare;
  C) controlul parlamentar exercitat prin intrebari si interpelari;
  D) dreptul deputatilor si senatorilor de a cere si obtine informatiile necesare;
 • a. A+B+C
 • b. A+B
 • c. A+B+C+D
 • d. C+D
13 ) (325 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   125. Sunt criterii de organizare a sistemului organelor administratiei publice:
 • a. criteriul teritorial;
 • b. criteriul sursei mijloacelor materiale si resurselor financiare;
 • c. criteriul functional.
14 ) (520 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   120. Care sunt atributiile Curtii Constitutionale potrivit dispozitiilor constitutionale ???
 • a. se pronunta fara a fi sesizata asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea acestora, precum si asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei;
 • b. se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui numar de cel putin 50 de senatori si 25 de deputati;
 • c. hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial; exceptia de neconstitutionalitate poate fi ridicata si direct de Avocatul Poporului;
 • d. da aviz consultativ asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politi
15 ) (161 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   161. Principiul unităţii bugetare implică:
 • a. înscrierea într-un singur act tuturor veniturilor şi cheltuielilor publice;
 • b. perceperea unui venit public pentru finanţarea unei anumite cheltuieli bugetare;
 • c. cuprinderea în bugetul public a veniturilor şi cheltuielilor publice cu sumele lor totale în sume brute;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: