Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Licenta 2011 drept fiscal - Sem 2 - 2010-2011 (3497)
Test adaugat de :Radu

1 ) (97 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   97. Cine are competenţa de a aproba bugetul asigurărilor sociale de stat în ţara noastră?
 • a. Camera Deputaţilor;
 • b. preşedintele României;
 • c. Camerele reunite ale Parlamentului;
2 ) (106 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   106. Constatarea veniturilor publice provenite din taxe şi contribuţii în cadrul administraţiilor locale, între cele două războaiemondiale, se făcea de către comisii de constatare locale compuse din:
 • a. delegatul serviciului financiar local, la oraşe, sau notarul comunal, după caz, un consilier comunal delegat şi un delegat al contribuabililor;
 • b. judecătorul de ocol şi un consilier comunal delegat;
 • c. un consilier comunal delegat şi un delegat al contribuabililor;
3 ) (59 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   59. Cotele de impozitare a T.V.A. in Romania sunt:
 • a. cota standard de 25 si cota redusa de 9 ;
 • b. cota standard de 24 cota redusa de 9
 • c. cota standard de 19 si cota redusa de 7 ;
4 ) (17 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   17. Cand se face plata accizelor pentru cafea verde la bugetul de stat pentru produsele provenite din teritoriul comunitar ?
 • a. la momentul inregistratii declaratiei vamale de import
 • b. in ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care au fost receptionate produsele
 • c. in termen de 10 zile de la receptionarea produselor
5 ) (158 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   158. În România, cuvântul „buget” apare pentru prima dată în:
 • a. Regulamentul Organic al Munteniei şi Moldovei (1831-1832);
 • b. condicile de venituri şi cheltuieli din vremea lui Gheorghe Vodă, relative la Moldova;
 • c. condicile de venituri şi cheltuieli din vremea lui Brâncoveanu, relative la Muntenia;
6 ) (83 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   83. Marcaţi procedeele tehnice care se utilizează în execuţia părţii de venituri a bugetului de stat:
 • a. utilizarea dispoziţiei de plată;
 • b. reţinerea şi vărsarea la bugetul de stat de către plătitorii de venituri impozabile;
 • c. plata prin virament;
7 ) (148 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   148. Adevărata reformă financiară s-a realizat în Ţările Române prin:
 • a. Patenta împărătesei Maria Tereza de la 1754;
 • b. Convenţia de la Paris;
 • c. Regulamentul Organic;
8 ) (73 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   73. Indicaţi sursele financiare din care se formează veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat :
 • a. contribuţii numai de la persoanele fizice;
 • b. subvenţii de la bugetele fondurilor speciale;
 • c. impozitul pe dividende;
9 ) (103 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   103. Funcţia de repartiţie a finanţelor intreprinderii cuprinde:
 • a. numai formarea capitalului;
 • b. pe lângă formarea capitalului, funcţia de repartiţie se manifestă şi cu ocazia stabilirii participării întreprinderii la constituirea fondurilor comunităţii locale sau a bugetului central;
 • c. numai la constituirea fondurilor speciale;
10 ) (189 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   189. Efectuarea transferurilor către autorităţile colectivităţilor locale, în limitele prevăzute în bugetul de stat în funcţie de necesităţile execuţiei bugetare este o atribuţie ce revine:
 • a. ordonatorilor principali de credite;
 • b. Ministerului Finanţelor Publice;
 • c. ordonatorilor secundari de credite;
11 ) (58 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   58. Locul prestarii de servicii catre o persoana impozabila in cazul T.V.A. este:
 • a. locul unde s-a contractat prestarea de servicii;
 • b. locul in care persoana impozabila primeste serviciile si are stabilit sediul activitatii sale economice
 • c. locul unde prestatorul are domiciliul sau resedinta sa obisnuita si unde sunt efectuate serviciile;
12 ) (7 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   7. Precizati care este principiu (criteriu) care se aplica in legislatia fiscala româna in ceea ce priveste asezarea impozitelor si taxelor ?
 • a. natura impozitului sau taxei
 • b. Teritorialitatea
 • c. obiectul impozitelor si taxelor
13 ) (80 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   80. Care sunt efectele încheierii exerciţiului bugetar anual ?
 • a. veniturile neîncasate până la 31 decembrie se vor încasa în contul anului trecut;
 • b. cheltuielile neefectuate până la 31 decembrie nu pot fi plătite în contul bugetului expirat;
 • c. atât veniturile neîncasate, cât şi cheltuielile neefectuate până la 31 decembrie vor fi considerate încasate, respectiv efectuate în contul anului trecut;
14 ) (113 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   113. Care sunt principalele categorii de bugete publice care sunt cuprinse în bugetul public naţional?
 • a. bugetele intreprinderilor cu capital de stat;
 • b. bugetul de stat şi bugetele locale;
 • c. bugetele societăţilor comerciale pe acţiuni;
15 ) (71 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   71. Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal se aproba de :
 • a. Guvern
 • b. Guvern sau Ministerul Finantelor Publiced
 • c. Ministerul Finantelor Publice

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: