Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Licenta 2011 drept fiscal - Sem 2 - 2010-2011 (3497)
Test adaugat de :Radu

1 ) (183 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   183. În situaţia când preşedintele României are obiecţiuni la proiectul legii bugetului de stat poate cere:
 • a. reexaminarea acestuia;
 • b. respingerea acestuia;
 • c. blocarea procedurii de adoptare;
2 ) (164 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   164. Principiul neafectării veniturilor bugetare presupune:
 • a. că veniturile încasate la buget se utilizează pentru anumite categorii de cheltuieli;
 • b. folosirea raţională a fondurilor;
 • c. că veniturile încasate la buget se depersonalizează.
3 ) (144 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   144. Piaţa financiară este un loc cadru de întâlnire între nevoile de resurse băneşti ale întreprinzătorilor, ale producătorilor şi:
 • a. disponibilităţile băneşti ale societăţilor de asigurări;
 • b. disponibilităţile băneşti ale întreprinzătorilor;
 • c. disponibilităţile băneşti ale populaţiei.
4 ) (128 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   128. Din perioada descompunerii comunităţii gentilice şi începutul orânduirii sclavagiste, când au apărut finanţele într-o formă incipientă, în toate orânduirile finanţele au acţionat ca:
 • a. relaţii specifice orânduirii sclavagiste;
 • b. relaţii fiscale;
 • c. relaţii sociale de natură economică;
5 ) (43 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   43. Cota de impozitare a cladirilor in cazul persoanelor fizice:
 • a. este aceasi indiferent de locul unde sunt situate cladirile;
 • b. difera pentru cladirile situate in mediul urban fata de cladirile situate in mediul rural.
 • c. nici un raspuns nu este corect
6 ) (41 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   41. Care dintre urmatoarele obligatii fiscale sunt impozite sau taxe locale?
 • a. impozitul pe cladiri
 • b. impozitul pe profit;
 • c. impozitul pe venit;
7 ) (130 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   130. Sfera finanţelor include numai relaţiile băneşti care exprimă:
 • a. o schimbare a formelor valorii;
 • b. realizarea rolului şi funcţiilor statului;
 • c. un transfer de produs social (de venit naţional).
8 ) (17 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   17. Cand se face plata accizelor pentru cafea verde la bugetul de stat pentru produsele provenite din teritoriul comunitar ?
 • a. la momentul inregistratii declaratiei vamale de import
 • b. in ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care au fost receptionate produsele
 • c. in termen de 10 zile de la receptionarea produselor
9 ) (113 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   113. Care sunt principalele categorii de bugete publice care sunt cuprinse în bugetul public naţional?
 • a. bugetele intreprinderilor cu capital de stat;
 • b. bugetul de stat şi bugetele locale;
 • c. bugetele societăţilor comerciale pe acţiuni;
10 ) (121 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   121. Raportul comun al Comisiilor de buget-finanţe din Parlament privitor la proiectul bugetului de stat face propuneri motivate constând în:
 • a. adoptarea proiectului de buget, fără modificări;
 • b. propuneri de cheltuieli ale ordonatorilor de credite;
 • c. organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului;
11 ) (100 - SINGLE SELECT) ( ai ales : )
   100. Care sunt categoriile de relaţii băneşti care formează obiectul noţiunii de relaţii financiare în sens restrîns ?
 • a. relaţiile financiare propriu-zise, adică finanţele publice, transfer nerambursabil;
 • b. finanţe private sau finanţe ale întreprinderilor;
 • c. relaţii de transfer a unei părţi din produsul social;
12 ) (143 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   143. Clasificarea finanţelor în publice sau private se face în funcţie de natura dreptului după care entităţile îşi conduc activităţile:
 • a. public sau comercial;
 • b. financiar sau civil;
 • c. privat sau modern;
13 ) (124 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   124. Care sunt categoriile de control financiar ce se exercită în Uniunea Europeană?
 • a. la nivelul execuţiei bugetare şi are în vedere ordonatorii de credite şi contabilii;
 • b. controlul intern;
 • c. la nivelul statelor;
14 ) (132 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   132. În scopul relaţiilor de asigurare, rambursabilitatea prestaţiei are caracter:
 • a. aleatoriu;
 • b. obligatoriu;
 • c. temporar;
15 ) (56 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   56. Cum sunt divizate impozitele de consumatie?
 • a. in impozite directe si reale;
 • b. in impozite generale asupra consumului si impozite specifice (speciale);
 • c. impozite pe cheltuieli si personale

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: