Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Licenta 2011 drept administrativ - Sem 1 - 2010-2011 (3482)
Test adaugat de :Radu

1 ) (134 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   134. Mandatul de membru al Guvernului nu încetează in una dintre urmatorele situatii:
  • a. în urma demisiei;
  • b. în urma pierderii drepturilor electorale;
  • c. în urma unei motiuni simple care a vizat activitatea acestuia.
2 ) (113 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   113. Cea mai des întâlnită categorie de raporturi juridice de drept administrativ este:
  • a. categoria raporturilor juridice de subordonare ierarhică;
  • b. categoria raporturilor juridice de participare si colaborare a organelor administratiei publice;
  • c. categoria raporturilor juridice de subordonare a particularilor fată de organele administratiei publice.
3 ) (125 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   125. Sunt criterii de organizare a sistemului organelor administratiei publice:
  • a. criteriul teritorial;
  • b. criteriul sursei mijloacelor materiale si resurselor financiare;
  • c. criteriul functional.
4 ) (158 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   158. Intre altele, sunt atributii ale consiliului judetean si urmatoarele:
  • a. stabilirea, cu avizul autoritătilor administratiei publice locale comunale si orăsenesti, a proiectele de dezvoltare urbanistică generală a unitătilor administrativ-teritoriale componente;
  • b. adoptarea de hotărâri privind avizarea înfiintării de societătile comerciale în raza teritorială a unitătii administrativ-teritoriale;
  • c. adoptarea de hotărâri privind privatizarea societăti comerciale pe care le-a înfiintat si la care exercită toate drepturile aferente actiunilor detinute.
5 ) (180 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   180. Categoria functionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite în una dintre următoarele functii publice:
  • a. secretar general al ministerului;
  • b. primar al municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului si al comunei;
  • c. sef de serviciu si sef de birou.
6 ) (195 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   195. Nu constituie abateri disciplinare săvârsite de functionarii publici:
  • a. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
  • b. stabilirea de către functionarii publici de executie de relatii directe cu petentii în vederea solutionării cererilor acestora;
  • c. neglijenta în rezolvarea lucrării.
7 ) (31 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   31. Precizati ce fel de caracter au contractele administrative.
  • a. ele au caracter oneros
  • b. ele au caracter gratuit
  • c. ele nu au un anumit character juridic.
8 ) (120 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   120. Sunt elemente constitutive ale personalitătii juridice a organelor administratiei publice:
  • a. existenta unui colectiv cu o organizare de sine stătătoare, ceea ce înseamnă o structură internă, organe de conducere, competenta acestora, modul de reorganizare, etc., care să-i permită să participe la raporturile juridice ;
  • b. un patrimoniu propriu, constând în capitalul social initial, deosebit de cel al altor persoane juridice, precum si de cel al persoanelor ce formează colectivul a cărui expresie este persoana juridică;
  • c. un anumit scop, în acord cu interesele generale ale partidului de guvernământ, în raport cu care se defineste capacitatea sa juridică.
9 ) (169 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   169. Secretarul comunei, orasului sau municipiului are, intre altele, ca atributii principale si pe urmatoarele:
  • a. legalizarea semnăturii primarului de pe hotărârile consiliului local;
  • b. avizarea dispozitiilor primarului pentru legalitate;
  • c. pregătirea lucrărilor consiliului local supuse aprobării consiliului judetean.
10 ) (76 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   76. În raport de forma de organizare, serviciile publice se împart în:
  • a. organe ale administratiei publice; institutii publice; regii autonome, societăti si companii nationale de interes public
  • b. organe ale administratiei publice si societăti comerciale
  • c. institutii publice si agenti economici
11 ) (121 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   121. În cazul organelor administratiei publice, lipsa calitatii de subiect de drept civil are drept consecinta:
  • a. lipsa calitătii de subiect de drept civil atrage, în mod necesar, lipsa capacitătii juridice atât în dreptul constitutional cât si în dreptul administrativ;
  • b. lipsa calitătii de subiect de drept civil atrage, în mod necesar, lipsa capacitătii juridice în dreptul administrativ, dar nu si în dreptul constitutional;
  • c. lipsa calitătii de subiect de drept civil nu echivalează cu lipsa unei capacităti juridice în dreptul constitutional sau în dreptul administrativ.
12 ) (189 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   189. Detasarea functionarului public se dispune:
  • a. în interesul autoritătii sau institutiei publice care dispune detasarea;
  • b. pentru o perioadă de cel mult 6 luni;
  • c. pentru o perioadă de 12 luni.
13 ) (186 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   186. Sunt, potrivit legii, intre altele, îndatoriri ale functionarilor publici:
  • a. obligatia de a se abtine de la fapte care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului Corpului functionarilor publici;
  • b. obligatia de a se abtine de la exprimarea sau manifestarea publică sau particulară a convingerilor si preferintelor politice;
  • c. obligatia de a solicita sau accepta daruri sau orice avantaj, direct sau indirect, pentru el sau pentru altii, în legătură cu exercitarea atributiilor de serviciu.
14 ) (100 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   100. Dreptul de tutela administrativă se exercită prin:
  • a. Prefect
  • b. Guvern
  • c. Agentia Natională de Administrare Fiscală
15 ) (126 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   126. Potrivit criteriului teritorial, organele administratiei publice se împart în:
  • a. Parlament, Guvern, ministere, institutii publice si servicii publice;
  • b. organe centrale si organe locale;
  • c. Parlament, Guvern, ministere si autorităti ale administratie publice.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: