Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: LIBERTATI FUNDAMENTALE - Sem 2 - 2012-2013 (170)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (30 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Ce obligatii ale statelor corespund drepturilor culturale ale omului ?
 • a. Sa asigure acces gratuit la toate manifestarile culturale
 • b. Sa finanteze toate publicatiile culturale
 • c. Sa asigure protectia dreptului de autor
2 ) (149 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    În cazul judecarii unei cauze din tara sa, un judecator, poate sa primeasca indicatii de la guvernul care l-a desemnat la CEDO ?
 • a. da
 • b. nu
 • c. numai cu acordul partilor
3 ) (43 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    O persoana care considera ca i-au fost incalcate drepturile, cui se poate adresa ?
 • a. Instantelor judecatoresti interne
 • b. Direct organismelor internationale
 • c. Uniunii Europene
4 ) (62 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Ce obligatii are un stat fata de alte state in domeniul drepturilor omului?
 • a. Sa asigure cetatenilor altor state drepturi egale cu proprii cetateni
 • b. Sa respecte drepturile propriilor cetateni
 • c. Sa faciliteze contactele intre cetatenii proprii si cei ai altor state
5 ) (146 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Cum se face alegerea presedintelului CEDO ?
 • a. pe baza votului deschis majoritar
 • b. pe baza numirilor facute de Consiliu
 • c. pe baza unui vot secret
6 ) (47 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Pentru ce fapte este admisa in tratatele internationale adoptarea de legi privind aplicarea pedepsei cu moartea?
 • a. Pentru orice crime grave
 • b. Pedeapsa cu moartea nu poate fi aplicata pentru nici un motiv
 • c. Pentru traficul de droguri
7 ) (145 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Un judecator ales intr-o functie in cadrul CEDO, mai poate fi reales in aceiasi functie dupa expirarea mandatului ?
 • a. da
 • b. nu
 • c. da, daca isi depune candidatura
8 ) (8 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Care dintre documentele enumerate fac parte din Carta internationala a drepturilor omului ?
 • a. Declaratia Universala a Drepturilor Omului
 • b. Declaratia de independenta a SUA
 • c. Conventia pentru eliminarea oricaror forme de discriminare rasiala
9 ) (69 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Care sunt urmarile conform principiului prioritatii reglementarilor internationale privind drepturile si libertatile fundamentale ale omului ?
 • a. normele internationale ratificate se aplica ori de cate ori exista contradictie intre acestea si dreptul intern;
 • b. organismele supranationale nu intervin decat daca e necesar si in masura necesara atingerii rezultatelor prevazute de tratatele constitutive;
 • c. toti cetatenii sunt egali in drepturi fara privilegii si fara discriminari;
10 ) (115 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    În ce conditii se va putea realiza o corecta reeducare a persoanelor private de libertate?
 • a. Daca sunt cazate impreuna indiferent de pedeapsa
 • b. Daca se cazeaza separat in functie de starea de recidiva
 • c. Daca se cazeaza in functie de religia pe care o au
11 ) (53 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Ce documente adopta comitetele create prin tratate privind drepturile omului, pentru supravegherea aplicarii tratatelor ?
 • a. Decizii obligatorii
 • b. Amenzi
 • c. Opinii, cu titlu de recomandare
12 ) (111 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Persoanelor private de libertate, li se asigura vreun drept ?
 • a. dreptul la asistenta medicala
 • b. dreptul de a se asocia
 • c. dreptul de a fi alesi in organele administratiei locale
13 ) (5 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Cand a fost adoptata Bill of Rights?
 • a. 1215
 • b. 1689
 • c. 1415
14 ) (58 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Ce poate sa faca o organizatie neguvernamentala pentru a promova respectarea drepturilor omului?
 • a. Sa atraga atentia opiniei publice asupra incalcarilor
 • b. Sa elaboreze o hotarare in acest sens
 • c. Sa aprobe in Parlament adoptarea unei legi
15 ) (99 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
     Ce reprezinta Curtea Europeana a Drepturilor Omului?
 • a. Un organism de aparare a drepturilor omului la nivel international si regional;
 • b. Un organism de aparare a drepturilor omului la nivel international;
 • c. Un organism de aparare a drepturilor omului la nivel international si regional, are rolul unei instante internationale cu caracter subsidiar cailor de atac interne;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: