Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: L I C E N T A 2 0 1 2 == DREPTUL FINANTELOR PUBLICE == - Sem 2 - 2011-2012 (1159)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (164 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In anul 1862 au fost adoptate masuri fiscale noi, cum sunt:
 • a. impozitul pe venitul din salarii;
 • b. introducerea impozitului funciar;
 • c. impozitul pe beneficiu.
2 ) (10 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Operatiuni ce se deruleaza prin trezoreria statului sunt :
 • a. finantarea definitiva a deficitelor din anii precedenti ale bugetelor locale;
 • b. emiterea certificatelor de trezorerie pentru populatie precum si incasarile si platile pentru bugetul de stat;
 • c. veniturile societatilor comerciale;
3 ) (4 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In ce constau faptele pentru care raspund ordonatorii de credite ai bugetelor publice, potrivit legii ?
 • a. organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului;
 • b. exercitarea controlului financiar preventiv;
 • c. plata cheltuielilor bugetare la termen;
4 ) (40 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt cazurile de incetare a valabilitatii garantiilor de stat, conform Legii nr.313/2004?
 • a. termenul de plata prevazut in scrisoarea de garantie a expirat;
 • b. obligatiile aferente imprumutului garantat de stat sunt achitate partial;
 • c. prelungirea acordului de imprumut subsidiar;
5 ) (80 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Functia de repartitie a finantelor publice cuprinde doua faze, si anume:
 • a. constituirea si distribuirea fondurilor banesti;
 • b. transferul si constituirea fondurilor banesti;
 • c. numai transferul fondurilor banesti.
6 ) (163 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Prin Tratatul de la Paris, (martie 1856), s-a admis:
 • a. fixarea vamilor;
 • b. asezarea dreapta si generala a contributiilor in raport de averea contribuabilului;
 • c. un nou sistem de impozite.
7 ) (18 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt pozitiile subiectilor raporturilor juridice financiare ?
 • a. egali in drepturi;
 • b. egali in obligatii;
 • c. nu sunt egali in drepturi si nici in obligatii;
8 ) (138 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Organizarea monitorizarii programului de achizitii publice si a programului de lucrari de investitii publice reprezinta obligatia:
 • a. Guvernului;
 • b. ordonatorilor de credite;
 • c. Ministerului Finantelor Publice;
9 ) (159 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Mondializarea productiei si a comercializarii permite (avantaje):
 • a. exploatarea imperfectiunii diferitelor piete;
 • b. plasarea de obligatiuni;
 • c. circulatia hartiilor de valoare.
10 ) (17 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Marcati functiile finantelor publice :
 • a. stimularea activitatilor productive;
 • b. reducerea somajului;
 • c. functia de repartitie;
11 ) (171 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In ce consta ideea progresista a reformei fiscale propusa de Nicolae Titulescu in anul 1921?
 • a. introducerea impozitelor indirecte;
 • b. instituirea impozitului cedular completat cu unul global pe venit progresiv, pe lux si cifra de afaceri;
 • c. introducerea impozitului supracota.
12 ) (150 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Titlurile de valoare si imprumuturile de la societatile comerciale bancare sau de la alte institutii de credit sunt instrumente ale:
 • a. consiliilor locale;
 • b. institutiilor publice;
 • c. datoriei publice locale;
13 ) (197 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In ce constau faptele de care raspund ordonatorii de credite ai bugetelor locale?
 • a. organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti;
 • b. tinerea la zi a evidentei programelor;
 • c. elaborarea detaliata a indicatorilor aferenti programelor.
14 ) (67 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Legile bugetare anuale cuprind in continutul lor urmatoarele categorii de dispozitii:
 • a. reglementari specifice pentru patru ani urmatori;
 • b. deficitul sau excedentul bugetar;
 • c. controlul totalitatii veniturilor si cheltuielilor;
15 ) (53 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt categoriile de norme juridice care au ca obiect finantele publice?
 • a. cele privind creditul public si controlul financiar;
 • b. cele privind finantele intreprinderilor;
 • c. responsabilitatea institutiilor publice;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: