Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: L I C E N T A 2 0 1 2 == DREPT ADMINISTRATIV == - Sem 2 - 2011-2012 (1205)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (89 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce fel de acte juridice sunt contractele administrative?
 • a. actele juridice pe care le incheie organele administratiei publice cu cei administrati
 • b. actele juridice care se incheie intre persoane fizice
 • c. actele juridice care se incheie intre persoane juridice
2 ) (141 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Impotriva unui act administrativ individual adresat unui subiect de drept poate introduce actiune:
 • a. numai persoana careia i se adreseaza;
 • b. si alta persoana daca prin emiterea actului i se vatama vreun drept subiectiv sau vreun interes legitim
 • c. Avocatul Poporului, din oficiu
3 ) (29 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Intre altele, sunt atributii ale consiliului judetean si urmatoarele:
 • a. stabilirea, cu avizul autoritatilor administratiei publice locale comunale si orasenesti, a proiectele de dezvoltare urbanistica generala a unitatilor administrativ-teritoriale componente;
 • b. adoptarea de hotarari privind avizarea infiintarii de societatile comerciale in raza teritoriala a unitatii administrativ-teritoriale;
 • c. adoptarea de hotarari privind privatizarea societati comerciale pe care le-a infiintat si la care exercita toate drepturile aferente actiunilor detinute.
4 ) (149 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Functionarul public care a elaborat, a emis sau a incheiat actul
   administrativ, sau dupa caz se face vinovat de refuzul de a a rezolva o cerere are urmatoarele posibilitati:
 • a. il poate chema in garantie pe functionarul sau ierarhic de la care a primit ordinul ;
 • b. va chema in garantie autoritatea publica in cadrul careia este angajat ;
 • c. nu are calitate procesuala pentru a formula o astfel de cerere
5 ) (55 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Dreptul administrativ are stranse legaturi cu urmatoarele ramuri de drept:
 • a. dreptul constitutional;
 • b. dreptul familiei;
 • c. dreptul privat international.
6 ) (30 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Consiliul judetean isi desfasoara activitatea in una dintre urmatoarele forme:
 • a. in sedinte ordinare lunare, la convocarea presedintelui;
 • b. in sedinte ordinare o data la doua luni, la convocarea secretarului general al judetului;
 • c. in sedinte ordinare o data la doua luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui, desemnat de presedinte prin dispozitie, atunci cand acesta se afla in imposibilitate temporara de a-si indeplini atributiile.
7 ) (37 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Primaria nu este:
 • a. o structura functionala cu activitate permanenta, formata din primar, viceprimar, respectiv viceprimari, secretarul localitatii si aparatul propriu de specialitate al consiliului local;
 • b. o structura functionala, fara personalitate juridica si fara competenta proprie;
 • c. o structura functionala care emite si adopta acte juridice administrative, si nu doar operatiuni administrative si acte materiale.
8 ) (106 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In raport de forma de organizare, serviciile publice se impart in:
 • a. organe ale administratiei publice; institutii publice; regii autonome, societati si companii nationale de interes public
 • b. organe ale administratiei publice si societati comerciale
 • c. institutii publice si agenti economici
9 ) (19 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Actele Guvernului se adopta astfel:
 • a. prin consensul membrilor prezenti ai Guvernului;
 • b. cu majoritate calificata, in cazul participarii la sedinta a Presedintelui Romaniei;
 • c. cu votul a 2/3 din numarul membrilor Guvernului, in cazul actelor care privesc ordinea publica si siguranta nationala.
10 ) (53 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Mandatul Guvernului poate inceta prin:
 • a. demisia a jumatate plus unu din membrii sai;
 • b. nedepunerea juramantului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta reunita, a noului Guvern;
 • c. motiune de cenzura adoptata de Parlament, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului.
11 ) (79 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Intre prefecti, pe de o parte, si consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si presedintii acestora, pe de alta parte :
 • a. exista raporturi de supraordonare si, respectiv, subordonare;
 • b. exista raporturi de coordonare si colaborare;
 • c. exista raporturi de tutela administrativa.
12 ) (124 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Principiul dupa care se solutioneaza litigiile avand ca obiect contractul
   administrativ este:
 • a. principiul securitatii raporturilor juridice
 • b. regula subordonarii principiului libertatii contractuale fata de principiul prioritatii interesului public
 • c. principiul libertatii contractuale
13 ) (11 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Sunt elemente constitutive ale personalitatii juridice a organelor administratiei publice:
 • a. existenta unui colectiv cu o organizare de sine statatoare, ceea ce inseamna o structura interna, organe de conducere, competenta acestora, modul de reorganizare, etc., care sa-i permita sa participe la raporturile juridice ;
 • b. un patrimoniu propriu, constand in capitalul social initial, deosebit de cel al altor persoane juridice, precum si de cel al persoanelor ce formeaza colectivul a carui expresie este persoana juridica;
 • c. un anumit scop, in acord cu interesele generale ale partidului de guvernamant, in raport cu care se defineste capacitatea sa juridica.
14 ) (144 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Actiunea in contencios administrativ va fi introdusa la:
 • a. obligatoriu la domiciliul paratului;
 • b. obligatoriu la domiciliul reclamantului
 • c. la domiciliul paratului sau la domiciliul reclamantului.
15 ) (68 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Din punct de vedere al statutului sau, secretarul general al Guvernului este:
 • a. membru al Guvernului;
 • b. reprezentant al partidului de guvernamant;
 • c. inalt functionar public.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: