Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: L I C E N T A 2 0 1 2 === DR. ADMINISTRATIV + DR. FINANTE PUBLICE + DR. CONSTITUTIONAL === - Sem 2 - 2011-2012 (2884)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (352 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Principii ale doctrinei liberale care stau la baza finantelor publice clasice sunt:
 • a. maximizarea nivelului cheltuielilor publice;
 • b. constituirea veniturilor publice din contributia generala;
 • c. mentinerea ordinii publice indiferent de echilibrul bugetar.
2 ) (556 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Controlul exercitat de Avocatul Poporului vizeaza:
 • a. activitatea Camerei Deputatilor si Senatului, Presedintelui Romaniei,Guvernului, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ
 • b. activitatea deputatilor, senatorilor, judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ai Curtii Constitutionale care, prin actele lor au vatamat drepturile si interesele cetatenilor;
 • c. activitatea organelor administratiei publice, institutiilor si serviciilor publice, a institutiilor de interes public care, prin actele lor au adus atingere drepturilor si libertatilor cetatenilor.
3 ) (527 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Suspendarea executarii actului administrativ in temeiul art. 14 din legea contenciosului administrativ se poate dispune:
 • a. cand se face dovada sesizarii instantei judecatoresti cu actiune in anularea actului administrativ;
 • b. cand sunt intrunite cumulativ conditia existentei cazului bine justificat si necesitatea prevenirii unei pagube iminente
 • c. la solicitarea Ministerului Public
4 ) (23 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt elementele definitorii ale conceptului drept?
 • a. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate de stat, reguli care au ca scop organizarea si disiciplinarea comportamentului uman si care se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia sociala;
 • b. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate de stat, reguli care au ca scop organizarea si disiciplinarea comportamentului uman;
 • c. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate de stat;
5 ) (368 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In ce consta metoda controlului dublu asupra finantelor publice aplicata in sistemul financiar modern?
 • a. unul efectuat pe plan local si unul efectuat pe plan central;
 • b. unul exercitat de aparatul de specialitate al Executivului si altul efectuat de organul legislativ;
 • c. unul efectuat de Curtea de Control si altul efectuat de Banca Nationala a Romaniei.
6 ) (365 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Dupa Unirea Principatelor Romane, exercitiul bugetar era egal cu anul financiar, adica de 12 luni si incepea:
 • a. la 1 aprilie si se incheia la 31 martie a anului urmator;
 • b. la 1 martie si se incheia la 28-29 februarie a anului urmator;
 • c. la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie.
7 ) (492 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cum este definit contractul de grant?
 • a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret;
 • b. este acel tip de contract de achizitie publica, asemanator contractului de lucrari, cu deosebirea ca autoritatea publica, in contrapartida lucrarilor executate, acorda executantului-concesionar dreptul de a expolata sau de a administra rezultatul lucrarilor pentru o perioada de timp;
 • c. este contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani.
8 ) (241 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ministerul Finantelor Publice, ca singur contractant si administrator al datoriei publice guvernamentale directe si garantate are pentru indeplinirea acestui scop autoritatea de a intreprinde urmatoarele activitati:
 • a. emite scrisori de garantie pentru imprumuturi;
 • b. diversifica baza de creditari;
 • c. prezinta decadal Guvernului si Parlamentului situatia imprumuturilor contractate direct de stat;
9 ) (361 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In perioada domniei lui A.I.Cuza (1859-1866) au fost puse bazele:
 • a. organizarii financiare moderne;
 • b. impozitelor pe repartitie;
 • c. impozitului pe pamant.
10 ) (251 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cheltuielile bugetuluii de stat, in etapa dupa al doilea razboi mondial si, mai ales, dupa 1949, se efectuau, in principal, pentru:
 • a. apararea tarii, donatii, cu destinatie speciala;
 • b. stimularea activitatilor productive;
 • c. pentru finantarea economiei nationale.
11 ) (447 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Raspunderea disciplinara a functionarilor publici este guvernata de urmatoarele principii de drept:
 • a. principiul proportionalitatii abaterii disciplinare si urmarilor acesteia;
 • b. principiul unicitatii raspunderii disciplinare;
 • c. principiul celeritatii si operativitatii tragerii la raspundere penala.
12 ) (522 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Instanta de contencios administrativ poate pronunta urmatoarele solutii:
 • a. sa raspunda reclamantului in sensul rezolvarii favorabile a cererii;
 • b. sa acorde daune materiale si/sau morale in cazul anularii actului administrativ;
 • c. sa respecte legea in executarea careia a fost emis actul administrative.
13 ) (503 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Activitatile juridice si materiale ale administratiei publice se impart in:
 • a. activitati cu caracter de recomandare
 • b. activitati cu caracter comercial
 • c. activitati cu caracter de dispozitie
14 ) (350 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt forme concrete de constituire a fondurilor publice de resurse financiare?
 • a. redevente si chirii din concesiuni si inchirieri de terenuri si alte bunuri proprietate de stat;
 • b. numai impozitele si taxele;
 • c. numai varsamintele institutiilor publice.
15 ) (516 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Caracteristicile procedurii de solutionare a exceptiei de nelegalitate sunt:
 • a. competenta de solutionare apartine instantei investita cu judecarea fondului litigiului;
 • b. exceptia de nelegalitate se judeca de urgenta, cu citarea partilor si a emitentului actului administrativ
 • c. recursul impotriva solutiei primei instante se declara in termenul de 15 zile prevazut de Codul de procedura civila

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: