Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: L I C E N T A 2 0 1 2 === DR. ADMINISTRATIV + DR. FINANTE PUBLICE + DR. CONSTITUTIONAL === - Sem 2 - 2011-2012 (2876)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (491 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cum este definit contractul de lucrari publice?
 • a. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute;
 • b. contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru o perioada de cel mult 49 de ani unei alte persoane, numita concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente;
 • c. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret.
2 ) (530 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Obligatia publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei exista pentru urmatoarele hotarari judecatoresti pronuntate in materia contenciosului
   administrativ:
 • a. hotararile prin care se anuleaza un act administrativ unilateral
 • b. hotararile de lamurire a dispozitivului unei sentinte judecatoresti
 • c. hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat in tot sau in parte un act administrativ cu caracter normativ
3 ) (247 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Functia de repartitie a finantelor intreprinderii cuprinde:
 • a. numai formarea capitalului;
 • b. pe langa formarea capitalului, functia de repartitie se manifesta si cu ocazia stabilirii participarii intreprinderii la constituirea fondurilor comunitatii locale sau a bugetului central;
 • c. numai la constituirea fondurilor speciale;
4 ) (400 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Administratia publica se caracterizeaza prin aceea ca:
 • a. se identifica cu administratia de stat;
 • b. include si activitatea administratiei publice locale, a regiilor autonome, precum si a altor institutii publice;
 • c. este strans legata de puterea executiva si se confunda cu aceasta.
5 ) (44 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Identificati varianta adevarata:
 • a. Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, cu votul a cel putin doua treimi din numarul deputatilor si senatorilor, pot hotari punerea sub acuzare a Presedintelui Romaniei pentru inalta tradare;
 • b. propunerea de punere sub acuzare este initiata de grupurile parlamentare constituite conform legii, precum si de Avocatul Poporului si se aduce neantarziat la cunostinta Presedintelui Romaniei pentru a putea da explicatii cu privire;
 • c. de la data punerii sub acuzare si pana la data demiterii Presedintele nu este suspendat
6 ) (542 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Actele administrative cu caracter normativ pot fi atacate la instanta de contencios administrativ in termenul :
 • a. de 6 luni prevazut de lege
 • b. oricand;
 • c. de un an prevazut de lege.
7 ) (204 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce elemente se au in vedere la elaborarea proiectelor de legi bugetare anuale de catre Guvern ?
 • a. programele intocmite de ordonatorii secundari de credite bugetare ;
 • b. prognozele indicatorilor macroeconomici si sociali numai pentru anul pentru care se elaboreaza bugetul public ;
 • c. memorandumuri de finantare externa ;
8 ) (287 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Clasificarea finantelor in publice sau private se face in functie de natura dreptului dupa care entitatile isi conduc activitatile:
 • a. public sau comercial;
 • b. financiar sau civil;
 • c. privat sau modern;
9 ) (384 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Organele financiare de stat, ca subiecte ale raportului juridic de finante publice au o situatie juridica specifica, in sensul ca:
 • a. pot pretinde celuilalt subiect participant la acel raport juridic anumite prestatii sau abtineri;
 • b. nu pot sanctiona pe celalalt subiect al raportului juridic;
 • c. nu-l pot executa silit pe celalalt subiect al raportului juridic respectiv.
10 ) (49 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cetatenia romana se poate retrage persoanei care:
 • a. a dobandit cetatenia romana prin nastere;
 • b. aflata in strainatate, savarseste fapte deosebit de grave prin care vatama interesele statului roman sau lezeaza prestigiul Romaniei;
 • c. retragerea cetateniei produce efecte asupra cetateniei sotului sau copiilor persoanei careia i s-a retras cetatenia
11 ) (240 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In activitatea de contractare si de administrare a datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finantelor Publice urmareste, tinand seama de conditiile de piata, urmatoarele obiective:
 • a. diversificarea bazei de creditori;
 • b. riscul de credit;
 • c. riscul de piata;
12 ) (171 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   De catre cine se exercita puterea legiuitoare, potrivit « Statutului lui Cuza »?
 • a. numai de catre domnitor ca reprezentant al puterii absolute;
 • b. Parlamentul
 • c. colectiv de catre domnitor si cele 2 adunari: :Adunarea Ponderatoare si Adunarea Electiva
 • d. de catre rege, care sanctioneaza si promulga legile.
13 ) (331 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor din bugetul de stat, pe capitole de clasificatie bugetare este o atributie ce revine:
 • a. Guvernului;
 • b. ordonatorilor principali de credite;
 • c. Ministerului Finantelor Publice;
14 ) (307 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Principiul echilibrului bugetului public implica faptul ca:
 • a. veniturile bugetului public sa acopere integral cheltuielile publice;
 • b. niciun venit public sa nu poata fi instituit decat cu acordul Parlamentului;
 • c. nu este admisa perceperea unui venit public pentru finantarea unei anumite cheltuieli;
15 ) (47 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce este cetatenia din perspectiva teoriei vointei unilaterale a statului?
 • a. potrivit acestei teorii, cetatenia este o parte a acapacitatii juridice a unei persoane fizice, prin care aceasta dobandeste posibilitatea de afi titularul tuturor drepturilor si obligatiilor prevazute de constitutie si de legi
 • b. potrivit acestei teorii, fundamentul juridic al cetateniei s-ar afla in contractul intervenit intre stat si persoana fizica, prin care se manifesta dorinta acestuia de a fi cetatean si a statului de a fi de acord cu acesta
 • c. potrivit acestei teorii se apreciaza ca statul este acela care acorda cetatenia, fiind vorba astfel de un act unilateral de vointa al acestuia

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: