Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Institutiile Politice si Administrative - Sem 1 - 2010-2011 (1523)
Test adaugat de :Ervin

1 ) (3 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Dizolvarea Parlamentului de către Preşedintele României:
 • a. poate avea loc o singură dată într-un an, dar nu în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui;
 • b. poate avea loc de două ori în cursul unui an. dar nu în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui;
 • c. poate avea loc de mai multe ori în cursul unui an, dar nu în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui.
2 ) (51 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Angajarea răspunderii Guvernului poate avea ca obiect:
 • a. un program de guvernare, o declaraţie politică şi un proiect de lege;
 • b. o declaraţie politică şi un proiect de lege, organică sau ordinară;
 • c. un program de guvernare şi o declaraţie politică.
3 ) (29 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Prin intermediul contrasemnării se asigură:
 • a. un control indirect din partea Parlamentului asupra activităţii Preşedintelui;
 • b. un control indirect din partea Guvernului asupra activităţii Preşedintelui;
 • c. un control direct din partea Primului - ministru asupra activităţii Preşedintelui.
4 ) (99 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Numărul consilierilor ce compun Consiliul Judeţean se stabileşte prin:
 • a. hotărâre de Guvern;
 • b. ordonanţă de Guvern;
 • c. ordin al prefectului.
5 ) (93 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Organele administraţiei centrale de specialitate au competenţă teritorială:
 • a. la nivelul întregii ţări;
 • b. la nivelul unei regiuni de dezvoltare;
 • c. la nivelul unui judeţ.
6 ) (6 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   În ce moment se pronunţă Curtea Constituţională asupra constituţionalităţii
legilor?
 • a. Curtea Constituţională se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor după promulgarea acestora, la sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedintii celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curti de Casaţie şi Justiţie
 • b. Curtea Constituţională nu se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedintii celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curti de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori.
 • c. Curtea Constituţională se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedintii celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curti de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori.
7 ) (13 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care control al legilor se realizează pe calea excepţiei de neconstituţionalitate?
 • a. controlul prealabil (a priori)
 • b. controlul posterior (a posteriori)
 • c. controlul posterior (a priori)
8 ) (94 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Conducătorii organelor centrale de specialitate au statut de:
 • a. demnitari politici;
 • b. funcţionari publici;
 • c. personal contractual.
9 ) (122 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   În cazul încălcării interdicţiei de a face parte dintr-un partid politic impusă prefecţilor şi subprefecţilor, intervine una din următoarele consecinţe:
 • a. destituirea din înalta funcţie pe care o ocupă;
 • b. suspendarea de drept a raportului de serviciu;
 • c. eliberarea din funcţia publică.
10 ) (142 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Atunci când o Hotărâre de Guvern este nelegală , cine constată nelegalitatea acesteia:
 • a. Curtea de Apel – secţia contencios administrativ
 • b. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • c. Tribunalul, secţia de contencios administrativ
11 ) (9 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Răspunderea penală a Preşedintelui României intervine pentru:
 • a. săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute de Codul penal:
 • b. săvârşirea infracţiunii de trădare;
 • c. săvârşirea faptei de înaltă trădare.
12 ) (108 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Între autorităţile administraţiei publice constituite la nivel judeţean şi
centrale există:
 • a. raporturi de subordonare;
 • b. nu există raporturi de subordonare.
 • c. raporturi de colaborare
13 ) (85 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Organele centrale de specialitate se organizează:
 • a. numai în subordinea Guvernului;
 • b. numai în subordinea ministerelor;
 • c. în subordinea Guvernului, în subordinea ministerelor şi ca autorităţi centrale.
14 ) (76 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Ordonanţele de Guvern:
 • a. se semnează de Primul -ministru;
 • b. se semnează de Primul- ministru şi de ministrul care a propus proiectul;
 • c. se semnează de Primul-ministru şi de miniştrii care au sarcina punerii lor în executare.
15 ) (77 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Hotărârile de Guvern:
 • a. se semnează de Primul -ministru;
 • b. se semnează de Primul- ministru şi de ministrul care a propus proiectul;
 • c. se semnează de Primul-ministru şi de miniştri care au sarcina punerii lor în executare

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: