Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Institutiile Politice si Administrative - Sem 1 - 2010-2011 (1523)
Test adaugat de :Ervin

1 ) (17 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Care dintre faptele săvârşite de Preşedintele României este judecată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie:
 • a. fapta de înaltă trădare
 • b. fapta de calomnie
 • c. fapta de furt din dauna avutului obştesc
2 ) (62 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Ordonanţele simple (obişnuite) se adoptă:
 • a. domeniul legilor organice;
 • b. în domeniul legilor ordinare;
 • c. atât în domeniul legilor organice, cât şi al celor ordinare.
3 ) (100 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Consiliul Judeţean adoptă:
 • a. ordine;
 • b. decizii;
 • c. hotărâri.
4 ) (41 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Preşedintele României acordă titluri onorifice :
 • a. meritul judiciar pentru judecători
 • b. titlul de doctor în ştiinţe politice
 • c. premii ştiinţifice
5 ) (97 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Actele emise de organele centrale de specialitate sunt:
 • a. acte comerciale
 • b. acte disciplinare
 • c. acte administrative unilaterale
6 ) (47 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Actele de comandament privind forţele armate ale Preşedintelui pot fi atacate în instanţă:
 • a. nu pot fi atacate
 • b. sunt exceptate de la controlul de legalitate pe calea instanţei de contencios
 • c. pot fi atacate la instanţa civilă
7 ) (1 - MULTI SELECT) (ac ai ales : )
   Mesajele adresate Parlamentului de către Preşedintele României:
 • a. sunt acte politice;
 • b. îmbracă forma decretelor prezidenţiale;
 • c. sunt acte juridice.
8 ) (5 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Poate fi atacată în instanţa de contencios desemnarea Primului ministru de către Preşedintele României:
 • a. nu
 • b. da
 • c. la Curtea Constituţională
9 ) (130 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Prefecţii şi subprefecţii în funcţie au fost numiţi înalţi funcţionari publici:
 • a. în urma unui examen de atestare pe post;
 • b. în urma unui concurs;
 • c. în urma unei hotărâri de Guvern
10 ) (12 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Când se reînnoiesc membrii Curţii Constituţionale ?
 • a. Membrii Curţii Constituţionale, se reînnoiesc, la fiecare 3 ani cu câte o treime, procedeu ce permite îmbinarea experienţei şi conţinuităţii cu noile tendinţe.
 • b. Membrii Curţii Constituţionale, se reînnoiesc, la fiecare 5 ani cu câte o treime, procedeu ce permite îmbinarea experienţei şi conţinuităţii cu noile tendinţe.
 • c. Membrii Curţii Constituţionale, se reînnoiesc, la fiecare 3 ani cu câte o pătrime, procedeu ce permite îmbinarea experienţei şi conţinuităţii cu noile tendinţe.
11 ) (54 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Interpelările pot fi :
 • a. orale sau scrise;
 • b. numai orale;
 • c. numai scrise.
12 ) (121 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Ordinul Prefectului poate fi atacat pentru nelegalitate la:
 • a. la Guvern
 • b. la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • c. la instanţa de contencios administrativ competentă
13 ) (114 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Prefectul este:
 • a. reprezentantul Guvernului în fiecare judeţ şi al municipiului Bucureşti;
 • b. reprezentantul Parlamentului în fiecare judeţ şi al municipiului Bucureşti;
 • c. reprezentantul Preşedintelui în fiecare judeţ şi al municipiului Bucureşti;
14 ) (51 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Angajarea răspunderii Guvernului poate avea ca obiect:
 • a. un program de guvernare, o declaraţie politică şi un proiect de lege;
 • b. o declaraţie politică şi un proiect de lege, organică sau ordinară;
 • c. un program de guvernare şi o declaraţie politică.
15 ) (60 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Ordonanţele de Guvern se adoptă:
 • a. pentru organizarea executării legilor;
 • b. pentru a înlocui legea;
 • c. pentru a modifica sau completa legea.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: