Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: grila licenta prima parte - Sem 2 - 2012-2013 (266)
Test adaugat de :ioana

1 ) (3 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Dintre principiile fundamentale care guverneaza dreptul administrativ roman se numarara si:
 • a. principiul imbinarii intereselor individuale cu interesele generale
 • b. principiul transparentei decizionale
 • c. principiul umanismului
2 ) (34 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce cuprinde domeniul public terestru?
 • a. cuprinde litoralul marii si lacurile sarate care au facut parte din mare.
 • b. cuprinde spatiul atmosferic marginit intre granitele statului.
 • c. cuprinde sosele, drumuri, ulite.
3 ) (34 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care din urmatoarele este act juridic solemn?
 • a. acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar;
 • b. împrumutul.
 • c. tagada paternitatii
4 ) (2 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt componentele care stau la baza infiintarii persoanei juridice prin “actul de infiintare recunoscut”?
 • a. actul constitutiv si statutul asociatiei;
 • b. statutul si autorizarea;
 • c. statutul si hotararea judecatoreasca.
5 ) (30 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ce urmaresc organele administratiei publice prin administrarea generala a bunurilor domeniale?
 • a. Acestea vor urmari numai ocrotirea dreptului de proprietate publica asupra bunurilor domeniului public.
 • b. Acestea vor urmari numai consevarea dreptului de proprietate publica asupra bunurilor domeniului public.
 • c. Acestea vor urmari atat ocrotirea si conservarea dreptului de proprietate publica asupra bunurilor domeniului public, cat si punerea în valoare a acestora, prin exploatarea, utilizarea si valorificarea lor.
6 ) (8 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Neexecutarea hotararii judecatoresti irevocabile de catre autoritatea publica poate atrage:
 • a. sanctionarea conducatorului autoritatii publice sau a persoanei obligate cu amenda;
 • b. obligarea autoritatii publice la plata dobanzii de referinta B.N.R.;
 • c. raspunderea contraventionala a celui obligat prin hotarare judecatoreasca.
7 ) (2 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ramura dreptului administrativ cuprinde si urmatoarele tipuri de norme juridice:
 • a. Norme care stabilesc statutul functionarilor publici
 • b. Norme referitoare la relatii sociale din domeniul organizarii puterilor publice si distribuirea competentelor in stat
 • c. Norme referitoare la relatiile statului roman cu alte state
8 ) (14 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Aratati daca din punct de vedere al regimului juridic aplicabil, contractele administrative sunt asimiliate actelor administrative:
 • a. nu sunt asimilate actelor administrative
 • b. sunt asimilate faptelor administrative
 • c. sunt asimilate actelor administrative
9 ) (18 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cine isi cunoaste intinderea obligatiilor in cazul contractelor administrative?
 • a. numai autoritatea administrativa isi cunoaste intinderea obligatiilor
 • b. numai persoana de drept privat cunoaste intinderea obligatiilor
 • c. ambele parti, atat autoritatea administrativa, cat si persoana de drept privat cunosc intinderea obligatiilor inca din momentul incheierii contractului
10 ) (36 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care este principiul care domina, referitor la modul de dobandire a numelui de familie?
 • a. fiecare persoana poate sa isi aleaga liber numele si sa il schimbe oricand, fara restrictii
 • b. numele de familie al copilului este dat de ofiterul de stare civila care inregistreaza nasterea
 • c. copilul din casatorie ia numele comun al parintilor
11 ) (40 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Când tacerea valoreaza consimtamant?
 • a. cand legea prevede expres aceasta;
 • b. în cazul surdo-mutilor.
 • c. la actele juridice unilaterale
12 ) (1 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Precizati care din variantele de mai jos reprezinta caracteristicile managementului public
 • a. integrator, sinergetic, autoadaptabil si politic;
 • b. integrator, politic, de diversitate, complex si de sinteza;
 • c. integrator, de sinteza, de rezerva si de eficienta
13 ) (6 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Delegarea intr-o funcţie publica reprezinta:
 • a. masura unilaterala dispusa de conducere pe timp limitat, prin care functionarul public subordonat are obligatia de a indeplini functia publica in interesul unei alte autoritati sau institutii publice, de regula intr-o alta localitate
 • b. masura temporara si unilaterala dispusa de conducerea autoritatii sau institutiei publice si prin care functionarul subordonat are indatorirea de indeplinire a unor activitati in interesul, dar in afara, organului din care face parte
 • c. promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea unei functii de conducere vacante
14 ) (15 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Care este tipologia tabloului de bord dupa sfera de cuprindere?
 • a. tabloul de bord global, partial, procesual si structural;
 • b. tabloul de bord procesual, structural si de strategie;
 • c. tabloul de bord de strategie, de gestiune si de exploatare.
15 ) (36 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Din ce categorie a bunurilor domeniului public fac parte strazile?
 • a. strazile fac parte din categoria bunurilor destinate uzului direct.
 • b. strazile fac parte din categoria bunurilor destinate uzului direct si colectiv.
 • c. strazile fac parte din categoria bunurilor domeniului public nominalizate de legi.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: