Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: DREPTUL SOCIETATILOR - Sem 1 - 2011-2012 (497)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (111 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   O parte sociala la o societate cu raspundere limitata nu poate fi mai mica de ce valoare?
 • a. 100 Ron
 • b. 10 Ron
 • c. 0,1 Ron
2 ) (109 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt efectele dizolvarii societatii comerciale?
 • a. Intrarea societatii in lichidare
 • b. Pierderea personalitatii juridice
 • c. Numirea unui cenzor/auditor
3 ) (28 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care dintre urmatoarele sunt obligatii profesionale ale comerciantilor si deci si ale societatilor comerciale?
 • a. exercitarea comertului in limitele concurentei ilicite si neloiale
 • b. tinerea anumitor registre necomerciale speciale de consemnare a operatiunilor necomerciale
 • c. indeplinirea formalitatilor de publicitate in Registrul Comertului
4 ) (148 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In ce caz se dizolva societatea comerciala cu raspundere limitata cu unic asociat ?
 • a. In cazul in care asociatul unic este si administratorul societatii
 • b. In cazul in care asociatul unic mai este asociat unic si in alta societate cu raspundere limitata cu asociat unic
 • c. In cazul in care asociatul unic este angajat al societatii
5 ) (6 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre prevederi sunt cuprinse in Codul comercial?
 • a. conditiile dobandirii calitatii de comerciant
 • b. dispozitiile legale privind societatile comerciale
 • c. procedura insolventei
6 ) (223 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care act normativ stabileste continutul actului constitutiv ?
 • a. Legea 26/1990 privind Registrul Comertului
 • b. Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
 • c. Codul Comercial
7 ) (263 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cum pot fi cazurile de dizolvare a societatilor comerciale ?
 • a. Dizolvare de drept, dizolvare voluntara
 • b. Dizolvare de drept, divolvare voluntara, dizolvare judiciara
 • c. Dizolvare voluntara, dizolvare judiciara
8 ) (93 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   La ce forma de societate capitalul social subscris poate fi diferit de capitalul varsat?
 • a. la societatile de persoane
 • b. la SRL-uri
 • c. la societati pe actiuni
9 ) (68 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii pe actiuni?
 • a. capitalul social se imparte in parti sociale
 • b. exista posibilitatea constituirii sub aceasta forma a unei societati cu asociat unic
 • c. Se pot emite titluri comerciale de valoare
10 ) (51 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma societatii comerciale ?
 • a. sa fie ilicita si scrisa numai in limba romana
 • b. sa contina si emblema acesteia
 • c. sa fie disponibila si distinctiva.
11 ) (9 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre izvoarele de drept ale dreptului comercial sunt normative?
 • a. Codul comercial
 • b. Doctrina si uzantele
 • c. Principiul general de drept conform caruia autonomia de vointa este mult mai restransa in dreptul comecial
12 ) (136 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce poate decide lichidatorul in situatia in care in procedura de lichidare voluntara nu exista nici un fel de sume in vederea achitarii datoriilor societatii din nicio sursa (bunuri, asociati cu raspundere nelimitat?
 • a. Inchiderea procedurii de lichidare
 • b. Renuntarea la pozitia de lichidator
 • c. Declansarea procedurii insoventei
13 ) (99 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care dintre urmatoarele forme de organizare ale societatii comerciale are personalitate juridica?
 • a. Punctul de lucru
 • b. Reprezentanta comerciala
 • c. Filiala
14 ) (128 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce modificare a societatii comerciale poate fi delegata Consiliului de Adminsitratie/Directoratului de catre adunarea generala extraordinara?
 • a. Schimbarea formei juridice a societatii
 • b. Prelungirea duratei societatii
 • c. Mutarea sediului societatii
15 ) (159 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cum raspund societatile care au dobandit bunuri prin divizare in cazul in care urmare a divizarii nu se poate stabili societatea raspunzatoare pentru o obligatie?
 • a. solidar;
 • b. divizibil
 • c. pro rata

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: