Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: DREPTUL SOCIETATILOR - Sem 1 - 2011-2012 (502)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (37 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care dintre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale, adica fapte de comert?
 • a. activitatea de educatie si invatamant
 • b. activitatile liberale (independente)
 • c. intreprinderile de constructii
2 ) (230 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre urmatoarele actiuni este de competenta adunarii generale extraordinare?
 • a. fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii
 • b. Pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului
 • c. stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si, dupa caz, a programului de activitate, pe exercitiul financiar urmator
3 ) (16 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt caracteristicile societatilor comerciale cu asociat unic?
 • a. o societate cu raspundere limitata poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana
 • b. o persoana poate fi asociat unic in oricate societati cu raspundere limitata
 • c. nu pot emite obligatiuni
4 ) (57 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Diferenta intre asociatii comanditati si cei comanditari in ce anume consta ?
 • a. asociatii comanditari raspund nelimitat
 • b. asociatii comanditati raspund nelimitat
 • c. asociatii comanditati raspund numai in limita capitalului social subscris
5 ) (32 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre urmatoarele nu fac parte din fondul de comert?
 • a. actul constituiv al societatii
 • b. firma
 • c. sediul social
6 ) (77 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cand poate fi hotarata infiintarea de sedii secundare ale societatii comerciale ?
 • a. numai la constituirea societatii
 • b. numai ulterior semnarii actului constitutiv al societatii
 • c. atat la constituire, cat si pe parcursul existentei societatii
7 ) (94 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   La ce forma de societate capitalul social subscris poate fi diferit de capitalul varsat?
 • a. la societatile in nume colectiv
 • b. la societatile pe actiuni
 • c. la societati cu asociat unic
8 ) (163 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care este efectul admiterii opozitiei tertilor creditori ai unui asociat intr-o societate in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata cu privire la hotararea adunarii generale de prelungire a duratei societatii peste termenul fixat initial ?
 • a. asociatul respectiv poate fi exclus din Societate
 • b. asociatul respectiv trebuie sa dea garantii suplimentare creditorilor
 • c. asociatul respectiv poate fi cercetat pentru frauda
9 ) (260 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In cazul in care plata creantei constituita ca aport la capitalul social nu s-a putut obtine prin urmarirea debitorului cedat, asociatul raspunde pentru ce anume?
 • a. pentru daune si suma datorata, cu dobanda legala din ziua scadentei creantelor
 • b. pentru dobanzile la capitalul nevarsat;
 • c. pentru prejudiciile de imagine aduse societatii
10 ) (113 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt caracteristicile partilor sociale ale unei societati comerciale?
 • a. Pot fi reprezentate prin titluri negociabile
 • b. Pot fi mai mici de 10 Ron
 • c. Sunt subdiviziuni ale capitalului social
11 ) (223 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care act normativ stabileste continutul actului constitutiv ?
 • a. Legea 26/1990 privind Registrul Comertului
 • b. Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
 • c. Codul Comercial
12 ) (219 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce reprezinta capitalul social varsat ?
 • a. sumele de bani achitate pentru constituirea societatii
 • b. sumele de bani platite de catre asociati in contul societatii
 • c. Valoarea totala a aporturilor aduse efectiv de asociati.
13 ) (65 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii pe actiuni?
 • a. posibilitatea de emitere de titluri de valoare
 • b. posibilitatea constituirii sub aceasta forma a unei societati cu asociat unic
 • c. asociatii raspund nelimitat
14 ) (81 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce caracteristici are filiala unei societati comerciale?
 • a. Filiala are personalitate juridica proprie
 • b. Filiala nu se inregistreaza separat la Registrul Comertului
 • c. Filiala trebuie sa imbrace aceeasi forma de societate ca societatea-mama
15 ) (17 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt caracteristicile societatii comerciale in nume colectiv?
 • a. Este o societate de capital
 • b. Se aseamana cu societatea civila dar are personalitate juridica
 • c. Poate emite obligatiuni

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: