Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Dreptul Mediului 137 - Sem 1 - 2010-2011 (1165)
Test adaugat de :Ervin

1 ) (45 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Procedura suspendarii acordului si autorizatiei de mediu presupune:
 • a. nerespectarea prevederilor acestora;
 • b. o somatie prealabila fara termen;
 • c. sa treaca mai mult de 6 luni de la expirarea termenului din somatie;
2 ) (97 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care din urmatoarele zone nu sunt protejate in ecosistemul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii ?
 • a. zonele care nu au in totalitate un regim de protectie
 • b. zonele cu regim de protetie integrala
 • c. habitatele speciior amenintate stabilite prin HG
3 ) (12 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care din reguli nu reprezinta principii ale dreptului mediului in plan national?
 • a. principiul egalitatii in fata legii; principiul precautiei in luarea deciziei
 • b. principiul “poluatorul plateste”; principiul separarii puterilor in stat
 • c. principiul prezumtiei de nevinovatie
4 ) (31 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Autoritati interministeriale in domeniul protectiei mediului sunt :
 • a. Ministerul sanatatii , Ministerul transporturilor
 • b. Comisia centrala pt. aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor hidrotehnice
 • c. Ministerul invatamantului , Ministerul apararii nationale
5 ) (34 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care unitati de cercetare stiintifica si proietare nu se afla in subordinea Ministerului Mediului
 • a. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pt. Protectia Mediului
 • b. Institutul de Criminalistica
 • c. Institutul de Cercetare in Ingineria Mediului
6 ) (102 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care act nu reglementeaza activitatile umane cu impact asupra mediului ?
 • a. autorizatia de constructie
 • b. avizul, acordul, autorizatia de mediu
 • c. avizul obligatiilor de mediu
7 ) (13 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care din reguli nu fac parte principiile dreptului mediului in plan international?
 • a. principiul cooperarii internationale ; principiul prezumtiei de nevinovatie
 • b. principiul dreptului la aparare
 • c. principiul “poluatorul plateste’; nediscriminarii
8 ) (11 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Principiile dreptului mediului nu se clasifica:
 • a. in plan intern(national)
 • b. in plan regional
 • c. in plan international
9 ) (37 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care din institutii sunt sub autoritatea Ministerului Mediului
 • a. Compania Nationala “Apele Romane SA”
 • b. Consiliile Judetene
 • c. Prefecturile
 • d. Primariile
 • e. Consiliile Municipale
10 ) (88 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care actiune nu reprezinta cerinta a protectiei vanatului?
 • a. interzicerea pasunatului in padurile statului.
 • b. tinerea in captivitate a animalelor salbatice in scop de agrement.
 • c. vanatoarea se executa numai in conditiile legii in vigoare.
11 ) (1 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care din elemente nu fac parte din conceptul de mediu?
 • a. ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei;aerul, apa, solul, subsolul, peisajul, toate straturile atmosferice;
 • b. .factorii fizici si cosmotelurici;
 • c. materiile organice si anorganice;unele valori materiale si spirituale, calitatea vietii.
12 ) (9 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care din urmatoarele elemente nu fac parte din structura raportului juridic de drept al mediului?
 • a. legislatia in vigoare
 • b. obiectul raportului juridic,subiectele raportului juridic
 • c. continutul raportului juridic
13 ) (48 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care din urmatoarele actiuni nu constituie cerinte ale documentelor de urbanism si amenajare a teritoriului
 • a. realizarea unui echilibru intre protectia mediului si dezvoltarea durabila a localitatilor;
 • b. pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit;
 • c. asigurarea constructiilor pentru toate riscurile.
14 ) (65 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Prin care din modalitatile prezentate nu se realizeaza combaterea poluarii industriale
 • a. stabilirea concentratiilor maxime admisibile(C.M.A.);
 • b. stabilirea distantelor minime fata de locuinte pentru activitati cu impact;
 • c. stabilirea zonelor de protectie sanitara cand legea prevede.
15 ) (114 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care din inscrisuri nu fac parte din documentatia pentru autorizare in cazul deseurilor periculoase?
 • a. cererea de autorizare, extrasul statutului societatii comerciale autentificata
 • b. dovada titlului asupra spatiului destinat activitatii, lista mijloacelor fixe din dotare
 • c. certificate de calitate este necesar umai in anumite cazuri

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: