Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Dreptul Mediului 137 - Sem 1 - 2010-2011 (1165)
Test adaugat de :Ervin

1 ) (93 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Precizati care arii nu fac parte din Rezervatia Biosferei ?
 • a. arii ce cuprind lacuri si cursuri de apa cu specii acvatice fara interes stiintific.
 • b. terenuri ce cuprind ecosisteme acvatice modificate de om ce prezinta interes stiintific
 • c. zone umede cu specii floristice si faunistice unice
2 ) (86 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care din resursele prezentate nu fac parte din Fondul de conservare si regenerare a padurilor ?
 • a. contravaloarea terenurilor scoase definitive din fonduri forestiere.
 • b. 20-25% din incasarile rezultate prin valorificarea masei lemnoase in conditiile legii.
 • c. pierderile de crestere si regenerare si compensarea pabubelor produse Fondului Forestier
3 ) (40 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Precizati care activitate nu face parte din procedura studiului de impact?
 • a. analiza scopului actiunii propuse cu participarea autoritatii de mediu, a titularului, a unor experti si reprezentanti ai autoritatilor publice
 • b. luarea deciziei finale motivate si publica de catre autoritatea competent
 • c. rimiterea deciziei la instant competenta
4 ) (96 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care actiune nu constituie functie complementara a rezervatiei biosferei ?
 • a. dezvoltarea economica si umana durabila.
 • b. alimentarea cu apa potabila a localiatilor din zona
 • c. conservarea speciilor, ecosistemelor si peisajelor
5 ) (2 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care din actiuni nu fac parte din conceptul de poluare?
 • a. introducerea directa sau indirecta a unui poluant care dauneaza calitatii mediului,actiunea poluantului care dauneaza sanatatii umane;
 • b. pagubele produse de inundatii;
 • c. actiunea poluantului care dauneaza bunurilor materiale ,deteriorarea mediului in scop recreativ.
6 ) (35 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care din urmatoarele nu fac parte din organismele consultative ale Ministerului Mediului
 • a. Comisia centrala de aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteo periculoase
 • b. Comisia nationala pt. siguranta barajelor
 • c. Comisia nationala a drepturilor omului
7 ) (26 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care din actiuni conduc la corelarea planificarii de amenajare a teritoriului si urbanism cu cea de mediu?
 • a. aplicarea principiului limitarii urbanizarii pentru realizarea unui echilibru intre protectia mediului si dezvoltare durabila.
 • b. respectarea masurilor de intetres general, inclusiv cele de protectie a mediului
 • c. regulamentele de urbanism si planurile urbanistice cuprind cerinte ale protectiei mediului
 • d. armonizarea dezvoltarii asezarilor umane
 • e. sigurantza constructiilor in raport cu riscurile naturale si tehnologice
8 ) (65 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Prin care din modalitatile prezentate nu se realizeaza combaterea poluarii industriale
 • a. stabilirea concentratiilor maxime admisibile(C.M.A.);
 • b. stabilirea distantelor minime fata de locuinte pentru activitati cu impact;
 • c. stabilirea zonelor de protectie sanitara cand legea prevede.
9 ) (127 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care actiune nu face parte din modalitatile de reducere a riscului de impact asupra mediului a produselor fitosanitare?
 • a. tratamentele a caror persistenta depaseste timpul pana la consumul produselor recoltate.
 • b. vanzarea catre consumatori a produselor agricole tratate fara respectarea timpului de pauza stabilit de autoritati
 • c. folosirea in tratamente a produselor fitosanitare permite pentru zonele de protectie sanitara si ecologica a apelor si ariilor protejate
10 ) (16 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Principiul – actiunii preventive implica:
 • a. costuri mai mari pt. repararea pagubelor
 • b. nepromovarea activitatilor care sa limiteze efectele nocive asupra mediului
 • c. promovarea unor actiuni care sa conduca la evitarea producerii daunelor
11 ) (7 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care din urmatoarele activitati nu reprezinta functii ale dreptului mediului
 • a. organizare si institutionalizare actiunilor sociale in scopul protectiei si ameliorarii mediului;
 • b. managementul administratiei publice;
 • c. .promovarea obiectivelor dezvoltarii durabile;cooperarii internationale
12 ) (125 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care regula este valabiila in utilizarea produselor fitosanitare ?
 • a. tratamentele fitosanitare se fac numai de prestatori autorizati
 • b. acesti prestatori nu sunt inregistrati la politie
 • c. producatorii agricoli folosesc aceste produse in baza autorizatiei de utilizare
13 ) (82 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Precizati care nu sunt considerate abligatii de mediu privind exploatarea petrolului?
 • a. titularii activitatilor au un drept de servitude legala asupra terenurilor fara a plati renta anuala prorietarilor
 • b. activitatile petroliere se realizeaza cu respectarea conditiile din acordurile petroliere.
 • c. in jurul activitatilor petroliere se stabilesc zone de protectie si sigurantza.
14 ) (111 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care din actiunile prezentate nu fac parte din obiectivele regimului juridic al substantelor si deseurilor periculoase ?
 • a. amplasarea si supravegherea depozitelor
 • b. incinerarea deseurilor periculoase cat si epurarea apelor uzatenu prezinta interes pentru administratia publica
 • c. colectarea, neutralizarea si reciclarea celor refolosibile, transportul deseului, importul, exportul si tranzitul acestora
15 ) (123 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care regula nu este valabila pentru importul produselor fitosanitare ?
 • a. aceasta activitate poate fi efectuata si de catra agenti economici neautorizati
 • b. importul acestor produse se realizeaza de agenti economici constituiti si autorizati conform legi.
 • c. importul se face pe baza de licenta

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: