Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: DREPTUL ASIGURARILOR - Sem 2 - 2009-2010 (1583)
Test adaugat de :tina

1 ) (95 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
Ce principii stau la baza contractului de asigurare ?
La baza contractului de asigurare stau anumite principii :
 • a. principiul despagubirii
 • b. principiul interesului asigurabil
 • c. caracterul oneros; principiul despagubirii; principiul interesului asigurabil
2 ) (111 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
Ce conditii trebuie indeplinite, pentru ca un risc sa fie asigurabil?
Pentru ca un risc sa fie asigurabil, trebuie indeplinite anumite conditii:
 • a. producerea lui sa fie posibila;
 • b. sa aiba un caracter ilicit;
 • c. sa aiba un caracter intamplator; producerea lui sa fie posibila.
3 ) (157 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
La ce se refera cele mai uzuale excluderi ale contractului de asigurare a creditelor de export ?
Cele mai uzuale excluderi ale contractului de asigurare a creditelor de export se refera la:
 • a. reclamatii pentru livrari de bunuri;
 • b. amenzi de orice fel;
 • c. pierderi provocate de calamitati naturale; reclamatii pentru livrari de bunuri; amenzi de orice fel.
4 ) (40 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
In legatura cu raporturile de asigurare ce poate interveni?
 • a. rezilierea si reactivarea contractului de asigurare;
 • b. modificarea, denuntarea, rezilierea, nulitatea, reactivarea si reinnoirea contractului de asigurare;
 • c. denuntarea si nulitatea contractului de asigurare;
5 ) (22 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
Care sunt conditiile care trebuie indeplinite pentru a se acorda pensia pentru limita de varsta?
 • a. varsta standard de pensionare (60 de ani pentru femei, 65 ani pentru barbati); stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public (15 ani);
 • b. stagiul complet de cotizare (30 ani pt femei, 35 ani pt barbati); vechimea in munca.
 • c. stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public (15 ani); stagiul complet de cotizare (30 ani pt femei, 35 ani pt barbati).
6 ) (21 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
Cum este dreptul la pensie ?
 • a. imprescriptibil;
 • b. retroactiv;
 • c. cesionabil total;
7 ) (152 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
Ce anume caracterizeaza activitatea brokerului de asigurari:
 • a. un broker de asigurari poate fi actionar semnificativ la un asigurator, cu conditia sa nu il includa in oferta lui clientilor sai;
 • b. un broker de asigurari nu este necesar sa aiba un contr. de asig. de rasp. civila profesionala;
 • c. negociaza sau incheie contracte de asigurare si acorda si alte servicii in legatura cu protectia impotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor.
8 ) (132 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
Ce legi formeaza cadrul legislativ al asigurarilor dupa anul 2000?
 • a. Legea nr. 31/1990;
 • b. Legea nr. 32/2000; Legea nr. 136/1995;
 • c. Legea nr. 47/1991.
9 ) (127 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
Care sunt actorii pietelor internationale ale asiguratorilor?
 • a. societatile de actiuni, societati mutuale, pool-uri, asociatii;
 • b. asiguratorii si reasiguratorii, intermediarii si firmele ce ofera servicii specializate asociate activitatii de asigurare;
 • c. societati de capital, burse de asigurari si asigurari de stat.
10 ) (18 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
In ce cazuri nu se acorda despagubiri la asigurarile de animale?
 • a. animalele au pierit datorita unei furajari insuficiente; animalele au fost sacrificate datorita lipsei de productivitate
 • b. animalele au pierit datorita unei furajari insuficiente; animalele au fost sacrificate din motive de ordin gospodaresc
 • c. animalele au fost sacrificate din motive de ordin gospodaresc; animalele au pierit datorita atacului animalelor salbatice; animalele au fost sacrificate datorita lipsei de productivitate
11 ) (110 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
In ce consta interesul asigurabil in cazul asigurarilor de persoane?
Interesul asigurabil in cazul asigurarilor de persoane;
 • a. consta in angajarea raspunderii civile a asiguratului fata de terte persoane;
 • b. nu trebuie dovedit de catre asiguratul sau beneficiarul asigurarii, intrucat el insoteste evenimentele legate de persoana;
 • c. presupune existenta obligatorie a unei legaturi intre beneficiarul asigurarii si asigurat.
12 ) (87 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cum se constituie fondul de asigurare realizeazat descentralizat ?
Constituirea fondului de asigurare se realizeaza descentralizat pe seama:
 • a. aporturilor in natura
 • b. primelor de asigurare
 • c. sumelor de asigurare
13 ) (76 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
Cum se calculeaza rezerva de prime prevazuta a se constitui prin lege de catre asiguratorii care practica asigurari generale?
 • a. cel putin la inchiderea exercitiului financiar, pe baza estimarilor asiguratorului pentru daunele neavizate;
 • b. in anii cu rezultate tehnice favorabile pentru constituirea surselor de acoperire a daunelor in anii in care rezultatele vor fi nefavorabile;
 • c. lunar prin insumarea cotei parti din primele nete subscrise aferente perioadei neexpirate;
14 ) (28 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
Cui i se acorda ajutorul de deces ?
 • a. tutorelui, curatorului, persoanei care dovedeste ca a suportat cheltuielile de deces; uneia sau mai multor persoane care au calitatile de mai sus.
 • b. sotului supravietuitor; mostenitorului in conditiile dreptului comun; tutorelui, curatorului, persoanei care dovedeste ca a suportat cheltuielile de deces.
 • c. mostenitorului in conditiile dreptului comun; tutorelui, curatorului, persoanei care dovedeste ca a suportat cheltuielile de deces; uneia sau mai multor persoane care au calitatile de mai sus.
15 ) (94 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
Care sunt asigurarile facultative incheiate de ADAS (in lei sau in valuta), in completarea celor prin efectul legii:
 • a. asigurari de bunuri pentru riscurile de avarie, distrugere, furt sau altele
 • b. asigurari de persoane pentru riscurile de invaliditate, deces, supravietuire
 • c. asigurari de raspundere civila, pentru riscurile de vatamare corporala sau deces de persoane; asigurari de bunuri pentru riscurile de avarie, distrugere, furt sau altele; asigurari de persoane pentru riscurile de invaliditate, deces, supravietuire

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: