Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: DREPTUL ADMINISTRATIV AL BUNURILOR - Sem 1 - 2011-2012 (541)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (1 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Carei ramuri de drept apartine dreptul administrativ, alaturi de alte ramuri ale dreptului, cum ar fi dreptul constitutional?
 • a. Dreptul administrativ este o ramura a dreptului public roman.
 • b. Dreptul administrativ este o ramura a dreptului privat roman.
 • c. Dreptul administrativ este o ramura a dreptului international.
2 ) (79 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Din ce categorie a bunurilor domeniului public fac parte pietele publice?
 • a. Pietele publice fac parte din categoria bunurilor domeniului public nominalizate de legi.
 • b. Pietele publice fac parte din categoria bunurilor domeniului public nominalizate de autoritatile administratiei publice.
 • c. Strazile fac parte din categoria bunurilor destinate uzului direct si colectiv.
3 ) (18 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Precizati cui sunt destinate bunurile apartinand domeniului public.
 • a. Bunurile apartinand domeniului public sunt destinate numai persoanelor fizice.
 • b. Bunurile apartinand domeniului public sunt destinate uzului general.
 • c. Bunurile apartinand domeniului public sunt destinate tuturor astfel ca toata lumea trebuie sa se foloseasca de ele in mod direct.
4 ) (181 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce fel de drept este considerat dreptul de administrare?
 • a. El este considerat un drept de creanta ce are la baza dreptul de proprietate publica.
 • b. El este considerat un drept real ce are la baza dreptul de proprietate publica.
 • c. El este considerat un drept personal al regiilor autonome si institutiilor publice.
5 ) (112 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In conditiile carei legi, actul administrativ de retrocedare va putea fi contestat de catre cei interesati?
 • a. In conditiile legii nr.33/1994.
 • b. In conditiile legii nr.554/2004.
 • c. In conditiile legii nr.18/1991, republicata.
6 ) (165 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Aratati de catre cine mai poate fi realizata administrarea generala a bunurilor domeniului public.
 • a. Aceasta mai poate fi realizata de catre unitatile administrativ-teritoriale, prin intermediul primariilor si prefecturilor.
 • b. Aceasta mai poate fi realizata de catre unitatile administrativ-teritoriale, prin intermediul consiliilor judetene sau a consiliilor locale.
 • c. Aceasta mai poate fi realizata de catre unitatile administrativ-teritoriale, prin intermediul statului.
7 ) (197 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In ce situatie inceteaza contractul de concesiune?
 • a. La expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune.
 • b. In cazul respectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar.
 • c. In cazul respectarii obligatiilor contractuale de catre concedent.
8 ) (28 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce fel de drepturi sunt drepturile domeniale?
 • a. Acestea sunt drepturi personale nepatrimoniale.
 • b. Acestea sunt drepturi reglementate de normele de drept privat.
 • c. Acestea sunt drepturi supuse unui regim mixt, dominat de normele de drept public.
9 ) (163 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care sun modalitatiule de utilizare a bunurilor domeniului public, dupa criteriul „ persoanei utilizatorului”?
 • a. Utilizarea indirecta a bunurilor si exercitarea prin intermediar a dreptului de proprietate publica.
 • b. Utilizarea directa a bunurilor si exercitarea nemijlocita a atributelor dreptului de proprietate publica.
 • c. Utilizarile domeniale care cer utilizatorului o anumita calificare juridica.
10 ) (147 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Precizati modalitatile prin care, in general se dobandesc bunurile aflate in circuitul civil, in cazul autoritatilor si institutiilor publice.
 • a. Prin achizitii publice.
 • b. Prin inchirieri.
 • c. Prin vanzari.
11 ) (115 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cine sunt subiectele active ale raportului juridic de rechizitie?
 • a. Subiectele active ale acestui raport sunt fortele destinate apararii nationale sau autoritatile publice.
 • b. Subiectele active ale acestui raport sunt agentii economici.
 • c. Subiectele active ale acestui raport sunt persoanele juridice si persoanele fizice care sunt proprietarii sau detinatorii legali ai bunurilor ce fac obiectul rechizitiei.
12 ) (129 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Precizati cum sunt procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica, avand in vedere dispozitiile art.18 O.U.G. nr.34/2006, intelegand prin acestea etapele ce trebuie parcurse de catre autoritatea contractanta si de catre ofertanti.
 • a. Procedurile sunt relative, in sensul ca pot fi aduse modificari de catre partile contractului, in functie de obiectul acestuia.
 • b. Procedurile sunt limitative si imperative, incalcarea lor putand atrage vicierea intregii proceduri cu consecinta angajarii raspunderii autoritatii contractante.
 • c. Procedurile nu trebuie parcurse in aceeasi masura de catre ambele parti contractante, deoarece acestea au calitati contractuale diferite, respectiv de autoritate contractanta si de operator economic.
13 ) (109 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este termenul prevazut de lege pentru care proprietarii si titularii altor drepturi reale asupra imobilelor expropriate pot face intampinare cu privire la propunerile de expropriere?
 • a. Termenul este de 30 zile de la primirea notificarii.
 • b. Termenul este de 45 zile de la primirea notificarii.
 • c. Termenul este de 25 zile de la primirea notificarii.
14 ) (177 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt atributele ce formeaza continutul juridic al dreptului de administrare?
 • a. Acestea sunt: folosinta si dispozitia.
 • b. Acestea sunt: posesia si dispozitia.
 • c. Acestea sunt la fel ca la dreptul de proprietate: posesia, folosinta si diapozitia.
15 ) (80 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Precizati ce fel de drept este dreptul de proprietate.
 • a. Dreptul de proprietate este un drept real.
 • b. Dreptul de proprietate este un drept de creanta.
 • c. Dreptul de proprietate este un drept personal.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: