Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: DREPTUL ADMINISTRATIV AL BUNURILOR - Sem 1 - 2011-2012 (541)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (31 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Precizati ce contine dreptul de proprietate publica.
 • a. Dreptul de proprietate publica contine aceleasi atribute ca si dreptul de proprietate privata, cu exceptia dreptului de dispozitie, intrucat bunurile proprietate publica sunt inalienabile.
 • b. cuprinde trei prerogative: posesia, folosinta si dispozitia.
 • c. cuprinde trei atribute: jus possidendi, jus utendi si jus fruendi.
2 ) (39 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   De catre ce lege este reprezentat cadrul legal de reglementare a exproprierii pentru cauza de utilitate publica?
 • a. De Legea nr.18/1991.
 • b. De Legea nr.213/1998.
 • c. De Legea nr.33/1994.
3 ) (73 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce se intampla in situatia in care are loc declararea unui bun ca apartinand domeniului public?
 • a. Declararea unui bun ca apartinand domeniului public nu scuteste pe titularul domeniului respectiv sa faca dovada ca bunul a intrat in proprietatea sa in mod legal.
 • b. Declararea unui bun ca apartinand domeniului public scuteste pe titularul domeniului respectiv sa faca dovada ca bunul a intrat in proprietatea sa in mod legal.
 • c. Declararea unui bun ca apartinand domeniului public nu conditioneaza sa se faca dovada ca bunul a intrat in proprietatea titularului domeniului in mod legal.
4 ) (123 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Precizati daca vehiculele cu tractiune animala sau mecanica apartinand invalizilor, vaduvelor de razboi si orfanilor minori pot fi supuse rechizitionarii.
 • a. Aceste bunuri pot sa fie supuse rechizitionarii numai in anumite conditii, expres prevazute de lege.
 • b. Aceste bunuri nu pot sa fie supuse rechizitionarii.
 • c. Aceste bunuri pot sa fie supuse rechizitionarii.
5 ) (105 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   De catre cine sunt numite comisiile care efectueaza cercetarea prealabila a declararii utilitatii publice?
 • a. Comisiile sunt numite de Parlamentul tarii.
 • b. Comisiile sunt numite de Guvern.
 • c. Comisiile sunt numite Presedintele tarii.
6 ) (19 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Carui regim juridic pot fi supuse bunurile apartinand domeniului public?
 • a. Aceste bunuri pot fi supuse unui regim juridic mixt, de drept public si de drept privat, dar si unui regim de drept administrativ.
 • b. Aceste bunuri nu sunt supuse unui regim juridic de drept public.
 • c. Aceste bunuri nu pot fi supuse unui regim juridic de drept administrativ.
7 ) (13 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Prin ce lege este reglementata proprietatea publica, dar si regimul juridic al acesteia?
 • a. Prin Legea nr.33/1994.
 • b. Prin Legea nr.213/1998.
 • c. Prin O.U.G. nr.54/2006.
8 ) (189 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt procedurile legale de atribuire ale contractului de concesiune?
 • a. Licitatia si negocierea indirecta.
 • b. Licitatia si negocierea directa.
 • c. Dialogul competitiv si negocierea indirecta.
9 ) (97 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care este efectul principal al exproprierii?
 • a. Efectul principal al exproprierii il reprezinta constituirea domeniului public prin dobandirea dreptului de proprietate publica asupra unor bunuri proprietate privata.
 • b. Exproprierea nu produce nici un fel de efect.
 • c. Efectul exproprierii poate fi diferit, in functie de natura bunului care poate face obiectul ei.
10 ) (68 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care dintre componentele patrimoniului public are legatura cu notiunea de domeniu?
 • a. Notiunea de domeniu are legatura cu pasivul patrimonial.
 • b. Notiunea de domeniu are legatura cu activul patrimonial.
 • c. Notiunea de domeniu are legatura atat cu activul, cat si cu pasivul patrimonial.
11 ) (81 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Precizati ce fel de drept este dreptul de proprietate privata.
 • a. Dreptul de proprietate privata este un drept real principal.
 • b. Dreptul de proprietate privata este un drept personal.
 • c. Dreptul de proprietate privata este un drept de creanta.
12 ) (177 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt atributele ce formeaza continutul juridic al dreptului de administrare?
 • a. Acestea sunt: folosinta si dispozitia.
 • b. Acestea sunt: posesia si dispozitia.
 • c. Acestea sunt la fel ca la dreptul de proprietate: posesia, folosinta si diapozitia.
13 ) (137 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Aratati ce conditii trebuie indeplinite de procedura de atribuire a dialogului competitiv care poate fi aplicata de autoritatea contractanta.
 • a. Este o singura conditie si anume: contractul nu este considerat ca fiind de o complexitate deosebita.
 • b. Este o singura conditie si anume: aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza.
 • c. Sunt doua conditii si anume: contractul in cauza este considerat a fi de complexitate deosebita si aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza.
14 ) (144 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Precizati termenul in care, potrivit art.226 alin.5 din O.U.G. nr.34/2006 deciziile Consiliului privind solutionarea contestatiei pot fi atacate cu plangere.
 • a. In termen de 30 zile de la comunicare.
 • b. In termen de 7 zile lucratoare de la comunicare.
 • c. In termen de 10 zile de la comunicare.
15 ) (142 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Precizati termenul de depunere a contestatiei de la data cand contestatorul a luat cunostinta de actul respectiv, dupa cum valoarea contractului este mai mare sau mai mica de 40.000 euro, in cazul contractului de furnizare si contractului de servicii.
 • a. Termenul este de o saptamana de la data primirii actului constatator.
 • b. Termenul este de 10 zile sau de 5 zile.
 • c. Termenul este de 30 zile de la data comunicarii actului constatator.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: