Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: DREPT SOCIAL EUROPEAN (opţional) - Sem 2 - 2012-2013 (519)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (6 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Conventia Europeana a Drepturilor Omului a fost adoptata in:
 • a. 1949
 • b. 1950
 • c. 1953
2 ) (73 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Timpul de lucru normal pentru lucratorii de noapte nu trebuie sa depaseasca, in medie:
 • a. 8 ore, intr-o periaoda de 48 de ore
 • b. 10 ore, intr-o perioada de 24 de ore
 • c. 8 ore, intr-o periaoda de 24 de ore
3 ) (58 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Punerea in aplicare a politicii monetare europene este misiunea:
 • a. Curtii de Conturi
 • b. Curii de Justitie a Comunitatilor Europene
 • c. Bancii Centrale Europene
4 ) (60 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Constituie principii proclamate de Carta comunitara a drepturilor sociale fundamentale ale lucratorilor:
 • a. dreptul la libera circulatie
 • b. a+c
 • c. dreptul la ameliorarea conditiilor de viata si de munca
5 ) (80 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Au forta juridica:
 • a. regulamentele, directivele, deciziile
 • b. regulamentele, directivele, deciziile, avizele
 • c. regulamentele, directivele, deciziile, avizele si recomandarile
6 ) (37 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Institutia care apara interesele statelor membre este:
 • a. Comisia Europeana
 • b. Consiliul European
 • c. Consiliul Uniunii Europene
7 ) (23 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cele 6 tari fondatoare ale Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului (CECA), care au semnat la 18 aprilie 1951 la Paris tratatul de instituire, au fost:
 • a. Franta, Italia, Elvetia, Luxemburg, Olanda, Republica Federala Germania
 • b. Franta, Italia, Belgia, Luxemburg, Olanda, Republica Federala Germania
 • c. Franta, Danemarca, Elvetia, Luxemburg, Olanda, Republica Federala Germania
8 ) (27 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Functioanarea Comisiei Europene se supune principiului:
 • a. echivalentei
 • b. subordonarii
 • c. colegialitatii
9 ) (2 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Organul de decizie al Consiliului Europei este:
 • a. Comitetul Ministrilor
 • b. Adunarea Parlamentara
 • c. Secretariatul General
10 ) (1 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Consiliul Europei a fost infiintat in anul:
 • a. 1951
 • b. 1949
 • c. 1948
11 ) (20 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Stabiliti care din afirmatiile de jos este adevarata:
 • a. concedierea unui lucrator poate avea loc pe motiv ca acesta nu este membru de sindicat, chiar daca lucratorul respectiv cunostea la data incadrarii sale in munca ca patronul conditiona angajarea in intreprindere de afilierea la un sindicat sau daca a fost informat ca mentinerea sa in intreprindere este conditionata de afilierea la un sindicat
 • b. conditia privind un numar minim de membri de sindicat aduce atingere libertatii de constituire a unui sindicat sau de aderare la un sindicat
 • c. sunt legale clauzele inserate in conventiile colective care acorda prioritate la incadrarea in munca a lucratorilor sindicalizati
12 ) (35 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Stabiliti care din afirmatiile de mai jos este considerata adevarata:
 • a. Reuniunile Comisiei Europene sunt publice
 • b. Reuniunile Comisiei Europene nu sunt publice
 • c. Dezbaterile Comisiei Europene nu sunt confidentiale
13 ) (43 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care din urmatoarele functii apartin Parlamentului European:
 • a. functia legislativa
 • b. functia executiva
 • c. functia de coordonare a politicilor generale ale statelor membre
14 ) (59 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Comitetul Economic si Social are un rol:
 • a. decizional
 • b. consultativ
 • c. definitiv
15 ) (42 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cele trei sedii ale Parlamentului European sunt la:
 • a. Bruxelles, Haga, Strasbourg
 • b. Bruxelles, Luxemburg, Strasbourg
 • c. Bruxelles, Luxemburg, Copenhaga

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: