Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: DREPT PROCESUAL PENAL . PARTE SPECIALA 2 - Sem 2 - 2012-2013 (955)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (51 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Citarea nu este obligatorie:
 • a. în cazul experŃilor, martorilor si interpreŃilor;
 • b. în cazul părŃii prezente la unul din termene, chiar dacă la termenele ulterioare lipseste;
 • c. în cazul militarilor;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
2 ) (3 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Urmărirea penală se desfăsoară de către:
 • a. procuror si organele de cercetare penală;
 • b. magistraŃi;
 • c. organele de cercetare penală speciale;
 • d. nici una din variantele de mai sus
3 ) (63 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Deliberarea:
 • a. are loc în secret;
 • b. poate avea loc cu participarea grefierului care tehnoredactează minuta;
 • c. poate avea loc cu participarea judecătorilor care au administrat probele în cursul cercetării judecătoresti;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
4 ) (32 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Prezentarea materialului de urmărire penală trebuie repetată:
 • a. dacă se constată că trebuie schimbată încadrarea juridică ori dacă sau efectuat acte noi de cercetare penală;
 • b. dacă s-au efectuat acte noi de cercetare penală;
 • c. dacă inculpatul formulează o astfel de cerere;
 • d. nici una din variantele de mai sus
5 ) (136 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Cererea de amânare a executării pedepsei închisorii:
 • a. are ca efect suspendarea executării mandatului până la soluŃionarea cererii;
 • b. poate fi formulată în termen de 10 zile de la emiterea mandatului de executare;
 • c. poate fi retrasă de cel care a formulat-o;
 • d. nici una din variantele de mai sus
6 ) (96 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Sarcina administrării probelor în procesul penal aparŃine:
 • a. organelor judiciare;
 • b. poliŃiei judiciare si procurorului
 • c. părŃilor, poliŃiei judiciare, procurorului si instanŃei
 • d. nici una din variantele de mai sus
7 ) (145 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    În situaŃia în care se iveste o împiedicare la executare,
competenŃa de soluŃionare a contestaŃiei la executare aparŃine:
 • a. instanŃei de executare sau instanŃei corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află locul de deŃinere
 • b. numai instanŃei care a pronunŃat hotărârea care se execută;
 • c. numai instanŃei de executare
 • d. nici una din variantele de mai sus.
8 ) (161 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Împotriva hotărârii de admitere a cererii de reabilitare se poate
declara:
 • a. apel si recurs;
 • b. apel sau recurs
 • c. recurs;
 • d. nici una din variantele de mai sus
9 ) (32 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Procurorul:
 • a. este obligat să susŃină acŃiunea civilă pornită de partea civilă înainte de citirea actului de sesizare
 • b. poate să susŃină acŃiunea civilă, dacă partea civilă este lipsită de capacitate de exerciŃiu
 • c. este obligat să susŃină interesele persoanei vătămate prin infracŃiune, dacă aceasta este lipsită de capacitate de exerciŃiu sau are o capacitate de exerciŃiu restrânsă;
 • d. nici una din variantele de mai sus
10 ) (112 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Minorul care nu a împlinit 14 ani:
 • a. nu poate fi audiat ca martor în procesul penal
 • b. poate fi audiat numai în sedinŃă secretă;
 • c. poate fi audiat, dar numai în prezenŃa unuia dintre părinŃi sau a persoanei căreia îi este încredinŃat spre crestere si educare
 • d. nici una din variantele de mai sus
11 ) (25 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    În ipoteza săvârsirii infracŃiunii de abuz de încredere de către un
notar public, plângerea prealabilă se adresează:
 • a. organului de cercetare penală competent teritorial;
 • b. parchetului de pe lângă curtea de apel;
 • c. curŃii de apel;
 • d. nici una din variantele de mai sus
12 ) (68 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    În cazul normelor de competenŃă teritorială:
 • a. excepŃiile pot fi invocate numai până la citirea actului de sesizare;
 • b. excepŃiile pot fi invocate oricând, în orice stadiu al procesului, de către oricare dintre părŃi;
 • c. excepŃiile pot fi invocate de către oricare dintre părŃi, numai până la începerea dezbaterilor;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
13 ) (15 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Actul prin care se dispune încetarea urmăririi penale este:
 • a. întotdeauna ordonanŃa;
 • b. întotdeauna rezoluŃia;
 • c. rezoluŃia sau ordonanŃa, după stadiul urmăririi penale si în funcŃie de propunerea organelor de cercetare penală;
 • d. nici una din variantele de mai sus
14 ) (144 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Aplicarea amnistiei:
 • a. se face de judecătorul de la instanŃa de executare;
 • b. se face de judecătorul de la instanŃa de executare sau de judecătorul de la instanŃa în a cărei rază teritorială se află locul de deŃinere
 • c. se face de judecătorul de la instanŃa de executare sau de judecătorul de la instanŃa în a cărei rază teritorială se află locul de deŃinere, dacă intervine după condamnarea definitivă;
 • d. nici una din variantele de mai sus
15 ) (34 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Reluarea urmăririi penale se dispune, după suspendare:
 • a. prin proces-verbal;
 • b. prin rezoluŃie;
 • c. prin ordonanŃă;
 • d. nici una din variantele de mai sus.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: