Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Drept fiscal si contencios fiscal - Sem 2 - 2010-2011 (3079)

1 ) (51 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit, urmatoarele sume:
 • a. sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului
 • b. costul abonamentelor telefonice, indiferent de suma
 • c. orice sume reprezentând plati compensatorii
 • d. cheltuieli de deplasare, la orice nivel
2 ) (94 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Faptul generator al T.V.A. ia nastere, de regula:
 • a. la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, fara nici o exceptie;
 • b. la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu unele exceptii;
 • c. numai la data livrarii bunurilor;
 • d. numai la data prestarii serviciilor.
3 ) (64 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Categorii neexceptate de la plata impozitului pe profit sunt:
 • a. Banca Nationala a Romaniei;
 • b. asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari;
 • c. trezoreria statului;
 • d. asociatiile fara personalitate juridica, altele decat cele prevazute de art. 28 C. fiscal
4 ) (100 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt categoriile de produse supuse accizelor armonizate:
 • a. produse energetice si electricitate;
 • b. numai vinurile;
 • c. numai bauturile fermentate, altele decat vinurile;
 • d. numai tutunul fermentat si cafelele.
5 ) (8 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Precizaţi care este principiu (criteriu) care se aplică în legislaţia fiscală română în ceea ce priveşte aşezarea impozitelor şi taxelor ?
 • a. natura impozitului sau taxei
 • b. teritorialitatea
 • c. obiectul impozitelor şi taxelor
6 ) (49 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   În scopul aplicarii impozitului pe venit sunt asimilate salariilor:.
   1. indemnizatia administratorilor
   2. sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica
   3. nu sunt asimilate drepturile de solda militara
   4. imprumuturi nerambursabile
 • a. 1+2+3
 • b. 1+2
 • c. 2+3+4
 • d. 1+2+3+4
7 ) (88 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Cum sunt divizate impozitele de consumatie?
 • a. in impozite directe si reale;
 • b. in impozite generale asupra consumului si impozite specifice (speciale);
 • c. impozite pe cheltuieli si personale
 • d. impozite pe avere si pe capital.
8 ) (77 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Valoarea impozabila a cladirii in cazul persoanelor fizice contribuabil este influentata de:
 • a. valoarea de piata a cladirii;
 • b. suprafata construita si vechimea cladirii, precum si de rangul localitatii unde aceasta este amplasata;
 • c. numai de suprafata construita a cladirii.
9 ) (13 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   La ce efect conduce în final fiscalitatea excesivă?
   1. la restructurarea economiei românesti
   2. la realizarea obiectivelor politice si sociale
   3. la decapitalizarea agentilor economici
   4. la saracirea populatiei
 • a. 1+2+3
 • b. 2+4
 • c. 3+4
 • d. 1+2+4
10 ) (75 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cota de impozitare a cladirilor in cazul persoanelor fizice:
 • a. este aceasi indiferent de locul unde sunt situate cladirile;
 • b. difera pentru cladirile situate in mediul urban fata de cladirile situate in mediul rural.
11 ) (92 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Pentru a putea fi cuprinsa in sfera de aplicare a T.V.A., o livrare de bunuri sau prestare de servicii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 • a. operatia sa aiba drept scop exportul;
 • b. operatia sa aiba drept scop importul;
 • c. operatia sa fie realizata de o persoana care desfasoara activitati economice;
 • d. operatia sa fie efectuata fara plata .
12 ) (103 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Sunt supuse accizelor nearmonizate:
 • a. produse alcoolice;
 • b. tutun facturat;
 • c. cafea verde.
13 ) (14 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce greutăţi creează frecventele modificări şi completări ale legislaţiei fiscale?
 • a. în cunoaşterea corectă şi aplicarea unitară a legislaţiei fiscale
 • b. numai nesiguranţă pentru agenţii economici
 • c. numai stare de neîncredere pentru investitorii interni
14 ) (12 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Indicaţi deosebirea dintre impozite şi taxe:
 • a. sursa din care se face plata
 • b. termenele de plată
 • c. caracterul rambursabil
15 ) (45 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Sunt considerate venituri comerciale asupra carora se aplica impozitul pe veniturile din activitati independente:
   1. veniturile din practicarea unei meserii
   2. venituri din fapte de comert ale contribuabililor
   3. venituri din drepturi conexe de autor
   4. venituri din cesionarea brevetului de catre titularul inventiei
 • a. 2+3
 • b. 1+3
 • c. 1+2
 • d. 3+4

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: