Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Drept fiscal si contencios fiscal - Sem 2 - 2010-2011 (3079)

1 ) (81 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Impozitul pe terenurile situate in extravilan se stabileste:
 • a. numai in functie de categoria de folosinta a terenului;
 • b. in raport de amplasamentul terenului, a suprafetei in hectare si a categoriei de folosinta a acestuia.
 • c. numai in raport de amplasamentul terenului
2 ) (22 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
   Indicaţi metode folosite la stabilirea (estimarea) preţului de piaţă al tranzacţiilor între personae afiliate în vederea impunerii :
   1. metoda impartirii profitului
   2. metoda cost-plus
   3. metoda de estimare clasica
   4. metoda de estimare moderna
 • a. 2+4
 • b. 1+4
 • c. 2+3
 • d. 1+2
3 ) (33 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   In ce cazuri nu intra sub incidenta majorarii impozitului, persoanele fizice care detin in proprietate mai multe cladiri utilizate ca locuinta ?
 • a. cand sunt detinute in coproprietate
 • b. cand suprafata construita depaseste 120 mp
 • c. in caz ca sunt cladiri dobandite prin succesiune legala
4 ) (103 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Sunt supuse accizelor nearmonizate:
 • a. produse alcoolice;
 • b. tutun facturat;
 • c. cafea verde.
5 ) (58 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Diferentele de impozit pe venit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se platesc in termen de:
 • a. 30 de zile de la data comunicarii deciziei
 • b. 45 de zile de la data comunicarii deciziei
 • c. 60 de zile de la data comunicarii deciziei
6 ) (6 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Impozitul pe venit este datorat de următoarele persoane :
 • a. persoanele fizice nerezidente, pentru orice categorie de venit
 • b. persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România
 • c. persoane fizice nerezidente pentru alte venituri decât cele obţinute dintr-o activitate independentă fără existenţa unui sediu permanent în România
7 ) (19 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce loc presupune existenţa unui sediu permanent al unui nerezident în România ?
   1. un loc de conducere
   2. pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul achizitionarii de produse
   3. o mina
   4. mentinerea unui stoc de produse numai in scopul de a fi depozitate sau expuse
 • a. 1+3
 • b. 2+3
 • c. 1+4
 • d. 2+4
8 ) (41 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Impozitul pe venit se aplica contribuabililor pentru urmatoarele surse si natura de venituri:
   1. persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate dependenta in România, datoreaza impozit pe salariul net din aceasta sursa de venit
   2. persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul in România, datoreaza impozitul pe veniturile obtinute din orice sursa, atât din tara noastra, cât si din afara României
   3. persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul in România, datoreaza impozitul numai pe veniturile obtinute din orice sursa in România
 • a. 1+2
 • b. 1+2+3
 • c. 1+3
9 ) (61 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt categoriile de dependenta in raporturile ce se nasc intre stat si individ ?
   1. dependenta politica
   2. dependenta administrativa
   3. dependenta economica
 • a. 1+3
 • b. 2+3
 • c. 1+2+3
10 ) (7 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Indicaţi categoria de venituri pentru care se datorează impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi :
 • a. venituri din salarii primite pentru activităţi efectuate în străinătate
 • b. venituri din cedarea folosinţei bunurilor situate în străinătate
 • c. redevenţe de la un resident
11 ) (100 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt categoriile de produse supuse accizelor armonizate:
 • a. produse energetice si electricitate;
 • b. numai vinurile;
 • c. numai bauturile fermentate, altele decat vinurile;
 • d. numai tutunul fermentat si cafelele.
12 ) (4 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   În raport de obiectul impunerii, avem următoarele categorii de impozite :
 • a. . impozite pecuniare
 • b. impozite sau taxe pe cheltuieli
 • c. impozite şi taxe pe consumaţie
13 ) (55 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Creditul fiscal extern in cazul impozitului pe venit:
   1. este nelimitat
   2. este limitat la nivelul impozitului platit in strainatate
   3. nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat in România aferenta venitului impozabil din strainatate
 • a. 1+2
 • b. 2+3
 • c. 1+3
14 ) (78 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care este cota de impozitare pentru cladirile persoanelor juridice?
 • a. 0,5 si 1 asupra valorii de inventar a cladirii
 • b. 1 si 1,50 asupra valorii de inventar a cladirii;
 • c. 0,25 si 1,50 asupra valorii de inventar a cladirii.
15 ) (3 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre tipurile de impozitare a veniturilor persoanelor fizice este mai avantajos pentru contribuabili ?
 • a. sistemul impunerii separate a veniturilor
 • b. sistemul impunerii globale
 • c. sistemul mixt (dual) de impunere
 • d. sistemul impunerii modern

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: