Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: DREPT COMERCIAL II - Sem 2 - 2012-2013 (906)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (21 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este regula in materie de insolventa ?
 • a. Procedura generala a insolventei
 • b. Procedura simplificata a insolventei
 • c. Perioada de observatie
2 ) (13 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Procedura insolventei este reglementata in prezent unitar prin:
 • a. Legea nr. 64/1995;
 • b. Legea nr. 85/2006;
 • c. Legea nr. 31/1990
3 ) (71 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cine adopta planul de reorganizare admis de Judectorul sindic?
 • a. curtea de apel
 • b. adunarea creditorilor
 • c. comitetul creditorilor
4 ) (45 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce fel de control pot realiza creditorii in cadrul procedurii insolventei?
 • a. de legalitate;
 • b. nici un fel de control
 • c. de oportunitate
5 ) (26 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care este instanta competenta in recurs in materie de insolventa?
 • a. Curtea de apel de la locul unde sunt situate bunurile imobile ale debitorului
 • b. judecatoria de la sediul debitorului
 • c. Curtea de apel de la sediul debitorului
6 ) (81 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care dintre urmatoarele este cauza de inchidere a procedurii de reorganizare?
 • a. evaluarea bunurilor din averea debitorului
 • b. indeplinirea tuturor obligatiilor de plata asumate prin planul confirmat
 • c. valoarea totala a crentelor scade sub 10000 lei
7 ) (8 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Urmatoarele persoane pot formula cerere de deschidere a procedurii de reorganizare
judiciara sau faliment :
 • a. Creditorii, debitorul si orice alte persoane sau institutii prevazute de lege
 • b. Creditorii si organele de supraveghere
 • c. Debitorul, Creditorii si organele de supraveghere
8 ) (44 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce atributii are administratorul judiciar?
 • a. manageriale pentru activitatea debitorului
 • b. de control al activitatii administratorilor speciali
 • c. de tinere a evidentei contabile a debitorului
9 ) (22 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cand este insolventa considerata iminentã ?
 • a. atunci cand orice creditor care inregistreaza restante la plata facturilor emise mai mari de 5 zile someaza debitorul in acest sens
 • b. atunci când se dovedeste cã debitorul nu va putea plãti la scadentã datoriile exigibile angajate, cu fondurile bãnesti disponibile la data scadentei
 • c. atunci cand debitorul nu si-a achitat datoriile catre furnizorii de utilitati pentru o perioada mai mare de 45 de zile
10 ) (39 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cine aproba propunerea de intrare in faliment in cazul in care nu este aplicabila
procedura simplificata ?
 • a. comitetul creditorilor;
 • b. adunarea creditorilor
 • c. lichidatorul judiciar
11 ) (34 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cand inceteaza dreptul de administrare al debitorului ?
 • a. la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii
 • b. la data la care se dispune inceperea falimentului
 • c. la data la care ramane definitiva si irevocabila hotararea de deschidere a procedurii
12 ) (24 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce cuprinde averea debitorului ?
 • a. bunurile care se gasesc la data deschiderii procedurii in averea debitorului
 • b. bunurile si drepturile aflate în patrimoniul debitorului la data declansãrii procedurii, cât si bunuri iesite din patrimoniul debitorului, dar readuse în acesta ca urmare a procedurii
 • c. bunurile care au facut parte in orice moment din averea debitorului
13 ) (59 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cine poate introduce actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în
dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii:
 • a. Adunarea Creditorilor
 • b. Administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul
 • c. Orice creditor
14 ) (61 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cand poate fi introdusa actiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de
debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii?
 • a. nu mai târziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii
 • b. nu mai târziu de 20 luni de la data deschiderii procedurii.
 • c. nu mai târziu de 24 luni de la data deschiderii procedurii
15 ) (60 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cine este competent sa solutioneze actiunile pentru anularea actelor frauduloase
încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii
procedurii?
 • a. curtea de apel
 • b. sectia comerciala a tribunalului
 • c. judecatorul sindic

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: