Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: DREPT COMERCIAL II - Sem 2 - 2012-2013 (899)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (79 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cine da hotararea de inchidere a procedurii?
 • a. comitetul creditorilor
 • b. Curtea de apel
 • c. Judecatorul sindic
2 ) (17 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Procedura insolventei reglementata de Legea 85/2006 se aplica:
 • a. Societatilor agricole si oricarei persoane juridice de drept privat care desfasoara si activitati economice;
 • b. Institutiilor de credit ;
 • c. Celor care desfasoara profesii liberale
3 ) (27 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Hotararile judecatorului sindic in materie de insolventa sunt atacabile cu:
 • a. apel si recurs ;
 • b. recurs;
 • c. sunt definitive si irevocabile dupa ce au fost pronuntate de judecatorul sindic
4 ) (33 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Actele, operatiunile si platile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii fara
autorizarea judecatorului sindic sunt :
 • a. valabile
 • b. anulabile la cererea unui creditor
 • c. nule;
5 ) (86 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Pentru ce raspund membrii organelor de conducere ale debitorului?
 • a. datoriile administratorilor debitorului in insolventa
 • b. taxele si impozitele neachitate de catre debitor
 • c. o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolventă
6 ) (72 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care este conditia de acceptare a planului de reorganizare de catre o categorie de
creante?
 • a. dacă în categoria respectivă planul este acceptat de o majoritate absolută din valoarea creantelor din acea categorie
 • b. dacă în categoria respectivă planul este acceptat de o majoritate absolută din valoarea creantelor prezente la adunare din acea categorie
 • c. dacă în categoria respectivă planul este acceptat de o majoritate simpla din valoarea creantelor din acea categorie
7 ) (67 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce drept are un comitent fata de un comisionar care detine titluri pentru bunuri ce
urmează a fi primite ori pentru marfă si devine subiectul unei cereri introductive?
 • a. comitentul va fi îndreptătit doar să ceară ca valoarea lor să fie plătită de comisionar
 • b. comitentul va fi îndreptătit doar să îsi ia înapoi titlurile ori marfa
 • c. comitentul va fi îndreptătit să îsi ia înapoi titlurile ori marfa sau să ceară ca valoarea lor să fie plătită de comisionar
8 ) (68 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce poate sa prevada planul de reorganizare?
 • a. doar lichidarea unor bunuri din averea debitorului
 • b. fie restructurarea si continuarea activitătii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o combinatie a celor două variante de reorganizare
 • c. doar restructurarea si continuarea activitătii debitorului
9 ) (41 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care este termenul de judecare a recursului in materia insolventei?
 • a. 15 zile de la citarea partilor in Buletinul procedurilor de insolventa ;
 • b. 45 de zile de la data hotararii recurate
 • c. 30 de zile de la inregistrarea dosarului la Curtea de Apel
10 ) (81 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care dintre urmatoarele este cauza de inchidere a procedurii de reorganizare?
 • a. evaluarea bunurilor din averea debitorului
 • b. indeplinirea tuturor obligatiilor de plata asumate prin planul confirmat
 • c. valoarea totala a crentelor scade sub 10000 lei
11 ) (76 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Exista o ordine de prioritate la achitarea creantelor din sumele obtinute in cadrul
lichidarii?
 • a. nu
 • b. da
 • c. da si este stabilita de judecatorul sindic de la caz la caz
12 ) (66 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Actele de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii
pot fi anulate in cadrul procedurii insolventei?
 • a. Da, in orice conditii
 • b. Nu, doar cu aprobarea adunarii creditorilor
 • c. Da, daca este in dauna creditorilor
13 ) (58 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cand se pot depune contestatiile fata de mentiunile din tabelul preliminar de creante?
 • a. 10 zile inaitne de definitivarea tabelului de creante
 • b. 15 zile inaitne de definitivarea tabelului de creante
 • c. 30 zile inaitne de definitivarea tabelului de creante.
14 ) (48 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cine poate cere desfiintarea hotararii adunarii creditorilor ?
 • a. doar creditorii cu creante garantate
 • b. doar creditorii care au lipsit de la sedinta
 • c. creditorii care au votat impotriva si care au facut sa se consemneze aceasta in procesul verbal al adunarii si cei care au lipsit motivat de la sedinta;
15 ) (74 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cine efectueaza lichidarea in cadrul procedurii falimentului?
 • a. lichidatorul sub controlul judecătorului-sindic
 • b. debitorul sub ocntrolul lichidatorului
 • c. creditori sub controlul lichidatorului

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: