Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: DREPT CIVIL SUCCESIUNI II - Sem 2 - 2012-2013 (399)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (27 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Potrivit legii, sotul supravietuitor:
 • A. are un drept de mostenire in concurs cu oricare clasa de mostenitori;
 • B. are dreptul la 1/4 din mostenire in deplina proprietate cand vine in concurs cu alte rude decat descendentii;
 • C. are un drept temporar de abitatie asupra casei de locuit.
 • 1. A+B
 • 2. A+C
 • 3. B+C
2 ) (41 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Petitia de ereditate:
 • 1. este o actiune imprescriptibila prin care un mostenitor cere instantei judecatoresti recunoasterea titlului sau de mostenitor legal sau testamentar;
 • 2. este o actiune prescriptibila prin care un mostenitor cere instantei judecatoresti recunoasterea titlului sau de mostenitor legal sau testamentar;
 • 3. este o actiune prescriptibila prin care un mostenitor cere instantei judecatoresti recunoasterea titlului sau de mostenitor legal sau testamentar si obligarea celui care detine bunurile succesorale sa le restituie.
3 ) (11 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Mostenirea legala:
 • A. ia in considerare solidaritatea familiala decurgand din rudenie;
 • B. intervine cand cel care lasa mostenirea nu a dispus prin testament de bunurile sale in favoarea unei sau unor persoane;
 • C. asigura transmisiunea din cauza de moarte a patrimoniului celui decedat.
 • 1. B+C
 • 2. A+B+C
 • 3. A+C
4 ) (3 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Mostenirea se deschide:
 • A. la ultimul domiciliu al defunctului;
 • B. domiciliul pe care il statorniceste legea, in cazul mostenirii minorului sau a interzisului judecatoresc;
 • C. la domiciliul tutorelui, in cazul mostenirii celui interzis sau a minorului aflat sub tutela.
 • 1. A+B
 • 2. A+B+C
 • 3. A+C
5 ) (60 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Sunt valabile, daca sunt intemeiate pe o cauza impulsiva si determinanta urmatoarele testamente:
 • A. testamentul conjunctiv;
 • B. testamentul olograf;
 • C. testamentul mistic sau secret.
 • 1. A+C
 • 2. A+B
 • 3. B+C
6 ) (10 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    √én linie dreapta:
 • A. fiul si tatal sunt rude de gradul intai;
 • B. fratii sunt rude de gradul al doilea;
 • C. nepotul de fiu si bunicul sunt rude de gradul al doilea.
 • 1. A+B
 • 2. B+C
 • 3. A+C
7 ) (62 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Pentru a exista obligatia de raport se cer indeplinite urmatoarele conditii:
 • A. mostenitorul gratificat prin donatie sa aiba calitatea de descendent sau de sot supravietuitor, acesta din urma numai cand vine in concurs cu descendentii;
 • B. mostenitorul gratificat sa fi acceptat mostenirea;
 • C. donatia sa fi fost facuta fara scutire de raport.
 • 1. B+C
 • 2. A+B+C
 • 3. A+C
8 ) (16 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Copii, nepotii si stranepotii fratilor si surorilor defunctului fac parte din clasa:
 • 1. colateralilor ordinari;
 • 2. ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati;
 • 3. ascendentilor ordinari.
9 ) (47 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Procedura succesorala notariala poate fi deschisa:
 • A. la cererea oricarui mostenitor legal sau testamentar;
 • B. la cererea procurorului;
 • C. la cererea primarului localitatii in raza careia defunctul a avut ultimul domiciliu, in cazul mostenirii vacante, cand statul urmeaza a prelua bunurile imobile ale cerui care a murit fara a lasa mostenitori.
 • 1. A+B
 • 2. B+C
 • 3. A+C
10 ) (65 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Efectul declarativ al impartelii produce urmatoarele consecinte:
 • A. actele de dispozitie incheiate de unul dintre copartasi cu tertii, in legatura cu un bun aflat in indiviziune, vor fi sau nu valabile dupa cum prin imparteala bunul respectiv a fost repartizat sau nu in lotul copartasului care a incheiat actul;
 • B. imparteala nu este supusa publicitatii imobiliare;
 • C. imparteala poate constitui un just titlu pentru ca un copartas sa poata dobandi prin prescriptia achizitiva de 10 pana la 20 de ani un bun pe care l-a primit in lotul sau, dar care nu a apartinut celui care lasa mostenirea.
 • 1. B+C
 • 2. A+B
 • 3. A+C
11 ) (13 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Trasaturile specifice ale transmisiunii succesorale sunt:
 • A. transmisiunea mostenirii este o transmisiune pentru cauza de moarte;
 • B. transmisiunea mostenirii este o transmisiune universala;
 • C. transmisiunea mostenirii este o transmisiune de bunuri privite in individualitatea lor specifica.
 • 1. A+B
 • 2. B+C
 • 3. A+C
12 ) (77 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Descendentii defunctului:
 • A. sunt mostenitori rezervatari;
 • B. sunt mostenitori sezinari;
 • C. vin la mostenire in nume propriu sau prin reprezentare.
 • 1. A+B+C
 • 2. A+C
 • 3. A+B
13 ) (50 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Revocarea voluntara a legatelor:
 • A. este opera testatorului;
 • B. se poate face cu consimtamantul mostenitorilor legali;
 • C. se realiza deoarece dispozitiile testamentare sunt, in principiu, acte revocabile.
 • 1. B+C
 • 2. A+B
 • 3. A+C
14 ) (15 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Conform principiilor devolutiunii legale a mostenirii:
 • A. mostenirea este deferita clasei preferate de lege;
 • B. inauntrul aceleiasi clase, mostenirea se cuvine rudei de gradul cel mai apropiat;
 • C. daca sunt mai multe rude din aceeasi clasa si in grad diferit, ele vin deopotriva la mostenire, avand drept la parti egale.
 • 1. A+C
 • 2. B+C
 • 3. A+B
15 ) (57 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Constituie obiect al impartelii:
 • A. in principiu, numai bunurile existente in patrimoniul defunctului la data decesului;
 • B. prin exceptie, fructele produse de bunurile aflate in masa succesorala ulterior deschiderii mostenirii;
 • C. prin exceptie, bunurile individual determinate care fac obiectul unor legate cu titlu particular, asupra carora legatarii au dobandit un drept real inca din momentul deschiderii succesiunii.
 • 1. A+B
 • 2. B+C
 • 3. A+C

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: