Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: DREPT CIVIL SUCCESIUNI II - Sem 2 - 2012-2013 (408)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (38 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Potrivit Codului civil, indiviziunea succesorala este guvernata de urmatoarele principii:
 • A. fiecare dintre coindivizari are un drept exclusiv asupra unui anumit bun aflat in indiviziune;
 • B. fiecare coindivizar are un drept exclusiv asupra cotei-parti ideale care i se cuvine prin indiviziune;
 • C. fiecare coindivizar nu are un drept exclusiv asupra unui anumit bun aflat in indiviziune.
 • 1. A+C
 • 2. B+C
 • 3. A
2 ) (72 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Datoriile si sarcinile mostenirii se impart:
 • A. de drept, intre comostenitori;
 • B. de la data deschiderii mostenirii;
 • C. proportional cu partea ereditara a fiecaruia.
 • 1. A+C
 • 2. A+B+C
 • 3. B+C
3 ) (48 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Potrivit Codului civil, revocarea judecatoreasca a legatelor opereaza pentru:
 • A. neexecutarea sarcinii de catre legatarul gratificat printr-un legat cu sarcina;
 • B. daca gratificatul a atentat la viata dispunatorului;
 • C. injuria grava la adresa memoriei defunctului.
 • 1. A+B+C
 • 2. B+C
 • 3. A+B
4 ) (31 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Certificatul de mostenitor:
 • 1. este actul final al procedurii succesorale contencioase, intocmit de notarul public;
 • 2. cuprinde acordul mostenitorilor cu privire la calitatea de mostenitor a fiecaruia, compunerea masei succesorale, precum si cotele ce revin mostenitorilor din patrimoniul defunctului;
 • 3. se elibereaza de notarul public dupa ce a trecut 1 an de la deschiderea succesiunii.
5 ) (37 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Ineficacitatea legatelor poate rezulta prin:
 • A. vointa legiuitorului;
 • B. vointa testatorului;
 • C. hotarare judecatoreasca.
 • 1. B+C
 • 2. A+B
 • 3. A+C
6 ) (58 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Împarteala mostenirii prin buna invoiala:
 • A. se poate face verbal;
 • B. se poate constata intr-un inscris;
 • C. este permisa daca toti comostenitorii, indiferent daca au acceptat sau nu mostenirea, sunt prezenti.
 • 1. A+B
 • 2. B+C
 • 3. A+C
7 ) (76 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Testamentul olograf:
 • 1. este acel testament semnat de testator, strans, sigilat si prezentat judecatoriei pentru indeplinirea unor formalitati;
 • 2. este acel testament scris, semnat si datat de mana testatorului;
 • 3. are asigurata conservarea inscrisului testamentar prin pastrarea unui exemplar la Biroul Notarului Public.
8 ) (73 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    În functie de data deschiderii succesiunii se stabilesc:
 • A. capacitatea succesibilului de a mosteni;
 • B. data pana la care retroactiveaza acceptarea mostenirii sau renuntarea la aceasta;
 • C. legea in vigoare la deschiderea succesiunii, in cazul unui conflict intre legi succesorale succesive.
 • 1. A+B
 • 2. A+B+C
 • 3. A+C
9 ) (20 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Clasa descendentilor:
 • A. este alcatuita din copii defunctului si urmasii acestora;
 • B. fac parte din aceasta clasa copiii din casatorie, din afara casatoriei a caror filiatie a fost stabilita potrivit legii, precum si cei adoptati;
 • C. culeg 1/2 din mostenire in concurs cu sotul supravietuitor al defunctului.
 • 1. A+C
 • 2. B+C
 • 3. A+B
10 ) (39 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Vointa testatorului de a revoca legatul se poate manifesta si tacit, ea rezultand neindoielnic din anumite acte sau fapte ale acestuia, cum ar fi:
 • A. incompatibilitatea sau contrarietatea dintre dispozitiile testamentului posterior si cele din testamentul anterior;
 • B. instrainarea voluntara de catre testator a bunului care face obiectul unui legat cu titlu universal;
 • C. distrugerea de catre testator, sau din ordinul lui, a obiectului legatului cu titlu particular sau a testamentului in care este cuprins legatul.
 • 1. A+C
 • 2. B+C
 • 3. A+B+C
11 ) (22 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Colateralii ordinari:
 • A. pot veni la mostenire in virtutea dreptului lor propriu;
 • B. pot veni la mostenire prin reprezentare;
 • C. cel mai apropiat in grad inlatura de la mostenire pe ceilalti, iar cei de acelasi grad succed in parti egale
 • 1. B+C
 • 2. A+B
 • 3. A+C
12 ) (6 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
  
Persoanele disparute:
 • A. nu pot moşteni;
 • B. sunt considerate in viata daca nu a intervenit o hotarare declarative de moarte ramasa definitiva;
 • C. sunt reprezentate la data deschiderii succesiunii.
 • 1. A+B
 • 2. A+C
 • 3. B
13 ) (35 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Testamentul poate fi:
 • A. olograf;
 • B. autentic,
 • C. mistic sau secret.
 • 1. A+B+C
 • 2. A+C
 • 3. B+C
14 ) (47 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Procedura succesorala notariala poate fi deschisa:
 • A. la cererea oricarui mostenitor legal sau testamentar;
 • B. la cererea procurorului;
 • C. la cererea primarului localitatii in raza careia defunctul a avut ultimul domiciliu, in cazul mostenirii vacante, cand statul urmeaza a prelua bunurile imobile ale cerui care a murit fara a lasa mostenitori.
 • 1. A+B
 • 2. B+C
 • 3. A+C
15 ) (23 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Cota succesorala a sotului supravietuitor este de:
 • A. 3/4 din mostenire cand vine in concurs cu ascendentii sau colateralii ordinari;
 • B. 1/2 din mostenire cand vine in concurs cu copiii defunctului sau cu descendentii acestora;
 • C. 1/4 din mostenire cand vine in concurs cu copiii defunctului sau cu descendentii acestora.
 • 1. A+B
 • 2. A+C
 • 3. B+C

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: