Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: DREPT CIVIL SUCCESIUNI II - Sem 2 - 2012-2013 (435)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (35 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Testamentul poate fi:
 • A. olograf;
 • B. autentic,
 • C. mistic sau secret.
 • 1. A+B+C
 • 2. A+C
 • 3. B+C
2 ) (43 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Revocarea judecatoreasca a legatelor:
 • A. este opera instantei judecatoresti;
 • B. poate avea loc in timpul vietii testatorului, la cererea celor interesati;
 • C. are loc in cazurile expres prevazute de lege.
 • 1. A+B
 • 2. A+C
 • 3. B+C
3 ) (79 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Sunt supuse raportului urmatoarele datorii:
 • A. imprumutul acordat de catre cel care lasa mostenirea unui mostenitor si nerestituit;
 • B. suma datorata de un mostenitor cu titlu de despagubiri;
 • C. suma datorata de un mostenitor cu titlu de despagubiri pentru prejudiciul cauzat celui care lasa mostenirea.
 • 1. A+C
 • 2. B+C
 • 3. A
4 ) (59 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Raportul donatiilor:
 • 1. este o operatie de readucere (raportare), de catre anumiti mostenitori, la masa succesorala, a bunurilor pe care le-au primit cu titlu de donatie;
 • 2. este o operatiune de readucere (raportare), de catre anumiti mostenitori, la masa succesorala a datoriilor pe care le-au avut fata de cel care lasa mostenirea;
 • 3. este o operatiune de readucere (raportare), de catre anumiti mostenitori, la masa succesorala a bunurilor pe care le-au primit cu titlu de donatie, precum si a datoriilor pe care le-au avut fata de cel care lasa mostenirea.
5 ) (17 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Pentru ca reprezentarea succesorala sa poata opera, se cer intrunite urmatoarele conditii:
 • A. locul celui reprezentat trebuie sa fie vacant;
 • B. locul celui reprezentant trebuie sa fie vacant;
 • C. locul celui reprezentat sa fie util.
 • 1. B+C
 • 2. A+C
 • 3. A+B
6 ) (20 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Clasa descendentilor:
 • A. este alcatuita din copii defunctului si urmasii acestora;
 • B. fac parte din aceasta clasa copiii din casatorie, din afara casatoriei a caror filiatie a fost stabilita potrivit legii, precum si cei adoptati;
 • C. culeg 1/2 din mostenire in concurs cu sotul supravietuitor al defunctului.
 • 1. A+C
 • 2. B+C
 • 3. A+B
7 ) (66 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Dreptul de optiune succesorala:
 • 1. este imprescriptibil;
 • 2. se prescrie in termen de 6 luni;
 • 3. se prescrie in termen de 6 luni de la deschiderea succesiunii.
8 ) (26 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Puterea doveditoare a certificatului de mostenitor se analizeaza:
 • A. intre sotul supravietuitor si legatarul cu titlu particular;
 • B. intre mostenitori;
 • C. fata de terti.
 • 1. B+C
 • 2. A+C
 • 3. A+B
9 ) (54 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Ascendentii privilegiati:
 • A. vin la mostenire in nume propriu sau prin reprezentare;
 • B. sunt mostenitori rezervatari;
 • C. sunt mostenitori sezinari.
 • 1. A+B
 • 2. B+C
 • 3. A+C
10 ) (9 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    O persoana poate avea vocatie la mostenire:
 • A. in temeiul legii;
 • B. in temeiul vointei partilor;
 • C. in temeiul testamentului.
 • 1. B+C
 • 2. A+B
 • 3. A+C
11 ) (21 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Daca parintii vin in concurs cu colateralii privilegiati la mostenirea copilului lor, mort fara posteritate, intinderea drepturilor succesorale este diferita:
 • A. cand exista un singur parinte in concurs cu fratii si surorile defunctului sau descendentii acestora, parintele va primi 1/2 din mostenire;
 • B. cand exista un singur parinte in concurs cu fratii si surorile defunctului sau descendentii acestora, parintele va primi 1/4 din mostenire;
 • C. cand exista ambii parinti in concurs cu fratii si surorile defunctului sau descendentii acestora, parintii vor primi 1/2 din mostenire.
 • 1. B+C
 • 2. A+C
 • 3. A+B
12 ) (58 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    √émparteala mostenirii prin buna invoiala:
 • A. se poate face verbal;
 • B. se poate constata intr-un inscris;
 • C. este permisa daca toti comostenitorii, indiferent daca au acceptat sau nu mostenirea, sunt prezenti.
 • 1. A+B
 • 2. B+C
 • 3. A+C
13 ) (72 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
    Datoriile si sarcinile mostenirii se impart:
 • A. de drept, intre comostenitori;
 • B. de la data deschiderii mostenirii;
 • C. proportional cu partea ereditara a fiecaruia.
 • 1. A+C
 • 2. A+B+C
 • 3. B+C
14 ) (50 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
    Revocarea voluntara a legatelor:
 • A. este opera testatorului;
 • B. se poate face cu consimtamantul mostenitorilor legali;
 • C. se realiza deoarece dispozitiile testamentare sunt, in principiu, acte revocabile.
 • 1. B+C
 • 2. A+B
 • 3. A+C
15 ) (4 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
    Gradul de rudenie:
 • A. este distanta dintre doua rude masurata pe linia legaturii de rudenie, dupa numarul nasterilor;
 • B. se stabileste in linie dreapta;
 • C. se stabileste in linie colaterala.
 • 1. A+B+C
 • 2. A+C
 • 3. B+C

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: