Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Drept Administrativ-Licenta 2012 - Sem 2 - 2011-2012 (916)
Test adaugat de :Ervin

1 ) (92 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce fel de bun se remite spre folosinta temporar, gratuit – unei persoane de
drept privat – unui comodatar cu obligatia de a-l restitui in natura, in cazul
contractului de comodat incheiat de catre organele administratiei publice?
 • a. un bun aflat in proprietatea statului sau unitatilor administrativ teritoriale
 • b. un bun imobil aflat in proprietate publica
 • c. un bun imobil aflat in proprietatea unei persoane fizice
2 ) (75 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Presedintele României îsi exercită mandatul până la:
 • a. data alegerilor prezidentiale;
 • b. data depunerii jurământului de către presedintele nou ales;
 • c. data validării rezultatului alegerilor prezidentiale.
3 ) (71 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Guvernul nu răspunde politic în una din urmatoarele situatii:
 • a. in fata Presedintelui României;
 • b. in cazul unei motiuni de cenzura care a fost adoptata;
 • c. în fata Parlamentului României.
4 ) (145 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Împotriva unui act administrativ individual adresat unui subiect de drept
poate introduce actiune:
 • a. numai persoana căreia i se adresează;
 • b. si altă persoană dacă prin emiterea actului i se vatamă vreun drept subiectiv sau vreun interes legitim
 • c. Avocatul Poporului, din oficiu
5 ) (129 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Competenta materială de solutionare în fond a litigiilor privind actele
administrative emise sau încheiate de autoritătile publice locale revine:
 • a. tribunalelor administrativ-fiscale;
 • b. sectiilor de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, în cazul litigiilor privind taxe si impozite si accesorii ale acestora în valoare de până la 500.000 lei;
 • c. instantei judecătoresti care exercită un control de plină jurisdictie
6 ) (148 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Actiunea in contencios administrativ va fi introdusa la:
 • a. obligatoriu la domiciliul paratului;
 • b. obligatoriu la domiciliul reclamantului
 • c. la domiciliul paratului sau la domiciliul reclamantului.
7 ) (105 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Serviciul public reprezintă, potrivit opiniilor exprimate în literatura de
specialitate:
 • a. chintesenta administratiei publice
 • b. vietii sociale
 • c. fundamentul dreptului privat
8 ) (39 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Secretarul comunei, orasului sau municipiului nu are ca atributii :
 • a. avizarea proiectelor de hotărâri ale consiliului local;
 • b. asumarea răspunderii pentru legalitatea hotărârilor consiliului local;
 • c. contrasemnarea hotărârilor consiliului local pe care le consideră legale.
9 ) (134 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Instanta de recurs va pronunta o solutie de casare cu trimitere spre
rejudecare în următoarele situatii:
 • a. când instanta de fond a solutionat cauza în temeiul unei exceptii de ordine publică;
 • b. când prima instantă a solutionat, în mod nelegal, fondul cauzei;
 • c. întotdeauna când va constata nelegalitatea si netemeinicia sentintei atacate.
10 ) (146 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Avocatul Poporului poate introduce o actiune in contencios administrativ
dacă:
 • a. ilegalitatea actului sau refuzul autoritatii administrative de a-si realiza atributiile legale nu poate fi inlaturat decat prin justitie;
 • b. în orice situatie in care constata ca este necesar
 • c. apreciaza ca s-a incalcat un drept sau un interes legitim.
11 ) (58 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Revocarea membrilor Guvernului apare în situatia:
 • a. demiterii;
 • b. remanierii guvernamentale;
 • c. pierderii drepturilor electorale.
12 ) (160 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Controlul exercitat prin jurisdictiile administrative este o formă de
control care vizează legalitatea unor categorii de acte administrative, fiind exercitat
de:
 • a. organele jurisdictionale din cadrul sistemului Curtii de Conturi
 • b. autoritătile învestite cu atributii de jurisdictie administrativă specială aflate în cadrul sistemului administratiei publice;
 • c. instantele jurisdictionale din sistemul autoritătii judecătoresti
13 ) (57 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Mandatul Guvernului poate înceta prin:
 • a. demisia a jumatate plus unu din membrii sai;
 • b. nedepunerea jurământului în fata Camerei Deputatilor si a Senatului, în sedintă reunită, a noului Guvern;
 • c. motiune de cenzură adoptată de Parlament, în sedintă comună a Camerei Deputatilor si Senatului.
14 ) (111 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Sunt principii de organizare si functionare a serviciilor publice:
 • a. principiul inamovibilitătii
 • b. principiul independentei
 • c. principiul eficientei si eficacitătii
15 ) (113 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Principiul legalitătii actului administrativ presupune următoarele:
 • a. actul administrativ să respecte doar conditiile de oportunitate existente în momentul emiterii/adoptării acestuia;
 • b. actul administrativ să fie emis/adoptat în limitele competentei legale a autoritătii publice ierarhic superioare;
 • c. calitatea actului administrativ de a corespunde Constitutiei si legii în baza si în executarea căreia a fost emis.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: