Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Drept Administrativ-Licenta 2012 - Sem 2 - 2011-2012 (965)
Test adaugat de :Ervin

1 ) (162 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   În sistemul juridic anglo-american, litigiile de contencios administrativ
sunt în competenta:
 • a. instantelor de contencios administrativ specializate pe domeniile de activitate ale administratiei publice
 • b. Curtilor administrative
 • c. instantelor de drept comun
2 ) (161 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Controlul exercitat de Avocatul Poporului vizează:
 • a. activitatea Camerei Deputatilor si Senatului, Presedintelui României, Guvernului, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ
 • b. activitatea deputatilor, senatorilor, judecătorilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie si ai Curtii Constitutionale care, prin actele lor au vătămat drepturile si interesele cetătenilor;
 • c. activitatea organelor administratiei publice, institutiilor si serviciilor publice, a institutiilor de interes public care, prin actele lor au adus atingere drepturilor si libertătilor cetătenilor.
3 ) (129 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Competenta materială de solutionare în fond a litigiilor privind actele
administrative emise sau încheiate de autoritătile publice locale revine:
 • a. tribunalelor administrativ-fiscale;
 • b. sectiilor de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, în cazul litigiilor privind taxe si impozite si accesorii ale acestora în valoare de până la 500.000 lei;
 • c. instantei judecătoresti care exercită un control de plină jurisdictie
4 ) (131 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   La primirea actiunii, instanta de contencios administrativ este obligată:
 • a. fie să ceară autoritătii al cărei act este atacat să-i comunice de urgentă acel act;
 • b. să dispună citarea părtilor;
 • c. să amendeze conducătorul autoritătii publice dacă autoritatea nu trimite, în termenul stabilit, lucrările solicitate de instantă
5 ) (21 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Actele administrative adoptate sau emise de institutiile administrative autonome au urmatoarele caracteristici:
 • a. sunt sustrase controlului Guvernului;
 • b. pot fi sustrase oricărei forme de control;
 • c. pot fi anulate de autoritatea ierarhic superioară institutiei administrative autonome emitente.
6 ) (105 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Serviciul public reprezintă, potrivit opiniilor exprimate în literatura de
specialitate:
 • a. chintesenta administratiei publice
 • b. vietii sociale
 • c. fundamentul dreptului privat
7 ) (147 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Actele administrative cu caracter normativ pot fi atacate la instanta de
contencios administrativ în termenul :
 • a. de 6 luni prevazut de lege
 • b. oricand;
 • c. de un an prevazut de lege.
8 ) (122 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   . Nu pot fi atacate în contenciosul administrativ:
 • a. actele administrative care privesc raporturile dintre instantele judecătoresti si Parlament;
 • b. ordinul prefectului de numire în functii publice
 • c. actele de comandament cu caracter militar
9 ) (73 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Candidatul pentru functia de prim - ministru este desemnat de către:
 • a. partidul sau formatiunea politică ce a câstigat alegerile;
 • b. Presedintele României;
 • c. Parlament, la propunerea Presedintelui Romaniei.
10 ) (15 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Atributiile generale ale Presedintelui României privesc:
 • a. legiferarea împreuna cu Parlamentul Romaniei;
 • b. domeniul politicii externe;
 • c. conducerea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor.
11 ) (135 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Obligatia publicării în Monitorul Oficial al României există pentru
următoarele hotărâri judecătoresti pronuntate în materia contenciosului
administrativ:
 • a. hotărârile prin care se anulează un act administrativ unilateral
 • b. hotărârile de lămurire a dispozitivului unei sentinte judecătoresti
 • c. hotărârile judecătoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ
12 ) (141 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Instanta de executare a unei hotărâri de contencios administrativ este:
 • a. instanta care a pronuntat hotararea de fond
 • b. instanta de recurs care a rejudecat fondul cauzei
 • c. instanta a cărei hotărâre a rămas definitivă si irevocabilă
13 ) (84 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Actele emise de către prefect, care vatămă drepturile sau interesele legitime ale persoanelor, pot fi atacate :
 • a. la primul ministru al Guvernului României;
 • b. în fata instantelor de contencios administrativ;
 • c. în fata instantelor de drept comun.
14 ) (91 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce fel de bun se remite spre folosinta temporar, gratuit – unei persoane de
drept privat – unui comodatar cu obligatia de a-l restitui in natura, in cazul
contractului de comodat incheiat de catre organele administratiei publice?
 • a. un bun aflat in proprietatea statului sau unitatilor administrativ teritoriale
 • b. un bun imobil aflat in proprietate publica
 • c. un bun imobil aflat in proprietatea unei persoane fizice
15 ) (94 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cum este definit contractul de achizitie publica?
 • a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret
 • b. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute
 • c. contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: