Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Deontologia functionarului public - Sem 2 - 2011-2012 (751)
Test adaugat de :Ervin

1 ) (33 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
Ce reprezinta respectul in contextul raportarii la beneficiarii serviciului public ?
 • a. reprezinta principiul care obliga functionarul public la o atitudine reverentioasa fata de cetateni, de asemenea, obligatia de ai da cetateanului petitionar toate lamuririle necesare si nu in ultimul rand obligatia de a raspunde la petitii chiar si atunci cand rezolvarea petitiei nu intra in competenta autoritatii sau institutiei la care lucreaza functionarul public.
 • b. este principiul care obliga functionarul public sa-si indeplineasca atributiile in cel mai scurt timp in raport de problemetaica ce ia fost inaintata, si sa formuleze raspunsul in termenul stabilit de lege sau daca este posibil in cel solicitat de petent.
 • c. principiu care le interzice functionarilor publici sa solicite sau sa accepte cadouri sau alte beneficii de la cetateni pentru indeplinirea unor atributii care le revin prin statul de functiuni sau prin natura functiei publice ce o ocupa, creand astfel un climat de incredere in functionari si in administratia publica.
2 ) (10 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Ce intelegeti prin notiunea de respect fata de functie ?
 • a. realizarea unei imagini personale bine apreciata de catre colegi.
 • b. obligatia de a respecta functia consta in esenta in limita de competenta.
 • c. obligatia de a respecta functia consta in esenta in limita de intelegere a obligatiilor asumate.
3 ) (19 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Explicati cazurile in care un functionar public poate, in activitatea sa, sa adopte o atitudine impartiala si nejustificata pentru rezolvarea problemelor cetatenilor, prin nerespectarea principiului egalitatii acestora in fata legii si a autoritatii publice.
 • a. in cazuri justificate si care sunt comunicate deandata organului ierarhic.
 • b. nu poate adopta o astfel de atitudine.
 • c. numai cand este organ de executie si nu de conducere.
4 ) (16 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Precizati in ce conditii functionarul public poate participa in exercitarea functiei publice la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice.
 • a. doar din dispozitia sefului ierarhic.
 • b. nu poate participa in exercitarea functiei publice la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice.
 • c. numai daca participa direct la ocuparea unei functii politice.
5 ) (36 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Ce reprezinta impartialitatea in contextul raportarii la beneficiarii serviciului public ?
 • a. este principiul care obliga functionarul public sa-si indeplineasca atributiile in cel mai scurt timp in raport de problemetaica ce ia fost inaintata, si sa formuleze raspunsul in termenul stabilit de lege sau daca este posibil in cel solicitat de petent.
 • b. functionarii publici trebuie sa fie impartiali in actiunile, judecatile si opiniile lor, sa respecte egalitatea tuturor cetatenilor in fata legii si sa fie absolut neutri fata de interesele politice, economice si religioase.
 • c. principiu care le interzice functionarilor publici sa solicite sau sa accepte cadouri sau alte beneficii de la cetateni pentru indeplinirea unor atributii care le revin prin statul de functiuni sau prin natura functiei publice ce o ocupa, creand astfel un climat de incredere in functionari si in administratia publica.
6 ) (14 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
Ce regului sunt considerate esentiale si aplicabile tuturor categoriilor de functionari ?
 • a. asigurarea unui serviciu public de calitate, loialitatea fata de Constitutie si lege, loialitate fata de autoritatile si institutiile publice, libertatea opiniilor, interdictie privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor, participarea la procesul de luare a deciziilor.
 • b. libertatea opiniilor, interdictie privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor, participarea la procesul de luare a deciziilor.
 • c. asigurarea unui serviciu public de calitate, loialitatea fata de Constitutie si lege, loialitate fata de autoritatile si institutiile publice.
7 ) (52 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt conditiile ce trebuie sa le respecte o persoana pentru ocuparea unui post de functionar public, asa cum prevede Statutul Functionarilor Publici in art.6 ?
 • a. - are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania - cunoaste limba romana, scris si vorbit; - are varsta de 16 ani impliniti; - are capacitate deplina de exercitiu; - are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate; - indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica; - nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice; - a castigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea functiei publice.
 • b. - are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania - cunoaste limba romana, scris si vorbit; - are varsta de 18 ani impliniti; - are capacitate deplina de exercitiu; - are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate; - indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica; - nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice; - a castigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea functiei publice.
 • c. - are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania - cunoaste limba romana, scris si vorbit; - are varsta de 18 ani impliniti; - are capacitate deplina de exercitiu; - are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate; - indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica; - nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice; - nu a castigat concursul si nu a promovat examenul organizat pentru ocuparea functiei publice.
8 ) (37 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care sunt valorile etice raportate la obligatiile de conduita si imaginea persoanei care exercita functia publica ?
 • a. respectul, rapiditatea, confidentialitatea, integritatea, impartialitatea.
 • b. legalitatea, responsabilitatea, discernamantul, eficienta, confidentialitatea, realizarea competentelor in interesul public, profesionalismul, credibilitatea publica.
 • c. credibilitatea, integritatea, tinuta, demnitatea, autoritatea, seriozitatea.
9 ) (60 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Ce reprezinta dreptul la opinie ?
 • a. dreptul de a vorbi.
 • b. dreptul de a avea o parere.
 • c. dreptul libertatii de gandire si de exprimare.
10 ) (71 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Ce reprezinta obligatia functionarului public de a-si perfectiona pregatirea profesionala ?
 • a. de a fi prezent la serviciu.
 • b. perfectionarea pregatirii profesionale fie in cadrul institutiei publice, fie urmand cursuri de perfectionare organizate de institutii acreditate.
 • c. functionarul public are obligatia de a se conforma dispozitiilor trasate de catre persoanele cu functii de conducere
11 ) (66 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Ce drepturi specifice au functionarii publici ?
 • a. dreptul de a fi angajat, dreptul de a avea gratuitate pe mijloacele de transport, dreptul de a purta armament.
 • b. dreptul la pensie de urmas, dreptul la protectia legii, dreptul la despagubiri.
 • c. dreptul de a fi ales, dreptul de a petitiona, dreptul la o cariera demna.
12 ) (67 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
Ce reprezinta obligatia functionarului public de a-si indeplini indatoririle de serviciu ?
 • a. obligatia functionarului public de a-si indeplini indatoririle de serviciu cu profesionalism, loialitate si corectitudine si de a se abtine de la orice fapta care ar putea sa duca la prejudicii pentru autoritatile.
 • b. obligatia functionarului public ca pe durata exercitarii atributiilor de serviciu sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea propriilor convingeri politice.
 • c. functionarul public are obligatia de a se conforma dispozitiilor trasate de catre persoanele cu functii de conducere.
13 ) (32 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
Care sunt valorile etice raportate la beneficiarii serviciului public ?
 • a. respectul, rapiditatea, confidentialitatea, integritatea, impartialitatea.
 • b. legalitatea, responsabilitatea, discernamantul, eficienta, confidentialitatea, realizarea competentelor in interesul public, profesionalismul, credibilitatea publica.
 • c. credibilitatea, integritatea, tinuta, demnitatea, autoritatea, seriozitatea.
14 ) (58 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
Care sunt drepturile de care beneficiaza functionarii publici ?
 • a. dreptul la opinie, drepturi de asociere, dreptul la greva, dreptul la salariu, dreptul la uniforma, dreptul la pensie, dreptul la concediu.
 • b. dreptul la familie, dreptul de a fi ales, dreptul de a avea urmasi, dreptul de veto.
 • c. dreptul la cinstirea urmasilor eroi si martiri, dreptul la spitalizare, dreptul de mostenitor, dreptul de a candida.
15 ) (72 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
Care este actul normativ care reglementeaza procedurile de selectie si numire a functionarilor publici ?
 • a. Statutul functionarilor publici reglementeaza procedurile de selectie si numire a acestora (Legea 188/1999 rep.)
 • b. Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale.
 • c. Legea nr. 500/2001 a finantelor publice.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: