Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: DEONTOLOGIA FUNCTIONARULUI PUBLIC ( GRILA CU 79 ) - Sem 2 - 2011-2012 (10586)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (38 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce reperezinta tinuta raportata la obligatiile de conduita si imaginea persoanei care exercita functia publica ?
 • a. o obligatie de serviciu.
 • b. o obligatie strict legata de familie.
 • c. o obligatie sociala.
2 ) (9 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce intelegeti prin notiunea de fidelitate ?
 • a. modul in care sunt duse la indeplinire sarcinile de sericiu.
 • b. executarea sarcinilor de serviciu in interesul institutiei la care functionarul lucreaza, iar obligatia de fidelitate cuprinde si discretia necesara cu privire la secretele de serviciu cu care functionarul opereaza.
 • c. executarea sarcinilor de serviciu si in interesul institutiei la care functionarul lucreaza.
3 ) (54 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   ĂŽn cate clase clasifica Legea nr. 188/1999 functionarii publici ?
 • a. - clasa I - studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;- clasa a II-a - studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma; - clasa a III-a - studii medii liceale
 • b. nu sunt diferentieri pe clase.
 • c. o singura clasa.
4 ) (75 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   ĂŽn ce consta concursul pentru ocuparea unei functii publice vacante ?
 • a. concursul pentru ocuparea unei functii publice vacante consta in o proba scrisa si un interviu.
 • b. examinarea scrisa.
 • c. prezentarea CV-ului si un interviu.
5 ) (71 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce reprezinta obligatia functionarului public de a-si perfectiona pregatirea profesionala ?
 • a. de a fi prezent la sericiu.
 • b. perfectionarea pregatirii profesionale fie in cadrul institutiei publice, fie urmand cursuri de perfectionare organizate de institutii acreditate.
 • c. functionarul public are obligatia de a se conforma dispozitiilor trasate de catre persoanele cu functii de conducere
6 ) (56 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care persoane intra in cadrul comisiilor paritare la momentul constituirii acestora ?
 • a. toti functionarii publici.
 • b. un numar egal de reprezentanti desemnati de conducatorul autoritatii sau institutiei publice si de sindicatul functionarilor publici interesati.
 • c. oricine doreste.
7 ) (23 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  
   Ce reglementeaza Legea nr. 188/1999 rep. privind Statutul functionarilor publici ?
 • a. reglementeaza drepturile si indatoririle functionarilor publici, cu accent pe reglamentarea raporturilor de serviciu.
 • b. reglementeaza drepturile salariale ale functionarilor publici.
 • c. reglementeaza normele de control pe care functionarii publici trebuie sa le respecte.
8 ) (19 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Explicati cazurile in care un functionar public poate, in activitatea sa, sa adopte o atitudine impartiala si nejustificata pentru rezolvarea problemelor cetatenilor, prin nerespectarea principiului egalitatii acestora in fata legii si a autoritatii publice.
 • a. in cazuri justificate si care sunt comunicate deandata organului ierarhic.
 • b. nu poate adopta o astfel de atitudine.
 • c. numai cand este organ de executie si nu de conducere.
9 ) (25 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce reprezinta legalitatea in contextul apartenentei la valorile etice ?
 • a. un mod de a actiona al functionarului public la momentul exercitarii activitatii de control.
 • b. exercitarea functiei publice si realizarea tuturor actelor de competenta trebuie sa se faca cu respectarea Constitutiei si a tuturor legilor in spirutul si litera lor.
 • c. in caz de forta majora functionarul public poate sa incalce legea fiind exonerat de raspundere.
10 ) (63 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce reprezinta dreptul la salariu ?
 • a. functionarii publici au dreptul la un anumit salariu.
 • b. functionarii publici au dreptul la pensie
 • c. functionarii publici au dreptul de a primi anumite indemnizatii.
11 ) (20 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Poate functionarul public sa-si foloseasca numele sau imaginea proprie in actiuni publicitare sau pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale ?
 • a. da, cu acordul sefului ierarhic direct.
 • b. nu
 • c. doar atunci cand acest aspect este expres stipulat intr-un contract.
12 ) (28 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce reprezinta eficienta in contextul apartenentei la valorile etice ?
 • a. functionarul public trebuie sa fie in permanenta eficace.
 • b. respectul pentru bani publici si pentru mijloacele materiale pe care functionarul le are la indemana in realizarea atributiilor sale.
 • c. capacitatea functionarului public de a rezolva toate lucrarile intr-un mod eficient..
13 ) (33 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce reprezinta respectul in contextul raportarii la beneficiarii serviciului public ?
 • a. reprezinta principiul care obliga functionarul public la o atitudine reverentioasa fata de cetateni, de asemenea, obligatia de ai da cetateanului petitionar toate lamuririle necesare si nu in ultimul rand obligatia de a raspunde la petitii chiar si atunci cand rezolvarea petitiei nu intra in competenta autoritatii sau institutiei la care lucreaza functionarul public.
 • b. este principiul care obliga functionarul public sa-si indeplineasca atributiile in cel mai scurt timp in raport de problemetaica ce ia fost inaintata, si sa formuleze raspunsul in termenul stabilit de lege sau daca este posibil in cel solicitat de petent.
 • c. principiu care le interzice functionarilor publici sa solicite sau sa accepte cadouri sau alte beneficii de la cetateni pentru indeplinirea unor atributii care le revin prin statul de functiuni sau prin natura functiei publice ce o ocupa, creand astfel un climat de incredere in functionari si in administratia publica.
14 ) (4 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce intelegeti prin notiunea de probitate ?
 • a. comportamentul de care da dovada o persoana in relatiile cu autoritatile publice.
 • b. corectitudinea de care trebuie sa dea dovada un functionar in indeplinirea sarcinilor de serviciu.
 • c. apartenenta la un anumit grup social.
15 ) (58 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt drepturile de care beneficiaza functionarii publici ?
 • a. dreptul la opinie, drepturi de asociere, dreptul la greva, dreptul la salariu, dreptul la uniforma, dreptul la pensie, dreptul la concediu.
 • b. dreptul la familie, dreptul de a fi ales, dreptul de a avea urmasi, dreptul de veto.
 • c. dreptul la cinstirea urmasilor eroi si martiri, dreptul la spitalizare, dreptul de mostenitor, dreptul de a candida.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: