Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: DEONTOLOGIA FUNCTIONARULUI PUBLIC ( GRILA CU 79 ) - Sem 2 - 2011-2012 (10723)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (47 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce intelegeti ca reprezinta notiunea de “principiu al valorii” ?
 • a. functionarul public sa dea dovada de promptitudine, integritate, eficienta, eficacitate, constiinciozitate si corectitudine, demnitate, moralitate, buna-credinta, onestitate si obiectivitate.
 • b. valoarea nu se pierde niciodata.
 • c. valoarea este rezultatul unei comparatii cu un element etalon.
2 ) (52 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt conditiile ce trebuie sa le respecte o persoana pentru ocuparea unui post de functionar public, asa cum prevede Statutul Functionarilor Publici in art.6 ?
 • a. - are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania - cunoaste limba romana, scris si vorbit; - are varsta de 16 ani impliniti; - are capacitate deplina de exercitiu; - are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate; - indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica; - nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice; - a castigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea functiei publice.
 • b. - are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania - cunoaste limba romana, scris si vorbit; - are varsta de 18 ani impliniti; - are capacitate deplina de exercitiu; - are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate; - indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica; - nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice; - a castigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea functiei publice.
 • c. - are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania - cunoaste limba romana, scris si vorbit; - are varsta de 18 ani impliniti; - are capacitate deplina de exercitiu; - are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate; - indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica; - nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice; - nu a castigat concursul si nu a promovat examenul organizat pentru ocuparea functiei publice.
3 ) (57 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Din cine este compus ANFP ?
 • a. dintr-un grup profesionist de functionari publici ce pledeaza in subordinea Guvernului, avand personalitate juridica.
 • b. din reprezentantii Guvernului in teritoriu.
 • c. din liderii de sindicat de la nivelul administratiei publice centrale.
4 ) (71 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce reprezinta obligatia functionarului public de a-si perfectiona pregatirea profesionala ?
 • a. de a fi prezent la sericiu.
 • b. perfectionarea pregatirii profesionale fie in cadrul institutiei publice, fie urmand cursuri de perfectionare organizate de institutii acreditate.
 • c. functionarul public are obligatia de a se conforma dispozitiilor trasate de catre persoanele cu functii de conducere
5 ) (11 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce intelegeti prin notiunea de interdictie a cumulului ?
 • a. imposibilitatea de a avea doua functii publice.
 • b. functionarul public nu poate avea interese contrare administratiei pe care o serveste si ca atare nu ar putea desfasura activitati lucrative in scop personal.
 • c. functionarul public nu poate acumula doua salarii din aceeasi institutie publica.
6 ) (36 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce reprezinta impartialitatea in contextul raportarii la beneficiarii serviciului public ?
 • a. este principiul care obliga functionarul public sa-si indeplineasca atributiile in cel mai scurt timp in raport de problemetaica ce ia fost inaintata, si sa formuleze raspunsul in termenul stabilit de lege sau daca este posibil in cel solicitat de petent.
 • b. functionarii publici trebuie sa fie impartiali in actiunile, judecatile si opiniile lor, sa respecte egalitatea tuturor cetatenilor in fata legii si sa fie absolut neutri fata de interesele politice, economice si religioase.
 • c. principiu care le interzice functionarilor publici sa solicite sau sa accepte cadouri sau alte beneficii de la cetateni pentru indeplinirea unor atributii care le revin prin statul de functiuni sau prin natura functiei publice ce o ocupa, creand astfel un climat de incredere in functionari si in administratia publica.
7 ) (35 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce reprezinta integritatea in contextul raportarii la beneficiarii serviciului public ?
 • a. principiu care le interzice functionarilor publici sa solicite sau sa accepte cadouri sau alte beneficii de la cetateni pentru indeplinirea unor atributii care le revin prin statul de functiuni sau prin natura functiei publice ce o ocupa, creand astfel un climat de incredere in functionari si in administratia publica.
 • b. reprezinta principiul care obliga functionarul public la o atitudine reverentioasa fata de cetateni, de asemenea, obligatia de ai da cetateanului petitionar toate lamuririle necesare si nu in ultimul rand obligatia de a raspunde la petitii chiar si atunci cand rezolvarea petitiei nu intra in competenta autoritatii sau institutiei la care lucreaza functionarul public.
 • c. este principiul care obliga functionarul public sa-si indeplineasca atributiile in cel mai scurt timp in raport de problemetaica ce ia fost inaintata, si sa formuleze raspunsul in termenul stabilit de lege sau daca este posibil in cel solicitat de petent.
8 ) (77 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   La ce se refera regulile specifice care sunt aplicabile functionarilor publici debutanti ?
 • a. -dreptul de a fi sprijinit si indrumat in perioada de stagiu; -dreptul de stabilire a unor sarcini de serviciu cu un nivel corect de complexitate si dificultate; -dreptul la timpul aferent pregatirii profesionale - 2h/zi; -dreptul de acces la sursele de informare necesare perfectionarii profesionale.
 • b. nu exista asemenea drepturi specifice.
 • c. dreptul la secretul de serviciu pe perioada cat este debutant.
9 ) (56 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care persoane intra in cadrul comisiilor paritare la momentul constituirii acestora ?
 • a. toti functionarii publici.
 • b. un numar egal de reprezentanti desemnati de conducatorul autoritatii sau institutiei publice si de sindicatul functionarilor publici interesati.
 • c. oricine doreste.
10 ) (78 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  
   Care sunt asemanarile dintre cele doua categorii de raporturi juridice de munca ?
 • a. - in ambele rapoarte juridice persoana care presteaza anumite activitati este o persoana fizica; - ambele rapoarte juridice au caracter personal; - modul de desfasurare a activitatii presupune prestatii succesive in conditii de continuitate; - in ambele rapoarte juridice, atat functionarul cat si salariatul desfasoara activitati salarizate; - in ambele rapoarte juridice, atat autoritatea care numeste cat si patronul, trebuie sa asigure conditii corespunzatoare de munca si de protectie a muncii.
 • b. - raportul juridic de serviciu (functionarul public) isi are izvorul in actul administrativ de numire, in timp ce raportul juridic de munca (salariat) isi are izvorul in contractul individual de munca (codul muncii); - raportul juridic de serviciu (functionarul public) are la baza un act juridic unilateral in timp ce raportul de munca are la baza un act juridic bilateral; - raportul juridic de serviciu (functionarul public), autoritatea care numeste este o persoana juridica, institutie publica in timp ce la raportul juridic de munca angajatorul poate fi persoana fizica sau juridica;
 • c. nu exista asemanari.
11 ) (32 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt valorile etice raportate la beneficiarii serviciului public ?
 • a. respectul, rapiditatea, confidentialitatea, integritatea, impartialitatea.
 • b. legalitatea, responsabilitatea, discernamantul, eficienta, confidentialitatea, realizarea competentelor in interesul public, profesionalismul, credibilitatea publica.
 • c. credibilitatea, integritatea, tinuta, demnitatea, autoritatea, seriozitatea.
12 ) (21 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care este scopul fundamental al Codului de conduita al functionarului public, aprobat prin Legea nr. 7/2004 ?
 • a. prezentarea regulilor morale de conduita pe care functionarul este tinut sa le respecte in cadrul activitatii desfasurate ca purtator al autoritatii publice, dar si ca simplu cetatean, in relatiile sale cu semenii.
 • b. crearea unui cadru legislativ din care sa rezulte cum nu trebuie sa procedeze cetateni in carul relatiilor sociale derulate.
 • c. mentinerea unei atmosfere de armonie intre functionarii publici in cadrul relatiilor derulate ca urmare a desfasurarii activitatii curente.
13 ) (1 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  
   Ce reprezinta deontologia ?
 • a. ansamblul normelor etico-juridice care contureaza un comportament profesional sau privat
 • b. ansamblul normelor etico-juridice care contureaza doar un comportament profesional
 • c. ansamblul normelor etico-juridice care contureaza doar un comportament privat
14 ) (73 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Conform principiului de drept administrativ ce reprezinta concursul de recrutare a functionarilor publici ?
 • a. prezentarea la o preselectie a functionarilor publici.
 • b. - administratia publica trebuie sa se realizeze cu ajutorul specialistilor alesi pe criterii de competenta - administratia publica trebuie sa asigure la functii publice.
 • c. constituirea unui corp specializat al functionarilor publici.
15 ) (24 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care din urmatoarele valori etice sunt raportate la exercitarea autoritatii publice ?
 • a. legalitatea, responsabilitatea, discernamantul, eficienta, confidentialitatea, realizarea competentelor in interesul public, profesionalismul, credibilitatea publica.
 • b. respectul, rapiditatea, confidentialitatea, integritatea, impartialitatea.
 • c. credibilitatea, integritatea, tinuta, demnitatea, autoritatea, seriozitatea.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: