Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Deontologia functiei publice - Sem 2 - 2010-2011 (3040)

1 ) (105 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   În functie de caracterul conduitei pe care o prescriu, normele juridice sunt:
 • a. Numai permisive;
 • b. Numai prohibitive;
 • c. Onerative, prohibitive si permisive
2 ) (162 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizează de către un evaluator care poate fi:
 • a. Demnitarul, pentru toti functionarii publici de conducere ierarhic superiori
 • b. Functionarul public de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îsi desfăsoară activitatea functionarul public de executie sau care coordonează activitatea acestuia
 • c. Înaltul functionar public pt functionarii publici de conducere care au raporturi directe cu demnitarul
3 ) (9 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Dreptul este definit ca fiind :
 • a. totalitatea conditiilor, conform cărora liberul arbitru al unui om se poate uni cu liberul arbitru al altui om, conform unei legi divine a libertătii;
 • b. ansamblul regulilor asigurate si garantate de către stat, care au ca scop organizarea si disciplinarea comportamentului uman în principalele relatii din societate;
 • c. ansamblul regulilor de conduită edictate si sanctionate de către organismele sociale, care sunt destinate să asigure buna functionare a acestora..
4 ) (129 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Persoana care detine functia de arhitect-sef este:
 • a. Functionar public de conducere care detine o functie publică specifică
 • b. Înalt functionar public în cadrul primăriei
 • c. Salariat angajat în baza unui contract individual de muncă în cadrul Primăriei - Directiei de urbanism si amenajare teritorială
5 ) (196 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Dreptul de a emite actul administrativ de recuperarea a pagubei se prescrie în termen de :
 • a. 1 an de la constatarea pagubei;
 • b. 3 ani de la producerea pagubei;
 • c. 6 luni de la asumarea angajamentului de plată de către functionarul public
6 ) (123 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Pot beneficia de statute speciale proprii functionarii care îsi desfăsoară activitatea în cadrul următoarelor structuri:
 • a. Organele de conducere ale Parlamentului
 • b. Consilierii juridici din cadrul Consiliului Concurentei
 • c. Serviciile diplomatice si consulare
7 ) (17 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Aplicarea si respectarea normelor morale se realizează:
 • a. uneori, în cazuri mai deosebite, prin interventia organelor de constrângere ale statului;
 • b. benevol, singura constrângere venind din partea opiniei publice, care va putea exercita diverse forme de presiune: oprobriul, blamul, dispretul sau marginalizarea ori izolarea celor care au încălcat normele morale ;
 • c. ori izolarea celor care au încălcat normele morale ; c de către comunitate prin mijloace informale, dar si cu interventia organelor de constrângere ale statului, dacă va fi cazul.
8 ) (184 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Sunt principii ale răspunderii disciplinare a functionarilor publici, între altele, si:
 • a. Principiul garantării dreptului la apărare, care obligă autoritatea sau institutia publică, în cadrul cercetării administrative prealabile să procedeze la audierea functionarului public cercetat, care poate fi asistat de un avocat sau de un reprezentant si să ceară administrarea de probe;
 • b. Principiul prezumtiei de nevinovătie, potrivit căruia functionarul public este mentinut în functie până la pronuntarea unei hotărâri judecătoresti irevocabile în legătură cu abaterea disciplinară săvârsită;
 • c. Principiul contradictorialitătii procedurii cercetării prealabile, care obligă autoritatea sau institutia publică să comunice functionarului public cercetat instanta si termenul în care poate fi atacată actul administrativ sanctionator;
9 ) (91 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Recomandarea nr. R (2000) 10 a Comitetului Ministrilor Consiliului Europei privind codurile de conduită pentru functionarii publici:
 • a. a fost adoptată în anul 2004, anterior adoptării Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici;
 • b. a fost adoptată de Parlamentul European în scopul de a constitui un model pentru codurile nationale de conduită a functionarilor publici din statele UE
 • c. are ca anexă Codul model de conduită a functionarilor publici.
10 ) (170 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Mobilitatea functionarilor publici din cadrul unei autorităti sau institutii publice se realizează, în principal, în vederea asigurării:
 • a. Protectiei functionarilor publici din sectoarele vulnerabile la coruptie, prin exercitarea periodică a unor atributii diferite ori prin utilizarea mutării temporare în cadrul unui alt compartiment al autoritătii sau institutiei publice
 • b. Eficientizării active. autoritătii sau institutiei publice din cadrul căreia este mutat functionarul public
 • c. Respectării principiului modificării periodice a raporturilor de serviciu ale functionarilor publici;
11 ) (112 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Sunt trăsături caracteristice ale functiei publice:
 • a. Functia publică are caracter propriu, continuu si obligatoriu;
 • b. Functia publică se exercită în regim de drept privat
 • c. Exercitarea functiei publice presupune încheierea unui contract individual de muncă;
12 ) (135 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Sunt conditii cerute de lege unei persoane pentru ocuparea unei functii publice, între altele:
 • a. Să aibă vârsta de minim 18 ani împliniti;
 • b. Să aibă studii medii, atestate cu diplomă de bacalaureat
 • c. Să nu fi suferit vreo afectiune de sănătate pe o perioadă de 2 ani anterioară momentului la care candidează pentru ocuparea functiei publice;
13 ) (88 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Sunt infractiuni săvârsite de functionari, în exercitarea functiei publice:
 • a. Traficul de influentă, potrivit art.257 din Codul penal
 • b. Falsul privind identitatea, potrivit art.293 din Codul penal
 • c. Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor, potrivit art.246 din Codul penal.
14 ) (65 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Statutul deputatilor si senatorilor si Regulamentele Camerei Deputatilor si Senatului:
 • a. reprezintă o adevărată codificare a statutului juridic si etic al parlamentarului român;
 • b. au fost adoptate prin Legea nr. 96/2006;
 • c. consacră principiul machiavelic, potrivit căruia omul politic nu trebuie să-si tină cuvântul atunci când motivele care l-au făcut să promită un lucru au încetat de a mai exista.
15 ) (165 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Promovarea în functie a functionarilor publici se realizează prin ocuparea:
 • a. Unei functii publice dintr-o clasă superioară, ca urmare a promovării examenului sau concursului organizat în acest sens si obtinerii unei diplome la nivel superior
 • b. Unei functii de înalt functionar public
 • c. Unei functii de secretar adjunct în minister

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: