Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Deontologia functiei publice - Sem 2 - 2010-2011 (3040)

1 ) (102 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Normele moralei sunt:
 • a. Norme juridice obligatorii
 • b. Recomandări care nu pot fi impuse prin forta de constrângere a statului
 • c. Reguli de conduită reglementate juridic;
2 ) (82 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Efectele coruptiei sunt, de exemplu:
 • a. afectarea demnitătii numai a functionarului public care are o conduită coruptă;
 • b. diminuarea încrederii cetătenilor în functionarul public care are o conduită coruptă;
 • c. afectarea demnitătii, a probitătii profesionale si a credibilitătii tuturor cat. de titulari de functii publice.
3 ) (84 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Remedii ale fenomenului coruptiei, în documentele europene:
 • a. Sunt stabilite prin Rezolutia (91)27 a Comitetului Ministrilor Consiliului Europei privind autorizarea creării acordului partial si lărgit pentru stabilirea Grupului de State împotriva Coruptiei –GRECO;
 • b. Sunt stabilite prin Rezolutia (97) 24 a Comitetului Ministrilor Consiliului Europei privind cele 20 de principii directoare pentru lupta împotriva coruptie;
 • c. Sunt stabilite prin Rezolutia (2000)25 a Comitetului Ministrilor Consiliului Europei privind Fondarea Grupului de State pentru combaterea a Coruptiei – GRECO.
4 ) (4 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Deontologia a mai fost definită ca reprezentând :
 • c. ansamblul normelor care conturează un anumit tip de comportament profesional
5 ) (182 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Nu constituie abateri disciplinare săvârsite de functionarii publici:
 • a. Întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor
 • b. Stabilirea de către functionarii publici de executie de relatii directe cu petentii în vederea solutionării cererilor acestora;
 • c. Neglijenta în rezolvarea lucrării;
6 ) (111 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   În sens larg, notiunea de „functie publică” reprezintă:
 • a. Functia publică administrativă
 • b. Orice functie de conducere exercitată în cadrul organelor administratiei publice
 • c. Functia publică exercitată în cadrul oricărui organ al statului, indiferent cărei puteri îi apartine: legislativă, executivă sau judecătorească
7 ) (177 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Obligatia de a se abtine de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor si preferintelor politice revine:
 • a. Numai înaltilor functionari publici;
 • b. Numai functionarilor publici cu functii de conducere în cadru autoritătilor si institutiilor publice constituite la nivel central;
 • c. Tuturor functionarilor publici, în exercitarea atributiilor ce le revin
8 ) (68 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Alte reglementări cu caracter deontologic sunt si:
 • a. Legea nr. 92/1992 privind organizarea judiciară;
 • b. Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale;
 • c. Codul de etică si conduită a membrilor si personalului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Regulamentul nr. 5/1995 al C.N.V.M.
9 ) (99 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Sunt principii ale bunei administratii, consacrate de Codul bunei conduite administrative:
 • a. Principiul motivării deciziilor permite, totusi, functionarului public luarea unor decizii care se bazează pe motive succinte sau care nu contin rationamente individuale
 • b. Regula indicării căilor de atac obligă să fie indicată natura căii de atac, organelle înaintea cărora va putea fi exercitată, dar nu si termenul de exercitare
 • c. Principiul termenului rezonabil pentru luarea unei decizii, este o cerintă impusă activitătii administrative a institutiilor, organelor si functionarilor comunitari
10 ) (87 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Sunt infractiuni săvârsite de functionari, în exercitarea functiei publice:
 • a. Uzurparea de calităti oficiale, potrivit art.240 din Codul penal
 • b. Delapidarea, potrivit art.215¹din Codul penal
 • c. Ruperea de sigilii si sustragere de sub sechestru, potrivit art. 243 din Codul penal.
11 ) (106 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Prin notiunea de „functie publică” se întelege:
 • a. O profesie exercitată în legătură cu treburile statului al cărei statut este stabilit de stat prin organele sale competente
 • b. Orice profesie exercitată în temeiul unei legi sau ordonante de guvern;
 • c. O activitate desfăsurată în temeiul unui contract individual de muncă
12 ) (108 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Constituie o trăsătură a deontologiei functiei publice si:
 • a. Functionarul public actionează în baza mandatului acordat de cetătenii cu drept de vot;
 • b. Functia publică trebuie exercitată discretionar;
 • c. Scopul acesteia este circumstantiat unui serviciu public;
13 ) (72 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Termenul de coruptie are sensul:
 • a. termenul are sensul general de abatere de la imoralitate si de la necinste
 • b. termenul a intrat în limba română, prin intermediul limbii engleze, din limba latină
 • c. În limbajul comun, termenul include toate activitătile si actele prin care se realizează deturnarea functiei publice de la scopul satisfacerii interesului general si realizarea drepturilor si intereselor legitime, către satisfacerea unor scopuri si interese particulare
14 ) (166 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Una dintre conditiile cumulative care trebuie îndeplinite de functionarul public pentru participarea la examenul de promovare în grad profesional superior este:
 • a. Să fie absolvent de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administratiei publice;
 • b. Să fie numit într-o functie publică din clasa I;
 • c. Să aibă cel putin 4 ani vechime în gradul profesional al functiei publice din care promovează
15 ) (192 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Răspunderea civilă a functionarilor publici este:
 • a. O formă subsidiară răspunderii penale
 • b. Forma principală de răspundere a functionarilor publici
 • c. O formă specifică a răspunderii civile delictuale

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: