Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Deontologia functiei publice - Sem 2 - 2010-2011 (3040)

1 ) (113 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Caracterul obligatoriu al functiei publice presupune:
 • a. Exercitarea ei reprezintă o posibilitate pentru titular;
 • b. Functionarul public este obligat să intervină din oficiu sau la cerere potrivit competentei sale;
 • c. Exercitarea functiei publice este lăsată la aprecierea titularului ei
2 ) (71 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Din punct de vedere al exercitării functiei publice, coruptia reprezintă:
 • a. reprezintă una dintre problemele cele mai sensibile din România zilelor noastre
 • b. un fenomen care, din punct de vedere al dreptului penal, prezintă pericolul social al unor infractiuni
 • c. un risc major pentru exercitarea deontologică a functiei publice si o proastă exercitare a functiei publice
3 ) (172 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Mutarea unui înalt functionar public din functia de prefect în cea de inspector guvernamental se dispune de către:
 • a. O comisie disciplinară constituită la nivelul conducerii prefecturii, din care nu face parte prefectul ce urmează a fi mutat pe altă functie publică;
 • b. Primul Ministru, prin decizie motivată în fapt si în drept;
 • c. Guvernul României, prin hotărâre, pentru respectarea principiului simetriei în domeniul numirii în functii publice;
4 ) (104 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Dreptul subiectiv reprezintă:
 • a. Posibilitatea unui subiect de a-si valorifica sau apăra împotriva tertilor un interes legalmente protejat;
 • b. Ansamblul drepturilor subiective civile;
 • c. Forta coercitivă a statului
5 ) (45 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Ca principiu general al conduitei functionarilor publici, principiul libertătii gândirii si a exprimării:
 • a. Obligă functionarii publici să permită beneficiarilor serviciilor publice să-si exprime si să-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
 • b. Obligă functionarii publici de conducere ca, în exercitarea functiei publice pe care o detin, să permită libertatea gândirii si a exprimării
 • c. Permite functionarilor publici să-si exprime si să-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri.
6 ) (111 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   În sens larg, notiunea de „functie publică” reprezintă:
 • a. Functia publică administrativă
 • b. Orice functie de conducere exercitată în cadrul organelor administratiei publice
 • c. Functia publică exercitată în cadrul oricărui organ al statului, indiferent cărei puteri îi apartine: legislativă, executivă sau judecătorească
7 ) (196 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Dreptul de a emite actul administrativ de recuperarea a pagubei se prescrie în termen de :
 • a. 1 an de la constatarea pagubei;
 • b. 3 ani de la producerea pagubei;
 • c. 6 luni de la asumarea angajamentului de plată de către functionarul public
8 ) (179 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Sunt principii constitutionale ale exercitării deontologice a functiei publice si:
 • a. Principiul egalitătii de tratament fată de toti beneficiarii serviciului public;
 • b. Principiul egalitătii de tratament, potrivit căruia functionarul public trebuie să ai aibă acelasi comportament fată de toti colegii săi;
 • c. Principiul egalitătii de tratament, potrivit căruia conducătorul autoritătii sau institutiei publice trebuie să dezvolte relatii profesionale de aceeasi natură cu subordonatii săi;
9 ) (66 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Alte reglementări cu caracter deontologic sunt:
 • a. Legea nr.47/1994 pentru personalul din cadrul serviciilor aflate în subordinea Presedintelui României;
 • b. OUG nr.1/2001, care a modificat si completat Legea nr.47/1994;
 • c. Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.
10 ) (105 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   În functie de caracterul conduitei pe care o prescriu, normele juridice sunt:
 • a. Numai permisive;
 • b. Numai prohibitive;
 • c. Onerative, prohibitive si permisive
11 ) (91 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Recomandarea nr. R (2000) 10 a Comitetului Ministrilor Consiliului Europei privind codurile de conduită pentru functionarii publici:
 • a. a fost adoptată în anul 2004, anterior adoptării Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici;
 • b. a fost adoptată de Parlamentul European în scopul de a constitui un model pentru codurile nationale de conduită a functionarilor publici din statele UE
 • c. are ca anexă Codul model de conduită a functionarilor publici.
12 ) (70 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Mai pot fi enumerate ca reglementări deontologice si:
 • a. Codul de conduită si deontologie medicală veterinară
 • b. Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România
 • c. Codul de etică si de conduită al personalului din Agentia Medicamentului
13 ) (188 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Răspunderea contraventională a functionarilor publici intervine în următoarele situatii:
 • a. Functionarul public săvârseste o contraventie la circulatia pe drumurile publice în timp ce conduce masina de serviciu
 • b. Functionarul public săvârseste o contraventie în timpul si în legătură cu sarcinile de serviciu
 • c. În situatiile enumerate expres si limitativ în Statutul general al functionarilor publici si în Statutele unor categorii speciale de functionari publici
14 ) (131 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Înaltii functionari publici sunt numiti după următoarele reguli de competentă:
 • a. Primul ministru numeste subprefectul si inspectorii guvernamentali;
 • b. Guvernul numeste secretarul general, secretarul general adjunct al guvernului, prefectii si subprefectii
 • c. Guvernul numeste prefectul, secretarii generali din ministere si inspectorii guvernamentali
15 ) (8 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Morala reprezintă :
 • c. ansamblul normelor de convietuire si de comportare a oamenilor unii fată de altii si fată de colectivitate.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: