Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Contencios Administrativ - Sem 1 - 2010-2011 (1720)
Test adaugat de :Ervin

1 ) (26 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Plangerea prealabila are caracter:
 • a. facultativ;
 • b. obligatoriu;
 • c. de sesizare a instantei de contencios administrativ
2 ) (16 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Contenciosul obiectiv se refera la:
 • a. posibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea ;
 • b. posiblitatea judecatorului investit cu cererea de a stabili daca reclamantul a suferit sau nu o vatamare a drepturilor sale subiective;
 • c. posibilitatea judecatorului de a dispune anularea sau modificarea actului administrativ.
3 ) (30 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Nu pot fi atacate in contenciosul administrativ:
 • a. actele administrative care privesc raporturile dintre instantele judecatoresti si Parlament;
 • b. ordinul prefectului de numire in functii publice;
 • c. actele de comandament cu caracter militar
4 ) (2 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Perioada cuprinsa intre anii 1866 si iulie 1905 reprezinta perioada .............. a contenciosului administrativ romanesc.
 • a. perioada franceza
 • b. perioada anglo-saxona
 • c. perioada mixta
5 ) (14 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Sunt caracteristici generale ale controlului judecatoresc:
 • a. controlul judecatoresc se exercita asupra tuturor autoritatilor administrative, in ceea ce priveste legalitatea actelor administrative adoptate sau emise;
 • b. controlul judecatoresc vizeaza legalitatea, oportunitatea, precum si eficienta si eficacitatea actelor administrative;
 • c. controlul judecatoresc este exercitat din oficiu de catre instantele de contencios administrativ
6 ) (92 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Sectiile de contencios administrativ si fiscal al curtilor de apel solutioneaza in fond:
 • a. litiigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, judetene si locale
 • b. litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatiile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora de pana la 500.000 lei
 • c. litiigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora, mai mari de 500.000 lei
7 ) (37 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    1. Caracteristicile procedurii de solutionare a exceptiei de nelegalitate sunt:
 • a. competenta de solutionare apartine instantei investita cu judecarea fondului litigiului;
 • b. exceptia de nelegalitate se judeca de urgenta, cu citarea partilor si a emitentului actului administrativ;
 • c. recursul impotriva solutiei primei instante se declara in termenul de 15 zile prevazut de Codul de procedura civila
8 ) (32 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Instanta de contencios administrativ poate pronunta urmatoarele solutii:
 • a. sa anuleze in tot sau in parte actul administrativ individual sau normativ;
 • b. sa oblige autoritatea publica sa isi revoce actul administrativ vatamator; c. sa amendeze persoana fizica sau juridica, destinatara a actului administrativ
 • c. c
9 ) (89 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    In mod exceptional, pentru motive temeinice, in cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusa si peste termenul de 6 luni, dar nu mai tarziu de ………… de la data comunicarii actului, data luarii la cunostiinta, data introducerii cererii sau data incheierii procesului-verbal de conciliere, dupa caz.
 • a. 1 an
 • b. 2 ani
 • c. 18 luni
10 ) (5 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
     Sunt caracteristici ale actului administrativ:
 • a. actul administrativ este, in principiu, irevocabil;
 • b. actul administrativ este adoptat/emis de catre o autoritate publica in vederea organizarii executarii legii si executarii in concret a acesteia
 • c. actul administrativ trebuie investit cu formula executorie.
11 ) (86 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care este termenul de prescriptie care curge de la emiterea actului administrativ?
 • a. de 1 an
 • b. de 6 luni
 • c. de 3 luni
12 ) (45 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Neexecutarea hotararii judecatoresti irevocabile de catre autoritatea publica poate atrage:
 • a. sanctionarea conducatorului autoritatii publice sau a persoanei obligate cu amenda;
 • b. obligarea autoritatii publice la plata dobanzii de referinta B.N.R.;
 • c. raspunderea contraventionala a celui obligat prin hotarare judecatoreasca.
13 ) (19 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Contenciosul în cadrul căruia judecătorul este investit şi competent să constate existenţa şi întinderea unor drepturi subiective, al căror titular este reclamantul, vătămate de către administraţie, se numeşte:
 • a. Contencios obiectiv;
 • b. Contencios subiectiv;
 • c. Contencios administrative de anulare
14 ) (21 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Criteriile de stabilire a competentei materiale a instantei de contencios administrativ sunt:
 • a. criteriul naturii juridice a actului administrativ atacat,
 • b. criteriul valoric in cazul actelor administrative care au ca obiect taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora,
 • c. criteriul modului de adoptare/emitere a actului administrativ;
15 ) (99 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt caile de atac extraordinare in materia contenciosului administrativ?
 • a. recursul
 • b. contestatia in anulare, in conditiile art. 317 si urmatoarele din Codul de proc. civ.; revizuirea, in conditiile art. 322 si urmatoarele din Codul de proc. civ.; recursul in interesul legii, in conditiile art. 329 din Codul de proc. civ.
 • c. contestatia in anulare in conditiile art. 317 si urmatoarele din Codul de proc. civ

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: