Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Contencios Administrativ - Sem 1 - 2010-2011 (1641)
Test adaugat de :Ervin

1 ) (97 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
     Referitor la cauzele care au ca obiect un contract administrativ instanta, in functie de starea de fapt, va putea:
 • a. dispune anularea acestuia in tot sau in parte, obliga autoritatea publica sa incheie contractul la care reclamantul este indrituit, impune uneia dintre parti indeplinirea unei anumite obligatii, suplini consimtamantul unei parti, cand interesul public o cere, obliga la plata unor despagubiri pentru daunele materiale si morale
 • b. dispune anularea acestuia in tot sau in parte, obliga autoritatea publica sa incheie contractul la care reclamantul este indrituit, impune uneia dintre parti indeplinirea unei anumite obligatii
 • c. suplini consimtamantul unei parti, cand interesul public o cere, obliga la plata unor despagubiri pentru daunele materiale si morale
2 ) (80 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Actele exceptate de la controlul instantei de contencios administrativ sunt:
 • a. actele administrative pentru modificarea sau desfiintarea carora se prevede, prin lege organica, o alta procedura judiciara
 • b. actele administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul si actele de comandament cu caracter militar
 • c. actele administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul si actele de comandament cu caracter militar ; actele administrative pentru modificarea sau desfiintarea carora se prevede, prin lege organica, o alta procedura judiciara
3 ) (95 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Cererea de suspendare se poate formula:
 • a. odata cu actiunea principala sau printr-o actiune separata, pana la solutionarea actiunii in fond
 • b. odata cu actiunea principala
 • c. printr-o actiune separata
4 ) (69 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Contenciosul obiectiv:
 • a. reprezinta contenciosul in cadrul caruia judecatorul este investit si competent sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea, fara sa fie preocupat daca reclamantul a suferit sau nu o vatamare a drepturilor sale subiective
 • b. este format din totalitatea litigiilor de natura civila, comerciala si penala de competenta instantelor judecatoresti
 • c. reprezinta contenciosul in cadrul caruia judecatorul este investit si competent sa constate existenta si intinderea unor drepturi subiective, al caror titular este reclamantul, vatamate de catre administratie.
5 ) (25 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Persoana vatamata poate solicita instantei de contencios administrativ:
 • a. anularea in tot sau in parte a actului administrativ;
 • b. revocarea actului administrativ;
 • c. reducerea pagubei cauzate prin actul administrativ vatamator;
6 ) (6 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Principiul legalitatii actului administrativ presupune urmatoarele:
 • a. actul administrativ sa respecte doar conditiile de oportunitate existente in momentul emiterii/adoptarii acestuia;
 • b. actul administrativ sa fie emis/adoptat in limitele competentei legale a autoritatii publice ierarhic superioare;
 • c. calitatea actului administrativ de a corespunde Constitutiei si legii in baza si in executarea careia a fost emis.
7 ) (82 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
     Prin notiunea de autoritate publica intelegem:
 • a. Orice organ (in sensul de institutie, dar si in sens de organ de conducere) al administratiei publice, care are competenta de a emite acte administrative pe baza legii
 • b. Orice organ (in sensul de institutie, dar si in sens de organ de conducere) al administratiei publice, dar si al celorlalte doua puteri in stat, precum si orice alte institutii publice si de interes public care au competenta de a emite acte administrative pe baza legii si pentru organizarea sau executarea in concret a acesteia
 • c. Orice organ (in sensul de institutie, dar si in sens de organ de conducere) al celor doua puteri in stat, care au competenta de a emite acte administrative pe baza legii
8 ) (62 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Solutia instantei competente sa judece exceptia de nelegalitate poate fi atacată:
   a.cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare;
   b.este definitivă si irevocabila;
   c.cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare.
 • a. a
 • b. b
 • c. c
9 ) (79 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Obiectul litigiului de contencios administrativ poate fi:
 • a. actul administrativ ilegal, refuzul nejustificat al autoritatii, contractele administrative
 • b. actul administrativ ilegal, refuzul nejustificat al autoritatii, contractele administrative, actele administrativ-jurisdictionale, ordonantele Guvernului, exceptia de nelegalitate a unui act administrativ
 • c. actul administrativ ilegal, contractele administrative, ordonantele Guvernului
10 ) (27 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Termenul de formulare a plangerii prealabile este, potrivit dispozitiilor legii contenciosului administrativ:
 • a. 30 de zile de la emiterea actului administrativ individual;
 • b. oricand pentru actul administrativ unilateral;
 • c. 30 de zile de la comunicarea actului administrativ individual
11 ) (92 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Sectiile de contencios administrativ si fiscal al curtilor de apel solutioneaza in fond:
 • a. litiigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, judetene si locale
 • b. litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatiile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora de pana la 500.000 lei
 • c. litiigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora, mai mari de 500.000 lei
12 ) (56 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Instanţa de executare în materia contenciosului administrativ este:
 • a. judecătoria, ca instanţă de drept comun;
 • b. instanţa care a soluţionat fondul litigiului de contencios administrativ;
 • c. secţia de contencios administrativ a tribunalului.
13 ) (75 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Subiectele care pot avea calitatea procesuala activa si au dreptul sa sesizeze instantele de contencios administrativ sunt:
 • a. orice persoana fizica sau juridica, care se considera vatamata in drepturile sale, recunoscute de lege, prin refuzul ori nesolutionarea in termenul legal al unei cereri
 • b. orice persoana fizica sau juridica, care se considera vatamata in drepturile sau interesele sale, recunoscute de lege, printr-un act administrativ sau prin refuzul ori nesolutionarea in termenul legal al unei cereri
 • c. orice persoana fizica sau juridica, care se considera vatamata in drepturile sale, recunoscute de lege, printr-un act administrativ
14 ) (49 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Recursul ierarhic se exercita la:
 • a. aceeasi autoritate care a emis actul administrativ supus recursului ;
 • b. organul superior organului care a emis actul ce a produs vatamarea ;
 • c. organul de control administrativ de specialitate.
15 ) (36 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    1. In urma judecarii cauzei, instanta de contencios administrativ poate da una dintre urmatoarele solutii:
 • a. sa anuleze, in tot sau in parte, actul administrativ;
 • b. sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act administrativ;
 • c. sa oblige autoritatea parata la rectificarea actului contestat.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: