Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Contencios Administrativ - Sem 1 - 2010-2011 (1727)
Test adaugat de :Ervin

1 ) (15 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Sunt subiecte de sesizare a instantei de contencios administrativ, in cadrul litigiului de contencios administrativ:
 • a. Avocatul Poporului, cand apreciaza ca poate interveni in favoarea persoanei vatamate;
 • b. Prefectul care, in urma controlului de autoritate tutelara, poate ataca in fata instantei de contencios administrativ actele nelegale ale autoritatilor administratiei publice locale;
 • c. Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate ataca actele administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale prin care se incalca legislatia privind functia publica si functionarii publici
2 ) (58 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Ordonantele de urgenta ale guvernului, precum si cele adoptate in baza unei legi de abilitare pot fi atacate:
    a. la instanta de contencios administrativ, printr-o actiune insotita de exceptia de neconstitutionalitate, in masura in care obiectul principal nu este constatarea neconstitutionalitatii ordonantei sau a dispozitiei din ordonanta;
    b. nu pot fi atacate la instanta de contencios administrativ;
    c. pot fi atacate numai la Curtea Constitutionala.
 • a. a
 • b. b
 • c. c
3 ) (91 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Tribunalele administrativ- fiscale solutioneaza in fond:
 • a. litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatiile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora de pana la 500.000 lei
 • b. litiigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora, mai mari de 500.000 lei
 • c. litiigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, judetene si locale
4 ) (19 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Contenciosul în cadrul căruia judecătorul este investit şi competent să constate existenţa şi întinderea unor drepturi subiective, al căror titular este reclamantul, vătămate de către administraţie, se numeşte:
 • a. Contencios obiectiv;
 • b. Contencios subiectiv;
 • c. Contencios administrative de anulare
5 ) (1 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Perioada cuprinsa intre anii 1864 si 1866 reprezinta perioada .............. a contenciosului administrativ romanesc.
 • a. perioada anglo-saxona
 • b. perioada franceza
 • c. perioada mixta
6 ) (35 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    1. In cazul litigiilor avand ca obiect contracte administrative, instanta poate pronunta urmatoarele solutii:
 • a. obliga autoritatea publica sa desfiinteze contractul;
 • b. suplineste consimtamantul unei parti cand interesul public o cere;
 • c. stabileste un termen de incetare a contractului
7 ) (99 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt caile de atac extraordinare in materia contenciosului administrativ?
 • a. recursul
 • b. contestatia in anulare, in conditiile art. 317 si urmatoarele din Codul de proc. civ.; revizuirea, in conditiile art. 322 si urmatoarele din Codul de proc. civ.; recursul in interesul legii, in conditiile art. 329 din Codul de proc. civ.
 • c. contestatia in anulare in conditiile art. 317 si urmatoarele din Codul de proc. civ
8 ) (89 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    In mod exceptional, pentru motive temeinice, in cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusa si peste termenul de 6 luni, dar nu mai tarziu de ………… de la data comunicarii actului, data luarii la cunostiinta, data introducerii cererii sau data incheierii procesului-verbal de conciliere, dupa caz.
 • a. 1 an
 • b. 2 ani
 • c. 18 luni
9 ) (22 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Actiunea in contencios administrativ va fi introdusa:
 • a. obligatoriu la domiciliul paratului;
 • b. obligatoriu la domiciliul reclamantului;
 • c. la domiciliul paratului sau la domiciliul reclamantului
10 ) (84 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    In ce cazuri nu este obligatorie procedura prealabila?
 • a. In cazul actiunilor exercitate de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public sau Agentia Nationala a Functionarilor Publici, precum si in cazul exceptiei de nelegalitate si al actiunii vizand ordonantele Guvernului
 • b. In cazul actiunilor exercitate de Avocatul Poporului, Ministerul Public sau Agentia Nationala a Functionarilor Publici
 • c. In cazul actiunilor exercitate de prefect, precum si in cazul exceptiei de nelegalitate si al actiunii vizand ordonantele Guvernului
11 ) (92 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Sectiile de contencios administrativ si fiscal al curtilor de apel solutioneaza in fond:
 • a. litiigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, judetene si locale
 • b. litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatiile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora de pana la 500.000 lei
 • c. litiigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora, mai mari de 500.000 lei
12 ) (74 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Din punct de vedere organic, prin contenciosul administrativ se intelege:
 • a. activitatea de solutionare de catre instantele competente apartinand puterii judecatoresti a litigiilor ce au luat nastere in legatura cu un act administrativ care a produs o vatamare a unui drept prevazut de lege sau a unui interes legitim, in care cel putin una din parti este o institutie publica sau o institutie de interes public
 • b. totalitatea instantelor judecatoresti competente sa solutioneze litigiile de mai sus
 • c. totalitatea litigiilor de natura civila, comerciala si penala de competenta instantelor judecatoresti
13 ) (50 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Instanta de executare in materia contenciosului administrativ este:
 • a. judecatoria, ca instanta de drept comun;
 • b. instanta care a solutionat fondul litigiului de contencios administrativ;
 • c. sectia de contencios administrativ a tribunalului
14 ) (88 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Termenul general de sesizare a instantei de contencios administrativ, prevazut de art. 11 din lege, este de:
 • a. 2 luni
 • b. 3 luni
 • c. 6 luni
15 ) (86 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care este termenul de prescriptie care curge de la emiterea actului administrativ?
 • a. de 1 an
 • b. de 6 luni
 • c. de 3 luni

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: