Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: Contencios Administrativ 250 - Sem 1 - 2010-2011 (1532)
Test adaugat de :Ervin

1 ) (84 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Ce fel de control realizeaza Curtea Constitutionala asupra activitatii autoritatilor publice?
 • a. un control politic al activitatii autoritatii publice
 • b. un control economic al activitatii autoritatii publice
 • c. un control privind conformitatea cu Legea fundamentala, pronuntandu-se pe exceptiile de neconstitutionalitate
 • d. necontencios, dar si unul contencios privind legalitatea actelor cu Constitutia
 • e. un control de oportunitate al legilor speciale cu legile generale
2 ) (220 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    La ce sectie din cadrul Tribunalului se face judecata pe fond a unei actiunii in contencios administrativ?
 • a. sectia comerciala
 • b. sectia de contencios administrativ si fiscal, daca exista sau la sectia comerciala si de contencios administrativ
 • c. sectia civila, dupa caz sectia penala
 • d. sectia litigii de munca
3 ) (219 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    In ce termen se poate executa o hotarare definitiva si irevocabila pronuntata de instanta de contencios administrativ ?
 • a. in termenul prevazut in cuprinsul hotararii sau in cel mult c)0 de zile de la data ramanerii definitive a acesteia
 • b. in termen de 1 an de la comunicarea hotararii
 • c. in termen de 3 ani de la comunicarea hotararii
 • d. in termen de 6 luni de la comunicarea hotararii
4 ) (13 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    
Cine realizează controlul de tutelă administrativă?
 • a. controlul de tutelă administrativă se realizează de către Prefecţii judeţelor potrivit Legii nr. 340/2004 şi potrivit Legii 554/2004
 • b. controlul de tutelă administrativă se realizează de către Prefecţii judeţelor potrivit Legii nr. 340/2004 şi potrivit Legii 554/2004 şi de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
 • c. controlul de tutelă administrativă se realizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
 • d. controlul de tutelă administrativă se realizează de organele din cadrul Primăriei conform Legii nr. 215/2001
5 ) (172 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Controlul asupra activitatii autoritatilor administratiei publice are scopul:
 • a. de a realiza valori politice si pentru a asigura conformitatea dintre activitatea autoritatii cu exigentele stabilite de forurile politice si de lege
 • b. de a realiza valori economice in concordanta cu interesul societatii
 • c. de a realiza valori morale si valori sociale in interesul colectivitatii
 • d. de a realiza valori positive in interesul cetateanului
6 ) (82 - SINGLE SELECT) (E ai ales : )
    Care dintre dispozitiile Constitutiei revizuite, reglementeaza controlul parlamentar al activitatii Guvernului, ca si autoritate publica:
 • a. art. 112 privind: intrebari, interpelari si motiuni simple
 • b. art. 113 privind: motiunea de cenzura
 • c. art. 114 privind: angajarea raspunderii Guvernului
 • d. art. 116 privind: structura administratiei publice centrale de specialitate si art. 10 privind relatii internationale
 • e. art. 109 privind: raspunderea membrilor Guvernului, art. 112 privind: intrebari, interpelari si motiuni simple, art. 113 privind: motiunea de cenzura
7 ) (139 - SINGLE SELECT) (E ai ales : )
    Care sunt organele de tutela administrativa prevazute de art. 3 din Legea Contenciosului administrativ ?
 • a. Primarul si prefectul
 • b. Consiliul local si Guvernul
 • c. Guvernul si Agentia Nationala a Functionarilor Publici
 • d. Prefectul si primarul
 • e. Prefectul si Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
8 ) (215 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
    De cate feluri este competenta instantei de contencios administrativ ?
 • a. a) competenta materiala
 • b. b) competenta teritoriala
 • c. c) competenta locala, competenta centrala
 • d. d) competenta materiala si teritoriala
9 ) (194 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Pe ce cale se poate realiza controlul judecatoresc de legalitate al actelor administrative, emise de autoritatile publice ?
 • a. pe calea contenciosului administrativ, fiind un control garantat prin Constitutie
 • b. pe calea intrebarilor si interpelarilor, de catre senatori si deputati
 • c. de catre comisiile permanente si temporare ale autoritatii legislative, prin intrebari si interpelari adresate conducatorilor autoritatilor publice
 • d. pe calea actiunii in instanta de drept civil, formulate de partea interesata si vatamata in dreptul sau printr-un act administrativ unilateral
10 ) (54 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Este posibila suspendarea executarii actelor contestate in cadrul actiunii in Contencios Administrativ?
 • a. Nu este posibila suspendarea executarii actelor contestate in cadrul actiunii in Contencios Administrativ.
 • b. Este posibila suspendarea executarii actelor contestate in cadrul actiunii in Contencios Administrativ cu conditia ca partea care o cere sa plateasca o cautiune.
 • c. Este posibila suspendarea executarii actelor contestate in cadrul actiunii in Contencios Administrativ in conditiile art. 14 si 15 din legea Contenciosului Administrativ, in cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube eminente o data cu sesizarea in conditiile legii a autoritatii publice emitente a actului atacat, sau prin cererea adresata instantei competente pentru anularea actului administrativ respectiv.
 • d. Este posibila suspendarea executarii actelor contestate in cadrul actiunii in Contencios Administrativ in conditiile art. 14 si 15 din legea Contenciosului Administrativ, in cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube eminente o data cu sesizarea in conditiile legii a autoritatii publice emitente a actului atacat.
 • e. Este posibila suspendarea executarii actelor contestate in cadrul actiunii in Contencios Administrativ numai prin cererea adresata instantei competente pentru anularea actului administrativ respectiv.
11 ) (232 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Ce reprezinta in sensul legii contenciosului administrativ refuzul autoritatii? Care este raspunsul corect:
 • a. Refuzul nejustificat de a solutiona o cerere consta in exprimarea explicita, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea de catre autoritate
 • b. Tacerea autoritatii publice fata de o cerere formulata de o persoana fzica sau juridica, prin exces de putere
 • c. Refuzul pur si simplu de a nu raspunde la cerere
 • d. Lipsa vointei autoritatii publice de a solutiona in termenul legal cererea adresata acesteia
12 ) (100 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Care sunt trasaturile specifice ale contenciosului administrativ potrivit legii cadru si Constitutiei ?
 • a. are un obiect specific al litigiului de drept administrativ, calitatea partilor in litigiu, este un contencios de plina jurisdictie si procedura prealabila are caracter obligatoriu
 • b. obiectul specific al litigiului de drept administrativ si calitatea partilor in litigiu
 • c. calitatea partilor in litigiu si tipul de contencios de plina jurisdictie
 • d. obiectul specific al litigiului si caracterul facultativ al procedurii prealabile
 • e. caracterul obligatoriu al procedurii prealabile si caracterul de plina jurisdictie a contenciosului
13 ) (143 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
    Se pot ataca actele administrative? Cand si unde ?
 • a. Nu se pot ataca in instanta
 • b. Actele administrativ-jurisdictionale sunt definitive si irevocabile
 • c. Se pot ataca la instantele civile
 • d. Actele administrative pot fi atacate direct la instanta de contencios administrativ competenta potrivit art. 10, in termen de 15 zile de la comunicare, daca partea nu exercita caile administrativ-jurisdictionale de atac
 • e. Se pot ataca in termen de 15 zile la instanta de pe langa Curtea de Apel
14 ) (109 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
    Care sunt categoriile esentiale de valori, ocrotite prin actiunea in contencios administrativ ?
 • a. drepturile persoanei vatamate
 • b. numai libertatile persoanei vatamate
 • c. interesele legitime
 • d. drepturile si libertatile recunoscute de lege si interesul legitim al reclamantului
 • e. nici una din aceste valori
15 ) (105 - SINGLE SELECT) (E ai ales : )
    Actiunile in contencios administrativ se impart in:
 • a. actiuni care obliga pe reclamant sa realizeze procedura administrativa prealabila
 • b. actiuni care nu obliga ca reclamantul sa parcurga procedura prealabila
 • c. actiuni care obliga la concilierea partilor inainte de proces
 • d. actiuni care nu obliga la concilierea partilor inainte de proces
 • e. actiuni care obliga la efectuarea procedurii administrative prealabile si care nu obliga la efectuarea procedurii jurisdictionale speciale

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: