Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: Politica publica - Sem 2 - 2010-2011 (1662)
Test adaugat de :AURA73

1 ) (10 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Actorii participanti la procesul de furnizare a politicilor publice sunt:
 • a. societatea civila
 • b. presedintele tarii, autoritatea judecatoreasca
 • c. furnizorii politici, administratia, participantii la activitatea publica.
2 ) (56 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Sprijinul centrat:
 • a. se refera la rezerva de atitudini favorabile sau la bunavointa care-i ajuta pe membrii unei comunitati sa acepte sau sa tolereze rezultatele care nu le convin sau efectele pe care le considera contrare dorintelor lor
 • b. se refera la atitudinile favorabile si predispozitiile stimulate de rezultate care sunt percepute de catre cetateni ca indeplinind cererile lor pe masura ce apar sau chiar anticipandu-le
 • c. se refera la deciziile autorizate de catre conducere care coincide intocmai rezultatelor obtinute de catre nivelele inferioare
3 ) (91 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   In cadrul modelului teoretic de preventie integrata, echipa de preventie
 • a. constituie factorul fundamental si organic de decizie al oricarui proiect de preventie integrata locala
 • b. actioneaza continuu pe intregul parcurs al derularii proiectului de preventie integrata locala
 • c. este compusa din persoane mandatate de grupul de concertare pt a urmari zilnic derularea proiectului
4 ) (59 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   In alegerea unei solutii (din mai multe existente)pentru o problema se folosesc metodele constatatoare atunci cand:
 • a. problema este una focalizata, res..cand sunt putine date cantitative,disponibile, iar credibilitatea lor ridica anumite semen de intrebare
 • b. problema pe care ne propunem sa o rezolvam este extinsa,exista date statistice disponibile, iar gradul de deschidere al institutiilor implicate este redus
 • c. problema supusa rezolvarii este una in jurul careia se initiaza o dezbatere, o controversa care face obiectul unor valori contrastante.
5 ) (82 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Preventia primara sau generala
 • a. vizeaza modificare comportamentelor subiectilor deja identificati ca fiind delicventi si are ca scop impiedicarea comiterii recidivelor
 • b. incearca reducerea frecventei ori evitarea comiterii faptelor antisociale-ea se adreaseaza grupurilor considerate ca fiind vulnerabile si defineste factorii de risc.
 • c. vizeaza ansamblul populatiei si actioneaza la nivelul factorilor sociali generali (actiuni asupra contextului social, cultural si economic).
6 ) (29 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Termenul de autori ai politicilor publice(policy-makers) se refra la:
 • a. un grup de decidenti care determina cursul unei actiuni in mod intentionat si urmarind anumite finalitati;
 • b. acei indivizi, grupati dupa diferite criterii care utilizeaza propriile lor cunostinte, experiente si perceptii pentru a contura solutii de rezolvare a unor probleme comune ale grupului din care fac parte;
 • c. acele autoritati care au ca sarcina rezolvarea conflictelor,dezacordurile si a controla procesul de luare a deciziilor, urmarind propriul interes.
7 ) (31 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Guvernul, ca actor implicat in procesul problemelor publice:
 • a. intervine in toate etapele ciclului politicilor( elaborare,implementare,evaluare)
 • b. are rol secundar, in sensul ca, in general, el nu este cel care initiaza propuneri de politici, desi acest lucru nu este exclus
 • c. nu poate intervene in nici una din etapele ciclului politicilor
8 ) (30 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Actorii implicati in procesul politicilor publice pot:
 • a. doar indivizi singulari;
 • b. doar grupuri
 • c. atat indivizi cat si grupuri
9 ) (42 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Problemele de politica publica intra si raman pe agenda institutionala numai cu conditia de a indeplini cumulativ urmatorele conditii:
 • a. sa fie licite,importante, rezolvabile
 • b. sa prevada o finalitate, sa fie prioritara, sa existe suficiente resurse pentru a le indeplini
 • c. sa fie sufficient de semnificative, sa aiba intensitate(impact cu magnitudine ridicata), sa aiba durabilitate in timp.
10 ) (4 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Care din etapele de mai jos sunt specifice politicilor publice:
 • a. evaluarea intensitatii problemei
 • b. redefinirea programului de guvernare.
 • c. compararea alternativelor dupa criterii diferentiate.
11 ) (85 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Preventia situationala
 • a. implica actiunea asupra factorilor sociali care sunt angrenati in comiterea faptelor ilegale pt orientarea si influentarea lor in sensul dorit
 • b. presupune luarea in considerare a masurilor care au ca scop reducerea ocaziilor care favorizeaza comiterea faptelor ilegale si sporirea riscului autorilor acestor fapte de a fi descoperiti si trasi la raspundere cu operativitate.
 • c. vizeaza modificarea comportamentelor subiectilor deja indentificati ca fiind delicventi si are ca scop impiedicarea comiterii recidivelor.
12 ) (37 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Modelul participativ ca model teoretic de implementare a politicilor publice se refera la:
 • a. un proces logic deductiv, unde actorul decisional urmareste un parcurs etapizat pentru a gasi solutia la o problema reala din societate
 • b. o pluralitate de actori care participa la actualizarea unei anumite politici si care comunica intre ei,negociaza si in acelasi timp, impartasesc aceleasi set comun de valori si care urmaresc sa indeplineasca aceleasi obiective
 • c. o serie de instrumente indirecte de ….cum ar fi: stabilirea obiectivelor,adaptarea, negocierea,cooperarea ca metode de urmat in procesul implementarii.
13 ) (24 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Caracteristicile fundamentale ale stiintei politicilor sunt:
 • a. diversificarea scopurilor, ambiguitatea scopului initiat.
 • b. normativitatea, interdisciplinaritatea, orientarea spre rezolvarea de probleme.
 • c. spontaneitatea, adoptarea, negocierea.
14 ) (77 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Prin discriminare directa,in sensul legii egalitatii de sanse intre femei si barbati se intelege
 • a. diferentierea,excluderea sau restrictia ce decurge din reglementari,dispozitii sau practici uzuale,si care prin efecte pe care le genereaza,favorizeaza sau afecteaza persoane de un sex sau altul.
 • b. orice diferentiere, excludere sau restrictie care se face fara temei legal si care lezeaza exercitarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.
15 ) (5 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Care din etapele de mai jos sunt specifice politicilor publice:
 • a. documentarea stiintifica a realitatii soci
 • b. formularea recomandarilor, pe baza evaluarii alternativelor
 • c. evaluarea intensitatii problemei

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: