Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: MANAGEMENTUL PROIECTELOR IN ADMINISTRATIA PUBLICA - Sem 1 - 2010-2011 (1319)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (72 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Programul PHARE are urmatoarele orientari, din care una e gresita si trebuie identificata
 • a. consolidarea politico-sociala a regimurilor;
 • b. dezvoltarea regionala si sociala;
 • c. restructurarea industriala si dezvoltarea I.M.M.-urilor
2 ) (92 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Criteriile generale de eligibilitate a proiectelor SAPARD, pentru beneficiarii privati sunt urmatoarele, din care
   unul e gresit si trebuie identificat:
 • a. proiectele sa aiba sustinere partiala interna.
 • b. proiectele trebuie sa fie plasate in zonele rurale.
 • c. proiectele trebuie sa contribuie la imbunatatirea situatiei in zonele in care sunt localizate.
3 ) (18 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Factorii interni care afecteaza succesul unui proiect sunt urmatorii, din care unu este gresit si trebuie indentificat:
 • a. Evaluarea eronata a bazei de resurse;
 • b. Schimbari in structura proiectului;
 • c. Viabilitatea organizatorica
4 ) (44 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Eligibilitatea este calitatea unui proiect de a indeplini urmatoarele criterii stabilite de finantator, din care unul este gresit si trebuie identificat:
 • a. eligibilitatea metodologiei realizatorilor;
 • b. eligibilitatea solicitantilor si a partenerilor;
 • c. eligilitatea activitatilor proiectului si a cheltuielilor;
5 ) (67 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Justificarea proiectului, ca etapa in ordinea de elaborare e elementelor proiectului, presupune urmatoarele elemente, din care una e gresita si trebuie identificata:
 • a. argumentarea optiunii autorilor proiectului pentru solutia oferita;
 • b. avatajele pe care solutia propusa le are;
 • c. capacitatea solicitantului si partenerilor de a desfasura proiectul.
6 ) (89 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In programul SAPARD se acorda prioritate proiectelor care vizeaza urmatoarele domenii, din care unul e
   gresit si trebuie identificat:
 • a. dezvoltarea agriculturii ecologice.
 • b. imbunatatirea pregatirii profesionale.
 • c. mentinerea locurilor de munca si crearea altora noi.
7 ) (94 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Regulile de cofinantare din bugetul national al Romaniei, pentru beneficiarii privati sau publici, sunt urmatoarele,
   din care unul e gresit si trebuie identificat:
 • a. beneficiarii privati finanteaza 50 din valoarea proiectului.
 • b. beneficiarii publici beneficiaza de finantare 100 daca proiectul nu genereaza venituri.
 • c. asistenta tehnica este finantata integral de guvernul Romaniei
8 ) (51 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Documentele anexa solicitate de finantator vizeaza urmatoarele domenii din care unul este gresit si trebuie identificat:
 • a. modelul de buget al proiectului;
 • b. matricea logica a proiectului;
 • c. modelul de plan de afaceri acceptat de finantator;
 • d. lista cheltuielilor decontate de finantator;
9 ) (91 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Programele SAPARD au urmatoarii beneficiari, din care unul e gresit si trebuie identificat:
 • a. producatorii agricoli privati si asociatiile producatorilor agricoli.
 • b. autoritatile locale si ONG-urile.
 • c. asociatiile caritabile.
10 ) (95 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Conditiile de depunere a cererilor de finantare in cazul programului SAPARD sunt urmatoarele, din care unul e
   gresit si trebuie identificat:
 • a. cererile se completeaza in limba engleza si se depun in trei exemplare.
 • b. cererea va fi depusa pe suport de hartie si pe discheta, inregistrata electronic.
 • c. fiecare exemplar din cerea de finantare, cu anexele tehnice si administrative, va fi legat intr-un dosar distinct, paginat, opisat.
11 ) (76 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Alte metode de punere in practica a dezvoltarii institutionale sunt urmatoarele, din care una e gresita si trebuie identificata:
 • a. contractele de servicii obtinute pe piata de consultanta;
 • b. furnizari de informatii si modele U.E.;
 • c. reforma administratiei publice si a organismelor de reglemetare prin programul SIGMA.
12 ) (34 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Metodele clasice pentru programarea activitatilor unui proiect sunt urmatoarele, din care una este gresita si trebuie identificata:
 • a. graficul Gantt;
 • b. modelul Euridice;
 • c. modelul CPM;
13 ) (48 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Pentru participarea la licitatii trebuie parcurse urmatoarele etape, din care una este gresita si trebuie identificata:
 • a. alegerea programelor de finantare cele mai potrivite;
 • b. constituirea echipei de lucru a proiectului;
 • c. completarea documentatiei solicitata;
 • d. analizarea rezultatului licitatiei;
14 ) (49 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Pentru pregatirea proiectelor sunt utile, pentru managerii institutiilor publice, urmatoarele recomandari, din care una este gresita si trebuie identificata:
 • a. acordati timpul necesar pentru realizarea proiectului de finantare;
 • b. porniti de la o idee pe care v-o sugereaza ghidul de finantare;
 • c. stabiliti o persoana care sa aiba in responsabilitate realizarea proiectelor de finantare;
15 ) (86 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Prin intermediul programului SAPARD sunt finantate proiecte in urmatoarele domenii, din unul e gresit si
   trebuie identificat:
 • a. imbunatatirea calitatilor ecologice ale produselor agricole si piscole.
 • b. imbunatatira infrastructurii pentru dezvoltarea rurala si agricola.
 • c. dezvoltarea economica a zonelor rurale.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: