Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: MANAGEMENTUL PROIECTELOR IN ADMINISTRATIA PUBLICA - Sem 1 - 2010-2011 (1319)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (13 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Managementul calitatii in cadrul managementului proiectelor presupune urmatoarele actiuni, din care una este gresita si trebuie indentificata:
 • a. Asigurarea calitatii;
 • b. Cuantificarea calitatii;
 • c. Managementul calitatii totale
2 ) (100 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Masurile referitoare la infrastructura pentru transport, in cadrul programului ISPA, promoveaza urmatoarele directii, din care una e gresita si trebuie identificata:
 • a. eficientizarea circulatiei marfurilor.
 • b. dezvoltarea principalelor legaturi cu U.E. si intre tarile candidate.
 • c. interconectarea si interoperabilitatea retelelor nationale.
3 ) (48 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Pentru participarea la licitatii trebuie parcurse urmatoarele etape, din care una este gresita si trebuie identificata:
 • a. alegerea programelor de finantare cele mai potrivite;
 • b. constituirea echipei de lucru a proiectului;
 • c. completarea documentatiei solicitata;
 • d. analizarea rezultatului licitatiei;
4 ) (58 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Elemenetele principale ale propunerii atunci cand aceasta este elaborata sunt urmatoarele, din care una e gresita si trebuie identificata:
 • a. pagina de titlu, introducerea si rezumatul
 • b. problema vizata, scopul si obiectivele
 • c. activitatile, evaluarea si bugetul.
5 ) (4 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   In acceptia specialistilor romani , un proiect: Una din afirmatii este gresita si trebuie identificata.
 • a. Reuneste un ansamblu de activitati derulate pe o perioada determinata
 • b. Este un mod de imbunatatire a unei situatii existente la un moment dat;
 • c. Este un plan de afaceri al unei organizatii.
6 ) (6 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Alte caracteristici ale proiectului sunt urmatoarele, din care una este gresita si trebuie indentificata:
 • a. Independenta;
 • b. Unicitatea;
 • c. Originalitatea;
7 ) (2 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Notiunea de proiect implica urmatoarele elemente din care unu este gresit si trebuie indentificat:
 • a. Termenul de inceput si cel de finalizare;
 • b. Buget
 • c. Motivatia initiatorului de proiect
8 ) (83 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Programul SAPARD are urmatoarele obiective majore, din care unul e gresit si trebuie identificat:
 • a. de a contribui la aplicarea a equis-ului comunitar
 • b. de a rezolva problemele agriculturii si dezvoltarii rurale.
 • c. de a realiza o agricultura ecologica.
9 ) (62 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Pentru construirea unui proiect, pornind de la informatiile din pachetul informativ, activitatea se concentreaza pe urmatoarele directii, din care una e gresita si trebuie identificata:
 • a. contactarea finantatorului si a persoanelor de sprijin;
 • b. completarea formularelor obligatorii;
 • c. colectarea informatiilor cuprinse in anexa.
10 ) (88 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Dezvoltarea resurselor umane ca domeniu vizat al programului SAPARD, are urmatoarele obiective, din care
   unul e gresit si trebuie identificat:
 • a. imbunatatirea pregatirii profesionale.
 • b. asistenta tehnica financiara etc;
 • c. acordarea de surse pentru formarea specialistilor.
11 ) (84 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Baza legala a programului SAPARD o reprezinta urmatoarele documente, din care unul e gresit si trebuie identificat:
 • a. Reglementarea Consiliului 1264/1999;
 • b. Reglementarea Consiliului 1266/1999;
 • c. Reglementarea Consiliului 1268/1999.
12 ) (33 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Programarea activitatilor unui proiect consta in urmatoarele activitati, din care una este gresita si trebuie identificata:
 • a. reprezentarea grafica a activitatilor si succesiunea lor;
 • b. evidentierea interconditionarilor, consumurilor si a drumului critic;
 • c. evidentierea oportunitatilor si riscurilor;
13 ) (98 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Obiectivele programului ISPA sunt urmatoarele, din care unul e gresit si trebuie identificat:
 • a. sa sprijine tarile beneficiare in vederea alinierii standardelor lor de mediu la cele ale U.E.
 • b. sa extinda si sa conecteze retelele de transport proprii cu cele transeuropene.
 • c. sa familiarizeze tarile beneficiare cu uzantele rutiere, feroviare si aeriene ale U.E.
14 ) (5 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Principalele caracteristici ale proiectului sunt urmatoarele, din care una este gresita si trebuie indentificata:
 • a. Complexitatea;
 • b. Proiectul implica actiuni de pregatire si instruire profesionala, traininguri periodice;
 • c. Dinamica ciclului de viata.
15 ) (61 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   In construirea unui proiect, inainte de realizarea acestuia, se trimite o scrisoare de intentie, care va cuprinde urmatoarele elemente, din care una e gresita si trebuie identificata:
 • a. prezentarea generala a proiectului si relevanta problemei vizate;
 • b. solutia propusa, perioada si costul estimativ;
 • c. dovezi ale competentei profesionale a echipei de proiect.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: