Stiinte Juridice si Administrative Brasov an II


Test Autoevaluare: INSTITUTII DE DREPT PROCESUAL PENAL (PARTE SPECIALA) - Sem 1 - 2010-2011 (954)
Test adaugat de :razvan_f76

1 ) (54 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Instanta are obligatia ca, prin hotararea prin care solutioneaza actiunea penala, sa se pronunte asupra:
 • a. luarii masurii arestarii preventive;
 • b. mentinerii masurii arestarii preventive in cazul in care dispune achitarea inculpatului;
 • c. luarii masurilor educative;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
2 ) (65 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Termenul de apel este:
 • a. de 10 zile de la pronuntare pentru procuror, daca legea nu dispune altfel;
 • b. de 10 zile de la comunicare pentru procuror, daca legea nu dispune altfel;
 • c. de 10 zile de la pronuntare pentru toate partile;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
3 ) (14 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Prezentarea materialului de urmarire penala invinuitului este:
 • a. facultativa;
 • b. trebuie efectuata numai de organul de cercetare penala;
 • c. trebuie efectuata de procuror;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
4 ) (103 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Instanta competenta sa se pronunte asupra amanarii executarii pedepsei este:
 • a. instanta care a pronuntat hotararea de condamnare;
 • b. instanta de executare;
 • c. instanta la care s-a judecat fondul cauzei;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
5 ) (10 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Actul prin care se dispune incetarea urmaririi penale este:
 • a. intotdeauna ordonanta;
 • b. intotdeauna rezolutia;
 • c. rezolutia sau ordonanta, dupa stadiul urmaririi penale si in functie de propunerea organelor de cercetare penala;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
6 ) (101 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Liberarea conditionata se dispune:
 • a. numai de instanta in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere;
 • b. de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere;
 • c. de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere sau de judecatoria instanta de executare;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
7 ) (69 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Daca inculpatul nu motiveaza cererea de apel:
 • a. apelul va fi respins ca nefondat;
 • b. apelul va fi examinat in temeiul efectului devolutiv;
 • c. apelul va fi respins ca nemotivat;
 • d. nici una din variantele de mai sus
8 ) (1 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Sunt limite ale urmaririi penale:
 • a. punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata;
 • b. sesizarea organelor de urmarire penala si trimiterea in judecata;
 • c. intocmirea actului de incepere a urmaririi penale si trimiterea in judecata, scoaterea de sub urmarire penala sau incetarea urmaririi penale;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
9 ) (28 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Rezolutiile sau ordonantele prin care se solutioneaza plangerile impotriva ordonantelor sau rezolutiilor de neincepere a urmaririi penale, de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a urmaririi penale trebuie comunicate:
 • a. partii vatamate, partii civile, invinuitului sau inculpatului, partii responsabile civilmente;
 • b. persoanei care a facut plangerea si celorlalte persoane interesate;
 • c. partii vatamate si invinuitului sau inculpatului;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
10 ) (68 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Apelul declarat in termen:
 • a. este suspensiv de executare atat in ceea ce priveste latura civila, cat si in ceea ce priveste latura penala, daca prin lege nu se dispune altfel;
 • b. este suspensiv de executare numai in ceea ce priveste latura penala;
 • c. nu este suspensiv de executare;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
11 ) (82 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Pot formula contestatie in anulare:
 • a. oricare din parti, pentru oricare din motivele prevazute de lege;
 • b. procurorul, pentru oricare din motivele prevazute de lege;
 • c. numai persoana impotriva careia se face executarea;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
12 ) (48 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Daca grefierul este impiedicat a semna sentinta sau decizia:
 • a. hotararea se semneaza de grefierul sef;
 • b. hotararea se semneaza de alt grefier, desemnat pentru completul respectiv;
 • c. hotararea se semneaza de presedintele completului;
 • d. nici una din variantele de mai sus
13 ) (22 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Urmarirea penala poate fi suspendata:
 • a. daca inculpatul sufera de o boala grava care il impiedica sa ia parte la procesul penal;
 • b. daca partea vatamata sufera de o boala grava care o impiedica sa participe la procesul penal;
 • c. daca una din parti sufera de o boala grava care o impiedica sa participe la procesul penal;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
14 ) (25 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Prezentarea materialului de urmarire penala trebuie repetata:
 • a. daca se constata ca trebuie schimbata incadrarea juridica ori daca s-au efectuat acte noi de cercetare penala;
 • b. daca s-au efectuat acte noi de cercetare penala;
 • c. daca inculpatul formuleaza o astfel de cerere;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
15 ) (31 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Solutionand plangerea conform art. 2781 C. proc. pen., judecatorul:
 • a. poate admite orice alte probe necesare si utile solutionarii cauzei;
 • b. nu poate admite proba cu inscrisuri;
 • c. verifica rezolutia sau ordonanta atacata, pe baza lucrarilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricaror inscrisuri noi prezentate;
 • d. nici una din variantele de mai sus.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: